UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science

Dana Kričfaluši

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Room, floor, building: C 505, Building C
Position:
Research interests and teaching:Didactics of Chemistry
Department/ Faculty: Department of Chemistry (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2194
+420 731 444 484
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Kričfaluši, D., Prášilová, J. a Trčková, K. Konstituční izomerie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izomerie alkanů). In: J. Slavík, J. Stará, K. Uičná, P. Naivar et al.. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 233-243. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 44.
Kričfaluši, D. Rámcový model přípravy učitelů a novela zákona o VŠ. In: Mezinárodní konference "Aktuální aspeky pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie": Aktuální aspeky pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Sborník z mezinárodní konference konané 22.-24.5.2017 2017-05-22 Ostrava. s. 210-219. ISBN 978-80-7464-942-4.
Prášilová, J., Kričfaluši, D. a Trčková, K. Moderní trendy ve vzdělávání přírodovědných předmětů. 2016.
Kričfaluši, D. Pregraduální příprava učitelů chemie na PřF OU v kontextu požadavků na učitelské vzdělávání. In: ScienEdu - Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní 2016-06-01 Bratislava. s. 113-120. ISBN 978-80-223-4175-2.
Kričfaluši, D., Konečná, P. a Solárová, M. Aplikace poznatků neurovědy ve výzkumu učení a učení se. In: XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY: XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.-21.5.2015. 2015-05-20 Masarykova univerzita v Brně. Masarykova univerzita, 2015. s. 92-96. ISBN 978-80-210-7996-0.
Kričfaluši, D. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. In: Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics/ Science and Technology Education for the 21st Century: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie 2014-09-15 Hradec Králové. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2014. s. 11-20. ISBN 978-80-7435-417-5.
Kričfaluši, D. a Mucha, M. Informační a komunikační technologie v chemii. 2014.
Kričfaluši, D. Metodologické aspeky počítačové podpory výuky chemie. 2013.
Kričfaluši, D. Vzdělávání učitelů chemie. In: Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III. Zborník z medzinárodnej konferencie.. Zvolen: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2013. Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2013. s. 31-35. ISBN 978-80-5570-546-0.

All publications

Kričfaluši, D. Badatelsky orientované vyučování s využitím počítačem podporovaných experimentů. In: DidSci+ 2019 (Innovations, Trends and Research in Science Education in Central Europe). Trnava: Trnava University in Trnava. 2019.
Trčková, K. a Kričfaluši, D. Evaluace badatelských aktivit. In: International Conference on Science Education Didsci+ 2019. Trnava: Faculty of Education, Department of Chemistry, Trnava. 2019.
Kričfaluši, D. Pregraduální vzdělávání učitelů chemie formou zapojení do realizace projektu. In: DidSci+ 2019 and IOSTE 2019 (Innovations, Trends and Researcg in Science Education in Central Europe). Trnava: Trnava University in Tnava. 2019.
Trčková, K. a Kričfaluši, D. Badatelské aktivity v praxi. In: Mezinárodní konference didaktiky přírodních věd DidSci+ 2018. Praha. 2018.
Trčková, K. a Kričfaluši, D. Badatelské aktivity v praxi. In: DidSci Plus: DidSci Plus - Research in Didactics of Science PLUS 2018-06-25 Praha. Praha: Charles University - Faculty of Science Prague, 2018. s. 423-426. ISBN 978-80-7444-065-6.
Kričfaluši, D. Projekt PŘÍRODA jako alternativa postgraduálního vzdělávání učitelů. In: DidSci PLUS (Research in Didaktics of Science PLUS). Praha. 2018.
Kričfaluši, D. Projekt PŘÍRODA jako alternativa postgraduálního vzdělávání učitelů. In: DidSci+ 2018: DidSci Plus - Research in Didactics of Science PLUS 2018-06-25 Praha. Praha: Charles University - Faculty of Science Prague, 2018. s. 233-241. ISBN 978-80-7444-065-6.
Trčková, K. a Kričfaluši, D. Videohospitace jako nástroj pro hodnocení kvality výuky. In: DidSci Plus: DidSci Plus - Research in Didactics of Science PLUS 2018-06-25 Praha. Praha: Charles University - Faculty of Science Prague, 2018. s. 427-434. ISBN 978-80-7444-065-6.
Kričfaluši, D., Prášilová, J. a Trčková, K. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie: Mezinárodní konference [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Prášilová, J., Kričfaluši, D., Trčková, K. a Solárová, M. AKTUÁLNÍ ASPEKTY PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY A POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ CHEMIE: Mezinárodní konference [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Kričfaluši, D., Prášilová, J. a Trčková, K. Konstituční izomerie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izomerie alkanů). In: J. Slavík, J. Stará, K. Uičná, P. Naivar et al.. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 233-243. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 44.
Kričfaluši, D. Posudek na doktorskou práci RNDr. Kateřiny Chroustové, Ph.D.. 2017.
Kričfaluši, D. Rámcový model přípravy učitelů a novela zákona o VŠ. In: Mezinárodní konference "Aktuální aspeky pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie": Aktuální aspeky pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Sborník z mezinárodní konference konané 22.-24.5.2017 2017-05-22 Ostrava. s. 210-219. ISBN 978-80-7464-942-4.
Kričfaluši, D. Rámcový model přípravy učitelů a novela zákona o VŠ. In: Mezinárodní konference "Aktuální aspeky pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie". Ostrava. 2017.
Kričfaluši, D. Co doporučují učitelé chemie z praxe pro pregraduální přípravu učitelů chemie. In: V. Veletrh nápadů učitelů chemie. Praha. 2016.
Prášilová, J., Kričfaluši, D. a Trčková, K. Moderní trendy ve vzdělávání přírodovědných předmětů. 2016.
Kričfaluši, D. Posudek oponenta na disertační práci Mgr. Veroniky Zámečníkové. 2016.
Kričfaluši, D. Pregraduální příprava učitelů chemie na PřF OU v kontextu požadavků na učitelské vzdělávání. In: ScienEdu - Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní 2016-06-01 Bratislava. s. 113-120. ISBN 978-80-223-4175-2.
Kričfaluši, D. Pregraduální příprava učitelů chemie na PřF OU v kontextu požadavků na učitelské vzdělávání. In: Mezinárodní konference ScienEdu "Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní". Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta. 2016.
Kričfaluši, D., Konečná, P. a Solárová, M. Aplikace poznatků neurovědy ve výzkumu učení a učení se. In: XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY: XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.-21.5.2015. 2015-05-20 Masarykova univerzita v Brně. Masarykova univerzita, 2015. s. 92-96. ISBN 978-80-210-7996-0.
Kričfaluši, D., Konečná, P. a Solárová, M. Aplikace poznatků neurovědy ve výzkumu učení a učení se. In: XXIV: mezinárodní konference o výuce chemie. Brno - Masarykova univerzita. 2015.
Kričfaluši, D. Posudek na habilitační práci RNDr. Svatavy Janouškové, Ph.D.. 2015.
Kričfaluši, D. Posudek oponenta na habilitační práci RNDr. Marka Skoršepy, PhD.. 2015.
Kričfaluši, D. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. In: XXIII. mezinárodní konference o výuce chemie a IX. regionální IOSTE symposium pro střední a východní Evropu. Hradec Králové. 2014.
Kričfaluši, D. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. In: Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics/ Science and Technology Education for the 21st Century: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie 2014-09-15 Hradec Králové. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2014. s. 11-20. ISBN 978-80-7435-417-5.
Kričfaluši, D. a Mucha, M. Informační a komunikační technologie v chemii. 2014.
Kričfaluši, D. Internet ve výuce chemie. 2014.
Kričfaluši, D. Posudek na disertační práci RNDr. Veroniky Machkové, Ph.D.. 2014.
Kričfaluši, D. Internet ve výuce chemie II. 2013.
Kričfaluši, D. Metodologické aspeky počítačové podpory výuky chemie. 2013.
Kričfaluši, D. Vzdělávání učitelů chemie. In: Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie. Donovaly: Fakulta prírodných vied, UMB Banská Bystrica. 2013.
Kričfaluši, D. Vzdělávání učitelů chemie. In: Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III. Zborník z medzinárodnej konferencie.. Zvolen: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2013. Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2013. s. 31-35. ISBN 978-80-5570-546-0.
Konečná, P. a Kričfaluši, D. Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. In: SciCom v Přírodních vědách - domácí a zahraniční inspirace, sborník příspěvků.. Ostrava: VŠB - TU, 2012. VŠB - TU, 2012. s. 40-43. ISBN 978-80-248-2957-9.
Kričfaluši, D. Informační gramotnost - nezbytná součást profilu učitele. Media4u Magazine. 2011, s. 17-21. ISSN 1214-9187.
Kričfaluši, D. Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných oborů. In: Chemické vzdělávání v teorii a praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2011.
Kričfaluši, D. Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných oborů. Biologie - Chemie - Zeměpis. 2011, roč. 20, s. 340-344. ISSN 1210-3349.
Kričfaluši, D. Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných oborů včetně oborů pro přípravu učitelů. 2011.
Bílek, M. a Kričfaluši, D. Real and virtual environment interactions in early chemistry education. In: Information and Communication Technology in Education. Proceedings.. Ostrava: University of Ostrava, 2011. University of Ostrava, 2011. s. 63-70. ISBN 978-80-7368-979-7.
Kričfaluši, D. Workshop řešitelů RP MŠMT 2011: Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných oborů včetně oborů pro přípravu učitelů [Workshop]. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2011.
Kričfaluši, D. Workshop řešitelů RP MŠMT 2011: Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných oborů [Workshop]. Trojanovice, Česká republika. 2011.
Kričfaluši, D. Development of information literacy in teachers´ pre-gradual preparation on Faculty of Science of university of Ostrava. In: Information and Communication Technology in Education. Proceedings.. Ostrava: University of Ostrava, 2010. University of Ostrava, 2010. s. 11-15. ISBN 978-80-7368-775-5.
Kričfaluši, D. Development of information literacy in teachers´ pre-gradual preparation on Faculty of Science of university of Ostrava. In: Information and Communication Technology in Education. Rožnov pod Radhoštěm: Ostravská univerzita v Ostravě. 2010.
Kričfaluši, D. Informačné technológie a školský experiment vo vyučovaní chémie. 2010.
Kričfaluši, D. a Solárová, M. Mezinárodní konference didaktiků chemie: Pregraduální příprava a postgraduýlní vzdělávání učitelů chemie [Konference]. Trojanovice, Česká republika. 2010.
Kričfaluši, D. Podpora přírodovědného vzdělávání na PřF OU - formy a zkušenosti. Chemické rozhlady. 2010, roč. 11, s. 241-246. ISSN 1335-8391.
Kričfaluši, D. Podpora přírodovědného vzdělávání na PřF OU - formy a zkušenosti. In: DIDCHEM 2010. Bratislava: Univerzita Komenského. 2010.
Kričfaluši, D. Přírodovědné vzdělávání - současný stav a perspektivy. In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 168-171. ISBN 978-80-7368-426-6.
Kričfaluši, D. Informační gramotnost a vzdělávání učitelů chemie v nových podmínkách. In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/Research, Theory and Practise in Chemistry Didactics XIX.. Hradec Králové: Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2009. Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2009. s. 458-466. ISBN 978-80-7041-827-7.
Kričfaluši, D. Možnosti zvyšování zájmu o studium přírodovědných oborů: Sborník z mezinárodní konference.. In: Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie II.. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 22-26. ISBN 978-80-8083-751-8.
Kričfaluši, D. New concept of ICT development in education. In: Information and Communication Technology in Education. Proceedings.. Ostrava: University of Ostrava, 2009. University of Ostrava, 2009. s. 42-48. ISBN 978-80-7368-459-4.
Kričfaluši, D. a Taraba, B. Ostravská univerzita udělila čestný doktorát prof. ing. Kamilu Wichterlemu, DrSc.. CHEM LISTY. 2009, č. 103, s. 98-98. ISSN 0009-2770.
Kričfaluši, D. Svět techniky a přírodních věd pro všechny. 2008.
Kričfaluši, D. E-learning a role učitele chemie. Disertační práce.. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, krajské kolo kategorie A a E. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, soutěžní úlohy studijní a praktické části. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, ústřední kolo kategorie A a E. 2007.
Kričfaluši, D. Implementace moderních trendů vzdělávání v biotechnologiích. Disertační práce.. 2007.
Kričfaluši, D. Podpora rozvoje učitelského vzdělávání na OU. 2007.
Kričfaluši, D. Podpora zájmu mládeže o studium přírodovědných předmětů. In: ScienEdu - Aktuálné trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. Bratislava. 2007.
Kričfaluši, D. Podpora zájmu mládeže o studium přírodovědných předmětů. In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. s. 35-38. ISBN 978-80-88707-90-5.
Kričfaluši, D. Svět techniky a přírodních věd pro všechny. 2007.
Kričfaluši, D. Vybrané kapitoly z obecné chemie. Chemická vazba II. 2007.
Kričfaluši, D. Vybrané kapitoly z obecné chemie. Chemické reakce I. 2007.
Kričfaluši, D. Vybrané kapitoly z obecné chemie. Látky, jejich struktura a vlastnosti.. 2007.
Kričfaluši, D. Aktuální aspekty pregraduální příprava a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2006.
Kričfaluši, D. a Čipera, J. Digitální oborová knihovna chemie. In: Soudobé trendy v chemickém vzdělávání (Aktuální otázky výuky chemie XVI.). Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. Gaudeamus, 2006. s. 107-111. ISBN 80-7041-560-6.
Kričfaluši, D. Podpora rozvoje učitelského vzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2006.
Kričfaluši, D. Podpora zájmu mládeže o studium přírodovědných oborů. 2006.
Kričfaluši, D. Přírodovědecká fakulta. Infomace o studiu . Akademický rok 2006-2007. 2006.
Kričfaluši, D. Rozvíjení informační gramotnosti v pregraduální přípravě učitelů chemie. In: Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie. Donovaly. 2006.
Kričfaluši, D. a Solárová, M. Rozvíjení informační gramotnosti v pregraduální přípravě učitelů chemie. In: Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie. Banská Bystrica: FPR Univerzita Mateja Bela, 2006. FPR Univerzita Mateja Bela, 2006. s. 54-57. ISBN 80-8083-286-2.
Kričfaluši, D. Strukturované studium učitelství na PřF OU. In: Aktuální aspekty pregrdauální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2006. Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2006. ISBN 90-7368-.
Kričfaluši, D. Chemické názvosloví a základní chemické výpočty.. 2005.
Kričfaluši, D. Informace o studiu. Akademický rok 2005-2006. 2005.
Kričfaluši, D. Internet ve výuce chemie I. 2005.
Kričfaluši, D. Modely a modelování ve výuce chemie s využitím grafického softwaru. In: Information and Communication Technology in Education. Proceedings.. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Ostravská univerzita, 2005. s. 162-165. ISBN 80-7368-081-5.
Kričfaluši, D. Podpora rozvoje strukturovaného studia na OU v Ostravě. 2005.
Kričfaluši, D. Podpora rozvoje učitelského vzdělávání na OU v Ostravě. 2005.
Kričfaluši, D. Postavenie multimédií v chemickom vzdelávaní z pohladu ich pedagogickej evalvácie. Disertační práce.. 2005.
Kričfaluši, D. Využití koncepce blended learning ve výuce obecné chemie. In: Aktuální otázky výuky chemie XV.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. Gaudeamus, 2005. s. 325-329. ISBN 80-7041-511-8.
Kričfaluši, D. Chemický experiment a Internet. Chemické rozhĺady. 2004, č. 5, s. 205-209. ISSN 1335-8391.
Kričfaluši, D. Chemický experiment a Internet. In: Nedzinárodná konferencia DIDCHEM. Aktuálny stav a vývojové trendy vo vyučovaní chémie. Rajecké Teplice. 2004.
Kričfaluši, D. Chemie XX. . 2004.
Kričfaluši, D. Infomace o studiu 2004-2005 . 2004.
Kričfaluši, D. Informace o studiu. Akademický rok 2004-2005. 2004.
Kričfaluši, D. Informační gramotnost v kontextu cílů a obsahu vzdělávání učitelů chemie. In: Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové: GAUDEAMUS Univerzita Hradec Králové, 2004. GAUDEAMUS Univerzita Hradec Králové, 2004. s. 37-45. ISBN 80-7041-198-8.
Kapounová, J., Kričfaluši, D. a Mechlová, E. Information and Communication Technology at the University of Ostrava. New Educational Review. 2004, roč. 4, s. 117-125. ISSN 1732-6729.
Kapounová, J., Kričfaluši, D. a Mechlová, E. Information and Communication Technology at the University of Ostrava. New Educational Review. 2004, roč. 4, s. 117-125. ISSN 1732-6729.
Kapounová, J., Kričfaluši, D. a Mechlová, E. Information and Communication Technology at the University of Ostrava. New Educational Review. 2004, roč. 4, s. 117-125. ISSN 1732-6729.
Kapounová, J., Kričfaluši, D. a Mechlová, E. Information and Communication Technology in Education. In: Distance Learning Workshop: Distance Learning Workshop - Proceedings CD-ROM 2004-06-03 Sosnowiec. Sosnowiec: University of Silesia, 2004. University of Silesia, 2004. s. 0-0. ISBN 83-909518-8-X.
Kapounová, J., Kričfaluši, D. a Mechlová, E. Information and Communication Technology in Education. In: Distance Learning Workshop: Distance Learning Workshop - Proceedings CD-ROM 2004-06-03 Sosnowiec. Sosnowiec: University of Silesia, 2004. University of Silesia, 2004. s. 0-0. ISBN 83-909518-8-X.
Kapounová, J., Kričfaluši, D. a Mechlová, E. Information and Communication Technology in Education. In: Distance Learning Workshop. Sosnowiec. 2004.
Kapounová, J., Kričfaluši, D. a Mechlová, E. Information and Communication Technology in Education. In: Distance Learning Workshop: Distance Learning Workshop - Proceedings CD-ROM 2004-06-03 Sosnowiec. Sosnowiec: University of Silesia, 2004. University of Silesia, 2004. s. 0-0. ISBN 83-909518-8-X.
Kapounová, J., Kričfaluši, D. a Mechlová, E. Information and Communication Technology in Education. In: Distance Learning Workshop. Sosnowiec. 2004.
Kapounová, J., Kričfaluši, D. a Mechlová, E. Information and Communication Technology in Education. In: Distance Learning Workshop. Sosnowiec. 2004.
Kričfaluši, D. Inovace oborově didaktické přípravy učitelů přírodních věd. 2004.
Kričfaluši, D. Internet a výuka chemie. 2004.
Kričfaluši, D. Multimediální studijní opora pro výuku obecné chemie. 2004.
Kričfaluši, D. Optimalizace studia na Ostravské univerzitě v rámci kreditního systému. 2004.
Kričfaluši, D. Počítačem podporovaný experiment z chemie. 2004.
Kričfaluši, D. Rozvíjení informační gramotnosti - podmínky a realizace. In: Badania w dydaktyce chemii. Krakow. 2004.
Kričfaluši, D. Rozvíjení informační gramtonosti - podmínky a realizace. In: Badania w Dydaktyce Chemii. Kraków: Wydawnictvo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. Wydawnictvo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. s. 136-140. ISBN 83-7271-299-0.
Kričfaluši, D. Vybrané problémy z obecné chemie. Stavba atomu.. 2004.
Kričfaluši, D. Další vzdělávání učitelů v rámci projektu PHARE - NUTS II Moravskoslezsko. In: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie 20.5.2003 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 219-222. ISBN 80-7042-960-7.
Kričfaluši, D. Informace o studiu. Akademický rok 2003-2004. 2003.
Kričfaluši, D. Informační gramotnost v kontextu cílů a obsahu vzdělávání učitelů chemie. In: Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. Gaudeamus, 2003. s. 37-45. ISBN 80-7041-198-8.
Kričfaluši, D. a Solárová, M. Mezinárodní konference didaktiků chemie "Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie" [Workshop]. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2003.
Kričfaluši, D. Počítačová gramotnost a vzdělávání učitelů. In: Jakość kształcenia a kompetencje zawodowe nauczycieli prezedmiotów przyrodniczych. Opole. 2003.
Kričfaluši, D. Počítačová gramotnost a vzdělávání učitelů. In: Jakość kształcenia - kompetencje nauczyciela: Jakość kształcenia a kompetencje zawodowe nauczycieli prezedmiotów przyrodniczych 2001-06-29 Kamień Śląski. Opole: Uniwersytet Opolski, 2003. Uniwersytet Opolski, 2003. s. 181-186. ISBN 83-7395-018.
Kričfaluši, D. Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. Sborník přednášek z mezinárodní konference.. 2003.
Kričfaluši, D. Realizace profesní přípravy učitelů chemie v oblasti integrace ICT do vzdělávání. In: ICTE 2003: Information and Communication Technology in Education. Proceedings. 16.9.2003 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. s. 114-118. ISBN 80-7042-888-0.
Kričfaluši, D. Transformace a modernizace učitelských studijních programů na PřF OU v Ostravě. 2003.
Kričfaluši, D. Vybrané kapitoly z obecné chemie. Chemická vazba. 2003.
Kričfaluši, D. Výsledky výzkumu SITES - důležité podněty pro vzdělávání učitelů. In: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie 20.5.2003 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 306-310. ISBN 80-7042-960-7.
Kričfaluši, D. Využitie informačných a komunikačných technológií v niektorých metodách a formách vyučovania chémie. 2003.
Bílek, M. a Kričfaluši, D. Využívání informačních a komunikačních technologií při zvyšování kvality pregraduální přípravy a dalšího vzdělávání učitelů chemie. In: Jakość kształcenia - kompetencje nauczyciela: Jakość kształcenia a kompetencje zawodowe nauczycieli prezedmiotów przyrodniczych 2001-06-29 Kamień Śląski. Opole: Uniwersytet Opolski, 2003. Uniwersytet Opolski, 2003. s. 177-180. ISBN 83-7395018.
Bílek, M. a Kričfaluši, D. Využívání informačních a komunikačních technologií při zvyšování kvality pregraduální přípravy a dalšího vzdělávání učitelů chemie. In: Jakość kształcenia a kompetencje zawodowe nauczycieli prezedmiotów przyrodniczych. Opole. 2003.
Mechlová, E., Kričfaluši, D. a Steblaj, M. Computerised Laboratory in Science and Technology Teaching: the Course on Chemical Processes. In: ICTE 2002. Badajoz. 2002.
Kričfaluši, D., Mechlová, E. a Koníček, L. Didaktické modely integrace ICT do pregraduální přípravy učitelů.. 2002.
Bílek, M., Kričfaluši, D., Budweiserová, K. a Danielová, M. Digitální váhy a počítač ve výuce chemie. In: Profil Učitele chemie: Profil Učitele chemie II. Sborník příspěvků z jednání v sekcích XI. mezinárodní konference o výuce chemie. 11. - 13. září 2001 2001-09-11 Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. Gaudeamus, 2002. s. 206-210. ISBN 80-7041-868-0.
Kričfaluši, D. Chemická informatika. 2002.
Bílek, M., Slabý, A. a Kričfaluši, D. Internet and support of chemistry education in the Czech republic. In: Konferencija chimikov pedagogov s meždunarodnym učastijem. Sankt-Peterburg. 2002.
Bílek, M., Slabý, A. a Kričfaluši, D. Internet and support of chemistry education in the Czech republic. In: Konferencija chimikov pedagogov s meždunarodnym učastijem: Konferencija chimikov pedagogov s meždunarodnym učastijem 2002 Sankt-Peterburg. Sankt-Peterburg: RGPU Im. A.N.Gercena, 2002. RGPU Im. A.N.Gercena, 2002. s. 19-23. ISBN 5-8064-0560-5.
Kričfaluši, D. Modelové přístupy pro využití ICT v oblasti učebních úloh. In: Aktuální otázky výuky chemie XII.: Aktuální otázky výuky chemie XII. Sborník přednášek XII. mazinárodní konference o výuce chemie. 2002-09-10 Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. Gaudeamus, 2002. s. 64-67. ISBN 80-7041-437-5.
Bílek, M., Kričfaluši, D. a Slabý, A. Elements of Project Method by Using the Web as Teachware in Chemistry Education. In: 1st IOSTE Symposium in Southern Europe, Paralimni: Science and Technology Education: Preparing Future Citizens 2001-04-29 Paralimni. Paralimni: University of Cyprus, 2001. University of Cyprus, 2001. s. 283-291. ISBN 9963-8519-2-4.
Bílek, M., Kričfaluši, D. a Slabý, A. Elements of Project Method by Using the Web as Teachware in Chemistry Education. In: 1st IOSTE Symposium in Southern Europe. Paralimni. 2001.
Bílek, M. a Kričfaluši, D. Polymery se superabsorpčními vlastnostmi a příklad jejich využití ve výuce chemie jako všeobecně vzdělávacího předmětu. In: Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Svazek 199, řada Fyzika - chemie: Universitas Ostraviensis Acta Facultatis Rerum Naturalium Ostravská univerzita v Ostravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2001. Ostravská univerzita v Ostravě, 2001. s. 145-159. ISBN 80-7042-810-4.
Kričfaluši, D. Rozvíjení informační gramotnosti jako nedílné součásti vzdělávání učitelů. In: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie: Sborník přednášek z mezinárodní konference didaktiků chemie, Rožnov pod Radhoštěm, 29. - 31.5.2001 2001-05-29 Ostravská univerzita v Ostravě. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. Ostravská univerzita, 2001. s. 154-159. ISBN 80-7042-817-1.
Štarha, R., Kričfaluši, D. a Straňák, L. Software pro tvorbu a analýzu 2D a 3D struktur. In: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitas Ostraviensis: Physica-Chemia . Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. Ostravská univerzita, 2001. s. 112-130. ISBN 80-7042-810-4.
Bílek, M., Kričfaluši, D. a Budweiserová, K. Superabsorbéry - téma pro problémově orientovanou výuku chemie s využitím počítače. In: 53. zjazd chemických spoločností. Banská Bystrica. 2001.
Bílek, M., Kričfaluši, D. a Budweiserová, K. Superabsorbéry - téma pro problémově orientovanou výuku chemie s využitím počítače. In: 53. zjazd chemických spoločností: 53. zjazd chemických spoločností. Banská Bystrica, 3.- 6. 9.2001. Zborník príspevkov 2001-09-03 Ostravská univerzita v Ostravě. Banská Bystrica: FPV Univerzity Mateja Bela, 2001. FPV Univerzity Mateja Bela, 2001. s. 110-111. ISBN 80-89029-22-1.
Kričfaluši, D. a Bílek, M. Školní chemická e-laboratoř pro podporu výuky chemie v rámci všeobecného vzdělávání. In: ICTE 2001 - Information and Communication Technology in Education: Information and Communication Technology in Education. Proceedings 2001-09-18 Ostravská univerzita v Ostravě. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. Ostravská univerzita, 2001. s. 69-72. ISBN 80-7042-808-2.
Mechlová, E., Kričfaluši, D. a Koníček, L. Aplikace informačních a komunikačních technologií v pregraduální přípravě učitelů fyziky a chemie. In: PKKP 8 - 2000. Pražská konference o kybernetické pedagogice: Sedláček, J., Bílek, M. (eds.): Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci (Sborník z 8. Pražské konference o kybernetické pedagogice, 12.-14.6.2000 s přílohou CD-ROM) 2000-06-12 . Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. Gaudeamus, 2000. ISBN 80-7041-280-1.
Mechlová, E., Kričfaluši, D. a Dvořák, D. Cíle vyučování molekulové fyziky a termodynamiky z hlediska potřeb člověka. In: Objectives of teaching phyiscs in the new milennium. Ráčkova dolina: Univerzita Konˇštantína Filozofa Nitra, 2000. Univerzita Konˇštantína Filozofa Nitra, 2000. s. 67-72. ISBN 80-8050-387-7.
Bílek, M., Čipera, J. a Kričfaluši, D. Computer-Supported Experimental Activity of Pupils and Its Control in Chemistry Education. In: 3rd IOSTE Sympozium for Central and East European Countries: Science and Technology Education in New Millenium 2000 Praha. Praha: Univerzita Karlova, 2000. Univerzita Karlova, 2000. s. 95-98. ISBN 80-86360-14-8.
Kričfaluši, D. Informační a komunikační technologie v přípravě učitelů chemie. In: ICTE 2000 - Information and Communication Technology in Education. Proceedings: Sborník z mezinárodní konference ICTE 2000 2000-09-18 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. Ostravská univerzita, 2000. s. 239-242.
Kričfaluši, D. Integrace informačních a komunikačních technologií do pregraduální přípravy učitelů chemie. 2000.
Kričfaluši, D. Příprava učitelů pro vzdělávání v informační společnosti. In: Aktuální otázky výuky chemie IX: Sborník prací z mezinmárodní konference "Aktuální otázky výuky chemie IX" 1999-09-14 . Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. Gaudeamus, 2000. s. 104-108. ISBN 80-7041-651-3.
Kričfaluši, D. Rozvíjení funkční gramotnosti v pregraduální přípravě učitelů chemie. In: Aktuální otázky výuky chemie X: Aktuální otázky výuky chemie X. Mezinárodní konference o výuce chemie 2000-09-05 . Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. Gaudeamus, 2000. s. 68-74. ISBN 80-7041-304-2.
Kričfaluši, D. a Bílek, M. Učitelé a jejich vzdělávání pro informační společnost. 2000, roč. 8, s. 5-12. ISSN 1335-003X.
Kričfaluši, D. Využití Internetu v pregraduální přípravě učitelů chemie. In: Aktuálne problemy edukacji chemicznej: IX. Miedzynarodowe Seminarium Problemow Dydaktyki Chemii 2000-06-27 Opole. Opole: Uniwersytet Opolski, 2000. Uniwersytet Opolski, 2000. s. 106-108. ISBN 83-87635-79-0.
Kričfaluši, D. Charakteristika evropského kreditního systému ECTS. In: V. seminář fakult vzdělávajících učitele fyziky: Sborník prací z V. semináře fakult vzdělávajících učitele fyziky 1999-09-07 . Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. Ostravská univerzita, 1999.
Mechlová, E. a Kričfaluši, D. Information and Communication Technolgy in the Education of Science Teachers. In: Science Education for 21st Century: International Conference on Science Education for 21st Century 1999-06-22 . Szeged: JATEPress, 1999. JATEPress, 1999. s. 177-180. ISBN 963-482-411-0.
Mechlová, E. a Kričfaluši, D. Information and Communication Technology in the Education of Science Teachers. In: Szeged Jate: International Conference on Science Education for 21 st Century . Szeged: Szeged JATE, 1999. Szeged JATE, 1999. s. 177-180. ISBN 963-482-411-0.
Kričfaluši, D. Koncepce a obsah studia učitelství chemie na PřF OU. In: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie: Sborník z mezinárodní konference "Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie" 1999-04-23 . Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. Ostravská univerzita, 1999. s. 54-62. ISBN 80-7042-786-8.
Kričfaluši, D. Koncepce a realizace experimentální složky pregraduální přípravy učitelů chemie na PřF OU. In: Aktualne problemy edukacji chemicznej VIII: VIII. Miedzynarodowe Seminarium Problemow Dydaktyki Chemii 1999-06-22 . Opole: Uniwersytet Opolski, 1999. Uniwersytet Opolski, 1999. s. 186-190. ISBN 83-87635-61-8.
Bílek, M. a Kričfaluši, D. Počítačové měřící systémy v přípravě učitelů chemie. In: 51. sjazd chemických spoločností: 51. sjazd chemických spoločností. Zborník príspevkov 1999-09-06 . Bratislava: Slovenská technická univerzita, 1999. Slovenská technická univerzita, 1999. s. KP01-KP01. ISBN 80-227-1250-7.
Kričfaluši, D., Mechlová, E. a Koníček, L. The Application of Information and Communication Technology in undergraduate Preparation of Teachers of Chemistry and Physics. In: Sborník prací PřF OU: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, řada fyzika - chemie, sv. 183 . Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 1999. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 1999. s. 83-90. ISBN 80-7042-782-5.
Kričfaluši, D., Mechlová, E. a Koníček, L. The Application of Information and Comunication Technologies in Undergrade Preparation of Teachers of Chemistry and Physics. In: Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřF Ostravské univerzity, Fyzika-chemie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1999. Ostravská univerzita v Ostravě, 1999. s. 83-90. ISBN 80-7042-782-5.
Kričfaluši, D. Východiska pro využití informačních a komunikačních technologií v přípravě učitelů chemie na PřF OU. In: Aktualne problemy edukacji chemicznej VIII: VIII. Miedzynarodowe Seminarium Problemow Edukacji Chemicznej 1999-06-22 . Opole: Uniwersytet Opolski, 1999. Uniwersytet Opolski, 1999. s. 125-128. ISBN 83-87635-61-8.
Kričfaluši, D. Aplikace počítačové techniky v pregraduální přípravě učitelů chemie na PřF Ostravské univerzity. In: Aktuální otázky výuky chemie VIII: Sborník přednášek s VIII. mezinárodního semináře o výuce chemie "Aktuální otázky výuky chemie" 1998-09-14 . Hradec Králové: Gaudeamus, 1998. Gaudeamus, 1998. s. 63-64. ISBN 80-7041-003-5.
Kričfaluši, D. Chemické výpočtové úlohy. In: Příprava učitelů chemie: Sborník materiálů z celostátího semináře didaktiků chemie s mezinárodní účastí "Příprava učitelů chemie". Sborník prací PdF MU č.139, řada přírodních věd č.20 1997-06-25 . Brno: Masarykobva univerzita, 1998. Masarykobva univerzita, 1998. s. 39-40. ISBN 80-210-1727-9.
Kričfaluši, D. Kvantitativní experiment podporovaný počítačem. In: Aktuálne problémy vyučovania chémie na základných a stredných školách: Sborník z mezinárodní konference DIDCHEM "Aktuálne problémy vyučovania chémie na základných a stredných školách" 1998-10-07 . Bratislava: Štátný pedagogický ústav, 1998. Štátný pedagogický ústav, 1998. s. 220-223. ISBN 80-85756-40-4.
Kričfaluši, D., Mechlová, E. a Liška, M. Rozvíjení aktivního využívání informačních technologií u posluchačů učitelství fyziky a chemie integrací počítače jako měřícího, modelovacího a řídícího systému. 1998.
Kričfaluši, D. Rozvíjení schopnosti aktivního využívání ICT u posluchačů učitelství chemie na PřF OU. In: Prostředky ve vyučování chemii na základních, středních a vysokých školách: Sborník z mezinárodní konefrence didaktiků chemie "Prostředky ve vyučování chemii na základních, středních a vysokých školách" 1998-12-01 . Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. Ostravská univerzita, 1998. s. 57-61. ISBN 80-7042-772-8.
Kričfaluši, D. Vysokoškolská příprava studentů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. In: Prostředky ve vyučování chemii na základních, středních a vysokých školách: Sbiorník z mezinárodní konference didaktiků chemie "Prostředky ve vyučování chemii na základních, středních a vysokých školách" 1998-12-01 . Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. Ostravská univerzita, 1998. s. 7-8. ISBN 80-7042-772-8.
Kričfaluši, D. Koncepce přípravy učitelů chemie na PřF OU. In: Aktuální otázky výuky chemie: Aktuální otázky výuky chemie 1997-10-03 . Hradec Králové: Gaudeamus, 1997. Gaudeamus, 1997. s. 60-63. ISBN 80-7041-458-8.
Kričfaluši, D., Mechlová, E. a Liška, M. Počítačem podporovaná laboratoř fyziky a chemie. 1997.
Mechlová, E., Kričfaluši, D. a Liška, M. Příprava a prezentace multimediálních programů pro fyziku a chemii. 1997.
Pánek, P., Kričfaluši, D. a Smolka, V. Základní výpočty v analytické chemii. 1997.
Neiser, J. a Kričfaluši, D. Mobilní analytické soupravy a ekologická výchova v chemii na ZŠ a gymnáziu. In: Sborník prací PřF OU: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, řada fyzika - chemiesv. 141 . Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 1994. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 1994. s. 109-121. ISBN 80-7042-720-5.
Kričfaluši, D. Využití počítačové simulace a modelování ve výuce chemie. In: Sborník prací PřF OU Fyzika-Chemie: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, řada Fyzika - Chemie, sv. 141 . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1994. Ostravská univerzita v Ostravě, 1994. s. 121-131. ISBN 80-7042-720-5.


AuthorTitleType of thesisYear
Foltýnová JanaICT and pupil assessment as a motivating factor in preparing students for teachingDoctoral thesis 2010 
Bartoňová MarkétaIntegrated teaching of science subjects at secondary schoolsMaster's thesis 2019 
Zajacová MarkétaInquiry-based science education in chemistry with computer-aided experimentsMaster's thesis 2018 
Křáková VeronikaComputer-aided experiment in chemistry education in secondary schoolsMaster's thesis 2017 
Langrová TerezaRadioactivity around usBachelor's thesis  
Káňová KateřinaEffects of ionizing radiation on living organismsBachelor's thesis 2018 
Orságová KristýnaMystery as an element of support for education in chemistryBachelor's thesis 2018 


Welcome home, science
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period3/2014 - 7/2015
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Podpora procesů přispívajících ke strategickému zaměření Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
The world of science - a mysterious and fun
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period6/2012 - 5/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných oborů včetně oborů pro přípravu učitelů
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných, matematických a informatických oborů
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Podpora zájmu mládeže o přírodovědné, matematické a informatické obory
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Svět techniky a přírodních věd pro všechny
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2008 - 12/2008
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Podpora rozvoje učitelského vzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravě
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2007 - 12/2007
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Svět techniky a přírodních věd pro všechny
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2007 - 12/2007
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Podpora rozvoje učitelského vzdělávání na OU
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2006 - 12/2006
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Podpora zájmu mládeže o studium přírodovědných oborů
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2006 - 12/2006
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Podpora rozvoje strukturovaného studia na OU v Ostravě
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2005 - 12/2005
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Podpora rozvoje učitelského vzdělávání na OU
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2005 - 12/2005
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Inovace oborově didaktické přípravy učitelů přír. věd
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2004 - 12/2004
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
MM studijní opora pro výuku obecné chemie
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2004 - 12/2004
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Optimalizace studia na OU v rámci kreditního systému
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2004 - 12/2004
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
social hub