Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Environmental Center

Zuzana Navrátilová


Academic degree, name, surname:doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Room, floor, building: C 308, Building C
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Chemistry (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2195
E-mail:No record found.Early Selection of Breeding Materials of Rapeseed (Brassica napus) by Gas Chromatography according to Fatty Acids Composition
Lenka ENDLOVÁ, Viktor Vrbovský, Petr Bujok, M. Klíma, Zuzana Navrátilová
Year: 2019
abstract in proceedings

Utilization of Blast Furnace Slag for Immobilization of Copper Ions from Solution
Martin Mucha, Lenka Bláhová, Zuzana Navrátilová, Karolína Pešová, Tomáš Juřica, Dimitrij Kolničenko ... other authors
Year: 2019, INZYNIERIA MINERALNA-JOURNAL OF THE POLISH MINERAL ENGINEERING SOCIETY
journal article

Industrial Wastes as Potentional Sorbents of Heavy Metals
Lenka BLÁHOVÁ, Martin Mucha, Zuzana Navrátilová, Stanislav Budzyń, Barbara Tora
Year: 2018, Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering Society
journal article

Influence of the slags treatment on the heavy metals binding
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Martin Mucha, Eva Navrátilová, Vilém Neděla
Year: 2018, International Journal of Environmental Science and Technology
journal article

Utilization of blast furnace slag for immobilization of copper ions from solution
Martin Mucha, Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Karolína Pešová, Tomáš Juřica, Dimitrij Kolničenko ... other authors
Year: 2018
abstract in proceedings

Utilization of blast furnace slag for immobilization of copper ions from solution - leaching experiments
Martin Mucha, Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Karolína Pešová, Tomáš Juřica, Dimitrij Kolničenko ... other authors
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Utilization of blast furnace slag for immobilization of copper ions from solution - structure of prepared materials
Lenka BLÁHOVÁ, Martin Mucha, Zuzana Navrátilová, Karolína Pešová, Tomáš Juřica, Dimitrij Kolničenko ... other authors
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití vysokopecních strusek pro imobilizaci fenolu z roztoku
Dimitrij Kolničenko, Karolína Pešová, Tomáš Juřica, Martin Mucha, Lenka Bláhová, Zuzana Navrátilová ... other authors
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití vysokopecních strusek pro imobilizaci olovnatých iontů z roztoku
Karolína Pešová, Dimitrij Kolničenko, Tomáš Juřica, Lenka Bláhová, Martin Mucha, Zuzana Navrátilová ... other authors
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Alkali-Activation of Blast Furnace Slag as Possible Modification for Improving Sorption Properties of Heavy Metals
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Martin Mucha, Simona Gorošová
Year: 2017, Inżynieria Mineralna ? Journal of the Polish Mineral Engineering Society
journal article

Interakce těžkých kovů se struskami
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Valéria Bizovská, Peter Boháč, Jana Madejová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mercury-free and modification-free electroanalytical approach towards bromazepam and alprazolam sensing: A facile and efficient assay for their quantification in pharmaceuticals using boron-doped diamond electrodes
Petr SAMIEC, Ľubomír Švorc, Dalibor M. Stanković, Marian Vojs, Marián Marton, Zuzana Navrátilová ... other authors
Year: 2017, Sensors and Actuators B: Chemical
journal article

Organic vapours sorption on simply modified bentonites
Martin Mucha, Jiří Pavlovský, Zuzana Navrátilová
Year: 2017, Chemical Papers
journal article

VYUŽITÍ SPEKTROSKOPIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI VE ŠLECHTĚNÍ ŘEPKY OLEJKY
Lenka ENDLOVÁ, Viktor Vrbovský, Zuzana Navrátilová, Ladislav Tenkl
Year: 2017, Chemické listy
journal article

Wastes as sorbents of heavy metals
Lenka BLÁHOVÁ, Martin Mucha, Zuzana Navrátilová, Stanislav Budzyń, Barbara Tora
Year: 2017
abstract in proceedings

Wastes as sorbents of heavy metals
Lenka BLÁHOVÁ, Martin Mucha, Zuzana Navrátilová, Stanislav Budzyń, Barbara Tora
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Alkali-activated blast furnace slags as possible sorbents for heavy metals
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Martin Mucha, Simona Gorošová
Year: 2016
abstract in proceedings

Alkalicky aktivované strusky jako možné sorbenty těžkých kovů
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Martin Mucha, Simona Gorošová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Electrochemical behaviour of bromazepam and alprazolam and their determination in the pharmaceutical tablets Lexaurin and Xanax on carbon paste electrode
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová
Year: 2016, Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly
journal article

METALS SORPTION ON THE ALKALI-ACTIVATED SLAGS
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Martin Mucha, Simona Gorošová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metody sledování obsahu glukosinolátů během šlechtění řepky olejky
Lenka ENDLOVÁ, Zuzana Navrátilová, Viktor Vrbovský
Year: 2016
abstract in proceedings

Voltametrické chování Bromazepamu a Alprazolamu a jejich stanovení v léčivech Lexaurin a Xanax na uhlíkové pastové elektrodě
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Voltammetric study of bromazepam and its simple determination in pharmaceuticals using boron-doped diamond electrodes
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová, L´ubomír Švorc
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Voltammetry of benzodiazepines on meniscus-modified silver solid amalgam electrode
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová, Jan Fischer
Year: 2016, MONATSH CHEM
journal article

Využití SPE při HPLC analýze glukosinolátů v řepce olejce
Lenka ENDLOVÁ, Viktor Vrbovský, Zuzana Navrátilová, Andrea Rychlá
Year: 2016, Úroda
journal article

Analysis of Alkaloids in Poppy Straw by High-Performance Liquid Chromatography
Lenka ENDLOVÁ, Aneta LARYŠOVÁ, Viktor Vrbovský, Zuzana Navrátilová
Year: 2015, IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN)
journal article

Analýza alkaloidů v makovině metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Aneta LARYŠOVÁ, Lenka Endlová, Viktor Vrbovský, Zuzana Navrátilová
Year: 2015, CHEM LISTY
journal article

Electroanalysis and Chemical Speciation
Zuzana Navrátilová, Ivan Svancara
Year: 2015, Springer
specialist book chapter

Metals
Ivan Svancara, Zuzana Navrátilová
Year: 2015, Springer
specialist book chapter

Metals
prof. Ivan Švancara DrSc., Zuzana Navrátilová
Year: 2015, Springer
specialist book chapter

Non-metal Inorganic Ions and Molecules
prof. Ivan Švancara DrSc., Zuzana Navrátilová
Year: 2015, Springer
specialist book chapter

Odstranění chromu(VI) z roztoku pomocí strusek
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Organo-montmorillonites as carbon paste electrode modifiers
Zuzana Navrátilová, Martin Mucha
Year: 2015, Journal of Solid State Electrochemistry
journal article

Slags as cheap material for wastewater purifying
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Martin Mucha, Simona Gorošová
Year: 2015
abstract in proceedings

Slags as cheap material for wastewater purifying
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Martin Mucha, Simona Gorošová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sledování obsahu mastných kyselin v segmentech semen a dělohách mikrosporových embryí řepky olejky ozimé (BRASSICA NAPUS).
Lenka ENDLOVÁ, Viktor Vrbovský, Zuzana Navrátilová, Miroslav Klíma, Andrea Rychlá
Year: 2015
abstract in proceedings

Sorption properties of slags
Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana Navrátilová, Martin Mucha, Simona Gorošová
Year: 2015, INZYNIERIA MINERALNA-JOURNAL OF THE POLISH MINERAL ENGINEERING SOCIETY
journal article

Stanovení kvality rostlinných olejů vybraných jarních olejnin pomocí spektroskopie v blízké infračervené oblasti.
Lenka ENDLOVÁ, Andrea Rychlá, Viktor Vrbovský, Zuzana Navrátilová
Year: 2015, Úroda
journal article

STUDIUM BENZODIAZEPINŮ POMOCÍ CYKLICKÉ VOLTAMETRIE NA MENISKOVÉ STŘÍBRNÉ PEVNÉ AMALGÁMOVÉ ELEKTRODĚ
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Voltametrické studium benzodiazepinů na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová
Year: 2015
abstract in proceedings

Voltametrické studium benzodiazepinů na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití infračervené spektroskopie ke stanovení olejnatosti a skladby mastných kyselin v máku setém
Lenka ENDLOVÁ, Andrea Rychlá, Viktor Vrbovský, Zuzana Navrátilová
Year: 2015
abstract in proceedings

Využití infračervené spektroskopie ke stanovení olejnatosti a skladby mastných kyselin v máku setém.
Lenka ENDLOVÁ, Andrea Rychlá, Viktor Vrbovský, Zuzana Navrátilová
Year: 2015
abstract in proceedings

Hodnocení skladby mastných kyselin v dělohách mikrosporových embryí řepky olejky (Brassica Napus).
Lenka ENDLOVÁ, Viktor Vrbovský, Miroslav Klíma, Zuzana Navrátilová
Year: 2014, -
journal article

Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí
Pavla Bažantová, Jiří Červeň, Aleš Dolný, Pavel Drozd, Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Jiří Kalina, Václav Karlický, Petr Kočárek, Jana Kukutschová, Kateřina Malachová, Roman Maršálek, Zuzana Materová, Martin Mucha, Martin Navrátil, Zuzana Navrátilová, Jakub Nezval, Čeněk Novotný, Marie Opálková, Petr Pečinka, Vítězslav Plášek, Zuzana Rybková, Jan Semer, Hana Sezimová, Václav Slovák, Jan Ševčík, Vladimír Špunda, Jana Štefelová, Michal Štroch, Petra Veselá, Daniel Vrábl, Tomáš Zelenka ... other authors
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Voltametrické stanovení bromazepamu na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Voltametrické stanovení nordiazepamu na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Voltametrické stanovení nordiazepamu na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová
Year: 2014
abstract in proceedings

Voltametrické stanovení nordiazepamu na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Voltammetric determination of diazepam at meniscus modified silver solid amalgam electrode
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová, Jan Fischer
Year: 2014
abstract in proceedings

Voltammetric determination of Nordiazepam at meniscus modified silver solid amalgam electrode
Petr SAMIEC, Zuzana Navrátilová
Year: 2014, Acta Chimica Slovaca
journal article

Application of Electrochemistry for Studying Sorption properties of Montmorillonite
Zuzana Navrátilová, Roman Maršálek
Year: 2012, InTech
specialist book chapter

Charakterizace organomontmorillonitů
Adriana PLAČKOVÁ, Eva VÍTÁMVÁSOVÁ, Zuzana Navrátilová
Year: 2012
abstract in proceedings

Voltammetric Characterization of Montmorillonite-Based Organo Derivatives
Zuzana Navrátilová, Lenka Turčíková, Adriana PLAČKOVÁ
Year: 2012, Sensing in Electroanalysis
journal article

A Carbon Paste Electrode Modified with Bituminous Coal for Studying Its Sorption Properties
Zuzana Navrátilová
Year: 2011, Sensing in Electroanalysis
journal article

CLAY MINERALS AS ADSORBENTS OF ALKYLAMMONUM CATIONS AND POSSIBLE USE OF THE RESULTED INTERCALATES FOR METAL CATION REMOVING FROM THE AQUEOUS SOLUTIONS
Eva Vítámvásová, Adriana Plačková, Eva Plevová, Zuzana Navrátilová
Year: 2011
abstract in proceedings

Comparative study of CTAB adsorption on bituminous coal and clay mineral
Roman Maršálek, Zuzana Navrátilová
Year: 2011, CHEM PAP
journal article

Montmorillonit a jeho organoderiváty jako adsorbenty kovů
Eva Vítámvásová, Adriana Plačková, Eva Plevová, Zuzana Navrátilová, Lenka Vaculíková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě
Petra Konečná, Marie Solárová, Václav Slovák, Boleslav Taraba, Roman Maršálek, Zuzana Navrátilová, Jiří Kalina, Zuzana Václavíková, Jan Šustek ... other authors
Year: 2011
organizing conference, workshop

Influence of Alkylammonium Cation on Multisweep Cyclic Voltammetry of Cu(II) on Carbon Paste Electrode Modified with Montmorillonite
Zuzana Navrátilová, Zuzana Hranická
Year: 2010, Sensing in Electroanalysis
journal article

TEMPERATURE AS A  FACTOR AFFECTING ADSORPTION BEHAVIOR OF COAL TO LEAD (II) IONS
Boleslav Taraba, Petra Veselá, Roman Maršálek, Zuzana Navrátilová
Year: 2010
abstract in proceedings

Uhlíková pastová elektroda modifikovaná uhlím
Zuzana Navrátilová, Boleslav Taraba, Roman Maršálek
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Voltammetric determination of nitrophenols using clay-modified caron paste electrodes
Hana Dejmková, Zuzana Hranická, Zuzana Navrátilová, Jiří Barek
Year: 2010, CHEM LISTY
journal article

Carbon Paste Electrode Modified with Alkylammonium-Clay Composite
Zuzana Navrátilová, Zuzana Hranická
Year: 2009, Sensing in Elecroanalysis
journal article

Coal as a New Carbon Paste Electrode Modifier with Sorption Properties
Zuzana Navrátilová
Year: 2009, ELECTROANALYSIS
journal article

Comparative study of CTAB adsorption on bituminous coal and clay mineral
Roman Maršálek, Zuzana Navrátilová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Carbon paste electrode modified with coal
Zuzana Navrátilová, Boleslav Taraba, Roman Maršálek
Year: 2008
abstract in proceedings

Chemie na Sezskoostravském hradě
Václav Slovák, Boleslav Taraba, Marie Solárová, Zuzana Navrátilová, Roman Maršálek, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Rudolf Peter ... other authors
Year: 2008
organizing exhibition (E)

Montmorillonite modified electrodes for study of Cu adsorption kinetics
Zuzana Navrátilová, Zuzana Hranická
Year: 2008, Sensing in Electroanalysis
journal article

Sorpce alkylamoniových kationtů na montmorillonit
Lenka Vaculíková, Zuzana Navrátilová, Pavla Krajancová, Věra Šugárková, Eva Plevová
Year: 2008
abstract in proceedings

Charakteristika a vlastnosti montmorillonitu modifikovaného alkylamoniovými kationty
Věra Šugárková, Zuzana Navrátilová, Petr Wojtowicz, Lenka Vaculíková, Eva Plevová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Charakteristika a vlastnosti montmorillonitu modifikovaného alkylamoniovými kationty
Věra Šugárková, Zuzana Navrátilová, Petr Wojtowicz, Lenka Vaculíková, Eva Plevová
Year: 2007
abstract in proceedings

Chemická olympiáda, krajské kolo kategorie A a E
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... other authors
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... other authors
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, soutěžní úlohy studijní a praktické části
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... other authors
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Chemická olympiáda, ústřední kolo kategorie A a E
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... other authors
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Chemie na Sezskoostravském hradě
Václav Slovák, Boleslav Taraba, Marie Solárová, Zuzana Navrátilová, Roman Maršálek, Jiří Kalina ... other authors
Year: 2007
organizing exhibition (E)

Sorption of alkylammonium cations on montmorillonite
Petr Wojtowicz, Lenka Vaculíková, Věra Šugárková, Zuzana Navrátilová
Year: 2007, Acta Geodynamica et Geomateralia
journal article

Srovnání metod studia sorpčních vlastností montmorillonitu
Zuzana Hranická, Michaela Kalusová, Lenka Vaculíková, Zuzana Navrátilová
Year: 2007
abstract in proceedings

Voltametrie
Zuzana Navrátilová
Year: 2007
abstract in proceedings

Vybrané laboratorní metody analytické chemie
Zuzana Navrátilová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Využití jílových elektrod ke studiu jílových minerálů
Zuzana Navrátilová
Year: 2007
abstract in proceedings

Electrodeposition of mercury film on electrodes modified with clay minerals
Zuzana Navrátilová, Lenka Vaculíková
Year: 2006, Chemical Papers
journal article

Elektroanalýza s uhlíkovými pastovými elektrodami modifikovanými přírodními látkami
Zuzana Navrátilová
Year: 2006
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Elektrody modifikované jílovými minerály
Zuzana Navrátilová, Lenka Vaculíková
Year: 2006
abstract in proceedings

Characterization of mixed-layer clay minerals using FTIR spectroscopy and thermal Analysis (TG/DTA)
Lenka Vaculíková, Eva Plevová, Zuzana Navrátilová
Year: 2006
abstract in proceedings

Electrodeposition of metals on clay modified electrodes
Zuzana Navrátilová, Lenka Vaculíková
Year: 2005
abstract in proceedings

Instrumentální metody v analytické chemii I
Zuzana Navrátilová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vznik a omezení tvorby oxidu dusného z mobilních zdrojů
Zuzana Navrátilová, Pavel Danihelka, Karel Borovec, Tadeáš Ochodek
Year: 2005, Ústav geoniky AV ČR
specialist book chapter

Sorpční vlastnosti jílových minerálů
Zuzana Navrátilová, Lenka Vaculíková
Year: 2004, Chemické listy
journal article

Vybrané kapitoly z analytické chemie I
Zuzana Navrátilová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Clay Modified Electrodes: Present Applications and Prospects
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Year: 2003, Electroanalysis
journal article

Emise oxidu dusného z mobilních zdrojů. Problematika emixí oxidu dusného ve spali¨nách z provozu automobilů.
Petr Kula, Pavel Danihelka, Karel Borovec, Zuzana Navrátilová
Year: 2003
abstract in proceedings

Mercury film electrode plated on carbon paste electrode modified with montmorillonite
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Year: 2003, Chemické listry
journal article

Stanovení oxidu dusného v automobilových emisích
Petr Kula, Pavel Danihelka, Karel Borovec, Zuzana Navrátilová
Year: 2003, Chemické listy
journal article

Electrochemical Properties of Clays
Zuzana Navrátilová, Alanah Fitch
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Anion Exchange of Gold Chloro Complexes on Carbon Paste Electrode Modified with Montmorillonite for Determination of Gold in Pharmaceuticals.
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Year: 2001, Electroanalysis
journal article

Cation and anion exchange on clay modified electrodes
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Year: 2000, Journal of Solid State Electrochemistry
journal article

Determination of gold using clay modified carbon paste electrode
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Year: 2000, Fresenius Journal of Analytical Chemistry
journal article

Sorption of mercury and gold on the montmorillonite modified electrode
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Year: 2000
abstract in proceedings

Voltammetry of gold complexes on carbon paste electrodes
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Year: 2000
abstract in proceedings

Cation and anion exchange on clay modified electrodes
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Year: 1999
abstract in proceedings

Determination of gold using clay modified carbon paste electrode
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Year: 1999
abstract in proceedings

Determination of Hg(II) and Au(III) chlorocomplexes on montmorillonite modified carbon paste electrode
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Year: 1999, Universitas Ostraviensis, Acta Facultatis Rerum Naturalium, Physica-Chemica
journal article

Sorption and determination of Hg(II) on clay modified carbon paste electrodes.
Petr Kula, Zuzana Navrátilová, Petra Kulová, Milan Kotouček
Year: 1999, Analytica Chimica Acta
journal article

Modified electrodes: sorption of Hg on clay minerals
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Year: 1998
abstract in proceedings

Study of ion-exchange on vermiculite by means of carbon paste electrode
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Year: 1998,
journal article

Voltammetry of paraquat on clay carbon paste electrodes
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Year: 1998
abstract in proceedings

Carbon paste electrodes modified with clays and humic acids
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Year: 1997, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A,Faculty of Chemical Technology
journal article

Clay modified carbon paste electrodes: Cu(II) sorption and determination
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Year: 1996, Universitas Ostraviensis, Acta Facultatis Rerum Naturalium, Physica ? Chemia
journal article

Interactions of Cu(II) with montmorillonite - humic acid system studied by means of modified carbon paste electrodes
Zuzana Navrátilová, Petr Kula, Marta Chmielová, Petr Martinec, Zdeněk Weiss, Zdeněk Klika ... other authors
Year: 1996
abstract in proceedings

Modified electrodes: sorption of Cu(II) on montmorillonite-humic acid system
Petr Kula, Zuzana Navrátilová, Marta Chmielová, Petr Martinec, Zdeněk Weiss, Zdeněk Klika ... other authors
Year: 1996, Geologica Carpathica - Series Clays
journal article

Study of ion-exchange on vermiculite by means of carbon paste electrode
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Year: 1996
abstract in proceedings

Uhlíkové pastové elektrody modifikované jílovými minerály
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Year: 1996
abstract in proceedings

Voltammetric copper(II) determination with a montmorillonite-modified carbon paste electrode.
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Year: 1996, Fresenius Journal of Analytical Chemistry
journal article

Clay minerals - humic acids systems: Cu(II) sorption studied by means of modified electrodes
Petr Kula, Zuzana Navrátilová, Marta Chmielová, Petr Martinec, Zdeněk Weiss, Zdeněk Klika ... other authors
Year: 1995,
journal article

Clay modified carbon paste electrodes for the study of clay minerals sorption properties
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Year: 1995
abstract in proceedings

Clay-modified carbon paste electrodes for use in clay - metals interactions study
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Year: 1995
abstract in proceedings

Copper(II) determination by means of montmorillonite modified carbon paste electrode
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Year: 1995
abstract in proceedings

Humic acids sorption onto the clay minerals: Influences on the clays - metals interactions
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Year: 1995
abstract in proceedings

Cu(II) incorporation into the humic acids in the electrode surface
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Year: 1994
abstract in proceedings

Electrochemical study of  Cu(II) sorption onto the clay modified electrodes
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Year: 1994
abstract in proceedings

Humic acids interactions with metal salts incorporated into the carbon paste electrodes
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Year: 1994,
journal article

Chemically modified carbon paste electrodes suitable for Hg(II) voltammetric determination
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Year: 1994, Universitas Ostraviensis, Acta Facultatis Rerum Naturalium, Physica - Chemia
journal article

Voltammetric study of clay minerals properties
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Year: 1994, Acta Universitatis Carolinae, Geologica
journal article

Komplexovorné reakce huminových látek s kovy
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Year: 1993, Chemické listy
journal article

Modified Carbon Paste Electrodes for the  Study of Metal-Humic Substances Complexation
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Year: 1993, Analytica Chimica Acta
journal article

Uhlíkové pastové elektrody modifikované solemi kovů
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Year: 1993, Chemické listy
journal article

Carbon paste electrodes modified with metal salts
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Year: 1992
abstract in proceedings

Determination of  mercury on a  carbon paste electrode modified with humic acid
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Year: 1992,
journal article

The modified paste electrodes for the study of metal - humic substances complexation
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Year: 1992
abstract in proceedings

Differential-pulse voltammetric determination of molybdenum in nitrate medium in the presence of 8-hydroxyquinoline
Zuzana Navrátilová, Miloslav Kopanica
Year: 1991, Analytica Chimica Acta
journal article

Grafitová pastová elektroda modfikovaná huminovou kyselinou
Zuzana Navrátilová
Year: 1991
abstract in proceedings

Graphite paste electrode modified with humic acid
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Year: 1991
abstract in proceedings

Hg(II) voltammetry on a 1,5-diphenylcarbazide containig carbon paste electrode
Zuzana Navrátilová
Year: 1991, Electroanalysis
journal article

Modifikované grafitové pastové elektody
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Year: 1991
abstract in proceedings

Chemically modified graphite paste electrode
Zuzana Navrátilová
Year: 1990
abstract in proceedings

Studium využití pastové grafitové elektrody modifikované 1,5-difenylkarbazidem ke stanovení stopových množství Hg(II)
Zuzana Navrátilová
Year: 1990
abstract in proceedings

The determination of traces chromium in waters
Zuzana Navrátilová
Year: 1989
abstract in proceedings

The polarographic determination of molybdenum and chromium traces in waters
Zuzana Navrátilová
Year: 1989
abstract in proceedings

Trace analysis of Mo(VI) and Cr(III) by differential pulse voltammetry
Zuzana Navrátilová
Year: 1989,
journal article

Možnosti stanovení Cr(III) metodou diferenční pulsní voltametrie s využitím 1,5-difenylkarbazidu a 1,5-difenylkarbazonu
Zuzana Navrátilová, Miloslav Kopanica
Year: 1988
abstract in proceedings

The determination of Mo traces in waters
Zuzana Navrátilová, Miloslav Kopanica
Year: 1988
abstract in proceedings

Možnosti voltametrického stanovení molybdenu
Zuzana Navrátilová, Miloslav Kopanica
Year: 1986
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Bláhová LenkaCharacterization of slag-based sorbents by appropriate analytical and physico-chemical methodsDoctoral thesis 2018 
Endlová LenkaThe use of separation methods and near-infrared spectroscopy to determine the quality of rapeseedDoctoral thesis 2018 
Samiec PetrElectroanalytical determination of benzodiazepinesDoctoral thesis 2017 
Pešová KarolínaPossibilities of carbon paste electrode for determination of benzodiazepinesMaster's thesis 2019 
Gorošová SimonaRegeneration of slags in the process of metals removal from solutionsMaster's thesis 2017 
Maňáková LucieChemical analysis of slagMaster's thesis 2017 
Durčáková EvaSorption of organic compounds on slagMaster's thesis 2016 
Mičunková VeronikaCharacterization of sorbents based on slagMaster's thesis 2016 
Schneiderová PetraPhysico-chemical characterization of slagMaster's thesis 2015 
Bláhová LenkaSorption properties of slagMaster's thesis 2014 
Turčíková LenkaAnalytical application of electrodes modified with clay mineralsMaster's thesis 2014 
Plačková AdrianaOrganoclays as possible adsorbents of metalsMaster's thesis 2012 
Nogolová LenkaSpectrophotometric determination of selected alkylammonium cationsMaster's thesis 2010 
Orošová LenkaVoltammetry of solid phase aimed at carbon materialsMaster's thesis 2008 
Hranická ZuzanaStudy of sorption properties of montmorillonite using modified carbon paste electrodeMaster's thesis 2007 
Kalusová MichaelaStudy of sorption properties of montmorillonite by means of batch techniqueMaster's thesis 2007 
Abrlová DominikaAdsorption of metals on sorbents based on silicate matrixBachelor's thesis 2018 
Kolničenko DimitrijAlkylammonium cations influence on the metals sorption on clay mineralsBachelor's thesis 2017 
Gorošová SimonaSorption of metals on slag - influence of ratio sorbent/sorption solutionBachelor's thesis 2015 
Roženková AlenaValidation of analytical method for HPLC determination of selected substancesBachelor's thesis 2015 
Žuška AdamSorption of metals on blast furnace and steelmaking slagBachelor's thesis 2015 
Bystřičan RomanCarbon paste electrode modified with montmorillonite organo-derivativesBachelor's thesis 2014 
Florusová AnetaCarbon paste electrode modified with bentoniteBachelor's thesis 2014 
Červeňáková TerezaCarbon paste electrode based on aerogelBachelor's thesis 2013 
Mičunková VeronikaMetals sorption on slagBachelor's thesis 2013 
Bláhová LenkaMetals sorption on the various types of adsorbentsBachelor's thesis 2012 
Turčíková LenkaCarbon paste electrode modified with montmorillonite containing alkylammonium cationsBachelor's thesis 2012 
Volná TerezaCarbon paste electrode modified with aerogelBachelor's thesis 2012 
Plačková AdrianaMetals sorption on montmorilloniteBachelor's thesis 2010 
Ručková MariePotentiometric study of Fe(II)/Fe(III) in the aqueous solutionsBachelor's thesis 2010 
Bystroňová JanaPollution of atmospheric precipitation in the various localities in the Ostrava agglomerationBachelor's thesis 2009 
Jarábková LenkaManuals creation for the subject Laboratory practice in analytical chemistryBachelor's thesis 2009 
Martiníková SimonaDetermination of selected metals in the coal matter by means of atomic absorption spectrometryBachelor's thesis 2009 
Patrmanová MichaelaCarbon paste electrode modified with coalBachelor's thesis 2009 
Gryčová EvaPossibility of spectrophotometric study of alkylammonium cationsBachelor's thesis 2008 
Krajancová PavlaPreparation and characterization of montmorillonite modified with alkylammonium cationsBachelor's thesis 2008 
Faltýnková LenkaFe determination by means of absorption spectrophotometryBachelor's thesis 2007 
Kadurová JulieDetermination of fluorides in water samples and selected sorts of foodBachelor's thesis 2007 
Pavlíček DavidPreparation and characterization of film clay electrodeBachelor's thesis 2007 
Przybylková BarboraSafeguard and control quality taking of samples sewerage water in surroundings ČEZ - power station DětmaroviceBachelor's thesis 2007 
Tomčíková RadkaDetermination of metals by the atomic absorption spectrometryBachelor's thesis 2007 
Wojtowicz PetrSORPTION OF ALKYLAMMONIUM IONS ONTO MONTMORILLONITEBachelor's thesis 2007 
Kocurová SandraSpectrophotometric determination of copper in clay minerals extractsBachelor's thesis 2006 
Orošová LenkaPreparation and testing of modified carbon paste elektrodesBachelor's thesis 2006 


Sorption properties of silicate based materials
Main solverdoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Determination of benzodiazepines by electrochemical stripping analysis on different types of electrodes
Main solverdoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Podpora studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě - Dotační titul 3
Main solverdoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Period1/2014 - 8/2015
ProviderKatedra chemie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Voltammetric determination of benzodiazepines at meniscus modified silver solid amalgam electrode
Main solverdoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Podpora studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě - Dotační titul 3
Main solverdoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Period1/2013 - 9/2014
ProviderKatedra chemie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Sorpční vlastnosti organo-jílových kompozitů
Main solverdoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Inovace laboratoře analytické chemie v oblasti spektrální a elektrochemické analýzy
Main solverdoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Period1/2007 - 12/2007
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Sorpční vlastnosti mikročástic jílových minerálů
Main solverdoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Period1/2005 - 12/2007
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
rss
social hub