UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > Research > Projects & Grants

Projects & Grants




Inquiry based education as a tool for pupils? scientific literacy progress
Project IdSGS03/PřF/2017-2018
Main solverMgr. Jana Prášilová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
AnotationProjekt se zabývá současným moderním výukovým trendem ? badatelsky orientovanou výukou a jejím možným účinkem na rozvoj přírodovědné gramotnosti u žáků středních škol. V rámci projektu bude uskutečněn pedagogický výzkum, který si klade za cíl sledovat rozvoj klíčových kompetencí u žáků (laboratorní dovednosti, řešení problémů, zlepšení komunikativních dovedností, rozvoj týmové spolupráce) a posun badatelského přístupu k práci pomocí jednotlivých badatelských aktivit.
social hub