Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science

Dana Kričfaluši


Academic degree, name, surname:doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Room, floor, building: C 505, Building C
Position:
Research interests and teaching:Didactics of Chemistry
Department (Faculty): Department of Chemistry (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2194
+420 731 444 484
E-mail:No record found.Využití Q-metodologie při zjišťování názorů učitelů na možnosti realizace integrované výuky
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Year: 2022
abstract in proceedings

Didactic game as a means of developing research skills
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši, Jana Lukášová
Year: 2021
abstract in proceedings

INTEGRATED TEACHING IN SECONDARY SCHOOLS IN THE CZECH REPUBLIC
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Year: 2021
abstract in proceedings

THE METODOLOGY FOR CREATING WORKSHEETS FOR INTEGRATED SCIENCE
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Year: 2021
abstract in proceedings

Názory a povědomí učitelů Moravskoslezského kraje o integrované výuce a její realizaci na středních školách
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Year: 2020, Biologie - Chemie - Zeměpis
journal article

Chemistry and integrated teaching of natural sciences in secondary schools
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Year: 2019
abstract in proceedings

Využití Eye Trackingu pro analýzu strategie řešení pracovních listů
Dana Kričfaluši
Year: 2019
abstract in proceedings

Konstituční izomerie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izomerie alkanů)
Dana Kričfaluši, Jana Prášilová, Kateřina Trčková
Year: 2017, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Moderní trendy ve vzdělávání přírodovědných předmětů
Jana Prášilová, Dana Kričfaluši, Kateřina Trčková
Year: 2016
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Reforma pregraduální přípravy učitelů
Dana Kričfaluši, Petra Konečná
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití Q-metodologie při zjišťování názorů učitelů na možnosti realizace integrované výuky
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Year: 2022
abstract in proceedings

Didactic game as a means of developing research skills
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši, Jana Lukášová
Year: 2021
abstract in proceedings

Inovativní metody v distanční výuce chemie
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši, Michal Lach, Linda Kavková, Silvie Polášková, Karel Bernovský, Kateřina Němcová, Martina Procházková, Klára Broschová, Kristýna Luzarová, Hana Tkačíková, Richard Křapáček, Daniela Baránková, Veronika Halšková ... other authors
Year: 2021
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

INTEGRATED TEACHING IN SECONDARY SCHOOLS IN THE CZECH REPUBLIC
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Year: 2021
abstract in proceedings

Integrovaná výuka na gymnáziích v České republice
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Year: 2021
abstract in proceedings

Odborný posudek dokumentu
Dana Kričfaluši
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek na disertační práci L. Pyskaté-Rathouské
Dana Kričfaluši
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek na disertační práci N. Karáskové
Dana Kričfaluši
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Příklady z chemie II.
Dana Kričfaluši
Year: 2021
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

THE METODOLOGY FOR CREATING WORKSHEETS FOR INTEGRATED SCIENCE
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Year: 2021
abstract in proceedings

Výukové materiály pro integrovanou přírodovědnou výuku
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výukové materiály pro integrovanou přírodovědnou výuku
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Year: 2021
abstract in proceedings

Worksheets for integrated science
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Didaktická hra na podporu badatelských dovedností
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši, Jana Lukášová
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inovativní metody ve výuce chemie I
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši, Klára Belinová, Sára Černá, Michaela Dostalíková, Karolína Farmačková, Martin Harok, Alena Juřicová, Kateřina Káňová, Jiří Kubný, Jana Lukášová, Kristýna Orságová, Petra Tomanová, Gabriela Štětinová, Tereza Veverková ... other authors
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Inovativní metody ve výuce chemie II
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši, Klára Belinová, Sára Černá, Michaela Dostalíková, Karolína Farmačková, Martin Harok, Alena Juřicová, Kateřina Káňová, Jiří Kubný, Jana Lukášová, Kristýna Orságová, Petra Tomanová, Tereza Veverková ... other authors
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Názory a povědomí učitelů Moravskoslezského kraje o integrované výuce a její realizaci na středních školách
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Year: 2020, Biologie - Chemie - Zeměpis
journal article

Oponentní posudek na habilitační práci
Dana Kričfaluši
Year: 2020
published expert opinions, reviews

PROBLEMATIKA PORÉZNÍCH LÁTEK JAKO NADSTAVBOVÝ MATERIÁL PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
Martin Harok, Dana Kričfaluši, Tomáš Zelenka
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výpočty z chemie I
Dana Kričfaluši
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Badatelsky orientované vyučování s využitím počítačem podporovaných experimentů
Dana Kričfaluši
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Badatelsky orientované vyučování s využitím počítačem podporovaných experimentů
Dana Kričfaluši, Kateřina Trčková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Evaluace badatelských aktivit
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Evaluace badatelských aktivit
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši
Year: 2019, Biológia, ekológia, chémia
journal article

Evaluace badatelských aktivit
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Experiment v chemii
Dana Kričfaluši, Kateřina Trčková
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Chemistry and integrated teaching of natural sciences in secondary schools
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Year: 2019
abstract in proceedings

Oponentní posudek na habilitační práci
Dana Kričfaluši
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Postgraduální vzdělávání učitelů chemie formou zapojení do realizace projektu
Dana Kričfaluši
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ukázka zadání a hodnocení badatelské úlohy
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši
Year: 2019, Biologie - Chemie - Zeměpis. Časpis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách.
journal article

Vybrané kapitoly z didaktiky chemie I
Dana Kričfaluši, Kateřina Trčková
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Využití Eye Trackingu pro analýzu strategie řešení pracovních listů
Dana Kričfaluši
Year: 2019
abstract in proceedings

Zapojení do projektu PŘÍRODA jako možnost postgraduálního vzdělávání učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Year: 2019
abstract in proceedings

Badatelské aktivity v praxi
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Badatelské aktivity v praxi
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši
Year: 2018
abstract in proceedings

Projekt PŘÍRODA jako alternativa postgraduálního vzdělávání učitelů
Dana Kričfaluši
Year: 2018
abstract in proceedings

Projekt PŘÍRODA jako alternativa postgraduálního vzdělávání učitelů
Dana Kričfaluši
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Videohospitace jako nástroj pro hodnocení kvality výuky
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši
Year: 2018
abstract in proceedings

Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie
Dana Kričfaluši, Jana Prášilová, Kateřina Trčková
Year: 2017
organizing conference, workshop

AKTUÁLNÍ ASPEKTY PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY A POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ CHEMIE
Jana Prášilová, Dana Kričfaluši, Kateřina Trčková, Marie Solárová
Year: 2017
organizing conference, workshop

Konstituční izomerie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izomerie alkanů)
Dana Kričfaluši, Jana Prášilová, Kateřina Trčková
Year: 2017, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Posudek na doktorskou práci RNDr. Kateřiny Chroustové, Ph.D.
Dana Kričfaluši
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Rámcový model přípravy učitelů a novela zákona o VŠ
Dana Kričfaluši
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rámcový model přípravy učitelů a novela zákona o VŠ
Dana Kričfaluši
Year: 2017
abstract in proceedings

Co doporučují učitelé chemie z praxe pro pregraduální přípravu učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Moderní trendy ve vzdělávání přírodovědných předmětů
Jana Prášilová, Dana Kričfaluši, Kateřina Trčková
Year: 2016
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Posudek oponenta na disertační práci Mgr. Veroniky Zámečníkové
Dana Kričfaluši
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Pregraduální příprava učitelů chemie na PřF OU v kontextu požadavků na učitelské vzdělávání
Dana Kričfaluši
Year: 2016
abstract in proceedings

Pregraduální příprava učitelů chemie na PřF OU v kontextu požadavků na učitelské vzdělávání
Dana Kričfaluši
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aplikace poznatků neurovědy ve výzkumu učení a učení se
Dana Kričfaluši, Petra Konečná, Marie Solárová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aplikace poznatků neurovědy ve výzkumu učení a učení se
Dana Kričfaluši, Petra Konečná, Marie Solárová
Year: 2015
abstract in proceedings

Posudek na habilitační práci RNDr. Svatavy Janouškové, Ph.D.
Dana Kričfaluši
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Posudek oponenta na habilitační práci RNDr. Marka Skoršepy, PhD.
Dana Kričfaluši, M. SKORŠEPA
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Year: 2014
abstract in proceedings

Informační a komunikační technologie v chemii
Dana Kričfaluši, Martin Mucha
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Internet ve výuce chemie
Dana Kričfaluši
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Posudek na disertační práci RNDr. Veroniky Machkové, Ph.D.
Dana Kričfaluši
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Internet ve výuce chemie II
Dana Kričfaluši
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Metodologické aspeky počítačové podpory výuky chemie
Dana Kričfaluši
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vzdělávání učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vzdělávání učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Year: 2013
abstract in proceedings

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
Petra Konečná, Dana Kričfaluši
Year: 2012
abstract in proceedings

Informační gramotnost - nezbytná součást profilu učitele
Dana Kričfaluši
Year: 2011, Media4u Magazine
journal article

Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných oborů
Dana Kričfaluši
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných oborů
Dana Kričfaluši
Year: 2011, Biologie - Chemie - Zeměpis
journal article

Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných oborů včetně oborů pro přípravu učitelů
Dana Kričfaluši
Year: 2011
research reports and final reports of opposed grants

Real and virtual environment interactions in early chemistry education
Martin Bílek, Dana Kričfaluši
Year: 2011
abstract in proceedings

Workshop řešitelů RP MŠMT 2011
Dana Kričfaluši
Year: 2011
organizing conference, workshop

Workshop řešitelů RP MŠMT 2011
Dana Kričfaluši
Year: 2011
organizing conference, workshop

Development of information literacy in teachers´ pre-gradual preparation on Faculty of Science of university of Ostrava
Dana Kričfaluši
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Development of information literacy in teachers´ pre-gradual preparation on Faculty of Science of university of Ostrava
Dana Kričfaluši
Year: 2010
abstract in proceedings

Informačné technológie a školský experiment vo vyučovaní chémie
Dana Kričfaluši, Lenka Harvanová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Mezinárodní konference didaktiků chemie
Dana Kričfaluši, Marie Solárová
Year: 2010
organizing conference, workshop

Podpora přírodovědného vzdělávání na PřF OU - formy a zkušenosti
Dana Kričfaluši
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podpora přírodovědného vzdělávání na PřF OU - formy a zkušenosti
Dana Kričfaluši
Year: 2010, Chemické rozhlady
journal article

Přírodovědné vzdělávání - současný stav a perspektivy
Dana Kričfaluši
Year: 2010
abstract in proceedings

Informační gramotnost a vzdělávání učitelů chemie v nových podmínkách
Dana Kričfaluši
Year: 2009
abstract in proceedings

Možnosti zvyšování zájmu o studium přírodovědných oborů
Dana Kričfaluši
Year: 2009
abstract in proceedings

New concept of ICT development in education
Dana Kričfaluši
Year: 2009
abstract in proceedings

Ostravská univerzita udělila čestný doktorát prof. ing. Kamilu Wichterlemu, DrSc.
Dana Kričfaluši, Boleslav Taraba
Year: 2009, CHEM LISTY
journal article

Svět techniky a přírodních věd pro všechny
Dana Kričfaluši
Year: 2008
research reports and final reports of opposed grants

E-learning a role učitele chemie. Disertační práce.
Dana Kričfaluši, Monika Zemanová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Chemická olympiáda, krajské kolo kategorie A a E
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... other authors
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... other authors
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, soutěžní úlohy studijní a praktické části
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... other authors
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Chemická olympiáda, ústřední kolo kategorie A a E
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... other authors
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Implementace moderních trendů vzdělávání v biotechnologiích. Disertační práce.
Dana Kričfaluši, Vladimír Nápravník
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Podpora rozvoje učitelského vzdělávání na OU
Dana Kričfaluši
Year: 2007
research reports and final reports of opposed grants

Podpora zájmu mládeže o studium přírodovědných předmětů
Dana Kričfaluši
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podpora zájmu mládeže o studium přírodovědných předmětů
Dana Kričfaluši
Year: 2007
abstract in proceedings

Svět techniky a přírodních věd pro všechny
Dana Kričfaluši
Year: 2007
research reports and final reports of opposed grants

Vybrané kapitoly z obecné chemie. Chemická vazba II
Dana Kričfaluši
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z obecné chemie. Chemické reakce I
Dana Kričfaluši
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z obecné chemie. Látky, jejich struktura a vlastnosti.
Dana Kričfaluši
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Aktuální aspekty pregraduální příprava a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Year: 2006
organizing conference, workshop

Digitální oborová knihovna chemie
Dana Kričfaluši, Jan Čipera
Year: 2006
abstract in proceedings

Podpora rozvoje učitelského vzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravě
Dana Kričfaluši
Year: 2006
research reports and final reports of opposed grants

Podpora zájmu mládeže o studium přírodovědných oborů
Dana Kričfaluši
Year: 2006
research reports and final reports of opposed grants

Přírodovědecká fakulta. Infomace o studiu . Akademický rok 2006-2007
Dana Kričfaluši
Year: 2006
editorial and language revision

Rozvíjení informační gramotnosti v pregraduální přípravě učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozvíjení informační gramotnosti v pregraduální přípravě učitelů chemie
Dana Kričfaluši, Marie Solárová
Year: 2006
abstract in proceedings

Strukturované studium učitelství na PřF OU
Dana Kričfaluši
Year: 2006
abstract in proceedings

Chemické názvosloví a základní chemické výpočty.
Dana Kričfaluši, Pavel Czernek, Jaroslav Verlík
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Informace o studiu. Akademický rok 2005-2006
Dana Kričfaluši
Year: 2005
editorial and language revision

Internet ve výuce chemie I
Dana Kričfaluši
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Modely a modelování ve výuce chemie s využitím grafického softwaru
Dana Kričfaluši
Year: 2005
abstract in proceedings

Podpora rozvoje strukturovaného studia na OU v Ostravě
Dana Kričfaluši
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Podpora rozvoje učitelského vzdělávání na OU v Ostravě
Dana Kričfaluši
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Postavenie multimédií v chemickom vzdelávaní z pohladu ich pedagogickej evalvácie. Disertační práce.
Dana Kričfaluši, Andrea Kubalíková
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Využití koncepce blended learning ve výuce obecné chemie
Dana Kričfaluši
Year: 2005
abstract in proceedings

Chemický experiment a Internet
Dana Kričfaluši
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Chemický experiment a Internet
Dana Kričfaluši
Year: 2004, Chemické rozhĺady
journal article

Chemie XX.
Dana Kričfaluši
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Infomace o studiu 2004-2005
Dana Kričfaluši
Year: 2004
editorial and language revision

Informace o studiu. Akademický rok 2004-2005
Dana Kričfaluši
Year: 2004
editorial and language revision

Informační gramotnost v kontextu cílů a obsahu vzdělávání učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Year: 2004
abstract in proceedings

Information and Communication Technology at the University of Ostrava
Jana Kapounová, Dana Kričfaluši, Erika Mechlová
Year: 2004, New Educational Review
journal article

Information and Communication Technology at the University of Ostrava
Jana Kapounová, Dana Kričfaluši, Erika Mechlová
Year: 2004, New Educational Review
journal article

Information and Communication Technology at the University of Ostrava
Jana Kapounová, Dana Kričfaluši, Erika Mechlová
Year: 2004, New Educational Review
journal article

Information and Communication Technology in Education
Jana Kapounová, Dana Kričfaluši, Erika Mechlová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Information and Communication Technology in Education
Jana Kapounová, Dana Kričfaluši, Erika Mechlová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Information and Communication Technology in Education
Jana Kapounová, Dana Kričfaluši, Erika Mechlová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Information and Communication Technology in Education
Jana Kapounová, Dana Kričfaluši, Erika Mechlová
Year: 2004
abstract in proceedings

Information and Communication Technology in Education
Jana Kapounová, Dana Kričfaluši, Erika Mechlová
Year: 2004
abstract in proceedings

Information and Communication Technology in Education
Jana Kapounová, Dana Kričfaluši, Erika Mechlová
Year: 2004
abstract in proceedings

Inovace oborově didaktické přípravy učitelů přírodních věd
Dana Kričfaluši
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Internet a výuka chemie
Dana Kričfaluši
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Multimediální studijní opora pro výuku obecné chemie
Dana Kričfaluši
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Optimalizace studia na Ostravské univerzitě v rámci kreditního systému
Dana Kričfaluši
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Počítačem podporovaný experiment z chemie
Dana Kričfaluši
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rozvíjení informační gramotnosti - podmínky a realizace
Dana Kričfaluši
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozvíjení informační gramtonosti - podmínky a realizace
Dana Kričfaluši
Year: 2004
abstract in proceedings

Vybrané problémy z obecné chemie. Stavba atomu.
Dana Kričfaluši
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Další vzdělávání učitelů v rámci projektu PHARE - NUTS II Moravskoslezsko
Dana Kričfaluši
Year: 2003
abstract in proceedings

Informace o studiu. Akademický rok 2003-2004
Dana Kričfaluši
Year: 2003
editorial and language revision

Informační gramotnost v kontextu cílů a obsahu vzdělávání učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Year: 2003
abstract in proceedings

Mezinárodní konference didaktiků chemie "Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie"
Dana Kričfaluši, Marie Solárová
Year: 2003
organizing conference, workshop

Počítačová gramotnost a vzdělávání učitelů
Dana Kričfaluši
Year: 2003
abstract in proceedings

Počítačová gramotnost a vzdělávání učitelů
Dana Kričfaluši
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. Sborník přednášek z mezinárodní konference.
Dana Kričfaluši
Year: 2003
editorial and language revision

Realizace profesní přípravy učitelů chemie v oblasti integrace ICT do vzdělávání
Dana Kričfaluši
Year: 2003
abstract in proceedings

Transformace a modernizace učitelských studijních programů na PřF OU v Ostravě
Dana Kričfaluši
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Vybrané kapitoly z obecné chemie. Chemická vazba
Dana Kričfaluši
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výsledky výzkumu SITES - důležité podněty pro vzdělávání učitelů
Dana Kričfaluši
Year: 2003
abstract in proceedings

Využitie informačných a komunikačných technológií v niektorých metodách a formách vyučovania chémie
Dana Kričfaluši, Mária Kredátusová
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Využívání informačních a komunikačních technologií při zvyšování kvality pregraduální přípravy a dalšího vzdělávání učitelů chemie
Martin Bílek, Dana Kričfaluši
Year: 2003
abstract in proceedings

Využívání informačních a komunikačních technologií při zvyšování kvality pregraduální přípravy a dalšího vzdělávání učitelů chemie
Martin Bílek, Dana Kričfaluši
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Computerised Laboratory in Science and Technology Teaching: the Course on Chemical Processes
Erika Mechlová, Dana Kričfaluši, M. Steblaj
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Didaktické modely integrace ICT do pregraduální přípravy učitelů.
Dana Kričfaluši, Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Digitální váhy a počítač ve výuce chemie
Martin Bílek, Dana Kričfaluši, K. Budweiserová, M. Danielová
Year: 2002
abstract in proceedings

Chemická informatika
Dana Kričfaluši
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Internet and support of chemistry education in the Czech republic
Martin Bílek, Antonín Slabý, Dana Kričfaluši
Year: 2002
abstract in proceedings

Internet and support of chemistry education in the Czech republic
Martin Bílek, Antonín Slabý, Dana Kričfaluši
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Modelové přístupy pro využití ICT v oblasti učebních úloh
Dana Kričfaluši
Year: 2002
abstract in proceedings

Elements of Project Method by Using the Web as Teachware in Chemistry Education
Martin Bílek, Dana Kričfaluši, Antonín Slabý
Year: 2001
abstract in proceedings

Elements of Project Method by Using the Web as Teachware in Chemistry Education
Martin Bílek, Dana Kričfaluši, Antonín Slabý
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polymery se superabsorpčními vlastnostmi a příklad jejich využití ve výuce chemie jako všeobecně vzdělávacího předmětu
Martin Bílek, Dana Kričfaluši
Year: 2001
abstract in proceedings

Rozvíjení informační gramotnosti jako nedílné součásti vzdělávání učitelů
Dana Kričfaluši
Year: 2001
abstract in proceedings

Software pro tvorbu a analýzu 2D a 3D struktur
Roman Štarha, Dana Kričfaluši, Lukáš Straňák
Year: 2001
abstract in proceedings

Superabsorbéry - téma pro problémově orientovanou výuku chemie s využitím počítače
Martin Bílek, Dana Kričfaluši, K. Budweiserová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Superabsorbéry - téma pro problémově orientovanou výuku chemie s využitím počítače
Martin Bílek, Dana Kričfaluši, K. Budweiserová
Year: 2001
abstract in proceedings

Školní chemická e-laboratoř pro podporu výuky chemie v rámci všeobecného vzdělávání
Dana Kričfaluši, Martin Bílek
Year: 2001
abstract in proceedings

Aplikace informačních a komunikačních technologií v pregraduální přípravě učitelů fyziky a chemie
Erika Mechlová, Dana Kričfaluši, Libor Koníček
Year: 2000
abstract in proceedings

Cíle vyučování molekulové fyziky a termodynamiky z hlediska potřeb člověka
Erika Mechlová, Dana Kričfaluši, Dalibor Dvořák
Year: 2000
abstract in proceedings

Computer-Supported Experimental Activity of Pupils and Its Control in Chemistry Education
Martin Bílek, Jan Čipera, Dana Kričfaluši
Year: 2000
abstract in proceedings

Informační a komunikační technologie v přípravě učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Year: 2000
abstract in proceedings

Integrace informačních a komunikačních technologií do pregraduální přípravy učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Year: 2000
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Příprava učitelů pro vzdělávání v informační společnosti
Dana Kričfaluši
Year: 2000
abstract in proceedings

Rozvíjení funkční gramotnosti v pregraduální přípravě učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Year: 2000
abstract in proceedings

Učitelé a jejich vzdělávání pro informační společnost
Dana Kričfaluši, Martin Bílek
Year: 2000,
journal article

Využití Internetu v pregraduální přípravě učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Year: 2000
abstract in proceedings

Charakteristika evropského kreditního systému ECTS
Dana Kričfaluši
Year: 1999
abstract in proceedings

Information and Communication Technolgy in the Education of Science Teachers
Erika Mechlová, Dana Kričfaluši
Year: 1999
abstract in proceedings

Information and Communication Technology in the Education of Science Teachers
Erika Mechlová, Dana Kričfaluši
Year: 1999
abstract in proceedings

Koncepce a obsah studia učitelství chemie na PřF OU
Dana Kričfaluši
Year: 1999
abstract in proceedings

Koncepce a realizace experimentální složky pregraduální přípravy učitelů chemie na PřF OU
Dana Kričfaluši
Year: 1999
abstract in proceedings

Počítačové měřící systémy v přípravě učitelů chemie
Martin Bílek, Dana Kričfaluši
Year: 1999
abstract in proceedings

The Application of Information and Communication Technology in undergraduate Preparation of Teachers of Chemistry and Physics
Dana Kričfaluši, Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 1999
abstract in proceedings

The Application of Information and Comunication Technologies in Undergrade Preparation of Teachers of Chemistry and Physics
Dana Kričfaluši, Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 1999
abstract in proceedings

Východiska pro využití informačních a komunikačních technologií v přípravě učitelů chemie na PřF OU
Dana Kričfaluši
Year: 1999
abstract in proceedings

Aplikace počítačové techniky v pregraduální přípravě učitelů chemie na PřF Ostravské univerzity
Dana Kričfaluši
Year: 1998
abstract in proceedings

Chemické výpočtové úlohy
Dana Kričfaluši
Year: 1998
abstract in proceedings

Kvantitativní experiment podporovaný počítačem
Dana Kričfaluši
Year: 1998
abstract in proceedings

Rozvíjení aktivního využívání informačních technologií u posluchačů učitelství fyziky a chemie integrací počítače jako měřícího, modelovacího a řídícího systému
Dana Kričfaluši, Erika Mechlová, Miroslav Liška
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

Rozvíjení schopnosti aktivního využívání ICT u posluchačů učitelství chemie na PřF OU
Dana Kričfaluši
Year: 1998
abstract in proceedings

Vysokoškolská příprava studentů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
Dana Kričfaluši
Year: 1998
abstract in proceedings

Koncepce přípravy učitelů chemie na PřF OU
Dana Kričfaluši
Year: 1997
abstract in proceedings

Počítačem podporovaná laboratoř fyziky a chemie
Dana Kričfaluši, Erika Mechlová, Miroslav Liška
Year: 1997
research reports and final reports of opposed grants

Příprava a prezentace multimediálních programů pro fyziku a chemii
Erika Mechlová, Dana Kričfaluši, Miroslav Liška
Year: 1997
research reports and final reports of opposed grants

Základní výpočty v analytické chemii
Petr Pánek, Dana Kričfaluši, Vladimír Smolka
Year: 1997
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mobilní analytické soupravy a ekologická výchova v chemii na ZŠ a gymnáziu
Jan Neiser, Dana Kričfaluši
Year: 1994
abstract in proceedings

Využití počítačové simulace a modelování ve výuce chemie
Dana Kričfaluši
Year: 1994
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Foltýnová JanaICT and pupil assessment as a motivating factor in preparing students for teachingDoctoral thesis 2010 
Bernovský KarelPlastics as a module for integrated teaching in high schoolMaster's thesis 2022 
Veverková TerezaVideo tutorials of experimental tasks in chemistry for high schoolsMaster's thesis 2022 
Káňová KateřinaUse of innovative methods in teaching the topic Radioactivity in chemistry at secondary schoolsMaster's thesis 2020 
Orságová KristýnaMystery as an element of support for inquiry-based teaching in chemistryMaster's thesis 2020 
Bartoňová MarkétaIntegrated teaching of science subjects at secondary schoolsMaster's thesis 2019 
Zajacová MarkétaInquiry-based science education in chemistry with computer-aided experimentsMaster's thesis 2018 
Křáková VeronikaComputer-aided experiment in chemistry education in secondary schoolsMaster's thesis 2017 
Langrová TerezaRadioactivity around usBachelor's thesis  
Halšková VeronikaMathematical minimum for solving problems in chemistry at the grammar schoolBachelor's thesis 2021 
Káňová KateřinaEffects of ionizing radiation on living organismsBachelor's thesis 2018 
Orságová KristýnaMystery as an element of support for education in chemistryBachelor's thesis 2018 


Welcome home, science
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period3/2014 - 7/2015
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Podpora procesů přispívajících ke strategickému zaměření Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
The world of science - a mysterious and fun
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period6/2012 - 5/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných oborů včetně oborů pro přípravu učitelů
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných, matematických a informatických oborů
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Podpora zájmu mládeže o přírodovědné, matematické a informatické obory
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Svět techniky a přírodních věd pro všechny
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2008 - 12/2008
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Podpora rozvoje učitelského vzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravě
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2007 - 12/2007
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Svět techniky a přírodních věd pro všechny
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2007 - 12/2007
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Podpora rozvoje učitelského vzdělávání na OU
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2006 - 12/2006
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Podpora zájmu mládeže o studium přírodovědných oborů
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2006 - 12/2006
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Podpora rozvoje strukturovaného studia na OU v Ostravě
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2005 - 12/2005
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Podpora rozvoje učitelského vzdělávání na OU
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2005 - 12/2005
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Inovace oborově didaktické přípravy učitelů přír. věd
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2004 - 12/2004
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
MM studijní opora pro výuku obecné chemie
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2004 - 12/2004
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Optimalizace studia na OU v rámci kreditního systému
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2004 - 12/2004
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
rss
social hub