UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science

Přemysl Mácha

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.
Room, floor, building: L 445, Building L
Position:
Research interests and teaching:etnologie, antropologie, světová náboženství
Department/ Faculty: Department of Human Geography and Regional Development (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2348
+420 737 314 312
E-mail:
Personal website:No record found.Vybrané publikace - anglicky

Mácha, P. a Krtička, L. Krajinný motiv na lidovém malovaném nábytku. NÁRODOPISNÝ VĚSTNÍK Bulletin d'ethnologie. 2017, č. 76, s. 36-62. ISSN 1211-8117.

Všechny publikace - anglicky

Aubrechtová, T., Krtička, L., Ruman, S., Mácha, P., Škarpich, V., Galia, T., Slach, O., Hradecký, J., Birklen, P., Frélich, Z., Škarková, P., Zapletal, M., Mühr, T., Baranová, M., Pavka, P., Misiaček, R., Gregor, F. a Trojáčková, L. Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu: Analytická část včetně analýzy zranitelnosti a pocitové mapy horka. 2017.
Aubrechtová, T., Krtička, L., Ruman, S., Galia, T., Škarpich, V., Slach, O., Mácha, P., Mühr , T., Zapletal, M., Baranová, M., Pavka, P., Hradecký, J., Misiaček, R., Gregor, F., Trojáčková, L., Birklen, P., Frélich, Z. a Škarková, P. Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu. 2017.
David, J. a Mácha, P. Certifikovaná metodika: Ochrana místních a pomístních jmen a urbanonym jako zdroje lokální, regionální a národní identity a kulturního dědictví. 2017.
Mácha, P. Department of Geography, University of Minho. 2017.
Mácha, P. Ethnicity in Space and Everyday Practice: an Outline of a General Framework with Examples from New Mexico. Ethnologia Actualis Slovaca. 2017, č. 17, s. 8-38. ISSN 1339-7877.
Mácha, P. Indiánské sebeurčení v architektuře a urbanismu na příkladu Nového Mexika. In: Hľadanie indiánskej Ameriky. Minulosť, prítomnosť,...budúcnosť. Trnava: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda. 2017.
Mácha, P. a Krtička, L. Krajinný motiv na lidovém malovaném nábytku. NÁRODOPISNÝ VĚSTNÍK Bulletin d'ethnologie. 2017, č. 76, s. 36-62. ISSN 1211-8117.
Mácha, P. Memories of travel in the Czech toponymic landscape. In: Travels and Travellers. Guimaraes: Universidade do Minho. 2017.
Mácha, P. The Politics of Toponymy in the Czech-Polish Borderlands: The Case of the Teschen Region. In: XXVI. International Congress of Onomastic Science. Debrecín: University of Debrecen (Debrecen Egyetem). 2017.
Mácha, P. Architecture, community, and sustainability in New Mexico: the case studies of Ohkay Owingeh, Abiquiu and the Sawmill Community Land Trust. In: Indigenous Environments: Contested, Negotiated, Sustained. Norwich: University of East Anglia. 2016.
Mácha, P. a Krtička, L. Exonyms as Metaphoric Endonyms: World History and Geography in Local Landscapes. In: Criteria for the Use of Exonyms 2015-05-14 Zagreb. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2016. s. 99-114. ISBN 9783830089469.
Málková, I., Malura, J., Janáček, Z., Mácha, P. a Kijonka, L. OU! 25 let: 9/7/1991 15:23 109 / 63 / 28. 2016.
Mácha, P. Před kým, (s) kým, pro koho? Dilemata v ochraně zeměpisných jmen jako kulturního dědictví.. In: Toponyma - kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravská univerzita, 2016. s. 14-31. ISBN 9788074648434.
Mácha, P. University of Barcelona. 2016.
Mácha, P. Ani příroda ani kultura (antropologické inspirace). The Journal of Culture. 2015, roč. 4, s. 17-24. ISSN 1805-2886.
Mácha, P. Ani příroda ani kultura (antropologické inspirace). In: Naše společná přítomnost 2015: Různé kultury, jedna příroda. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 2015.
Mácha, P. Exonyms as metaphoric endonyms: world geography and history in local landscapes. In: 17th Meeting, UNGEGN Working Group on Exonyms. Záhřeb: Miroslav Krleža Institute of Lexicography. 2015.
Mácha, P., Drobík, T., Šumberová, M., Ženka, J., Tenzin, E. a ŠPIRKOVÁ, P. Geopolitické představy české veřejnosti. Geografie. 2015, roč. 120, s. 564-584. ISSN 1212-0014.
Mácha, P. Inkluzivní a resilientní komunity v Novém Mexiku. In: Otevřený prostor 2016: Místní ekonomika a klimatické změny. Hostětín: Centrum Veronica. 2015.
Mácha, P. Je malé milé?. In: Otevřený prostor 2016: Místní ekonomika a klimatické změny. Hostětín: Centrum Veronica. 2015.
Mácha, P. Před kým, (s) kým, pro koho? Možnosti a meze ochrany toponym jako kulturního dědictví s ohledem na současnou realitu beskydských obcí. In: 1. ostravské onomastické setkání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2015.
Mácha, P., Krtička, L. a David, J. Specializovaná mapa pro evidenci a analýzu místních a pomístních názvů ve vztahu ke znalosti, vnímání a identitě obyvatel. 2015.
Mácha, P. Sveučilište u Zadru. 2015.
Mácha, P. Universitat de Barcelona. 2015.
Mácha, P. University of Aberdeen. 2015.
Mácha, P. University of New Mexico. 2015.
Mácha, P. University of Oslo. 2015.
Mácha, P. Identity, landscape and toponymy in the rural space of the Czech Republic. In: International Geographical Union Regional Conference - Changes, Challenges, Responsibility. Krakov: Jagiellonian University. 2014.
Krtička, L. a Mácha, P. Názvy míst - mapový portál pro mapování a evidenci toponym. In: 23. sjezd České geografické společnosti, 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti - Geografie v srdci Evropy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. 2014.
David, J. a Mácha, P. Názvy míst. Paměť, identita, kulturní dědictví. Brno: Host, 2014. 240 s. ISBN 978-80-7491-425-6.
Mácha, P. a Gómez-Pellón, E. Otherness in Latin American History and Anthropology. In: Masks of Identity - Representing and Performing Otherness in Latin America. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. s. 1-14. ISBN 978-1-4438-5701-7.
Mácha, P. Place Names, Landscape, and Identity. In: Wojciech Bedynski - István Povedák (eds.) Landscape as a factor in creating identity. Warszawa: ?Dance House? Society, 2014. s. 29-38. ISBN 978-83-930827-1-1.
Mácha, P. Proměny toponymie a krajiny na příkladu Velkých Karlovic, Karolinky a Nového Hrozenkova. In: Valašsko. Historie a kultura. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 429-442. ISBN 978-80-7464-499-3.
Mácha, P. The Comanches of New Mexico - Dancing with the Other in the Latin American Borderlands. In: Masks of Identity - Representing and Performing Otherness in Latin America. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. s. 125-143. ISBN 978-1-4438-5701-7.
Mácha, P. The Challenges of Place Names Conservation: A View from the Czech Republic. In: Symposion on Place-Names Changes. Řím: Joint IGU/ISA Commision/Working Group no Toponymy, Academia Nazionale dei Lincei. 2014.
Mácha, P. University of Bologna. 2014.
Mácha, P. University of Lisbon. 2014.
Mácha, P. From the Global North to the Global South and Back Again. In: Culture, Heritage, Knowledge and Space - 1st International Meeting of the Cultural Geography Group, the Portuguese Association of Geographers. Guimaraes. 2013.
Mácha, P. Krajiny. Příspěvek k diskuzi o konceptualizace krajiny v (české) geografii.. Geografie. 2013, roč. 118, s. 1-15. ISSN 1212-0014.
Mácha, P., Drobík, T., Šumberová, M. a Tenzin, E. MIL-SIM in a failing state. In: Globalization 2013 - Conference, Ostrava, Political factors of economic growth and regional development in transition economies. Ostrava. 2013.
Mácha, P. Místní a pomístní jména na Valašsku - kontinuity a změny. In: Valašsko - historie a kultura. Rožnov p. R.: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Krtička, L., Mácha, P. a David, J. Názvy míst: Mapová aplikace a databázový systém pro evidenci a analýzy místních a pomístních názvů ve vztahu ke znalosti, vnímání a identitě obyvatel. 2013.
Mácha, P. Resistance through Tourism: Identity, Imagery, and Tourism Marketing in New Mexico. In: Tourism in the Global South: Heritages, Identities and Development. Lisabon: University of Lisbon, Centre for Geographical Studies, 2013. s. 91-112. ISBN 978-972-636-235-7.
Mácha, P. Resistance through Tourism: Identity, Imagery, and Tourism Marketing in New Mexico. In: Tourism in the Global South: Landscapes, Identities, and Development. Lisabon: Universidade de Lisboa,. 2013.
Mácha, P. Tajemství v názvech ukrytá. Morávka, Krásná, Pražmo, Raškovice, Vyšní Lhoty. Raškovice, Česká republika. 2013.
Mácha, P. Tajemství v názvech ukrytá. Morávka, Krásná, Pražmo, Raškovice, Vyšní Lhoty. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 120 s. ISBN 978-80-7464-295-1.
Mácha, P. a Bajer, V. Tajemství v názvech ukrytá. Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 104 s. ISBN 978-80-7464-177-0.
Mácha, P. a Bajer, V. Tajemství v názvech ukrytá. Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov. Velké Karlovice, Česká republika. 2013.
Mácha, P. Universidade de Coimbra. 2013.
Mácha, P. Universidade do Minho. 2013.
Mácha, P. Universidade do Minho. 2013.
Krtička, L., Mácha, P. a David, J. DB systém Místa paměti: Databázový systém pro evidenci a analýzy místních a pomístních názvů ve vztahu ke znalosti, vnímání a identitě obyvatel. 2012.
Mácha, P. El otro en las márgenes latinoamericanas: bailando con el enémigo en la historia nuevomexicana. In: 54 Congreso Internacional de Americanistas - Construyendo Diálogos en las Americas. Vídeň: Universitat Wien. 2012.
Mácha, P. El Rostro del Otro en Latinoamérica: Pasado y Presente [Workshop]. Sevilla, Španělské království. 2012.
Havrlant, J., Mácha, P. a Siwek, T. Geografie cestovního ruchu v Americe. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 83 s. ISBN 978-80-7464-145-9.
Mácha, P., Baar, V. a Tenzin, E. Indičtí Gorkhové. Nacionalistické hnutí v dárdžilingských horách.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 94 s. ISBN 978-80-7464-144-2.
Mácha, P. Jaroslav David. Smrdov, Brežneves a Rychlonožkova ulice. Kapitoly z moderní české toponymie. Academia, Praha 2011. 333 s.. 2012.
Mácha, P. Krajina a krajinomalba - výchozí teze ke studiu krajiny. In: Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta, 2012. s. 40-54. ISBN 978-80-7464-176-3.
Mácha, P. La otra Latinoamérica: el rostro del otro en las relaciones étnicas de Nuevo México. In: Primer Congreso de Temas Americanistas. Sevilla: Universidad de Sevilla, Facultad de Geografía e Historia. 2012.
David, J. a Mácha, P. Možnosti studia toponym ve vztahu ke krajině, prostoru a identitě. Acta onomastica. 2012, roč. 53, s. 28-45. ISSN 1211-4413.
Mácha, P. Obraz krajiny v myslích obyčejných obyvatel venkova v 18. a 19. st. na příkladu lidového malovaného nábytku. In: Sympozium Krajina. Ostrava: Ústav pro regionální studia a katedra české literatury, Filozofická fakulta, Ostravská univezita. 2012.
Mácha, P. Place Names, Landscape, and Identity. In: Landscape as a Factor of Creating Identity. Jaroslaw: The Bronislaw Markiewicz State School of Technology and Economics in Jaroslaw. 2012.
Mácha, P., Granidaru, I., Iosep, I., Pociask-Karteczka, J. a Branceli, A. Study of the occurrence and distribution of "Iezer" and "Bolătău" - based t oponyms in Romania and their counterparts from Poland, the Czech Republic and Slovenia. Georeview. 2012, roč. 21, s. 68-79. ISSN 1583-1469.
Mácha, P. Universidad de Sevilla. 2012.
Mácha, P. Universidade de Coimbra. 2012.
Mácha, P. a Drobík, T. Introduction: The Scales of Globalization. In: The Scale of Globalization: Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century: The Scale of Globalization: Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century 2011-09-08 Ostrava. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2011. s. 6-10. ISBN 978-80-7368-963-6.
Drobík, T. a Mácha, P. The Scale of Globalization and the Geographies of Resistance. In: The Scale of Globalization: Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century: The Scale of Globalization: Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century 2011-09-08 Ostrava. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2011. s. 35-42. ISBN 978-80-7368-963-6.
Mácha, P. a Drobík, T. The Scale of Globalization: Global, Local, Individual [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Mácha, P. Universidade do Minho. 2011.
Mácha, P. Univerzita sv. Cyrila a Metoda. 2011.
Mácha, P. a Kopeček, V. Beyond Globalisation. Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context. 2010.
Mácha, P. a Drobík, T. Knowing One's Place in the Era of Globalization: A Case Study of the Hyundai Motor Manufacturing Czech Automobile Plant in Nošovice, Czech Republic.. Annual of Language & Politics and Politics of Identity. 2010, roč. 4, č. 4, s. 75-90. ISSN 1803-1757.
Mácha, P. Krajiny antropologie a antropologie krajiny. Český lid. 2010, roč. 97, s. 225-246. ISSN 0009-0794.
Mácha, P. Mexický paradox: Obraz a realita v proměnách postavení domorodých obyvatel Mexika. In: Mexiko - 200 let nezávislosti. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. s. 113-129. ISBN 978-80-87378-48-9.
Mácha, P. Universidade do Minho. 2010.
Mácha, P. University of Ljubljana. 2010.
Mácha, P. Viera Pawliková-Vilhanová, ed. PESTRÝ SVET ŽITÉHO NÁBOŽENSTVA. NÁBOŽENSKÁ A KULTÚRNA IDENTITA MENŠINOVÝCH KOMUNÍT VO VZŤAHU K MAJORITNÝM. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2008. 163 s.. 2010.
Mácha, P. When Malinche Dances with Montezuma. Religion, Ethnicity, and Cultural Change in New Mexico. In: Religious Change. Bratislava: CERES, SARS, Chronos, 2010. s. 161-166. ISBN 80-89027-15-6.
Mácha, P. a Kopeček, V. Beyond Globalisation. Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Mácha, P. Bohemika v historických knižních fondech Španělska, Portugalska a Mexika 15.-18. století / Materiales bohémicos en los fondos históricos de las bibliotecas espa?olas, portuguesas y mexicanas siglos XV-XVIII.. 2009.
Mácha, P. From an Ethnie to a Nation: The Purhepechas on the Road to National Self-Determination. In: Lighting the Bonfire, Rebuilding the Pyramid. Case Studies in Identity, Ethnicity and Nationalism in Indigenous Communities in Mexico. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 83-123. ISBN 978-80-7368-591-1.
Mácha, P. Markéta Křížová. The Strength and Sinews of this Western World: African Slavery, American Colonies and the Effort for Reform of European Society in the Early Modern Era The Karolinum Press, Praha 2009. 264 s.. 2009.
Mácha, P. Opening Remarks on the Politics of Identity and the Politics of Writing about It. In: Lighting the Bonfire, Rebuilding the Pyramid. Case Studies in Identity, Ethnicity and Nationalism in Indigenous Communities in Mexico. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 7-17. ISBN 978-80-7368-591-1.
Mácha, P. Universidad de Sevilla. 2009.
Mácha, P. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2009.
Mácha, P. a Drobík, T. Whose Wall? The Cultural Limits of Globalisation. In: Beyond Globalisation. Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2009.
Mácha, P. El fuego nuevo. Los purépechas y la formación de la nación purépecha [Nahrávka]. Dokumentární film odborného charakteru.. Ostrava. Ostravská univerzita v Ostravě. 2008.
Mácha, P. El fuego nuevo. Los purépechas y la formación de la nación purépecha [Nahrávka]. Dokumentární film odborného charakteru.. Ostrava. Ostravská univerzita v Ostravě. 2008.
Mácha, P. Lighting the Bonfire. Purhepechas on the Road to National Self-Determination [Nahrávka]. Dokumentární film odborného charakteru.. Ostrava. Ostravská univerzita v Ostravě. 2008.
Mácha, P. Lighting the Bonfire. Purhepechas on the Road to National Self-Determination [Nahrávka]. Dokumentární film odborného charakteru.. Ostrava. Ostravská univerzita v Ostravě. 2008.
Mácha, P. Nový oheň. Purépečové na cestě k národnímu sebeurčení [Nahrávka]. Dokumentární film odborného charakteru.. Ostrava. Ostravská univerzita v Ostravě. 2008.
Mácha, P. Nový oheň. Purépečové na cestě k národnímu sebeurčení [Nahrávka]. Dokumentární film odborného charakteru.. Ostrava. Ostravská univerzita v Ostravě. 2008.
Mácha, P. Purhepechan Social Movements and the Forging of the Purhepechan National Consciousness. Some General Observations.. In: Globalisation and its impact on localities. Ostrava: University of Ostrava, 2008. University of Ostrava, 2008. s. 4-13. ISBN 978-80-7368-452-5.
Mácha, P. Universidad de Sevilla, Departamento de Geografía Humana. 2008.
Mácha, P. When Malinche Dances with Montezuma. Religion, Ethnicity and Cultural Change in New Mexico. In: KIAS Papers Yearbook 2008. Hradec Králové: Centre of Ibero-American Studies, The Faculty of Arts, The University of Hradec Králové, 2008. Centre of Ibero-American Studies, The Faculty of Arts, The University of Hradec Králové, 2008. s. 20-27. ISSN 1802-1565.
Mácha, P. Los Comanches de Nuevo México: hybridita, autenticita a politika identity v Novém Mexiku. Český lid. 2007, roč. 94, s. 141-156. ISSN 0009-0794.
Mácha, P. Los Comanches de Nuevo México: hybridita, autenticita a politika identity v Novém Mexiku. Český lid. 2007, roč. 94, s. 141-156. ISSN 0009-0794.
Mácha, P. Občanská společnost. 2007.
Mácha, P. Právní rámec české občanské společnosti. 2007.
Mácha, P. Sociální a kulturní antropologie. 2007.
Mácha, P. Šiler, Vladimír. Orientální filozofie. 2007.
Mácha, P. Šiler, Vladimír. Religionistika. 2007.
Mácha, P. Tradition, Democracy, and Radicalism in Indigenous Communities in Mexico. Lessons for the Universalist-Relativist and Individualist-Communitarian Debates.. Ethnologia Actualis Slovaca. 2007, s. 113-134. ISSN 1336-569X.
Mácha, P. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 2007.
Mácha, P. Velký nacionalismus malých národů. In: Philosophica / Sociologica / Psychologica - Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis č. 235/2007. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007. s. 36-48. ISBN 978-80-7368-321-4.
Mácha, P. Globalizace a etnicita - souboj konstruktů. In: Refléxia globalizácie v lokálnom spoločenstve. Trnava. 2006.
Mácha, P. Globalizace a etnicita - souboj konstruktů. In: Reflexia globalizácie v lokálnom spoločenstve. Trnava: Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2006. Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2006. s. 73-90. ISBN 80-89220-46-0.
Mácha, P. Los Matachines: identita a politika v Novém Mexiku na příkladu tance. Český lid. 2006, roč. 93, s. 179-198. ISSN 0009-0794.
Mácha, P. Los Matachines: identita a politika v Novém Mexiku na příkladu tance. Český lid. 2006, roč. 93, s. 179-198. ISSN 0009-0794.
Mácha, P. Nation Making Live. National Awakening among the Purhépecha of Michoacán, Mexico. In: The 39th Annual Conference of the Southwest Council of Latin American Studies. Albuquerqure, New Mexico. 2006.
Mácha, P. Neviditelní svědkové minulosti. Místní a pomístní jména na Vysočině. 2006.
Mácha, P. Teoretické úvahy o nacionalismu. In: Psychologie - Filozofie - Sociologie. Ostrava: FIlozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. FIlozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 151-166. ISBN 80-7368-174-9.
Mácha, P. University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico, USA. 2006.
Mácha, P. When Montezuma Dances with Malinche. Religion, Ethnicity and Cultural Change in New Mexico. In: Religious Change (CERES 2006). Bratislava, Slovensko. 2006.
Mácha, P. Hledání středu. Světová náboženství v původních textech. 2. vydání. 2005.
Mácha, P. Náboženství staré Mezoameriky postupně odkrývá svá tajemství (Milan Kováč, Slnko jaguára - náboženský svet Olmékov, Mayov a Aztékov. Chronos, Bratislava 2002.). In: Filozofie/Sociologie/Psychologie - Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity, č. 10 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005. s. 318-324. ISBN 80-7368-048-3.
Mácha, P. O psaní slova "indián", neexistenci lidských ras a záludnosti rasového myšlení. Český lid. 2005, roč. 92, s. 231-241. ISSN 0009-0794.
Mácha, P. Problémy a perspektivy demokracie v indiánských obcích Mexika. In: Filozofie/Sociologie/Psychologie - Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity, č. 10 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005. s. 56-71. ISBN 80-7368-048-3.
Mácha, P. Světová náboženství. Úvod do problematiky.. 2005.
Mácha, P. Hledání středu. Světová náboženství v původních textech.. 2004.
Mácha, P. Indiáni a volební demokracie. Politické proměny indiánských obcí Mexika.. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. Spisy (č. 149). 153 s. ISBN 80-7042-643-8.
Mácha, P. La liberalización sin la democratización y la sociedad civil sin ciudadanos. Las perspectivas de la democracia electoral en los pueblos indígenas de México.. In: IV Congreso Europeo CEISAL de Latinoamericanistas. Bratislava. 2004.
Mácha, P. Modernizace, demokratizace a nacionalismus v indiánských obcích Mexika. Český lid. 2003, roč. 90, s. 313-334. ISSN 0009-0794.
Mácha, P. a Jašková, I. Multikulturní výchova I - Teoretická východiska. 2003.
Mácha, P. Netolerantní občanská společnost aneb občanská společnost ve světě rozmanitosti. In: Česká občanská společnost a modely demokracie pro 21. století: Česká občanská společnost a modely demokracie pro 21. století Krnov. Krnov: Cesta světla Krnov, 2003. Cesta světla Krnov, 2003. s. 69-73. ISBN 80-902981-4-1.
Mácha, P. Plamínek v horách, požár v nížině. Indiánské povstání v mexickém Chiapasu. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2003. Studijní texty. 209 s. ISBN 80-7239-145-3.
Mácha, P. The Rise of the Purhepechan Nation: Democratization, Economic Restructuring and Ethnic Revival among the Purhepecha Indians of Central Michoacan, Mexico. Journal for the Study of Science and Ideologies. 2003, č. 8, s. 83-102. ISSN 1583-0039.
Mácha, P. Týden očima. Volba prezidenta České republiky [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2003.
Mácha, P. Katedra politologie, Univerzita J. A. Komenského, Bratislava. 2002.
Mácha, P. Mayská identita ve víru globalizace. In: Katedra psychologie, FF OU: Psychologie, filozofie, sociologie. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 35-39.
Mácha, P. Moravskoslezský lidový parlament. Přímá volba prezidenta [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2002.
Mácha, P. Tři indiánská setkání: globální politika na místní úrovni (komentovaný popis). In: Filozofie, Sociologie, Psychologie, č. 8 . Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta: Ostravská univerzita Ostrava, 2002. Ostravská univerzita Ostrava, 2002. s. 107-125. ISBN 80-7042-614-4.
Mácha, P. Universidad Michoacana San Nicolas de Hidalgo, Morélia, Mexiko. 2002.
Mácha, P. Vyhodnocení zdravotního rizika dioxinových látek. 2002.
Mácha, P. EZLN jako nové sociální hnutí. In: Ústav společenských věd FPF SU: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, část společensko-vědní Opava. Opava: Slezská univerzita, 2001. Slezská univerzita, 2001. s. 36-44.
Mácha, P. Instytut nauk spolecznych Uniwersytet Opolski. 2001.
Mácha, P. Katedra religionistiky Univerzita J.A. Komenského. 2001.
Mácha, P. Lakandónci. Poslední praví Mayovia. 2001.
Mácha, P. Poslední praví Mayové? (Milan Kováč a Tatiana Podolinská: Lakandónci. Poslední praví Mayovia.). 2001.
Mácha, P. Lowell Center of Sustainable Production, University of Massachussetts Lowel, USA. 2000.
Mácha, P. "EZLN po pěti letech nadále hýbe Mexikem". Mezinárodní politika. 1999, č. 4, s. 30-31. ISSN 05437962.
Mácha, P. "Strach z návratu". Týden. 1999, č. 1, s. 12-12. ISSN 1210-9940.


AuthorTitleType of thesisYear
Czeczotková MichaelaToponymy and Ethnic Identity: A Case Study of the Czeh-Polish BorderlandsMaster's thesis 2018 
Lassak HorstNationalism in the City Space - A Comparative Study of Český Těšín and CieszynMaster's thesis 2017 
Mazal MiroslavThe possibilities and limits of a socio-geographic definition of the ruralMaster's thesis 2016 
Kocurková GabrielaForeign fighters in dark tourismMaster's thesis 2015 
Freundová SabinaCultural Integration in the Eyes of ChildrenMaster's thesis 2013 
Hlavatík JanThe Ideology of Andalusian NationalismMaster's thesis 2013 
Puffová MagdaRacial identity and its reproduction through the Czech mediaMaster's thesis 2013 
Stachoňová KateřinaTesting Empirically Huntington's Clash of CivilizationsMaster's thesis 2013 
Bogarová PetraKorean Occidentalism? The Czech Republic in the Eyes of Koreans in Nošovice and Its SurroundingsMaster's thesis 2012 
Petrová ZuzanaIndigenous Autonomy? The Indigenous Rights Debate in Latin American CountriesMaster's thesis 2012 
Prátová BarboraIntegration into the Czech Society from the Immigrant's PerspectiveMaster's thesis 2012 
Milotová KateřinaIndigenous identity in contemporary Bolivian politicsMaster's thesis 2011 
Suchý MarekDisappearing Landscape Structures and Their Importance for the Present. A Case Study of the Osoblaha RegionMaster's thesis 2011 
Hořínková DarinaEcology as a life styleMaster's thesis 2009 
Burdová EsterPresident of the French republicMaster's thesis 2005 
Hurtíková KateřinaMasaryk and ReligionMaster's thesis 2005 
Mikulcová TerezaPrinciples of Sustainable development and their aplication on the development of tourism in ŠtramberkMaster's thesis 2005 
Snášelová JitkaJewish religious holidays in the lives of contemporary Jews in the Ostrava regionMaster's thesis 2005 
Kubica TomášInternational Tourism in Latin America - A Case Study of PeruBachelor's thesis 2018 
Halavičová PetraDifferences in the Use of Public Spaces: A Case StudyBachelor's thesis 2015 
Trávníček JakubInternational Tourism in Latin America - A Case Study of ChileBachelor's thesis 2015 
Augustynek JiříMedia Analysis of the Břeclav Case: The Image of the Roma in Czech MediaBachelor's thesis 2014 
Fröde KateřinaPlace Names and the Possibilities for their Use in Elementary EducationBachelor's thesis 2014 
Stieborský MatoušThe Quality of Democracy in Latin America. A Case Study of MexicoBachelor's thesis 2014 
Kachtíková DianaThe Quality of Democracy in Latin America. A Case Study of Argentina.Bachelor's thesis 2013 
Horáková BarboraThe Role of Women in Latin American Politics. A Comparitive Study of Selected Countries.Bachelor's thesis 2011 
Bogarová PetraCzech Orientalism: Imaginations of Korea in Nošovice and its surroundingsBachelor's thesis 2010 
Jakubková TerezaProject: Foundation of Nonprofit OrganizationBachelor's thesis 2010 
Obrusník UršulaComparison between groups of "euroindians" in the Czech republic and PolandBachelor's thesis 2010 
Bergerová AlenaImprovement of Public Relations in the Organization Charita HrabyněBachelor's thesis 2009 
Chvostková GabrielaPublic relations in Kofoed´s school.Bachelor's thesis 2009 
Cudráková AlenaPossibilities of Improvement and Increasing Effectivity of Family Education Courses in Connection with a Non-profit OrganizationBachelor's thesis 2009 
Drozdková LucieFundraising in organization Mens sanaBachelor's thesis 2009 
Horká TerezaFundraising and financial resources for NGO Theatr ludemBachelor's thesis 2009 
Horklová HanaProject ? The Amplification of Services in the Center of Foster Care in OstravaBachelor's thesis 2009 
Kubalíková Dana Volunteerism in the 5P Project in the Organization AVE Český Těšín. An Analysis of the Current Situation and Possibilities of Future Development.Bachelor's thesis 2009 
Marečková LenkaIncreasing the Effectiveness of the Mediation Center for Family and Civil Disputes in OstravaBachelor's thesis 2009 
Nováková RenátaFUNDRAISING IN NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATION EUNIKA - ITS ANALYSIS AND CONCEPT OF IMPROVEMENTBachelor's thesis 2009 
Riapošová MonikaAn Analysis and a Proposal for Improvement of Public Relations in The Fund for Children in NeedBachelor's thesis 2009 
Smutková KateřinaThe possibilities of raising the funds for scout centre KopřivniceBachelor's thesis 2009 
Stolaříková LucieAn Analysis and a Proposal for Improvement of Public Relations in The Leisure Time Centre of Ostrava - ZábřehBachelor's thesis 2009 
Váňová MonikaFund raising plan for the organization Anima IuventutisBachelor's thesis 2009 
Járošiová NikolPRESERVATION OF CITIZEN ADVISER BUREAU HAVÍŘOVBachelor's thesis 2008 
Manoušková RadanaFinancial stability improvement of the mobile hospic care project of the generally beneficial organization Mobile hospic OndrášekBachelor's thesis 2008 
Mináriková EvaFinancial management of the non-profit organization Salus and possibilities for its improvementBachelor's thesis 2008 
Pešulová Lucie Project of the Maternal centre Bobes ,,Return to a job" and its evaluationBachelor's thesis 2008 
Petrůjová DianaImprovement of volunteer work and involvement in NGO Společnost pro děti, rodinu a volný časBachelor's thesis 2008 
Valentová KristýnaFUNDRAISING OF EKO- INFO CENTREBachelor's thesis 2008 


The politics and poetics of toponymy, identity and place in multilingual areas. A comparative study of Carinthia, Austria, and the Těšín Region, Czech Republic
Main solverPhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2018
ProviderGrantová agentura ČR
Statesolved
Infulence of changes in landscape on political and cultural identity of Lepchas
Main solverPhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Popular geopolitical imaginations in Czech society in the context of changing foreign policy
Main solverPhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Analýza státního rozvojového diskurzu Irské republiky
Main solverPhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Analýza diverzity rozvojových diskurzů v Irské republice
Main solverPhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Indigenous nationalism? The language and symbolism of indigenous social
Main solverPhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.
Period1/2006 - 12/2008
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
social hub