OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Aktuality

Aktuality

Kam až naše oko dohlédne s pomocí elektronů a fotonů?

Fascinující fotografie pořízené mikroskopem. Zveme vás na průzkum mikrosvěta, který vás ohromí svou velikostí díky tisícinásobnému zvětšení...

Přestaň mluvit, začni sázet!

Mezinárodní organizaci Plant for the Planet založil v roce 2007 v Německu devítiletý chlapec Felix Finkbeiner. Desítky tisíc dětí a teenagerů z celého světa sází stromy, aby odlehčili atmosféře naší planety od oxidu uhličitého. Podle údajů Plant for the Planet byly vysázeny už miliardy stromů.

Osud řeky Bečvy

Zůstane Bečva poslední štěrkonosnou řekou, která dosud není přerušena přehradou?

Informace k prominutí přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 do bakalářských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě OU

Děkan Přírodovědecké fakulty OU oznamuje, že vzhledem k tomu, že počty uchazečů následujících studijních oborů nepřekročily kapacitní možnosti pracoviště, uchazeči jsou navrženi na přijetí bez přijímací zkoušky.

Návrat do historie jednoho výzkumu

Je to už čtrnáct let, kdy v prestižním časopise Nature vyšel článek, jehož spoluautorem byl tehdy i náš vědec doc. Pavel Drozd z katedry biologie a ekologie PřF OU.

Dva ostrovy, dva oceány

Oceánolog prof. Zdeněk Ďuriš z katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity se ve svém výzkumu věnuje systematice a ekologii mořských korýšů, sám objevil na 30 dosud neznámých druhů.