UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science

Tomáš Pánek

Tomáš Pánek

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Room, floor, building: L 209, Building L
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Physical Geography and Geoecology (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2306
E-mail:
Personal website:No record found.Vybrané publikace - anglicky

Pánek, T., Mentlík, P., Engel, Z., Braucher, R., Zondervan, A. a Team, A. Late Quaternary sackungen in the highest mountains of the Carpathians. Quaternary Science Reviews. 2017, č. 159, s. 47-62. ISSN 0277-3791.

Všechny publikace - anglicky

Kapustová, V., Pánek, T., Hradecký, J., Zernitskaya, V., Hutchinson, S. M., Mulková, M., Sedláček, J. a Bajer, V. Peat bog and alluvial deposits reveal land degradation during 16th- and 17th-century colonisation of the Western Carpathians (Czech Republic). Land Degradation & Development. 2018, č. 29, s. 894-906. ISSN 1099-145X.
BŘEŽNÝ, M. a Pánek, T. Deep-seated landslides affecting monoclinal flysch morphostructure: Evaluation of LiDAR-derived topography of the highest range of the Czech Carpathians. GEOMORPHOLOGY. 2017, č. 285, s. 44-57. ISSN 0169-555X.
Pánek, T., Mentlík, P., Engel, Z., Braucher, R., Zondervan, A. a Team, A. Late Quaternary sackungen in the highest mountains of the Carpathians. Quaternary Science Reviews. 2017, č. 159, s. 47-62. ISSN 0277-3791.
Pánek, T., Engel, Z., Mentlík, P., Braucher, R., BŘEŽNÝ, M., Škarpich, V. a Zondervan, A. Cosmogenic age constraints on post-LGM catastrophic rock slope failures in the Tatra Mountains (Western Carpathians). CATENA. 2016, č. 138, s. 52-67. ISSN 0341-8162.
Pánek, T., Korup, O., Minár, J. a Hradecký, J. Giant landslides and highstands of the Caspian Sea. GEOLOGY. 2016, č. 44, s. 939-942. ISSN 0091-7613.
Pánek, T. a Hradecký, J. Introduction. In: Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Cham: Springer, 2016. s. 1-4. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9.
Pánek, T. a Hradecký, J. Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Cham: Springer, 2016. World geomorphological landscapes. 422 s. ISBN 978-3-319-27536-9.
Pánek, T. a Lenart, J. Landslide landscape of the Moravskoslezské Beskydy Mountains and their surroundings. In: Landscapes and landforms of the Czech Republic. Cham: Springer, 2016. s. 347-359. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27537-6.
BŘEŽNÝ, M. a Pánek, T. Landslides In The Moravskoslezské Beskydy Mts. - New Insights from the LiDAR. In: STATE OF GEOMORPHOLOGICAL RESEARCH IN THE YEAR 2016. Frýdlant nad Ostravicí: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie. 2016.
BŘEŽNÝ, M. a Pánek, T. Landslides In The Moravskoslezské Beskydy Mts. - New Insights From The LiDAR. In: State of geomorphological research in the year 2016: State of geomorphological research in year 2016 - Book of Abstracts 2016-05-11 Frýdlant nad Ostravicí. Ostrava: University of Ostrava; Faculty of Science, 2016. University of Ostrava; Faculty of Science, 2016. s. 12-13. ISBN 978 - 80 - 7464 - 825 - 0.
Pánek, T., Miklín, J. a Kirchner, K. Limestone klippen of the Pavlov hills. In: Landscapes and landforms of the Czech Republic. Cham: Springer, 2016. s. 373-384. World geomorphological landscapes. ISBN 978-3-319-27537-6.
Pánek, T. a Kapustová, V. Long-Term Geomorphological History of the Czech Republic. In: Landscapes and landforms of the Czech Republic. Cham: Springer, 2016. s. 29-39. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27537-6.
Kapustová, V., Pánek, T. a Blöthe, J. H. Spatial distribution of sackungen in Tatra Mountains (Western Carpathians). Postojna. 2016.
Pánek, T. a Klimeš, J. Temporal behavior of deep-seated gravitational slope deformations: A review. Earth-Science Reviews. 2016, č. 156, s. 14-38. ISSN 0012-8252.
Šilhán, K., Pánek, T., Hradecký, J. a Tichavský, R. The polygenetic origin and surface development of the Laspi slope deformation in the Crimean Mountains. Z GEOMORPHOL. 2016, s. 11-20. ISSN 0372-8854.
BŘEŽNÝ, M. a Pánek, T. Využití DMR4G ve výzkumu sesuvů v Moravskoslezských Beskydech. In: Svahové deformace a pseudokras 2016. Mnichovo Hradiště: Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.. 2016.
BŘEŽNÝ, M. a Pánek, T. Využití DMR4G ve výzkumu sesuvů v Moravskoslezských Beskydech. In: Svahové deformace a pseudokras 2016: Svahové deformace a pseudokras 2016 - Sborník abstraktů 2016-05-25 Mnichovo Hradiště. Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i., 2016. s. 7-7.
Pánek, T., Mentlík, P., Ditchburn, B., Zondervan, A., Norton, K. a Hradecký, J. Are sackungen diagnostic features of (de)glaciated mountains?. GEOMORPHOLOGY. 2015, č. 248, s. 396-410. ISSN 0169-555X.
Urban, J., Pánek, T., Hradecký, J. a Tábořík, P. Deep structures of slopes connected with sandstone crags in the upland area of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, Central Poland. GEOMORPHOLOGY. 2015, č. 246, s. 519-530. ISSN 0169-555X.
Šilhán, K., Pánek, T. a Hradecký, J. Faktory ovlivňující vznik blokovobahenních proudů na jižních svazích Krymského pohoří. Geografie - Sborník České geografické společnosti. 2015, roč. 120, s. 50-63. ISSN 1212-0014.
Pánek, T. Giant Landslides in Low-Gradient Landscapes: A Global Perspective. In: 12th International IAEG Congress: ENGINEERING GEOLOGY FOR SOCIETY AND TERRITORY, VOL 2: LANDSLIDE PROCESSES 2014-09-15 Torino. Springer, 2015. s. 905-908. ISBN 978-3-319-09057-3.
Pánek, T. Recent progress in landslide dating: A global overview. PROG PHYS GEOG. 2015, č. 39, s. 168-198. ISSN 0309-1333.
Šilhán, K., Pánek, T., Hradecký, J. a Stoffel, M. Tree-age control on reconstructed debris-flow frequencies: examples from a regional dendrogeomorphic reconstruction in the Crimean Mountains. EARTH SURF PROC LAND. 2015, č. 40, s. 243-251. ISSN 0197-9337.
Pánek, T., Kapustová, V. a Hradecký, J. Anthropogenic change in geomorphic processes on slopes of the Girova Mt (Outer Western Carpathians): Peat bog record of the 16 and 17th century colonisation. In: International Geographical Union Regional Conference CHANGES, CHALLENGES, RESPONSIBILITIES. Krakov. 2014.
Lenart, J. a Pánek, T. Comments on "Structural-tectonic controls and geomorphology of the karst corridors in alpine limestone ridges: Southern Carpathians, Romania" by L. Tîrlă and I. Vijulie, Geomorphology 197 (2013). GEOMORPHOLOGY. 2014, s. 90-95. ISSN 0169-555X.
Baroň, I., Bíl, M., Bábek, O., Smolková, V., Pánek, T. a Macur, L. Effect of slope failures on river-network pattern: A river piracy case study from the flysch belt of the Outer Western Carpathians. GEOMORPHOLOGY. 2014, č. 214, s. 356-365. ISSN 0169-555X.
Lenart, J., Pánek, T. a Dušek, R. Genesis, types and evolution of crevice-type caves in the flysch belt of the Western Carpathians (Czech Republic). GEOMORPHOLOGY. 2014, č. 204, s. 459-476. ISSN 0169-555X.
Migoń, P., Kacprzak, A., Malik, I., Kasprzak, M., Owczarek, P., Wistuba, M. a Pánek, T. Geomorphological, pedological and dendrochronological signatures of a relict landslide terrain, Mt Garbatka (Kamienne Mts), SW Poland. GEOMORPHOLOGY. 2014, č. 219, s. 213-231. ISSN 0169-555X.
Pánek, T., Hartvich, F., Jankovská, V., Klimeš, J., Tábořík, P., Bubík, M., Smolková, V. a Hradecký, J. Large Late Pleistocene landslides from the marginal slope of the Flysch Carpathians. LANDSLIDES. 2014, č. 11, s. 981-992. ISSN 1612-510X.
Stacke, V., Pánek, T. a Sedláček, J. Late Holocene evolution of the Bečva River floodplain (Outer Western Carpathians, Czech Republic). GEOMORPHOLOGY. 2014, č. 206, s. 440-451. ISSN 0169-555X.
Tábořík, P., Lenart, J., Pánek, T., Turský, O., Blecha, V., Hanzelková, J. a Vilhelm, J. Multidisciplinary geophysical survey of deep-seated gravitational slope deformations (case studies from the flysch Outer Western Carpathians). s. 72-72. ISBN 978-80-7414-712-8.
Šilhán, K. a Pánek, T. Registrace pohybu skalních bloků dendrogeomorfologickými metodami: nový metodický přístup. Geografie - Sborník České geografické společnosti. 2014, č. 119, s. 50-66. ISSN 1212-0014.
Kapustová, V., Maršáleková, K. a Pánek, T. Relation between relief morphometric parameters, local geology and deep-seated gravitational slope deformations in the Tatra Mountains (Slovakia). In: .
Kapustová, V., Maršáleková, K. a Pánek, T. Relation between relief morphometric parameters, local geology and deep-seated gravitational slope deformations in the Tatra Mountains (Slovakia). In: GEOMORPHOLOGY AND ENVIRONMENTAL CHALLENGES. Snina. 2014.
Šilhán, K., Pánek, T., Turský, O., Brázdil, R., Klimeš, J. a Kašičková, L. Spatio-temporal patterns of recurrent slope instabilities affecting undercut slopes in flysch: A dendrogeomorphic approach using broad-leaved trees. GEOMORPHOLOGY. 2014, č. 213, s. 240-254. ISSN 0169-555X.
CHUDANIČOVÁ, M., Hradecký, J. a Pánek, T. Anthropogenic intervention into the river pattern as a cause of the Olše River floodplain development change (with the use of magnetic susceptibility for sedimentary record interpretation). In: Abstracts Volume. Geomorphology, 2013. s. 773-773. ISBN 0.
CHUDANIČOVÁ, M., Hradecký, J. a Pánek, T. Anthropogenic intervention into the river pattern as a cause of the Olše River floodplain development change (with the use of magnetic susceptibility for the sedimentary record interpretation). In: Geomorfologický sborník 11. Ostrava, Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. a Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 2013. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. a Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 2013. s. 15-15. ISBN 978-80-86407-37-1.
Lenart, J. a Pánek, T. Crevice-type caves as indicators of slope failures: a review paying a special attention to the flysch Carpathians of Czechia, Poland and Slovakia. AUC Geographica. 2013, roč. 38, č. 38, s. 35-50. ISSN 0300-5402.
Lenart, J. a Pánek, T. Crevice-type rockslide caves and their relation to the slope deformations. In: 8th International conference on Geomorphology - Abstract volume. s. 634-634.
PYSZKOVÁ, R. a Pánek, T. Electrical resistivity tomography of the depletion zone of the Girová catastrophic landslide. In: Geomorfologický sborník 11. Ostrava,Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.; Geografický ústav, PřF, Masarykova univerzita, 2013. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.; Geografický ústav, PřF, Masarykova univerzita, 2013. s. 36-36. ISBN 978-80-86407-37-1.
Lenart, J. a Pánek, T. Genesis, types and succession of crevice-type caves in the Flysch Belt of Western Carpathians. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. Mikulov. 2013.
Lenart, J. a Pánek, T. Genesis, types and succession of crevice-type caves in the Flysch Belt of Western Carpathians. In: Geomorfologický sborník 11. Ostrava, Brno: Česká asociace geomorfologů, 2013. Česká asociace geomorfologů, 2013. s. 25-25. ISBN 978-80-86407-37-1.
Pánek, T., Smolková, V., Hradecký, J., Baroň, I. a Šilhán, K. Holocene reactivations of catastrophic complex flow-like landslides in the Flysch Carpathians (Czech Republic/Slovakia). Quaternary Research. 2013, č. 80, s. 33-46. ISSN 0033-5894.
Šilhán, K., Pánek, T. a Hradecký, J. Implications of spatial distribution of rockfall reconstructed by dendrogeomorphological methods. NAT HAZARD EARTH SYS. 2013, č. 13, s. 1817-1826. ISSN 1561-8633.
Smolková, V., Pánek, T., Hutchinson, S. M. a Hradecký, J. Industrial pollution as a marker inferred from physical and geochemical properties of landslide-related sediments in the Outer Western Carpathians (Czech Republic). In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. Mikulov. 2013.
Smolková, V., Pánek, T., Hutchinson, S. M. a Hradecký, J. Industrial pollution in the Outer Western Carpathians (Czech Republic) inferred from physical and geochemical properties of landslide-related sediments. In: Geomorfologický sborník 11: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. Ostrava, Brno: Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i., Geografický ústav PřF Masarykova univerzita, 2013. Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i., Geografický ústav PřF Masarykova univerzita, 2013. s. 38-39. ISBN 978-80-86407-37-1.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Information decoded from the Late Holocene sedimentary records in the Outer Western Carpathians, Czech Republic. In: 8th International conference (AIG) on Geomorphology - Abstracts Volume. s. 360-360.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Information decoded from the Late Holocene sedimentary records in the Outer Western Carpathians, Czech Republic. In: 8th International conference (AIG) on Geomorphology. Paris. 2013.
Hradecký, J., Pánek, T., Šilhán, K. a Smolková, V. Karstification as a Predisposing Factor of Seismically Triggered Landslides: Case Study from the Crimean Mountains (Ukraine): Introduction to the Problem. In: Earthquake-Induced Landslides, Proceedings of the International Symposyum on Earthquake-Induced Landslides. Heidelberg: Springer, 2013. Springer, 2013. s. 235-242. ISBN 978-3-642-32237-2.
Hradecký, J., Pánek, T., Lenart, J., Smolková, V. a Stacke, V. Karstification of rock massif and propagation of deep-seated slope deformations - Crimean Mountains (Ukraine). In: Geomorfologický sborník 11. Ostrava, Brno: Česká asociace geomorfologů, 2013. Česká asociace geomorfologů, 2013. s. 13-14. ISBN 978-80-86407-37-1.
Stacke, V. a Pánek, T. Late Holocene environmental changes in the Bečva River valley, Western Carpathians, Czech Republic. Leeds. 2013.
Stacke, V. a Pánek, T. Late Holocene environmental changes in the Bečva River valley, Western Carpathians, Czech Republic. In: Conference Programme & Abstract Volume, 10th International Conference on Fluvial Sedimentology. Leeds: ICFS, 2013. ICFS, 2013. s. 232-232. ISBN 978-1-905593-92-7.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Late Holocene slope and fluvial processes recorded in sedimentary archives in the Outer Western Carpathians (Czech Republic). In: Carpatho-Balcan-Dinaric Conference on Geomorphology: Geomorphologica Slovaca et Bohemica 13(1) 2013-06-24 Stará Lesná. Association of Slovak Geomorphologists on the SAS; The Czech Association of Geomorphologists; Institute of Geography, Slovak Academy of Sciences, 2013. s. 73-73. ISSN 1337-6799.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Late Holocene slope and fluvial processes recorded in sedimentary archives in the Outer Western Carpathians (Czech Republic). In: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Stará Lesná. 2013.
Pánek, T., Smolková, V., Hradecký, J., Sedláček, J., Zernitskaya, V., Kadlec, J., Pazdur, A. a Řehánek, T. Late-Holocene evolution of a floodplain impounded by the Smrdutá landslide, Carpathian Mountains (Czech Republic). HOLOCENE. 2013, roč. 23, č. 2, s. 218-229. ISSN 0959-6836.
Hradecký, J., Pánek, T., Smolková, V., Šilhán, K. a Lenart, J. Long-term slope instabilities of southern slopes of the Crimean Mountains (Ukraine), the role of karstification and slope-disequilibrium phases of the Late Quaternary. In: 8th International conference on Geomorphology - Abstract volume. s. 628-628.
Pánek, T., Hradecký, J., Šilhán, K., Strom, A., Smolková, V. a Zerkal, O. Low-gradient megalandslides at the northern boundary of the Caucasus-Crimean orogene: seismically induced?. In: Earthquake-Induced Landslides, Proceedings of the International Symposium on Earthquake-Induced Landslides. Heidelberg: Springer, 2013. Springer, 2013. s. 243-252. ISBN 978-3-642-32237-2.
PYSZKOVÁ, R. a Pánek, T. Post-sesuvná morfologie a geoelektrická struktura odlučné oblasti sesuvu na Girové. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012. 2013, roč. 2013, s. 149-153. ISSN 0514-8057.
PYSZKOVÁ, R. a Pánek, T. POST-SESUVNÁ MORFOLOGIE A GEOELEKTRICKÁ STRUKTURA ODLUČNÉ OBLASTI SESUVU NA GIROVÉ. In: Sborník příspěvků z SVK Přf OU 2013. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. Ostravská univerzita, 2013. s. 1-4. ISBN 978-80-7464-287-6.
Lenart, J. a Pánek, T. Speleogenesis of crevice-type caves (Outer Western Carpathians). In: Geomorphologica Slovaca et Bohemica. Association of Slovak Geomorphologists on the SAS et al., 2013. s. 49-49. ISSN 1337-6799.
Šilhán, K., Pánek, T., Dušek, R., HAVLŮ, D., Brázdil, R., Kašičková, L. a Hradecký, J. The dating of bedrock landslide reactivations using dendrogeomorphic techniques: the Mazák landslide, Outer Western Carpathians (Czech Republic). CATENA. 2013, č. 104, s. 1-13. ISSN 0341-8162.
Pánek, T., Smolková, V., Šilhán, K. a Hradecký, J. The May 2010 Landslide Event in the Eastern Czech Republic. In: Geomorphological impacts of extreme weather: Case studies from central and eastern Europe. Springer Netherlands, 2013. s. 205-219. Springer Geography. ISBN 978-94-007-6300-5.
Šilhán, K., Pánek, T. a Hradecký, J. The tree-ring reconstruction of slope instabilities associated with earthquake (the Crimean Mts., Ukraine). In: Earthquake-Induced Landslides. Kiryu: Springer, 2013. Springer, 2013. s. 689-697. ISBN 978-3-642-32237-2.
CHUDANIČOVÁ, M., Hradecký, J. a Pánek, T. The use of magnetic susceptibility and other proxies for investigation of overbank sediments in the anthropogenic influenced floodplain of the Olse River, Czech Republic. In: Conference Programme and Abstracts Volume. Leeds: 10th International Conference on Fluvial Sedimentology, 2013. 10th International Conference on Fluvial Sedimentology, 2013. s. 279-280. ISBN 978-1-905593-92-7.
Lenart, J. a Pánek, T. THREE TYPES OF CREVICE-TYPE CAVES IN THE AREA OF CZECH FLYSCH CARPATHIANS. In: 16th International congress of speleology - Proceedings, Vol. 3. Česká speleologická společnost, 2013. s. 268-274. ISBN 978-80-87857-09-0.
Pánek, T., Šilhán, K., Hradecký, J., Strom, A., Smolková, V. a Zerkal, O. A megalandslide in the Northern Caucasus foredeep (Uspenskoye, Russia): Geomorphology, possible mechanism and age constraints. GEOMORPHOLOGY. 2012, č. 177-178, s. 144-157. ISSN 0169-555X.
Pánek, T., Smolková, V. a Hradecký, J. Landslide depressions - important witnesses of the landscape evolution in the Outer Western Carpathians. In: Interdisciplinarity in Geoscience in the Carpathian Basin. Suceava. 2012.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Landslide depressions - important witnesses of the landscape evolution in the Outer Western Carpathians. In: Interdisciplinarity in Geoscience in the Carpathian Basin. Abstracts Volume. Suceava: Stefan cel Mare University of Suceava, 2012. Stefan cel Mare University of Suceava, 2012. s. 21-21.
Pánek, T., Hradecký, J., Šilhán, K., Strom, A., Smolková, V. a Zerkal, O. Megalandslide in the Northern Caucasus foredeep (Uspenskoye, Russia): geomorphology, possible mechanism and age constraints. In: European Geosciences Union General Assembly 2012. Vídeň. 2012.
Pánek, T., Hradecký, J., Šilhán, K., Strom, A., Smolková, V. a Zerkal, O. Megalandslide in the Northern Caucasus foredeep (Uspenskoye, Russia): geomorphology, possible mechanism and age constraints. In: Geophysical Research Abstracts. Copernicus Publications, 2012. s. 1-1. ISSN 1607-7962.
HAVLŮ, D., Šilhán, K., Pánek, T. a Dušek, R. Prostorove-casová rekonstrukce svahových pohybu na aktivním sesuvném území s využitím metod dendrogeomorfologie (príkladová studie Mazák, Moravskoslezské Beskydy). In: Dendrochronologické fórum 2012 - sborník abstraktů. s. 20-20.
Hradecký, J., Pánek, T., Brázdil, R., Šilhán, K., Smolková, V. a Zahradníček, P. Rainfall-induced landslide event of May 2010 in the eastern part of the Czech Republic - case study of the recurrent Girová landslide. In: European Geosciences Union General Assembly 2012. Vídeň. 2012.
Hradecký, J., Pánek, T., Brázdil, R., Šilhán, K., Smolková, V. a Zahradníček, P. Rainfall-induced landslide event of May 2010 in the eastern part of the Czech Republic - case study of the recurrent Girová landslide. In: Geophysical Research Abstracts. Copernicus Publications, 2012. s. 1-1. ISSN 1607-7962.
Demek, J., Hradecký, J., Kirchner, K., Pánek, T., Létal, A. a Smolová, I. Recent Landform Evolution in the Moravian-Silesian Carpathians (Czech Republic). In: Recent Landform Evolution. The Carpatho-Balkan-Dinaric Region. Heidelberg: Springer, 2012. s. 103-139. Springer Geography. ISBN 978-94-007-2447-1.
Šilhán, K., Pánek, T., Dušek, R. a HAVLŮ, D. Spatial and temporal reconstruction of slope movement on active landslide area with the use of dendrogeomorphological methods (case study Mazák, Moravskoslezské Beskydy). In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012. Sokolov. 2012.
Šilhán, K., Pánek, T., Dušek, R. a Havlů, D. Spatial and temporal reconstruction of slope movement on active landslide area with the use of dendrogeomorphological methods (case study Mazák, Moravskoslezské Beskydy). In: Geomorfologický sborník 10. Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2012. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2012. s. 49-49. ISBN 978-80-260-1823-0.
Brázdil, R., Šilhán, K., Pánek, T., Dobrovolný, P., Kašičková, L. a Tolasz, R. The influence of meteorological factors on rockfall in the Moravskoslezské Beskydy Mts.. Geografie - Sborník České geografické společnosti. 2012, roč. 117, s. 1-20. ISSN 1212-0014.
Lenart, J. a Pánek, T. The Kněhyně cave - an indicator of type, genesis and succession of slope movement (Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech republic). In: Geomorfologický sborník 10. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2012. s. 26-27. ISBN 978-80-260-1823-0.
Šilhán, K., Pánek, T. a Hradecký, J. The tree-ring reconstruction of slope instabilities associated with earthquake (the Crimean Mts., Ukraine). In: International Symposium on Earthquake-induced Landslides. Kiryu. 2012.
Šilhán, K., Pánek, T. a Hradecký, J. Tree-ring analysis in the reconstruction of slope instabilities associated with earthquakes and precipitation (the Crimean Mountains, Ukraine). GEOMORPHOLOGY. 2012, č. 173-174, s. 174-184. ISSN 0169-555X.
Šilhán, K., Pánek, T. a Hradecký, J. Tree-ring analysis in the reconstruction of slope instabilities associated with earthquakes and precipitation (the Crimean Mountains, Ukraine). In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012. Sokolov. 2012.
Šilhán, K., Pánek, T. a Hradecký, J. Tree-ring analysis in the reconstruction of slope instabilities associated with earthquakes and precipitation (the Crimean Mountains, Ukraine). In: Geomorfologický sborník 10. Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2012. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2012. s. 49-49. ISBN 978-80-260-1823-0.
Pánek, T., Šilhán, K., TÁBOŘÍK, P., Hradecký, J., Smolková, V., Lenart, J., Brázdil, R., Kašičková, L. a Pazdur, A. Catastrophic slope failure and its origins: Case of the May 2010 Girová Mountain long-runout rockslide (Czech Republic). GEOMORPHOLOGY. 2011, č. 130, s. 352-364. ISSN 0169-555X.
Pánek, T., TÁBOŘÍK, P., Klimeš, J., KOMÁRKOVÁ, V., Hradecký, J. a Šťastný, M. Deep-seated gravitational slope deformations in the highest parts of the Czech Flysch Carpathians: evolutionary model based on kinematic analysis, electrical imaging and trenching. GEOMORPHOLOGY. 2011, č. 129, s. 92-112. ISSN 0169-555X.
Šilhán, K., Brázdil, R., Pánek, T., Dobrovolný, P., Kašičková, L., Tolasz, R., Turský, O. a Václavek, M. Evaluation of meteorological controls of reconstructed rockfall activity in the Czech Flysch Carpathians. Earth Surface Processes and Landforms. 2011, č. 36, s. 1898-1909. ISSN 1096-9837.
Pánek, T., Hradecký, J. a Smolková, V. Evolution of mountainous floodplain in the light of landslide chronology reconstruction (Smrdutá Landslide, Outer Western Carpathians, Czech Republic). In: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie. 2011.
Pánek, T., Hradecký, J. a Smolková, V. Evolution of mountainous floodplain in the light of landslide chronology reconstruction (Smrdutá Landslide, Outer Western Carpathians, Czech Republic). In: Book of Abstracts: Carpatho-Balkan-Conference on Geomorphology. Ostrava: University of Ostrava, Faculty of Science, 2011. University of Ostrava, Faculty of Science, 2011. s. 47-47. ISBN 978-80-7368-444-0.
Hradecký, J., Pánek, T., Smolková, V. a Šilhán, K. Excursion guide book - Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. 2011.
Lenart, J., Pánek, T. a TÁBOŘÍK, P. Geoelectric survey of Cyrilka cave site (Moravian-Silesian Beskydy Mts., Czech republic): electromagnetic methods (2+3D ERT, GPR) and direct inside-cave mapping comparison. In: Slope tectonics, elektr. sbor. abstr..
Lenart, J., Pánek, T. a TÁBOŘÍK, P. Geoelectric survey of Cyrilka cave site (Moravian-Silesian Beskydy Mts., Czech republic): electromagnetic methods (2+3D ERT, GPR) and direct inside-cave mapping comparison. In: Book of Abstracts: Carpatho-Balkan-Conference on Geomorphology. Ostrava: University of Ostrava, Faculty of Science, 2011. University of Ostrava, Faculty of Science, 2011. s. 39-40. ISBN 978-80-7368-444-0.
Lenart, J., Pánek, T. a TÁBOŘÍK, P. Geoelectric survey of Cyrilka cave site (Moravian-Silesian Beskydy Mts., Czech republic): electromagnetic methods (2+3D ERT, GPR) and direct inside-cave mapping comparison. In: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. 2011.
Lenart, J., Pánek, T. a TÁBOŘÍK, P. Geoelectric survey of Cyrilka cave site (Moravian-Silesian Beskydy Mts., Czech republic): electromagnetic methods (2+3D ERT, GPR) and direct inside-cave mapping comparison. In: Slope tectonics 2011. Vienna: Slope tectonics 2011. 2011.
TÁBOŘÍK, P., Pánek, T., Lenart, J., Prokešová, R. a Medveďová, A. Geoelectrical imaging of slope deformations - towards repeated measurements, effective electrode array and limitations. In: 1st International Workshop on Geoelectrical Monitoring 2011. Vienna: 1st International Workshop on Geoelectrical Monitoring. 2011.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Quantification of the denudation rates derived from the silted landslide-dammed lakes in the Outer Western Carpathians. In: Book of Abstracts: Carpatho-Balkan-Conference on Geomorphology. Ostrava: University of Ostrava, Faculty of Science, 2011. University of Ostrava, Faculty of Science, 2011. s. 53-53. ISBN 978-80-7368-444-0.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Quantification of the denudation rates derived from the silted landslide-dammed lakes in the Outer Western Carpathians. In: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie. 2011.
Pánek, T., Brázdil, R., Klimeš, J., Smolková, V., Hradecký, J. a Zahradníček, P. Rainfall-induced landslide event of May 2010 in the eastern part of the Czech Republic. In: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie. 2011.
Pánek, T., Brázdil, R., Klimeš, J., Smolková, V., Hradecký, J. a Zahradníček, P. Rainfall-induced landslide event of May 2010 in the eastern part of the Czech Republic. In: Book of Abstracts: Carpatho-Balkan-Conference on Geomorphology. Ostrava: University of Ostrava, Faculty of Science, 2011. University of Ostrava, Faculty of Science, 2011. s. 47-47. ISBN 978-80-7368-444-0.
Pánek, T., Brázdil, R., Klimeš, J., Smolková, V., Hradecký, J. a Zahradníček, P. Rainfall-induced landslide event of May 2010 in the eastern part of the Czech Republic. LANDSLIDES. 2011, roč. 8, č. 8, s. 507-516. ISSN 1612-510X.
Demek, J., Balatka, B., Kirchner, K., Mackovčin, P., Pánek, T. a Slavík, P. Relief of Czechia: Quantitative evaluation in the GIS environment. Geografie. 2011, roč. 116, č. 116, s. 111-129. ISSN 1212-0014.
Štěpančíková, P., Dohnal, J., Pánek, T., Lój, M., Smolková, V. a Šilhán, K. The application of electrical resistivity tomography and gravimetric survey as useful tools in an active tectonics study of the Sudetic Marginal Fault (Bohemian Massif, central Europe). J APPL GEOPHYS. 2011, č. 74, s. 69-80. ISSN 0926-9851.
Migoń, P., Pánek, T., Malik, I., Hradecký, J., Owczarek, P. a Šilhán, K. Complex landslide terrain in the Kamienne Mountains, Middle Sudetes, SW Poland. GEOMORPHOLOGY. 2010, č. 124, s. 200-214. ISSN 0169-555X.
Hradecký, J., Pánek, T., Smolková, V. a Šilhán, K. Dating of the landslide activity in the Czech part of the Outer Western Carpathians and its palaeoenvironmental significance. In: Geologica Balcanica. Sofia, Bulgaria: Bulgarian Academy of Sciences, 2010. Bulgarian Academy of Sciences, 2010. s. 160-161. ISSN 0324-0894.
Pánek, T., TÁBOŘÍK, P., KOMÁRKOVÁ, V., Klimeš, J. a Hradecký, J. Deep-seated gravitational slope deformation in the highest parts of the Czech Flysch Carpathians: evolutionary model based on kinematic analysis, electrical imaging and trenching. In: Geologica Balcanica. Sofia, Bulgaria: Bulgarian Academy of Sciences, 2010. Bulgarian Academy of Sciences, 2010. s. 160-161. ISSN 0324-0894.
Pánek, T., TÁBOŘÍK, P., KOMÁRKOVÁ, V., Klimeš, J. a Hradecký, J. Deep-seated gravitational slope deformation in the highest parts of the Czech Flysch Carpathians: evolutionary model based on kinematic analysis, electrical imaging and trenching. In: XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. Thessaloniki, Greece. 2010.
Pánek, T. Deep-seated gravitational slope deformations in the highest parts of the Czech Flysch Carpathians: evolutionary model based on kinematic analysis, electrical imaging and trenching. In: XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. Thessaloniki. 2010.
KOMÁRKOVÁ, V., Pánek, T., TÁBOŘÍK, P. a Klimeš, J. Deep-seated gravitational slope deformations in the highest parts of the Czech Flysch Carpathians: predisposition, structure and time constraints. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2010. Branná. 2010.
KOMÁRKOVÁ, V., Pánek, T., TÁBOŘÍK, P. a Klimeš, J. Deep-seated gravitational slope deformations in the highest parts of the Czech Flysch Carpathians: predisposition, structure and time constraints. In: Geomorfologický sborník 9. Praha: Univerzita Karlova, 2010. Univerzita Karlova, 2010. s. 29-30. ISBN 978-80-86561-32-5.
Šilhán, K. a Pánek, T. Dynamics of Debris Flows in the Culmination Parts of the Moravskoslezské Beskydy Mts. Studia Geomorphologica carpatho-balcanica. 2010, č. 44, s. 49-61. ISSN 0081-6434.
TÁBOŘÍK, P. a Pánek, T. Fissure caves and other gravitationally induced discontinuities detected by 2D electrical resistivity tomography. Case studies from flysch Carpathians. In: Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice. Ostrava. 2010.
TÁBOŘÍK, P. a Pánek, T. Fissure caves and other gravitationally-induced discontinuities detected by 2D electrical resistivity tomography. Case studies from Flysch Carpathians. In: Geomorfologický sborník 9. Praha: Univerzita Karlova, 2010. Univerzita Karlova, 2010. s. 64-65. ISBN 978-80-86561-32-5.
TÁBOŘÍK, P. a Pánek, T. Fissure caves and other gravitationally-induced discontinuities detected by 2D electrical resistivity tomography. Case studies from Flysch Carpathians. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2010. Branná. 2010.
Šilhán, K. a Pánek, T. Fossil and recent debris flows in medium-high mountains (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic). GEOMORPHOLOGY. 2010, č. 124, s. 238-249. ISSN 0169-555X.
Pánek, T., Margielewski, W., TÁBOŘÍK, P., Urban, J., Hradecký, J. a Szura, C. Gravitationally induced caves and other discontinuities detected by 2D electrical resistivity tomography: Case studies from the Polish Flysch Carpathians. GEOMORPHOLOGY. 2010, č. 123, s. 165-180. ISSN 0169-555X.
Smolková, V., Pánek, T., Hradecký, J. a Šilhán, K. Holocene development of the large slope deformation Kykula, Kysucké Beskydy Mts. (Slovakia). In: Změny prostředí v průběhu posledních 15 tisíc let, seminář projektu Past Global Changes. Praha: Akademie věd České republiky. 2010.
Pánek, T. Internal structure, time constraints and recent activity of the Uspenskoye megalandslide (North Caucasus foredeep, Russia). In: 11. mezinárodní konference. Branná. 2010.
Pánek, T., Hradecký, J. a Šilhán, K. Internal structure, time constraints and recent activity of the Uspenskoye megalandslide (North Caucasus Foredeep, Russia). In: Geomorfologický sborník 9. Praha: Univerzita Karlova v Praze, přírodovědecká fakulta, 2010. Univerzita Karlova v Praze, přírodovědecká fakulta, 2010. s. 44-45. ISBN 978-80-86561-32-5.
Smolková, V. a Pánek, T. Morphometry of the landslide dams in the Outer Western Carpathians in relation to their morphodynamic setting. In: Geomorfologický sborník 9: 11. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2010, Branná, 11.-13.5. 2010. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2010. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2010. s. 55-55. ISBN 978-80-86561-32-5.
Smolková, V. a Pánek, T. Morphometry of the landslide dams in the Outer Western Carpathians in relation to their morphodynamic setting. In: 11. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2010. Branná. 2010.
TÁBOŘÍK, P. a Pánek, T. Puklinové jeskyně a jiné gravitačně podmíněné diskontinuity určené pomocí 2D elektrické odporové tomografie. Příkladové studie z flyšových Karpat. In: Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice. Ostrava. 2010.
Pánek, T., Smolková, V. a Hradecký, J. Reconstruction of a Holocene average catchment denudation from the landslide-dammed lakes in the Outer Western Carpathians. In: EGU General Assembly 2010. Vídeň: European Geosciences Union. 2010.
Pánek, T., Smolková, V. a Hradecký, J. Reconstruction of a Holocene average catchment denudation from the landslide-dammed lakes in the Outer Western Carpathians. In: Geophysical Research Abstracts. Copernicus Publications, 2010. s. 1-1. ISSN 1607-7962.
Pánek, T., Hradecký, J., Minár, J. a Šilhán, K. Recurrent landslides predisposed by fault-induced weathering of flysch in the Western Carpathians. In: Weathering as a Predisposing Factor to Slope Movements. London: Geological Society, London, 2010. s. 183-199. ENGINEERING GEOLOGY SPECIAL PUBLICATION NO. 23. ISBN 978-1-86239-297-7.
Pánek, T., Hradecký, J., Smolková, V., Šilhán, K., Minár, J. a Zernitskaya, V. The largest prehistoric landslide in northwestern Slovakia: Chronological constraints of the Kykula long-runout landslide and related dammed lakes. GEOMORPHOLOGY. 2010, č. 120, s. 233-247. ISSN 0169-555X.
Miklín, J., Lenart, J. a Pánek, T. Vodopád na Mazáku - nejvyšší vodopád Moravskoslezských Beskyd. Acta Musei Beskidensis. 2010, s. 1-5. ISSN 1803-960X.
Pánek, T. Vysoké vápencové útesy v jihozápadní části Krymského poloostrova jakožto odlučné stěny obrovských skalních sesuvů. In: XXII Sjezd České Geografické Společnosti, Ostrava 2010. Ostrava. 2010.
Pánek, T., Urban, J., TÁBOŘÍK, P., Margielewski, W., Hradecký, J. a Szura, C. Zastosowanie tomografii elektroodporowej do rozpoznawania i badania jasniń pseudokrasowych w Karpatach Fliszowych. In: Materyaly 44. Sympozjum Speleologicznego. Kraków: Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2010. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2010. s. 56-57. ISBN 978-83-61191-32-2.
Šilhán, K. a Pánek, T. Aluviální kužel v údolí Černé Ostravice. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2008. 2009, roč. 16, s. 28-30. ISSN 1212-6209.
Pánek, T. Configuration of bars in the channel of Černá Opava River as a consequence of flooding in September 2007. 2009.
Pánek, T. Dendrogeomorfologická analýza dynamiky svahových pohybových v lokalitě Jezeří. 2009.
Pánek, T., Hradecký, J. a Šilhán, K. Geomorphic evidence of ancient catastrophic flow type landslides in the mid-mountain ridges of the Western Flysch Carpathians (Czech Republic). International Journal of Sediment Research. 2009, roč. 2009, č. 24, s. 88-98. ISSN 1001-6279.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide-dammed lakes in the Flysch Carpathians. In: Geomorfologický sborník 8: sborník abstraktů. Plzeň, Praha, Brno: Západočeská univerzita v Plzni, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Česká asociace geomorfologů, 2009. Západočeská univerzita v Plzni, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Česká asociace geomorfologů, 2009. s. 52-52. ISBN 978-80-7399-746-5.
Klimeš, J., Baroň, I., Pánek, T., Burda, J., Kresta, F. a Hradecký, J. Investigation of recent catastrophic landslides in teh flysch belt of Outer Western Carpathians (Czech Republic): progress towards better hazard assessment. NAT HAZARD EARTH SYS. 2009, roč. 9, č. 3, s. 119-128. ISSN 1561-8633.
Pánek, T. Landslide dynamics analysed from aerial photographs: a Ľubietová case study (Western Carpathians, Slovakia). 2009.
Pánek, T., Hradecký, J., Minár, J., Hungr, O. a Dušek, R. Late Holocene catastrophic slope collapse affected by deep-seated gravitational deformation in flysch: Ropice Mountain, Czech Republic. Geomorphology, Elsevier. 2009, roč. 103, s. 414-429. ISSN 0169-555X.
Pánek, T., Smolková, V., Hradecký, J. a Šilhán, K. Late Holocene evolution of landslides in the frontal part of the Magura Nappe: Hlavatá Ridge, Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. 2009, roč. 17, s. 2-11. ISSN 1210-8812.
Pánek, T., Danišík, M., Hradecký, J. a Frisch, W. Morpho-tectonic evolution of the Crimean mountains (Ukraine) as constrained by apatite fission track data. TERRA NOVA. 2009, roč. 21, s. 271-278. ISSN 0954-4879.
Aichler, J., Adamec, M., Bureš, L., Hradecký, J., Dušek, R., Halda, J. P., Kočvara, R., Kuras, T., Merta, L., Pánek, T. a Zmrhalová, M. Problematika posypového materiálu na Ovčárenské silnici: Sborník AOPK ČR. In: Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky. Praha: AOPK ČR, 2009. AOPK ČR, 2009. s. 64-101. ISBN 978-80-87051-69-6.
TÁBOŘÍK, P. a Pánek, T. Slope deformations of the central ridge of the Kysucké Beskydy Mts: distribution, typology, chronology. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2009. Kašperské Hory. 2009.
TÁBOŘÍK, P. a Pánek, T. Slope deformations of the central ridge of the Kysucké Beskydy Mts (Slovakia). In: Geomorfologický sborník 8. s. 61-62. ISBN 978-80-7399-746-5.
Pánek, T., Hradecký, J., Šilhán, K., Smolková, V. a Altová, V. Time constraints for the evolution of a large slope collapse in karstified mountainous terrain of the southwestern Crimean Mountains, Ukraine. GEOMORPHOLOGY. 2009, roč. 2009, č. 108, s. 171-181. ISSN 0169-555X.
Pánek, T. Vývoj údolí Sázavy v mladším kenozoiku. 2009.
Danišík, M., Pánek, T., Matýsek, D., Dunkl, I. a Frisch, W. Apatite fission track and (U-Th)/He dating of teschenite intrusions gives time constraints on accretionary processes and development of planation surfaces in the Outer Western Carpathians. Zeitschrift für Geomorphologie, NF Hauptbände. 2008, roč. 52, s. 273-289. ISSN 0372-8854.
Pánek, T., Hradecký, J. a Šilhán, K. Application of electrical resistivity tomography (ERT) in the study of various types of slope deformations in anisotropic bedrock: Case studies from the Flysch Carpathians. In: Studia geomorphologica carpatho-balcanica. 42. vyd. Krakow: Polska Akademia Nauk, 2008. s. 57-74. Landform evolution in mountain areas.
Hradecký, J. a Pánek, T. Deep-seated gravitational slope deformations and their influence on consequent mass movements (case studies from the highest part of the Czech Carpathians). Natural Hazards, Springer. 2008, č. 45, s. 235-253. ISSN 0921-030X.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007. 2008, roč. 15, s. 41-43. ISSN 1212-6209.
Hradecký, J. a Pánek, T. Geoecological Effects of Mass-movements on Habitats - the Case Studies from the Western Carpathians (Czech Republic). In: Proceedings of The First World Landslide Forum. Tokyo, Japan: International Consortium on Landslides, 2008. International Consortium on Landslides, 2008. s. 277-280.
Hradecký, J., Pánek, T. a Švarc, J. Geoecological Imprints Of Mass Movements On Habitats - Case Studies From The Czech Part Of The Western Carpathians (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. 2008, roč. 16, s. 25-35. ISSN 1210-8812.
Šilhán, K. a Pánek, T. Geomorphic Evidence of Debris Flows in Culmination Parts of the Czech Flysh Carpathians. In: The First World Landslide Forum. Tokyo: International Consortium on Landslides. 2008.
Šilhán, K. a Pánek, T. Geomorphic Evidence of Debris Flows in Culmination Parts of the Czech Flysh Carpathians. In: The First World Landslide Forum. Tokyo: International Consortium on Landslides, 2008. International Consortium on Landslides, 2008. s. 549-452.
Pánek, T. Geomorphic Evolution of the Crimean Mountains: Surface Uplift and Decay of Mountains by Giant Landslides. 1. vyd. 136 s. ISBN 978-80-7368-441-9.
Šilhán, K. a Pánek, T. Geomorphological evidence of fossil debris flows in the Czech part of the flysh Carpathians. In: IAG regional conference on geomorphology, Landslides, floods and global environmental chase in mountain regions. Brašov: IAG, 2008. IAG, 2008. s. 96-96. ISBN 978-973-749-433-7.
Pánek, T., Hradecký, J., Smolková, V. a Šilhán, K. Giant ancient landslide in the Alma water gap (Crimean Mountains, Ukraine): notes to the predisposition, structure, and chronology. Landslides, Springer. 2008, roč. 5, s. 367-378. ISSN 1612-510X.
Pánek, T., Hradecký, J., Smolková, V. a Šilhán, K. Giant Holocene landslides in the Crimean Mountains (Ukraine): types, distribution and predisposition. In: Geophysical Research Abstracts, vol. 10. Vídeň: Copernicus Publications, 2008. Copernicus Publications, 2008. s. 0-0. ISBN 1607-7962.
Pánek, T., Hradecký, J., Smolková, V. a Šilhán, K. Giant low-gradient landslidesin the northern periphery of the Crimean Mountains: predisposition, structure, chronology and links to adjacent regions. In: Proceedings of The first world landslide forum. Tokyo: United Nations University, 2008. United Nations University, 2008. s. 463-464.
Pánek, T., Hradecký, J., Smolková, V. a Šilhán, K. Gigantic low-gradient landslides in the northern periphery of the Crimean Mountains (Uklraine). Geomorphology. 2008, č. 95, s. 449-473. ISSN 0169-555X.
Šilhán, K. a Pánek, T. Historická chronologie blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech. Geomorphologica Slovaca et Bohemica. 2008, roč. 2, č. 8, s. 82-94. ISSN 1335-9541.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Landslide dams in the Czech part of the Flysch Carpathians. In: EGU General Assembly 2008. Vídeň. 2008.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Landslide dams in the Czech part of the Flysch Carpathians. In: Geophysical Research Abstracts, vol. 10. Vídeň: Copernicus Publications, 2008. Copernicus Publications, 2008. s. 1-1. ISSN 1607-7962.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Landslide dams in the flysch Carpathians: contribution to understanding the Holocene landscape development. In: ÚGN Ph.D. Workshop 2008 Proceedings. Ostrava: Institute of Geonics, AS CR, 2008. Institute of Geonics, AS CR, 2008. s. 55-59. ISBN 978-80-86407-51-7.
Pánek, T., Hradecký, J., Smolková, V. a Šilhán, K. Long-term evolution of deep-seated slope failure in the Crimean Mountains (Ukraine): Estimation based on radiocarbon and U/Th-series datings. In: IAG Regional conference on geomorphology: Landslides, floods and global environmental change in mountain regions. Brasov. 2008.
Pánek, T., Hradecký, J., Smolková, V. a Šilhán, K. Long-term evolution of deep-seated slope failure in the Crimean Mountains (Ukraine): Estimation based on radiocarbon dating and U/Th-series datings.
Šilhán, K. a Pánek, T. Předběžné výsledky výzkumu historické chronologie blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. s. 55-56. ISBN 978-80-86407-39-5.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Slope deformations in the valley floor: a source of information on the Holocene relief development. In: I.A.G. Regional Conference on Geomorphology: Landslides, Floods and Global Environmental Change in Mountain Regions - Book of Abstracts. Institute of Geography, Romanian Academy, 2008. s. 98-98. ISBN 978-973-749-433-7.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Slope deformations in the valley floor: a source of information on the Holocene relief development. In: I.A.G. Regional Conference on Geomorphology: Landslides, Floods, and Global Environmental Change in Mountain Regions. Brasov. 2008.
Šilhán, K. a Pánek, T. Výzkum a výskyt blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007. 2008, roč. 15, s. 74-76. ISSN 1212-6209.
KOMÁRKOVÁ, V., Lenart, J. a Pánek, T. Výzkum svahových deformací v povodí Satiny (Moravskoslezské Beskydy). In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Ústrav geoniky AV ČR, v. v. i., oddělení environmentální geografie Brno, 2008. s. 23-24. ISBN 978-80-86407-39-5.
Hradecký, J. a Pánek, T. Autonomní republika Krym. Geografické rozhledy. 2007, roč. 16, s. 26-27. ISSN 1210-3004.
Šilhán, K. a Pánek, T. Blokovobahenní proudy v masivu Smrku (Moravskoslezské Beskydy ; Česká republika). Geomorphologia Slovaca et Bohemica. 2007, č. 1, s. 56-64.
Šilhán, K. a Pánek, T. Debris flows in the culmination part of the Czech Flysh Carpathians. In: Carpatho-Balkan-Dinaric conference on geomorphology. Pécs. 2007.
Šilhán, K. a Pánek, T. Debris flows in the culmination part of the Czech Flysh Carpathians. In: book of abstracts. Pécs: University of Pécs, 2007. University of Pécs, 2007. s. 64-64. ISBN 978-963-9632-13-4.
Hradecký, J. a Pánek, T. Geomorfologický sborník 6. 2007.
Šilhán, K. a Pánek, T. Geomorfologie údolí Bučacího potoka (Moravskoslezské Beskydy). In: Sborník abstraktů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 52-52. ISBN 978-80-7368-296-5.
Pánek, T., Hradecký, J. a Šilhán, K. Geomorphic evidences of ancient catastrophic flow-like landslides in the midmountain ridges of the Western Flysch Carpathians (Czech Republic). In: The Fourth International Conference on Debris-Flow Hazards Mitigation:Mechanics, Prediction, and Assessment. Chengdu. 2007.
Pánek, T., TÁBOŘÍK, P. a Hradecký, J. Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezské Beskydy). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006. 2007, roč. 14, s. 124-129. ISSN 1212-6209.
Pánek, T., TÁBOŘÍK, P. a Hradecký, J. Hluboká svahová deformace na Čertově mlýně. In: Geomorfologický sborník 6. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. Ostravská univerzita, 2007. s. 74-76. ISBN 978-80-7368-296-5.
Hradecký, J., Pánek, T. a Adamec, M. Hluboké svahové deformace - rizikový faktor kulminační části českých Karpat. In: Fyzickogeografický sborník. Brno: Masarykova univerzita, 2007. Masarykova univerzita, 2007. s. 127-133. ISBN 978-80-210-4323-7.
Pánek, T., Hradecký, J., Smolková, V. a Šilhán, K. Kvartérní vývoj reliéfu na vnějších kuestách Krymských hor (Ukrajina). In: Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 467-473. ISBN 978-80-7040-986-2.
Hradecký, J., Pánek, T. a Klimová, R. Landslide complex in the northern part of the Silesian Beskydy Mountains (Czech Republic). Landslides; Springer. 2007, č. 4, s. 53-62. ISSN 1612-510X.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Landslide Dams in the Czech Part of the Flysch Carpathians. In: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology - Book of Abstracts. Pecs: University of Pecs, 2007. University of Pecs, 2007. s. 66-66. ISBN 978-963-9632-13-4.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Landslide Dams in the Czech Part of the Flysch Carpathians. In: Carpatho-Balkan-Dinaric Regional Working Group of the IAG Conference on Geomorphology. Pécs. 2007.
Pánek, T., Smolková, V., Hradecký, J. a Kirchner, K. Landslide dams in the northern part of Czech Flysch Carpathians: geomorphic evidence and imprints. In: Recent geomorphological hazards in Carpaho-Balakan-Dinaric region. 41. vyd. Kraków: Wydawnictwo Pandit, 2007. s. 77-96. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica. ISBN 83-88549-56-1.
Pánek, T., Hradecký, J., Smolková, V. a Šilhán, K. Large landslides in the Crimean Mountains: case studies from the main mountain ridge and northern foothills. In: Carpatho-Balcan-Dinaric Conference on Geomorphology . Pecs. 2007.
Pánek, T., Hradecký, J., Smolková, V. a Šilhán, K. Large landslides in the Crimean Mountains: case studies from the main ridge and northes foothills. In: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology - Book of Abstract. Pecs: University of Pecs, 2007. University of Pecs, 2007. s. 51-51. ISBN 978-963-9632-13-4.
Šilhán, K. a Pánek, T. Morfometrie povodí jako predispoziční faktror vzniku blokovobahenních proudů. In: Svahové deformace a pseudokras. Vsetín: Česká geologická služba a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2007. Česká geologická služba a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2007.
Hradecký, J. a Pánek, T. Ouro Preto - metropole brazilského rudohoří. Geografia. 2007, roč. 15, s. 30-32. ISSN 1335-9258.
Hradecký, J. a Pánek, T. Přírodní poměry České republiky. In: Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. Vlašim: ČSOP, MŽP ČR, Taita, 2007. s. 58-71. 59- Zoologie. ISBN 978-80-86327-66-2.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Sedimentární výplně prostorů zahrazených sesuvy v české části flyšových Karpat a možnosti jejich datování. In: Svahové deformace a pseudokras, Elektronický sborník abstraktů a prezentací. Vsetín: Česká geologická služba a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2007. Česká geologická služba a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2007.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Sesuvné hráze v české části flyšových Karpat: základní typy, geomorfometrie, sedimentologie a datování. In: Geomorfologický sborník 6, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 51-52. ISBN 978-80-7368-296-5.
Hradecký, J. a Pánek, T. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007 [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2007.
Šilhán, K. a Pánek, T. Využití elektrické odporové tomografie (ERT) v geomorfologii. Miscellanea Geographica. 2007, č. 13, s. 53-58.
TÁBOŘÍK, P. a Pánek, T. Výzkum svahových deformací na Čertově mlýně (Moravskoslezské Beskydy). In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007. Malenovice. 2007.
TÁBOŘÍK, P. a Pánek, T. Výzkum svahových deformací na Čertově mlýně (Moravskoslezské Beskydy). In: Geomorfologický sborník 6. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. Ostravská univerzita, 2007. s. 53-54. ISBN 978-80-7368-296-5.
Adamec, M., Dušek, R., Hradecký, J. a Pánek, T. Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS, geodetické a kartografické zpracování 2006.. 2006.
Hradecký, J., Pánek, T., Kirchner, K. a Lacina, J. Effect of Holocene Landslide Activity on the Landscape Pattern And Behaviour in The Czech Carpathians. In: The 14th International Symposium on Landscape Ecology Research. Stará Lesná. 2006.
Pánek, T. Jáva. Geografia. 2006, roč. 14, s. 4-8. ISSN 1335-9258.
Pánek, T. Javorníky - Moravskoslezské Beskydy. 1. vyd. Bratislava: Dajama, 2006. S Batohom po Slovensku. 158 s.
Pánek, T., Hradecký, J., Smolková, V. a Šilhán, K. Kvartérní vývoj reliéfu na vnějších kuestách Krymských hor. In: Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. s. 78-78. ISBN 80-7040-879-0.
Pánek, T. a Hradecký, J. Large-scale landslides in the culmination part of the Czech flysch Carpathians. In: Regional Conference on Geomorphology, Vol. I. Goiania: International Association of Geomorphologists, 2006. International Association of Geomorphologists, 2006. s. 84-84.
Pánek, T. a Hradecký, J. Large-scale landslides in the culmination part of the Czech Flysch Carpathians. In: Regional Conference on Geomorphology. Goiania. 2006.
Pánek, T., Smolková, V., Hradecký, J. a Šilhán, K. (Mega)sesuvy na vnějším kuestovém pásmu Krymských hor (ukrajina). In: Přínos univerzit k transformaci regionů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. Ostravská univerzita, 2006. s. 115-119. ISBN 80-7368-225-7.
Pánek, T., Hradecký, J., Smolková, V. a Šilhán, K. (Mega)sesuvy na vnějším kuestovém pásmu Krymských hor (Ukrajina): predispozice, stáří a vztah ke kvartérnímu vývoji reliéfu. In: Kvartér 2006. Brno: Česká geologická společnost, 2006. Česká geologická společnost, 2006. s. 20-20.
Pánek, T. a Šilhán, K. Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz. In: Smolová, I. ed.: Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 2006. Vydavatelství UP v Olomouci, 2006. s. 260-265. ISBN 80-244-1542-9.
Pánek, T., Hradecký, J. a Smolková, V. Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd. In: Geomorfologický sborník 5, Sborník abstraktů. Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 2006. Vydavatelství UP v Olomouci, 2006. s. 51-51. ISBN 80-244-1320-5.
Pánek, T., Hradecký, J. a Smolková, V. Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd.. In: Smolová, I. ed.: Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 2006. Vydavatelství UP v Olomouci, 2006. s. 208-213. ISBN 80-244-1542-9.
Pánek, T., Hradecký, J., Smolková, V. a Šilhán, K. Rocklides in the Crimean mountains (Ukraine). In: Regional Conference on Geomorphology. Goiania. 2006.
Pánek, T. a Hradecký, J. Rockslides in the Crimean Mountains (Ukraine). In: Regional Conference on Geomorphology: processes, methods and techniques. Goiania: Goiania, 2006. Goiania, 2006. s. 88-88. ISBN 551-4-061-3.
Žižková, B. a Pánek, T. THE GEOMORPHOLOGICAL TRANSFORMATION OF THE HODSLAVICKÝ JAVORNÍK BRACHYSYNCLINE (THE MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY MTS., CZECH REPUBLIC). Moravian Geographical Reports. 2006, č. 14, s. 9-18. ISSN 1210-8812.
Smolková, V. a Pánek, T. Zosuvmi hradené jazerá. Geografia. 2006, roč. 14, s. 52-55. ISSN 1335-9258.
Adamec, M., Dušek, R., Hradecký, J. a Pánek, T. Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS. Geodetické a kartografické zpracování. 2005. 2005.
Pánek, T. Angkor - chrámy v pralese. Geografia. 2005, roč. 13, s. 150-153. ISSN 1335-9258.
Pánek, T. a Hradecký, J. Čantoryjská hornatina. Geografické rozhledy. 2005, roč. 14, s. 76-77. ISSN 1210-3004 .
Hradecký, J. a Pánek, T. Dvě tváře pohoří Bucegi. Geografické rozhledy. 2005, roč. 14, s. 92-93. ISSN 1210-3004 .
Hradecký, J. a Pánek, T. Gravitational disequilibrium of the mountain ridges of the culmination part of flysch Carpathians. In: Sixth International Conference on Geomorphology. Zaragoza. 2005.
Hradecký, J., Pánek, T. a Duras, R. Morfologické a geofyzikální projevy extenze vevrcholové partii Smrku (1276 m) v Moravskoslezských Beskydech. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004. 2005, roč. 12, s. 106-110. ISSN 1212-6209.
Duras, R., Hradecký, J., Pánek, T. a Dušek, R. Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí. Geografický časopis. 2005, č. 57, s. 267-284. ISSN 0016-7193.
Adamec, M., Dušek, R., Hradecký, J. a Pánek, T. Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS. Geodetické a kartografické zpracování. 2004. 2004.
Adamec, M., Dušek, R., Hradecký, J. a Pánek, T. Geomorfologické aspekty ochrany přírody v NPR Praděd a okolí.. In: Sborník dílčích zpráv z grantového projektu VaV 610/10/00 "Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích". Praha: Agentura ochrany přirody a krajiny ČR, 2004. Agentura ochrany přirody a krajiny ČR, 2004. s. 337-345. ISBN 80-86064-86-7.
Pánek, T. Geomorfologické mapování Moravskoslezských Beskyd a jejich severního předpolí. 2004.
Hradecký, J., Pánek, T. a Břízová, E. Geomorfologie a stáří vybraných svahových deformací Slezských Beskyd a Jablunkovské brázdy. Geografie - Sborník ČGS. 2004, roč. 109, č. 12, s. 289-303. ISSN 1212-0014.
Hradecký, J. a Pánek, T. Geomorphology of the flysch Carpathians: morphostructural polygenesis and dynamic development of the georelief (on the example of the Western Beskydy Mts, the Czech Republic). In: Czech Geography at the Dawn of the Millenium. 1. vyd. Olomouc: Czech Geographic Society, 2004. s. 41-68. RŠ. ISBN 80-244-0858-9.
Pánek, T. Guatemala - země věčného jara. Geografické rozhledy. 2004, roč. 13, č. 6, s. 136-137.
Adamec, M., Hradecký, J. a Pánek, T. Morfogeneze vrcholových partií Pradědské hornatiny. In: Geografie a proměny poznání geografické reality. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. s. 498-505. ISBN 80-7042-788-4.
Pánek, T. Morfotektonika slezského a magurského příkrovu na území Západních Beskyd (Česká republika). Geografický časopis. 2004, roč. 56, č. 12, s. 289-308. ISSN 0016-7193.
Hradecký, J. a Pánek, T. Příspěvek k poznání stáří svahových deformací v Jablunkovské brázdě a české části Slezských Beskyd. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003. 2004, roč. 11, č. 9, s. 88-90. ISSN 1212-6209.
Pánek, T. The use of morphometric parameters in tectonic geomorphology (on the example of the Western Beskydy Mts). Acta universitatis carolinae. 2004, roč. 39, s. 111-126. ISSN 0300-5402.
Hradecký, J., Kruhlov, I., Pánek, T. a Prášek, J. Geomorphic evolution and present-day geomorphic processes of the southern part of the Crimean peninsula (Ukraine). In: Acta Universitatis Carolinae. Supplementum, Global Change in Geomorphology. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2003. s. 111-131. Geographica. ISBN 80-246-0596.
Pánek, T. Karpatská pohoří České republiky. Geografia. 2003, roč. 11, s. 136-143.
Pánek, T. Morfostruktuní polygeneze Vnějších Západních Karpat (na příkladu Západních Beskyd). In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2003: Geomorfologický sborník 2 20030422 Plzeň-Nečtiny. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 241-246. ISBN 80-7082-946-X.
Pánek, T. Morfostruktury východní části Západních Beskyd. 2003.
Hradecký, J., Pánek, T., Duras, R. a Adamec, M. Pleistocenní periglaciální modelace okolí Vysoké hole (Pradědská hornatina). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2003, roč. 10, s. 2-4. ISSN 1212-6209.
Pánek, T. a Hradecký, J. Slope processes of the Czech part of Silesian Beskydy Mts.: occurence, preconditions and dating. In: Konferencia Karpatsko-balkánskej geomorfologickej komisie v Bratislave. Bratislava. 2003.
Hradecký, J. a Pánek, T. Slope processes of the Czech part of the Silesian Beskydy Mts - occurence, preconditions and dating. Geomorphologia Slovaca. 2003, roč. 3, s. 35-35. ISSN 1335-9541.
Břízová, E., Hradecký, J. a Pánek, T. Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002. 2003, s. 65-69. ISSN 0514-8057.
Pánek, T. a Hradecký, J. Hory severního Řecka. Geografia - Časopis pre základní, stredné a vysoké školy. 2002, roč. 10, s. 56-60.
Pánek, T. K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd. Geomorfologický Sborník. 2002, s. 114-118. ISSN 80-210-2974-9 .
Pánek, T., Hradecký, J. a Mulková, M. Morfostrukturní a morfodynamické aspekty reliefu flyšových Karpat /na příkladu Západních Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny/. 2002.
Pánek, T. Problematika intraorogenní a trans orogenní údolní sítě v Moravskoslezských Beskydech. Geomorphologica Slovaca. 2002, roč. 2, č. 12, s. 33-43. ISSN 1335-9541.
Pánek, T. Thajsko - země úsměvů. Geografia - Časopis pre základné, stredné a vysoké školy.. 2002, roč. 10, s. 128-140.
Pánek, T. a Duras, R. The Morphotectonics of the Eastern Marginal Slope of the Ropice Range. Moravian Geographical Reports. 2002, roč. 10, č. 12, s. 20-27. ISSN 1210-8812.
Mulková, M., Hradecký, J. a Pánek, T. Využití leteckých snímků v krajinoekologickém a geomorfologickém mapování. 2002.
Buzek, L. a Pánek, T. Základy pedologie a pedogeografie. 2002.
Hradecký, J., Kruhlov, I. a Pánek, T. Contemporary geomorphological processes of culmination parts in the Ukrainian Carpathians. In: Buzek,L.,Rzetala, M.: Man and Landcape . Sosnowiec: University of Silesia, 2001. University of Silesia, 2001. s. 56-63. ISBN 83-87431-24-9.
Hradecký, J., Pánek, T., Kruhlov, I. a Prášek, J. Dynamika současných krajinotvorných procesů v ukrajinské části Východních Karapt (Černohorský a Marmarošský masiv). 2001.
Prášek, J., Pánek, T., Hradecký, J. a Kruhlov, I. Geomorphic evolution and present-day geomorphic processes of the southern part of the Crimean Peninsula (Ukraine). Acta Universitatis Carolinae. 2001, roč. 1, s. 1-2. ISSN 033-5402.
Hradecký, J. a Pánek, T. Krymské hory. Geografia. 2001, s. 71-74. ISSN nemá.
Pánek, T. Morfostrukturní analýza české části Čantoryjské hornatiny (Slezské Beskydy ). Geografie-Sborník ČGS. 2001, roč. 106, s. 148-165. ISSN 12-10-115-X.
Pánek, T. Poznámky k článku Tomáše Ondřeje "Morfostrukturní analýza georeliéfu Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí". Geografie - sborník České geografické společnosti. 2001, s. 48-49. ISSN 1212-0014.
Pánek, T. Poznámky ke článku T. Ondřeje " Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí". Geografia- Sborník ČGS. 2001, roč. 106, s. 196-197. ISSN 12-10-115-X.
Pánek, T. Vybrané geomorfologické problémy ukrajinské části Východních Karpat. In: Současný stav geomorfologických výzkumů: Současný stav geomorfologických výzkumů, sborník referátů z mezinárodního semináře 2001-04-05 . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2001. Ostravská univerzita v Ostravě, 2001. s. 47-51.
Hradecký, J. a Pánek, T. Geomorfologická rizika vývoje krajiny Krymských hor (Ukrajina). In: Ostravská univerzita v Ostravě, přírodovědecká fakulta: Acta Facultatis Rerum Naturalium. Geographia - Geologia . Ostrava: Ostravská unvierzita v Ostravě, 2000. Ostravská unvierzita v Ostravě, 2000. s. 79-99. ISBN 80-7042-794-9.
Pánek, T. Geomorfologické projevy zlomů v okolí Jablunkovské brázdy. In: 1. konferencia ASG pri SAV: Zborník referátov 1. konferencie ASG pri SAV 2000-09-21 . Bratislava: Asociácia slovenských geomorfologov pri SAV, 2000. Asociácia slovenských geomorfologov pri SAV, 2000. s. 91-93. ISBN 80-968454-0-3.
Hradecký, J. a Pánek, T. Geomorfologické výzkumy v oblasti Západních Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. Zprávy o geomorfologických výzkumech na Moravě a ve Slezsku v roce 1999. 2000, s. 44-47. ISSN 80-210-2371-6.
Pánek, T., Hradecký, J. a Prášek, J. Geomorphic evolution and present-day geomorphic processes of the southern part of the Crimean peninsula (Ukraine). In: Acta Universitatis Carolinae. 35. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2000. s. 111-131. Karolinum. ISBN 0300-5402.
Hradecký, J. a Pánek, T. Geomorphology od the Smrk Mt. area in the Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic). Moravian Geographical Report. 2000, s. 45-54. ISSN 1210-8812.
Prášek, J., Hradecký, J. a Pánek, T. Mezinárodní pracovní seminář "Současný stav geomorfologických výzkumů". Sborník České geografické společnosti. 2000, roč. 105, s. 301-302. ISSN 1210-115X.
Pánek, T. Morfostrukturní aspekty reliéfu Západních Beskyd (na příkladu české části Čantoryjské hornatiny). In: Současný stav geomorfologických výzkumů: Současný stav geomorfologických výzkumů, sborník referátů z mezinárodního semináře 2000-04-13 . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2000. Ostravská univerzita v Ostravě, 2000. s. 22-26.
Pánek, T. Morfostrukturní rysy Čantoryjské hornatiny. Zprávy o geologických výzkumech na Moravě a ve Slezsku v roce 1999. 2000, s. 40-44. ISSN 80-210-2371-6.
Prášek, J., Hradecký, J. a Pánek, T. Morfotektonika a dynamika současných geomorfologických procesů v jižní části Krymu (Ukrajina). 2000.
Prášek, J., Hradecký, J. a Pánek, T. Morfotektonika a dynamika současných krajinotvorných procesů v jižní části Krymu. In: Reliéf a krajina: Sborník abstrakt z konference "Reliéf a krajina" 2000-09-27 . Brno: MU Brno, 2000. MU Brno, 2000. s. 28-29.
Hradecký, J. a Pánek, T. Příspěvek k pleistocenní modelaci horské skupiny Smrku (Moravskoslezské Beskydy, ČR). In: Současný stav geomorfologických výzkumů: Současný stav geomorfologických výzkumů. Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 13.-14. dubna 2000 v Nýdku 2000-04-13 . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2000. Ostravská univerzita v Ostravě, 2000. s. 7-10.
Hradecký, J. a Pánek, T. Recentní svahové procesy v Krymských horách (Ukrajina). In: Současný stav geomorfologických výzkumů: Současný stav geomorfologických výzkumů. Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 13.-14. dubna v Nýdku 2000-04-13 . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2000. Ostravská univerzita v Ostravě, 2000. s. 57-61.
Pánek, T. a Hradecký, J. Současný geomorfologický výzkum v Západních Beskydech a Podbeskydské pahorkatině. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999. 2000, s. 44-47. ISSN 1210-6209.
Hradecký, J. a Pánek, T. Vodopád na Bučacím potoce. Časopis Slezského muzea. 2000, s. 17-20. ISSN 0323-0627.
Hradecký, J., Pánek, T. a Prášek, J. Význam katastrofických geomorfologických procesů při hodnocení dynamiky krajiny (na příkladu klíčových lokalit Západních Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny). 2000.
Pánek, T. Zpráva o předběžném výzkumu pseudokrasu české části Slezských Beskyd. Speleofórum. 2000, s. 35-37. ISSN 80-85304-68-6.
Pánek, T. Pleistocénní přemodelování vrcholových partií Moravskoslezských a Slezských Beskyd (Česká republika). In: Interakcja czlowiek-środowisko w badaniach geograficznych: Interakcja czlowiek-środowisko v badaniach geograficznych. Obchody XXV-lecia dzialalności SKNG UŚ 1999-04-14 . Sosnowiec: Wydzial Nauk o Ziemi UŚ, 1999. Wydzial Nauk o Ziemi UŚ, 1999. s. 71-77.
Hradecký, J. a Pánek, T. Reliéf krymského Čatyr-Dagu. In: Ostravská univerzita v Ostravě, přírodovědecká fakulta: Acta Facultatis Rerum Naturalium, Geographia-Geologia . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1999. Ostravská univerzita v Ostravě, 1999. s. 119-123. ISBN 80-7042-779-5.
Hradecký, J., Kruhlov, I., Pánek, T. a Prášek, J. The iniciation of cooperation between the Geographical Faculty in Lviv (Ukraine) and the Department of Physical Geography and Geoecology of the University of Ostrava. In: Ostravská univerzita v Ostravě, přírodovědecká fakulta: Acta Facultatis Rerum Naturalium, Geographia - Geologia . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1999. Ostravská univerzita v Ostravě, 1999. s. 145-146. ISBN 80-7042-779-5.
Pánek, T. Tvary mrazového zvětrávání a odnosu v Moravskoslezských Beskydech. In: Ostravská univerzita v Ostravě, přírodovědecká fakulta: Acta Facultatis Rerum Naturalium, Geographia-Geologia . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1999. Ostravská univerzita v Ostravě, 1999. s. 111-118. ISBN 80-7042-779-5.


AbbreviationSubject
DENGEDendrogeomorfologie
DIPFGDiplomová práce FG
DIPOKDiplomová práce OTK
EXGEMExk. z geomorf. sev. Moravy a Slezska
FGEVSFyzická geografie ČR a Evropy - seminář
FGEVXFyzická geografie ČR a Evropy A
FGEVYFyzická geografie ČR a Evropy B
FGSVSFyzická geografie světa - seminář
FGSVXFyzická geografie světa A
FGSVYFyzická geografie světa B
GEMAPGeomorfologické mapování - ter. cvičení
GEMFQGeomorfologie - cvičení A
GEMFWGeomorfologie - cvičení B
GEMFXGeomorfologie A
GEMFYGeomorfologie B
GEOMEMetody v geomorfologii
GEVYZGeomorfologický výzkum
MORFAMorfostrukturní analýza
OBPFBObhajoba bakalářské práce
PRHAZPřírodní hazardy a rizika
SVADESvahové deformace
SZFB1Část SZZ: Geomorf., pedogeogr. a biogeog
SZFB2Část SZZ: Klimatologie a hydrologie
SZFB3Část SZZ: Geoinformatika a kartografie
SZFM1Část SZZ: Geomorf., pedogeogr. a biogeog
SZFM2Část SZZ: Klimatologie a hydrologie
SZFM3Část SZZ: Kartografie a geoinformatika
SZFN1Část SZZ: Obecná fyz. geogr. a geoekol.
SZFN2Část SZZ: Metody výzkumu FG složek kraj.
SZFN3Část SZZ: Geomorfologie
SZFN4Část SZZ: Hydrologie
UDGEMUžitá a dynamická geomorfologie
UVGEXÚvod do geologie A
UVGEYÚvod do geologie B
YFGSVFyzická geografie světa
YGEMOGeomorfologie
ZENGEEnvironmentální geomorfologie
ZESVAEnvironmen. aspekty svahových procesů
ZSZZDStátní závěrečná zkouška (doktorská)
7FGESFyzická geografie Evropy - seminář
7FGEVFyzická geografie Evropy
7FG2CFyzická geografie 2 - cvičení
7FG2UFyzická geografie 2 pro UG


AuthorTitleType of thesisYear
Lenart JanPseudokarst caves of the Western Beskids as indicators of type, genesis and succession of slope failuresDoctoral thesis 2013 
Stacke VáclavThe Holocene alluvium development in the foreground of the Západní Beskydy Mts. (Bečva river case study)Doctoral thesis 2013 
Tábořík PetrUse of electrical resistivity tomography in the research of mountain reliefDoctoral thesis 2012 
Smolková VeronikaSlope deformations and their impact on valley bottom development (in the Czech part of the Carpathians)Doctoral thesis 2011 
Šilhán KarelGeomorphology of Debris Flows in the Moravskoslezské Beskydy Mts.Doctoral thesis 2009 
Chalupa VladimírDeep gravitational disruption of klippe structures ? a case study of Palkovické hůrky hills (Podbeskydská pahorkatina upland)Master's thesis 2017 
Stonawská PetraInventarization of slope deformations in the Slezské Beskydy Mts.Master's thesis 2017 
Studený MartinElectrical resistivity tomography of recent landslide in the Kráľoviany meander (Malá Fatra Mts.)Master's thesis 2016 
Zmuda VojtěchNeotectonically active faults in Moravskoslezské Beskydy Mts.: interpretation of new topographic dataMaster's thesis 2016 
Brodská HanaComplex sedimentological analysis of the Kotelnice peat bog sectionMaster's thesis 2015 
Ondráček TomášGeomorphic analysis of culmination part of the Mezivodská vrchovina upland (Moravskoslezské Beskydy Mts.)Master's thesis 2015 
Břežný MichalLarge rockfalls in the Malá and Velká Studená dolina valleys (High Tatras)Master's thesis 2014 
Hanzelková JitkaGeomorphic, morphostructural and geophysical research of the Ropice Mt. Ridge (Moravskoslezské Beskydy Mts.)Master's thesis 2014 
Hajdáková MichaelaDistribution of soils elements in different landslide agesMaster's thesis 2013 
Hanzel DanielMorphostructural analysis of Hradisko hillMaster's thesis 2013 
Hlávková MartinaQuaternary development of the landscape relief in the Jablunkovská brázda furrowMaster's thesis 2013 
Kuřec LukášGeomorphic and geophysical evaluation of the surrounding of the Cyrilka crevice-type cave (Pustevny saddle, Moravskoslezské Beskydy Mts.)Master's thesis 2013 
Lašková ZuzanaChecking of the suitability of the electrical resistivity tomography for estimation of the thickness of selected alluvial plain in the forefield of the Western Beskydy Mts.Master's thesis 2013 
Lysek JakubGravitational deformation of the southern slope of the Lysa hora Mt. (Moravskoslezské Beskydy Mts.)Master's thesis 2013 
Kubiszová LeonaEvaluation of landslides originated due to the heavy rainfalls in May 2010 (Outer Western Carpatians, Czech Republic)Master's thesis 2012 
Pyszková RenátaElectrical resistivity tomography of the depletion zone of the Girová catastrophic landslideMaster's thesis 2012 
Turský OndřejApplication of electrical resistivity tomography in the landslide area in Skalice at Frýdek-MístekMaster's thesis 2012 
Dobrovolná JitkaMorphotectonic characteristics of the Jablunkovská brázda furrowMaster's thesis 2011 
Kotouč MartinPredisposition and structure of deep- seated slope deformation on the Lukšinec ridge (Mt. Lysá hora): analysis of pseudokarst cave systemMaster's thesis 2011 
Klepková RomanaDendrogeomorphological research of slopes with appearance of rockfalls in the area of the Lysá hora Mt. (the Moravskoslezské Beskydy Mts.)Master's thesis 2010 
Kosačík TomášFlowslides in the White Carpathians and the Vizovice Highlands: a case study of landslide Hluboče, Peklo and SlopnéMaster's thesis 2010 
Kubačák PavelGeomorphological mapping and analysis of fluvial sediments in the Černá Ostravice valley (Moravskoslezské Beskydy)Master's thesis 2010 
Ovčáčík MartinGravitational slope deformations in the Mala Fatra Mts.Master's thesis 2010 
Stacke VáclavGeomorphological analysis of Satina river valley in the Lysá Hora mountain group: valuation of vertical cutting of watercourse in the top part of Moravskoslezské Beskydy mountainsMaster's thesis 2010 
Večeřová IvanaGeomorphological analysis of the Balinské valleyMaster's thesis 2009 
Balcar JanDetailed geomorphological analysis of landslide on the south slope of Mt. Kykula (Oščadnica)Master's thesis 2008 
Komárková VeronikaGeomorphological analysis of basin of the Satina River in the Moravskoslezské Beskydy Mts.Master's thesis 2008 
Smutková VendulaGeomorphological analysis of the deep-slope deformations on the surrounding of Velký Stožek (Slezské Beskydy Mts.)Master's thesis 2008 
Šír BorisMorphometric and Statistical Analysis of DEM of Moravskoslezské Beskydy Mts.Master's thesis 2007 
Tábořík PetrGeomorphological analysis of the slope deformations on the Čertův mlýn Mt. (Moravskoslezské Beskydy Mts.)Master's thesis 2007 
Chuchma FilipMorphometric and statistical analysis of digital elevation model of Crimean mountainsMaster's thesis 2006 
Friedrich DanielRelief of Velký and Malý Roudný - geomorphological mappingMaster's thesis 2006 
Paseka PavelEnvironmental geomorphological map of surroundings of Lysá hora Mountain in Moravskoslezské Beskydy Mountains (1st part)Master's thesis 2006 
Plešková ZuzanaEnvironmental geomorphological map of the Lysá Mountain and its surroundings in Moravskoslezské Beskydy (2nd part)Master's thesis 2006 
Sojková VěraSlope deformations of the Jablunkovske mezihoří Mts.Master's thesis 2006 
Šilhán KarelGeomorphological analysis of debris flows in the mountain group of the Lysá hora mt. in the Moravskoslezské Beskydy mts.Master's thesis 2006 
Vavřín JanGeomorphological Mapping of the Novohradská Stupňovina RegionMaster's thesis 2006 
Hauserová SoňaEnvironmental geomorphological map of the Kněhyně - Čertův mlýn National Nature Reserve and its surroundingsMaster's thesis 2005 
Hovorková TamaraMorphotectonics of the southwestern marginal slope of the Hostýnské vrchy Mts. and the adjacent part of the Fryštácká brázda FurrowMaster's thesis 2005 
Kania VladislavRELIEF OF THE HLUČÍNSKO REGION - GEOMORPHOLOGICAL MAPPING OF THE SELECTED PART OF THE HLUČÍNSKÁ PAHORKATINA UPLANDMaster's thesis 2005 
Smolková VeronikaANALYSIS OF THE VÁH AND MORAVA RIVERS´ WATERSHED IN THE TERRITORY OF THE SLOVAK-MORAVIAN CARPATHIANS IN THE LIGHT OF THE REAL AND POTENTIAL VALLEY NETWORKS´ CHANGESMaster's thesis 2005 
Žižková BarbaraGeomorphology of the Hodslavicky Javornik Mts.Master's thesis 2005 
Cébe AdamGeomorphic consequences of mining activity in the surrounding of RožnovBachelor's thesis 2017 
Trysková LucieRock mass strength evaluation for geomorphic purposes: Ondřejník Hill case study (Outer Western Carpathians)Bachelor's thesis 2017 
Králíková TerezaGeomorphic, structural and geophysical analysis of deep-seated gravitational deformation of the Smrk Mt. in the Moravskoslezské Beskydy Mts.Bachelor's thesis 2016 
Chalupa VladimírDeep-seated gravitational slope deformation on the eastern slope of the Travný Mt. (Moravskoslezské Beskydy Mts.): interpretation of geophysical measurements and LIDAR-based digital elevation modelBachelor's thesis 2015 
Číhal ŠtěpánSlope deformations on the southern slopes of the Smrčina Mt. (Moravskoslezské Beskydy Mts.)Bachelor's thesis 2015 
Stonawská PetraStructural predisposition of slope deformations in the upper basin of the Tyra River (Moravskoslezské Beskydy Mts.): interpretation of new LIDAR-based digital elevation modelBachelor's thesis 2015 
Čadková KateřinaChecking of the suitability of the electrical resistivity tomography for detection of subsurface cavities (on the example of mining cavities in the Nizký Jeseník upland)Bachelor's thesis 2014 
Sirotný AdamGeomorphological - geophysical research of the Hradisko hill (Rožnov pod Radhoštěm town)Bachelor's thesis 2014 
Zmuda VojtěchGeomorphic analysis of landslide on the southern slope of the Slavíč Mt. (Moravskoslezské Beskydy Mts.)Bachelor's thesis 2014 
Kašing MartinAnalysis of natural and artificial cryptoclimates from the point of view of airflow and ventilation (example of The Giant Ondráš Cave in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and Nittmann's Mine in Zálužná near Vítkov)Bachelor's thesis 2013 
Ondráček TomášGeomorphic analysis of landslide area in the Panský potok basin (Moravskoslezské Beskydy Mts.)Bachelor's thesis 2013 
Studený MartinApplication of electrical resistivity tomography for detection of caves in the vicinity of the Dubná skala quarry (Lučanská Mala Fatra Mts.)Bachelor's thesis 2013 
Břežný MichalGeomorphic analysis of crevice-type caves in the Kněhyně ridge (Moravskoslezské Beskydy Mts.)Bachelor's thesis 2012 
Hanzelková JitkaGeomorphic analysis of the Salajka crevice-type cave (Moravskoslezské Beskydy Mts.)Bachelor's thesis 2012 
Lysek JakubAnalysis of active landslide in the Horni Bludovice village (Podbeskydska pahorkatina hilly land)Bachelor's thesis 2011 
Přibyl MilanGeomorphological analysis of the deep-seated gravitational slope deformations in the area of Petřkovická Mountain (western part of Štramberská Highlands)Bachelor's thesis 2010 
Pyszková RenátaGeomorphological research of the slope deformation on the eastern slope of Kozi hřbety ridges (Horni Lomna, Moravian-Silesian Beskydy)Bachelor's thesis 2010 
Gregor FrantišekThe Slope deformations in northern part of Ondřejník ridge (The Štramberk upland)Bachelor's thesis 2009 
Hlávková MartinaFloodplain geomorphology of the Olše river in the Jablunkovská brázda furrowBachelor's thesis 2008 
Kubačák PavelThe geomorphologic analysis of active landslip in basin of the river Mazak (Moravskoslezske Beskydy)Bachelor's thesis 2008 
Nedopílek VítSlope deformations in watersheed Kostkov brookBachelor's thesis 2008 
Janšová AlenaTHE DEEP-SEATED SLOPE DEFORMATIONS IN THE RADHOŠŤ RIDGE REGION AND THEIR EXPRESSION IN THE MORAVIAN-SILESIAN BESKYDYBachelor's thesis 2007 
Kosačík TomášGeomorphological analysis of an active landslide area of the Hluboče locality in the White CarpathiansBachelor's thesis 2007 
Kundrata FilipThe geomorphologic analysis of active slide in the area of Skalická StrážniceBachelor's thesis 2007 
Šulcová MonikaGeodetic survey and detailed geomorphological map of active landslide under Skalická Strážnice Mt. (The Podbeskydská pahorkatina Upland)Bachelor's thesis 2007 
Tomančák OndřejHistorical changes of Ostravice river bed in section Frýdlant nad Ostravicí and Ostrava bymeans of GISBachelor's thesis 2005 


Sackung in non-glaciated landscapes: spatial and temporal behavior of deep-seated gravitational slope deformations in Outer Western Carpathians
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2019
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Spatial and temporal variation of rock mass sagging in the Tatra Mountains (Western Carpathians)
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period2/2013 - 12/2016
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Geomorphology and geoecology of mountainous and sub-mountainous regions
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Effect of historical climatic and hydrometeorological extremes on slope and fluvial processes in the Western Beskydy Mts. and their forefield
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2013
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Svahové deformace a vývoj údolních den v oblastech budovaných nestabilními flyšovými horninami
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Hluboké svahové deformace, recentní sesuvy a vývoj údolních den
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Hluboké svahové deformace a jejich vliv na svahové a fluviální morfosystémy (komparace morfologických odezev tektonicky vyzdvižených hřbetů Vnějších Západních Karpat a Krymského pohoří)
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
PřF 1075
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period6/2006 - 12/2009
Provider
Statefinished
GA 205/06/P185
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period1/2006 - 12/2008
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
KJB301870501
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period1/2005 - 12/2007
ProviderJuniorský grantový projekt GA AV
Statefinished
social hub