Publications
Systematický význam vybraných struktur na těle raků
Anna ŠOBÁŇOVÁ, Veronika Koudelná, Renáta Vojkovská, Zdeněk Ďuriš
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tetracycline-inducible gene expression system in Leishmania mexicana
Natalia Kraeva, Aygul Ishemgulova, J. Lukeš , Vyacheslav Yurchenko
Year: 2014, MOLECULAR AND BIOCHEMICAL PARASITOLOGY
journal article

The complete mitochondrial genome of the South American endemic moss Codriophorus laevigatus (Grimmiaceae)
M. Szczecińska, Jakub Sawicki, K. Wolosz, H. Bednarek-Ochyra, R. Ochyra
Year: 2014, MITOCHONDR DNA
journal article

The complete mitogenome of Fusarium gerlachii
T. Kulik, B. Brankovics, Jakub Sawicki, A.D. van Diepeningen
Year: 2014, MITOCHONDR DNA
journal article

The complete mitochondrial genome of the epiphytic moss Orthotrichum speciosum
Jakub Sawicki, Monika Szczecińska, Tomasz Kulik, Angelika Maria Gomolińska, Vítězslav Plášek
Year: 2014, MITOCHONDR DNA
journal article

The diet of the spiny-cheek crayfish Orconectes limosus in the Czech Republic
Renata Vojkovská, Ivona Horká, Zdeněk Ďuriš
Year: 2014, CENT EUR J BIOL
journal article

The diversity and phylogeny of the commercially important algal class Eustigmatophyceae, including the new clade Goniochloridales
K.P. Fawley , Marek Eliáš, M. W. Fawley
Year: 2014, JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY
journal article

Thirteen years on the hunt for Buxbaumia viridis in the Czech Republic: still on the tip of the iceberg?
Eva Holá, Jan Vrba, Renata Linhartová, Eva Novozámská, Magda Zmrhalová, Vítězslav Plášek, Jan Kučera
Year: 2014, ACTA SOC BOT POL
journal article

Ultrastructure and molecular phylogeny of four new species of monoxenous trypanosomatids from flies (Diptera: Brachycera) with redefinition of the genus Wallaceina
Vyacheslav Yurchenko, J. Votýpka, M. Tesařová , H. Klepetková , Natalia Kraeva, M. Jirků , J. Lukeš
Year: 2014, FOLIA PARASITOLOGICA
journal article

Universiti Brunei Darusalam & Kuala Belalong Field Studies Centre
Ivona Horká
Year: 2014
work experience abroad

Universiti Brunei Darussalam
Jan Ševčík
Year: 2014
work experience abroad

Vitalita a hniloby drevín Oravského regiónu.
Světlana Gáperová, Simona Ferancová, Ján Gáper, Lucia Sochuliaková
Year: 2014
abstract in proceedings

Výsledky základního antropologického vyhodnocení mladohradištního pohřebiště z Dolního náměstí v Olomouci
Michal Živný, Martina Šebková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití inhibice aktivity enzymu acetylcholinesterázy pro detekci zatížení říčních sedimentů
Hana Sezimová
Year: 2014
abstract in proceedings

výzkumný pobyt
Kateřina Malachová
Year: 2014
work experience abroad

Wrotki. (Rotifera. Bdelloidea).
I. Bielańska-Grajner , J. Ejsmont-Karabin , Nataliia Iakovenko
Year: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
specialist book

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VII.
Vítězslav Plášek, Šárka Cimalová
Year: 2014, Acta Musei Silesiae
journal article

A broad phylogenetic survey unveils the diversity and evolution of telomeres in eukaryotes
J. Fulnečková, T. Ševčíková, J. Fajkus, A. Lukešová, M. Lukeš, Č. Vlček, B.F. Lang, E. Kim, Marek Eliáš, E. Sýkorová
Year: 2013, Genome Biology and Evolution
journal article

A case of taxonomic inflation in coccoid algae: Ellipsoidion parvum and Neocystis vischeri are conspecific with Neocystis (=Nephrodiella) brevis (Chlorophyta, Trebouxiophyceae)
Marek Eliáš, J. Neustupa, M. Pažoutová, P. Škaloud
Year: 2013, Phytotaxa
journal article

Analýza vlivu umístění a pohybu návnady na hostitelské rostlině na riziko predace u herbivorního hmyzu
Ondřej Dorňák
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza vodivých pletiv v jehlicích horského smrku s různou růstovou strategií
Jan Leugner, Václav Krpeš
Year: 2013
abstract in proceedings

Annotated checklist of the grasshoppers and crickets (Orthoptera) of the Czech Republic
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek, Robert Vlk, Pavel Marhoul
Year: 2013, ZOOTAXA
journal article

Are parasite load and habitat differences driving forces of spatial distribution of Danubian loach Cobitis elongatoides and its hybrid clones?
Jan Kotusz, Marcin Popiolek, Pavel Drozd, Koen De Gelas, Věra Šlechtová, Karel Janko
Year: 2013
abstract in proceedings

Assessment of trends in predation pressure on insects across temperate forest microhabitats
Jan Šipoš, Michaela Drozdová, Pavel Drozd
Year: 2013, AGR FOREST ENTOMOL
journal article

Biodegradation and detoxifixation potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biologická diverzita, bioindikace a životní strategie vážek (Odonata) jako modelové skupiny hmyzu
Aleš Dolný
Year: 2013
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Biologie a chov raků
Pavel Kozák, Zdeněk Ďuriš, Adam Petrusek, Miloš Buřič, Ivona Horká, Antonín Kouba, Eva Kozubíková, Tomáš Policar
Year: 2013, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod
specialist book

Biologie člověka a antropologie
Michal Živný
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Chloropyrula uraliensis gen. et sp. nov. (Trebouxiophyceae, Chlorophyta), a new green coccoid alga with a unique ultrastructure, isolated from soil in South Urals
Lira Gaysina, Pavel Škaloud, Tereza Ševčíková, Marek Eliáš, Yvonne Němcová
Year: 2013, Journal of Systematics and Evolution
journal article

Co cvrká v parku aneb hmyzí muzikanti mezi námi
Petr Kočárek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comparative morphology of the mouthparts of crayfish species in the Czech Republic
Renata Vojkovská, Ivona Horká, Zdeněk Ďuriš
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cultural diversity for ecologists: Why are there so many languages in the tropics and what can we do to conserve them?
Vojtěch Novotný, Pavel Drozd, Martin Adamec, Philip Shearman, Nigel Baro
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Density-distribution patterns of egg parasitoids in freshwater habitats
Filip Harabiš, Martin Šigut, Aleš Dolný
Year: 2013, Časopis Slezského zemského muzea, série A - vědy přírodní
journal article

Diversity and phylogeny of insect trypanosomatids: all that is hidden shall be revealed
D.A. Maslov, J. Votypka, Vyacheslav Yurchenko, J. Lukes
Year: 2013, TRENDS PARASITOL
journal article

Diversity of trypanosomatids (Kinetoplastea: Trypanosomatidae) parasitizing fleas (Insecta: Siphonaptera) and description of a new genus Blechomonas gen. n.
J. Votýpka, E. Suková, Natalia Kraeva, Aygul Ishemgulova, I. Duží, J. Lukeš, Vyacheslav Yurchenko
Year: 2013, PROTIST
journal article

doktorské studium
Michal Šimíček
Year: 2013
work experience abroad

Dopady změn užívání podhorské krajiny na vybrané skupiny hmyzu
Kamila Čížová, Lukáš Spitzer, Petr Kočárek, Pavel Drozd
Year: 2013
abstract in proceedings

Dragonflies of Sungai Wain: Ecological Field Guide to the Odonata of Lowland Mixed Dipterocarp Forest of Southeastern Kalimantan
Daniel BÁRTA, Aleš Dolný
Year: 2013, Taita Publishers
specialist book

Environmentální vzdělávání žáků s edukační podporou "inquiry" činností
Svatava Kubicová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Evaluation of potential ecotoxicity effects of newly developed friction composite materials for automotive brake linings
Kateřina Malachová, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Zuzana Rybková, Jana Kukutschová, Vlastimil Matějka , Peter Filip
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Evoluce člověka a jeho předků I
Michal Živný
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC - 354. Orthoptera: Gryllidae
Robert Tropek, Petr Kočárek
Year: 2013, Klapalekiana
journal article

FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC - 354. Orthoptera: Gryllidae.
Robert Tropek, Petr Kočárek
Year: 2013, Klapalekiana
journal article

Five new species and a new record of Manota (Diptera: Mycetophilidae) from Sulawesi
Heikki Hippa, Jan Ševčík
Year: 2013, Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae
journal article

Fragmented distribution of Isophya pienensis Maran, 1954 (Insecta: Orthoptera) in mountanis: a result of permanent forest opening in highly forested landscape
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša, Lukáš Plasgura, Hana Skokanová
Year: 2013, PERIOD BIOL
journal article

Fylogenetická pozice epizoických linií mění pohled na evoluční historii škvorů
Petr Kočárek, Václav John, Pavel Hulva
Year: 2013
abstract in proceedings

Fylogenetická pozice epizoických linií mění pohled na evoluční historii škvorů
Petr Kočárek, Václav John, Pavel Hulva
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fytogeografie
Vítězslav Plášek
Year: 2013
abstract in proceedings

Genetic variability in Fomes fomentarius reconfirmed by translation elongation factor 1-? DNA sequences and 25S LSU rRNA sequences
Peter Pristas, Svetlana Gaperova, Ján Gáper, Jana Judova
Year: 2013, BIOLOGIA
journal article

Genome structure and metabolic features in the red seaweed Chondrus crispus shed light on evolution of the Archaeplastida
J. Collén, B. Porcel, W. Carré, S. Ball, C. Chaparro, T. Tonon, T. Barbeyron, G. Michel, B. Noel, K. Valentin, Marek Eliáš, F. Artiguenave, A. Arun, J.M. Aury, J.F. Barbosa-Neto, J.H. Bothwell, F.Y. Bouget, L. Brillet, F. Cabello-Hurtado, S. Capella-Gutíerrez, B. Charrier, L. Cladiere, J.M. Cock, S.M. Coelho, C. Colleoni, M. Czjzek, C. Da Silva, L. Delage, F. Denoeud, F. Deschamps, S.M. Dittami, T. Gabaldón, C.M.M. Gachon, A. Groisillier, C. Hervé, K. Jabbari, M. Katinka, B. Kloareg, N. Kowalczyk, K. Labadie, C. Leblanc, P.J. Lopez, D. McLachlan, L. Meslet-Cladiere, A. Moustafa, Z. Nehr, P. Nyval-Collén, O. Panaud, F. Partensky, J. Poulain, S.A. Rensing, S. Rousvoal, G. Samson, A. Symeonidi, J. Weissenbach, A. Zambounis, P. Wincker, C. Boyen
Year: 2013, P NATL ACAD SCI USA
journal article


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051