Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Environmental Center

Václav Krpeš

Václav Krpeš

Academic degree, name, surname:doc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Room, floor, building: L 413, Building L
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Biology and Ecology (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2324
E-mail:No record found.Effect of ozone flux on selected structural and antioxidant characteristics of a mountain Norway spruce forest
M. Zapletal, S. Juráň, Václav Krpeš, Karel Michna, M. Edwards-Jonášová, P. Cudlín ... other authors
Year: 2018, BALTIC FORESTRY
journal article

Effect of ozone flux on selected structural and antioxidant characteristics of a mountain Norway spruce forest
M. Zapletal, S. Juráň, Václav Krpeš, Karel Michna, M. Edwards-Jonášová, P. Cudlín ... other authors
Year: 2018, BALTIC FORESTRY
journal article

PŮSOBENÍ NADMĚRNÉ KONCENTRACE OZONU NA ROSTLINY - HROMADĚNÍ REAKTIVNÍCH FOREM KYSLÍKU, NARUŠENÍ REDOXNÍ ROVNOVÁHY A OXIDAČNÍ POŠKOZENÍ BUNĚČNÝCH KOMPONENT
Václav Krpeš, Karel MICHNA
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PŮSOBENÍ NADMĚRNÉ KONCENTRACE OZONU NA ROSTLINY - HROMADĚNÍ REAKTIVNÍCH FOREM KYSLÍKU, NARUŠENÍ REDOXNÍ ROVNOVÁHY A OXIDAČNÍ POŠKOZENÍ BUNĚČNÝCH KOMPONENT
Václav Krpeš, Karel MICHNA, Kamil Feber
Year: 2016
abstract in proceedings

Posudek na Vliv vybraných abiotických stresorů na rychlost výměny plynů a transport asimilátů vybraných polních plodin.
Václav Krpeš, František Hnilička
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Effect of ozone flux on net ecosystem production and selected structural and antioxidant characteristics of a mountain Norway spruce forest
Václav Krpeš, Karel MICHNA, Miloš Zapletal
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Phenotype features in juvenile populations of Picea abies and their growth
Václav Krpeš, Karel Matějka, Jan Leugner
Year: 2014, Journal of Forest Science
journal article

Posudek na Diverzita a ekológia trúdnikov z rodov Fomes, Laetiporus a Ganoderma na drevinách v sídlach Slovenska
Václav Krpeš, Světlana Gáperová
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Působení oxidačního stresu na smrku ztepilém
Václav Krpeš, Karel MICHNA
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PŮSOBENÍ OXIDAČNÍHO STRESU NA SMRKU ZTEPILÉM
Václav Krpeš, Karel MICHNA
Year: 2014
abstract in proceedings

Analýza vodivých pletiv v jehlicích horského smrku s různou růstovou strategií
Jan Leugner, Václav Krpeš
Year: 2013
abstract in proceedings

EFFECT OF IRRADIATION ON THE CONCENTRATION OF PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS OF FOUR-YEAR NORWAY SPRUCE CLONES
Václav Krpeš, Denis Pivoňka
Year: 2013
abstract in proceedings

STRUKTURNÍ ROZDÍLY V ODLIŠNÉ RŮSTOVÉ STRATEGII KLONŮ SMRKU ZTEPILÉHO
Václav Krpeš, Karel Michna
Year: 2013
abstract in proceedings

FYZIOLOGICKÉ PŘEDPOKLADY RŮSTU POKUSNÉ POPULACE SMRKU ZTEPILÉHO NA LOKALITĚ PLÁŇ V KRKONOŠÍCH
Václav Krpeš, Karel Michna
Year: 2012
abstract in proceedings

STRUCTURAL ANALYSIS OF NEEDLES OF MOUNTAIN SPRUCE WITH DIFFERENT GROWTH STRATEGIES
Václav Krpeš, Jan Leugner, Jarmila Martincová
Year: 2012, Reports of Forestry Research
journal article

Model of the deformation of mesophyll cells of Norway Spruce needles after oxidation stress
Václav Krpeš
Year: 2010
abstract in proceedings

Oxidative stress symptoms in Norway spruce needles (Picea abies L. KARST.)
Václav Krpeš
Year: 2010, Folia oecologica
journal article

Deformace mezofylových pletiv v jehlicích smrku a jejich diferenciace po oxidativním působení ozonu a biotických faktorů
Václav Krpeš
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Deformace mezofylových pletiv v jehlicích smrku a jejich diferenciace po oxidativním působení ozonu nebo biotickými faktory
Václav Krpeš
Year: 2009
abstract in proceedings

Diferenciace deformací nekrotických pletiv v jehlicích smrku ztepilého po působení ozónu nebo biotických faktorů
Václav Krpeš
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Differentiatin of necrotic tissue deformations in Needles of  the norvegian spruce abter expositin either of ozone
Václav Krpeš
Year: 2009
abstract in proceedings

Fyziologické změny působené oxidativním stresem na smrkových porostech.
Václav Krpeš
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Křížem krajem
Jana Hovjacká, Ivona Horká, Jiří Kristian, Václav Krpeš
Year: 2009
radio and televison broadcast

Oponentní posudek doktorské disertační práce
Václav Krpeš, Marie Valová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Paleobotanická analýza rostlinných zbytků ze slovanských hrobů v Divákách
Václav Krpeš
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Recenze příspěvku do GeoScience Engineering
Václav Krpeš, Marie Valová, Silvia Bieleszová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Snížení plnění celospolečenských funkcí lesa vlivem potencionálního působení přízemního ozonu v kontextu klimatické změny
Václav Krpeš
Year: 2009
research reports and final reports of opposed grants

Damage of Spruce Vegetation thru Ozone in Higher Altitudes of the Moravskoslezské Beskydy Mts.
Václav Krpeš, Miloš Zapletal
Year: 2008
abstract in proceedings

Effect of reactive forms of oxygen within mesophyl tissues of the norwegian spruce picea abies
Václav Krpeš, Daniel Hrivňák
Year: 2008
abstract in proceedings

Accelerated processes of aging and premature abscis of the needles of the Norwegian spruce Picea abies (L.) KARST. growing in the conditions of the 7 TH vegetation grade in woods
Václav Krpeš
Year: 2007, wydawnictwo ATH
specialist book chapter

Modelování prostorové distribuce depozičního toku přízemního ozonu do lesních ekosystémů na území České republiky
Václav Krpeš, Miloš Zapletal
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Porovnání růstu matečných stromů horských populací smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST. a jejich vegetativních potomstev vysazených v různých podmínkách
Václav Krpeš, Jan Leugner
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Současná experimentální biologie a výročí prof. Bohumila Němce
Václav Krpeš
Year: 2007, Bulletin Společnosti experimentální biologie rostlin
journal article

Vyhodnocení možnosti obnovy stanoviště odpovídajícího ekosystému lesa na severním svahu Lysé hory
Václav Krpeš
Year: 2007
research reports and final reports of opposed grants

Vyhodnocení současného stavu znalostí o působení ozonu a stanovení charakteristik fyziologických, anatomických a morfologických parametrů smrku ztepilého
Václav Krpeš
Year: 2007
research reports and final reports of opposed grants

Diagnostic Evaluation of Norvegian Spruce Needles Picea abies (L.) KARST. Using Methods of Structural Analysis
Václav Krpeš, Petr Kočárek, Vladimír Honkyš
Year: 2006, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Hniloby vybraných introdukovaných dřevin na Slovensku
Václav Krpeš, Světlana Gáperová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Poslední mohykáni
Václav Krpeš
Year: 2006
radio and televison broadcast

Rot as a danger of itroduced woody plants in chosen urban areas from Slovakia
Václav Krpeš, Ján Gáper
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Rozloučení s profesorem Miloslavem Kinclem
Václav Krpeš
Year: 2006, Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin
journal article

Základy fyziologie rostlin
Václav Krpeš, Miloslav Kincl
Year: 2006, Tiskárna Baloušek
specialist book

Application of Botanical Microscopy Methods in Diagnostic Evaluation of Spruce Needles
Václav Krpeš, Milan Kodrik
Year: 2005, TU Zvolen
specialist book chapter

Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině
Václav Krpeš, Tomáš Herban
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Ekologie rostlin
Václav Krpeš
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Použití metod botanické mikroskopie při diagnostickém hodnocení jehlic smrku
Václav Krpeš
Year: 2005
abstract in proceedings

Prales Mionší
Václav Krpeš
Year: 2005
radio and televison broadcast

Rozloučení s Miloslavem Kinclem
Václav Krpeš
Year: 2005, Živa
journal article

Tlející dřevo a dřevní houby v lesích České republiky
Václav Krpeš, Libor Jankovský
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Ekofyziologie rostlin
Václav Krpeš
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Moderní trendy v ochraně přírody a krajiny
Aleš Dolný, Petr Kočárek, Šárka Cimalová, Zbyněk Ulčák, Václav Krpeš
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Modul II - rozšiřující studium učitelství biologie ze ZŠ na SŠ
Svatava Kubicová, Kateřina Malachová, Bohumír Lojkásek, Jan Kantorek, Václav Krpeš, Vítězslav Plášek, Zdeněk Majkus ... other authors
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Na výspě ve Štramberku
Václav Krpeš
Year: 2004
radio and televison broadcast

Problematika růstu smrku ztepilého v oblasti Moravskoslezských Beskyd
Václav Krpeš
Year: 2004
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Anatomie a fyziologie růstu apikálních meristémů terminálních pupenů Picea abies
Václav Krpeš
Year: 2003
abstract in proceedings

Dřevokazné houby 2003
Václav Krpeš
Year: 2003
organizing conference, workshop

Inovace kurzu Praktikum fyziologie rostlin II
Václav Krpeš
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Modernizace laboratoří pro výuku ekofyziologie a ekotoxikologie
Kateřina Malachová, Jiří Kalina, Václav Krpeš
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Stanovení proteinů in: Vybrané úlohy z molekulární biologie
Václav Krpeš, Denisa Lednická
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Zpracování trvalých preparátů metodou botanické mikrotechniky v ekofyziologii
Václav Krpeš
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Použití diagnostických metod ve výzkumu poškození lesů
Václav Krpeš
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Research on Norway Spruce Growth /Picea abies/ under Difficult Circumstances of the Beskydy Mts.Climate
Václav Krpeš
Year: 2002, Ostravská univerzita
specialist book

Růst smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST. v ohroženém pásmu oblasti Moravskoslezských Beskyd
Václav Krpeš
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Návrh inovací pro cvičení z molekulární biologie a biochemie
Denisa Lednická, Kateřina Malachová, Václav Krpeš
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Výzkum inhibice růstu smrku ztepilého Picea excelsa (L.) KARST. v oblasti Beskyd
Václav Krpeš
Year: 2001
abstract in proceedings

Dlouhodobý výzkum růstu smrku ztepilého Picea abies v nepříznivých podmínkách horského klimatu Beskyd
Václav Krpeš
Year: 2000
abstract in proceedings

Základy fyziologie rostlin
Miloslav Kincl, Václav Krpeš
Year: 2000
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

K 75. narozeninám Prof. RNDr. Miloslava Kincla, CSc.
Václav Krpeš
Year: 1998
abstract in proceedings

Protective function of carotenoids
Václav Krpeš
Year: 1998
abstract in proceedings

Dynamika růstu smrku ztepilého (Picea abies) oblasti Beskyd ovlivněné emisemi ostravské průmyslové aglomerace
Václav Krpeš
Year: 1997
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Metody analýzy fotosyntetických pigmentů v jehlicích smrku ztepilého Picea abies
Václav Krpeš
Year: 1997
abstract in proceedings

Reaction of Photosynthetic Pigments in Case of the Premature Senescence of Chloroplasts in Norway Spruces Needles Picea abie
Václav Krpeš
Year: 1995, Biologia
journal article

Fyziologie rostlin
Václav Krpeš
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Reakce fotosyntetických pigmentů smrku obecného Picea abies na náhlé změny teploty
Václav Krpeš, Miloslav Kincl
Year: 1994
abstract in proceedings

Dynamika fotosyntetických pigmentů v údobí jarního růstu letorostů smrku obecného (Picea abies L. Karst.)
Václav Krpeš, Miloslav Kincl
Year: 1993
abstract in proceedings

Možnosti využití biomasy na antropogenních půdách
Václav Krpeš, Dušan Smolík
Year: 1993
abstract in proceedings

Biologie pro studující ekotechniku. Cytologie, anatomie a organologie rostlin
Václav Krpeš
Year: 1992
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ekologie - Úvod do studia ekotechniky
Václav Krpeš
Year: 1992
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dynamika změn vybraných charakteristik lesních ekosystémů pod vlivem průmyslových imisí a vápnění půdy
Václav Krpeš
Year: 1990
research reports and final reports of opposed grants

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
EKFYREkofyziologie rostlin
EKLESEkologie lesa
EKLS2Ekologie 2
EKOLSEkologie lesa
EKOROEkologie rostlin
EKORSEkologie rostlin
FYRBFFyziologie rostlin
FYRCVCvičení z fyziologie rostlin
FYZIRFyziologie rostlin
FYZRSFyziologie rostlin
FZRSBFyziologie rostlin
PRS01Specializační seminář 1
PRS02Specializační seminář 2
PRS03Specializační seminář 3
PRS04Specializační seminář 4
PRS05Specializační seminář 5
PRS06Specializační seminář 6
PRS07Specializační seminář 7
PRS08Specializační seminář 8
PRS09Specializační seminář 9
PRS10Specializační seminář 10
PRS11Specializační seminář 11
PRS12Specializační seminář 12
QCII1Článek v index. imp. časopise 1
QCII2Článek v index. imp. časopise 2
QCII3Článek v index. imp. časopise 3
QCIN1Článek v index. neimp. časopise 1
QCIN2Článek v index. neimp. časopise 2
QCIN3Článek v index. neimp. časopise 3
QMVK1Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 1
QMVK2Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 2
QMVK3Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 3
QNVK1Akt. účast na národní vědecké konf. 1
QNVK2Akt. účast na národní vědecké konf. 2
QNVK3Akt. účast na národní vědecké konf. 3
QVYC1Výuková činnost 1
QVYC2Výuková činnost 2
QZMVPZapojení do mezinárodního výzk. projektu
QZNVPZapojení do národního výzk. projektu
QZPD2Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPDZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPKZahraniční studijní pobyt krátkodobý
QZSPSZahraniční studijní pobyt střednědobý
TECAETerénní cvičení
TECVETerénní cvičení z ekologie
WFEX1Field excursion 1
XEKFYEkofyziologie rostlin
XTECATerénní cvičení
XTECVTerénní cvičení z ekologie
6EKLEEkologie lesa
7BAPRBakalářská práce
7DIPRDiplomová práce
7EKLEEkologie lesa
7FYRMFyziologie rostlin (cvičení malé)
7FYRPFyziologie rostlin (přednáška)
7FYRVFyziologie rostlin (cvičení velké)
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
7PDP1Příprava diplomové práce 1
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEM1Specializovaný diplomový seminář 1
7SEM2Specializovaný diplomový seminář 2
7SEM3Specializovaný diplomový seminář 3
7TEK1Terénní cvičení z ekologie 1
7TEK2Terénní cvičení z ekologie 2
6FYROFyziologie rostlin (přednáška)


AuthorTitleType of thesisYear
Bilková AnetaThe effect of ozone on the Norway Spruce (L.) Karst. under different growth conditionsMaster's thesis 2020 
Chorzempová VladěnaMonitoring of seasonal changes of photosynthetic pigments of spruce spruce alpine provenance in the mountain range of Malý SmrkMaster's thesis 2018 
Kořínková KateřinaInfluence of wavelength of light and colour temperature on the production of photosynthetic pigments in selected strains of photoautotrophic organismsMaster's thesis 2018 
Feber Kamil Effect of oxidative stress on the fatty acids composition in the mesophyll tissues in selected experimental plantsMaster's thesis 2016 
Michna KarelEffects of oxidative stress on the selected plant taxaMaster's thesis 2013 
Divácký AntonínAnalysis of radial growth of Norway spruce Picea abies (L.) KARST.Master's thesis 2011 
Grygová LucieQuantification of symptoms of oxidative stress damage to the needles Picea abies (L.) KARST.Master's thesis 2011 
Sluková VeronikaOptimization condition of growing Aldrovanda vesiculosa in vitroMaster's thesis 2011 
Korbélyiová MarieVerifcation of the vertical elelectrophoresis of photosyntetic proteinsMaster's thesis 2010 
Pěnčíková MarieThe dynamics of changes in concentrations of photosynthetic pigments in selected individual of adult spruce on the experimental work Bílý KřížMaster's thesis 2010 
Myslikovjan TomášAnalysis of Radia Growht European beech Fagus sylvatica in National Nature Resort SalajkaMaster's thesis 2009 
Kramná LucieSynthesis and degradation of the selected photosynthetic pigments in needles of picea abies (L.) Karst.Master's thesis 2006 
Tesarčík TomášAplikace metody 1D-SDS PAGE elektroforézy na Picea abies (L.) KARSTMaster's thesis 2006 
Byrtusová MichaelaThe effect of spectral composition of LED radiation source on Nicotiana tabacum growth under an increased oxidative stressBachelor's thesis 2019 
Flögelová KateřinaBiometric evaluation of growth of Arabidopsis thaliana depending on wavelength of visible light and colour temperatureBachelor's thesis 2019 
Bilková AnetaAnalysis of photosynthetic pigments after exposure to defined levels of ozone Bachelor's thesis 2017 
Chorzempová VladěnaEvaluation of the impact of antibacterial effect of sage extract on selected bacterial culturesBachelor's thesis 2016 
Fajkusová SoňaCultivation of plant cell cultures with the photosynthetic activityBachelor's thesis 2016 
Jaremčuková LucieDetermination of in vitro antibacterial activity of St. John´s wort extract on selected bacterial culturesBachelor's thesis 2016 
Kořínková KateřinaEffect of changes in cultivation conditions on the viability and growth rate of plant cell culturesBachelor's thesis 2016 
Moravcová VeronikaSynergy action of water saturation deficit and extreme irradiation on the activity of stomataBachelor's thesis 2016 
Hluchníková BarboraImpact of oxidative stress on the viability of the selected plant cell cultureBachelor's thesis 2015 
Franková AlenaEnergy of germination and kinetics of Nicotiana tabacum pollen tube growth in experimental conditions. Analysis of competitive relations and growth orientation.Bachelor's thesis 2014 
Poledníková MarkétaInfluence of toxic heavy metals´ impact on Cyanobacteria cultivationsBachelor's thesis 2014 
Váňová LucieDynamics of radial growth of spruce spruce in the extreme conditions of the selected habitat Beskydy MountainsBachelor's thesis 2013 
Vážná PetraInfluence of different methods on seed germation SarraceniaBachelor's thesis 2013 
Vlčková MartinaOxidative stress in mesophyll tissue of Norway spruce with climax growth in mountain areasBachelor's thesis 2013 
Byrtusová DanaThe Ageing Process and Norway Spruce (Picea abies /L./) Leaf-fallBachelor's thesis 2012 
Pivoňka DenisEffect of abiotic stress on changes in concentration of photosynthetic pigments juvenile growth phases of Norway spruce Picea abies (L.) KARST. selected alpine populationBachelor's thesis 2012 
Tkáčová MarcelaStructural analysis of needles in Norway spruce Picea abies (L.) KARSTBachelor's thesis 2012 
Kokešová NikolaResulting nature´s relationships of forest typ 5S1 in forest location Moravskoslezské BeskydyBachelor's thesis 2010 
Michna KarelDamaging effects of reactive oxygenBachelor's thesis 2010 
Trombik JiříStability of spruce forests in the Beskydy Mts: an analysis of wind, snow and dry damageBachelor's thesis 2010 
Divácký AntonínThe impact of ozone on radial growth of a spruce tree in the top part of Lysa hora in The BeskydyBachelor's thesis 2009 
Grygová LucieDetrimental consequences of ozone on the forest standsBachelor's thesis 2009 
Sluková VeronikaEcology and growing choice taxonomy part of genus Aldrovanda culture in vitroBachelor's thesis 2009 
Tylová PetraUsage of microscopic techniques in analysis of damage of spruce needleBachelor's thesis 2009 
Vaculíková PavlaChanges of photosynthetic radiation and kinetics of stomata regulation leafsBachelor's thesis 2009 
Čtvrtníčková KláraTHE SURFACE REPRESENTATION OF THE WOOD AND ITS THREAT IN THE CHOICE PART OF LANDSCAPE PŘEROVBachelor's thesis 2006 
Dendisová KateřinaEVALUATION OF HEALTH SITUATION OF NORWEGIAN SPRUCE USING HISTOLOGICAL METHODSBachelor's thesis 2006 
Kadlecová HanaHYGRIC REGIME OF SOUTH MORAVIAN FLOOD PLAIN FOREST IN ITS BORDER HIGH - RISE GRADIENTSBachelor's thesis 2006 
Papánková AndreaTHE ECOLOGICAL REQUIREMENTS OF EUROPEAN SILVER FIR (ABIES ALBA MILL.) AND POSSIBLE REASONS OF THE LACK OF ITS NATURAL REGENERATION IN NATIONAL NATURE RESERVE SALAJKABachelor's thesis 2006 


Analysis of the impact of the gradient of increased ozone concentrations on clones of Norway spruce Picea abies
Main solverdoc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Possibilities of purposely cultivation and usage of genetical valuable parts of Norway spruce populations with "K - strartegy" of growth designated for mountain localities
Main solverdoc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2014
ProviderProgramové projekty
Statefinished
Comet assay analysis of the changes induced by oxidative stress in plant and animal cell models
Main solverdoc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Dílčí zpracování současných poznatků o vlivu ozonu na vizuální, morfologické a fyziologické změny u dřevin se zaměřením na jejich zdravotní stav a produkci
Main solverdoc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Period11/2007 - 12/2010
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
INOVACE VÝUKY PŘEDMĚTŮ FYZIOLOGIE A EKOFYZIOLOGIE ROSTLIN
Main solverdoc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Period1/2006 - 12/2006
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
rss
social hub