UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science

Jana Prášilová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Jana Prášilová, Ph.D.
Room, floor, building: C 307, Building C
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Chemistry (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2198
E-mail:
Personal website:No record found.Vybrané publikace - anglicky

Kričfaluši, D., Prášilová, J. a Trčková, K. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie: Mezinárodní konference [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Kričfaluši, D., Prášilová, J. a Trčková, K. Konstituční izomerie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izomerie alkanů). In: J. Slavík, J. Stará, K. Uičná, P. Naivar et al.. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 233-243. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 44.
Prášilová, J. Mobility for teaching. 2017.
Prášilová, J. POTRAVINY POHLEDEM CHEMIKA ? KURZ PRO POSLUCHAČE UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU. In: 69. zjazd chemikov: Chem-Zi 2017-09-11 Starý Smokovec. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2017. ISSN 1336-7242.
Prášilová, J. Using of Activation Methods in a Chemistry Teaching at University ... In: Projektové vyučování v přírodních předmětech: Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV 2016-11-03 Praha. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017. s. 123-130. ISBN 978-80-7290-929-2.

Všechny publikace - anglicky

Kričfaluši, D., Prášilová, J. a Trčková, K. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie: Mezinárodní konference [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Prášilová, J., Kričfaluši, D., Trčková, K. a Solárová, M. AKTUÁLNÍ ASPEKTY PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY A POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ CHEMIE: Mezinárodní konference [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Kričfaluši, D., Prášilová, J. a Trčková, K. Konstituční izomerie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izomerie alkanů). In: J. Slavík, J. Stará, K. Uičná, P. Naivar et al.. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 233-243. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 44.
Prášilová, J. Mobility for teaching. 2017.
Prášilová, J. Potraviny pohledem chemika ? kurz pro posluchače univerzity třetího věku. In: 69.zjazd chemikov. Starý Smokovec. 2017.
Prášilová, J. POTRAVINY POHLEDEM CHEMIKA ? KURZ PRO POSLUCHAČE UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU. In: 69. zjazd chemikov: Chem-Zi 2017-09-11 Starý Smokovec. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2017. ISSN 1336-7242.
Prášilová, J. Using of Activation Methods in a Chemistry Teaching at University ... In: Projektové vyučování v přírodních předmětech: Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV 2016-11-03 Praha. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017. s. 123-130. ISBN 978-80-7290-929-2.
Prášilová, J., Kričfaluši, D. a Trčková, K. Moderní trendy ve vzdělávání přírodovědných předmětů. 2016.
Prášilová, J. Practise of selected activation teaching methods in chemistry teacher?s education.. In: Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. Univerzita Karlova v Praze. 2016.
Prášilová, J. Směřujeme učitele k aktivní výuce. In: 68. sjezd chemických společností. Praha: Česká společnost chemická. 2016.
Prášilová, J., Kundrát, J. a Doleček, J. Vzdělávací larpové hry a jejich možnost využití nejen v přírodovědném vzdělání. In: ScienEdu - Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní 2016-06-01 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2016. s. 165-169. ISBN 978 - 80 - 223 - 4175 - 2.
Prášilová, J., Kundrát, J. a Doleček, J. Vzdělávací larpové hry a jejich možnost využití nejen v přírodovědném vzdělání. In: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní 2016-06-01 Bratislave. Univerzita Komenského v Bratislave: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 165-169. ISBN Vzdělávací larpové hry a jejich možnost využití nejen v přírodovědném vzdělání.
Prášilová, J. Vzdělávací larpové hry a jejich možnost využití nejen v přírodovědném vzdělání. In: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. Bratislava. 2016.
Prášilová, J., Kameníček, J. a Klečková, M. Materiály pro výuku chemie na gymnáziích. Chemické listy. 2015, s. 726-731.
Prášilová, J., Kameníček, J. a Klečková, M. Historické a moderní průmyslové metody ve výuce chemie na gymnáziích v České republice.. Scientia in educatione. 2014, roč. 5, s. 50-59. ISSN 1804-7106.
Prášilová, J., Kameníček, J., Klečková, M. a Látal, F. Možnosti zařazení poznatků z průmyslové chemie do výuky nejen přírodovědných předmětů.. In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI. století. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, 2014. Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, 2014. s. 168-177. ISBN 978-80-7435-417-5.
Prášilová, J. Aktuální problémy disertačních prací oboru Didaktika chemie. 2013.
Prášilová, J., Čajan, M., Kameníček, J., Klanicová, A., Klečková, M., Šindelář, Z. a Štosová, T. Vybraná témata pro výuku chemie: 2. část. 2013.
Prášilová, J. a Kameníček, J. Vybrané kapitoly z průmyslové chemie. 2013.
Prášilová, J. a Kameníček, J. Multimediální prezentace jako nástroj poznání ve výuce chemie aneb moderní učitel dokáže vytvořit multimediální prezentaci. Media4u Magazine: mimořádné vydání X4/2012. 2012, roč. 9, s. 101-106. ISSN 1214-9187.
Prášilová, J., Švandová, V., Štosová, T., Kameníček, J., Husárek, J. a Šindelář, Z. Vybraná témata pro výuku chemie: 1. část. 2012.
Prášilová, J. a Kameníček, J. "Moving technologies" aneb počítačové animace ve výuce chemie. Media4u Magazine: mimořádné vydání X3/2011. 2011, roč. 8, s. 129-133. ISSN 1214-9187.
Prášilová, J. a Kameníček, J. Výroba cukru - souvislosti s obecnými fyzikálně-chemickými principy. Biologie - Chemie - Zeměpis. 2011, roč. 20, s. 99-103.


No record found.No record found.

social hub