Projects & Grants
Reproductive and behaviorally-ecological aspects in fish and mammalian biology
Main solverMgr. Veronika BYSTRYČANOVÁ
Periodr1/2021 - 12/2021
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Influence of antibiotics on antibiotic resistance and biofilm formation in different phases of wastewater treatment, protein analysis related to drought resistance of plants and genes involved in opioid synthesis in Papaver somniferum and quadruplexe
Main solverMgr. Tereza STACHUROVÁ
Periodr1/2021 - 12/2021
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Inovace vzdělávání pro posílení uplatnitelnosti absolventů v ekoturistice
Main solverdoc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Periodr9/2018 - 9/2021
ProviderKatedra biologie a ekologie, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Statesolved
Bioinformatická analýza proteinů - OBJEDNÁVKA
Main solverprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Periodr3/2021 - 6/2021
ProviderSmluvní výzkum
Statesolved
Selective effect of fish farming on freshwater communities
Main solverRNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
Periodr1/2018 - 6/2021
ProviderKatedra biologie a ekologie, Standardní projekt GA ČR
Statesolved
Univerzita PRO
Main solverMgr. Stanislav Ožana
Periodr1/2020 - 3/2021
ProviderKatedra biologie a ekologie, Statutární město Ostrava
Statefinished

12