Publications
Bryophytes of the Wigierski National Park
Sylwia Wierzcholska, Vítězslav Plášek, Anna Krzysztofiak
Year: 2009
abstract in proceedings

Coin in burial rite. Heathen testimony of Christianity?
Michal Živný
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Coins in graves as reflection of social and spiritual culture
Michal Živný
Year: 2009, Acta Universitatis Carolinae Medica - Monographia CLVI
journal article

Čistírenské kaly jako dále využitelné materiály
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Jana Vašíčková, Tomáš Sezima
Year: 2009,
journal article

Deformace mezofylových pletiv v jehlicích smrku a jejich diferenciace po oxidativním působení ozonu a biotických faktorů
Václav Krpeš
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Deformace mezofylových pletiv v jehlicích smrku a jejich diferenciace po oxidativním působení ozonu nebo biotickými faktory
Václav Krpeš
Year: 2009
abstract in proceedings

Den Země na Botanické zahradě PřF OU
Svatava Kubicová, Tomáš Tureček
Year: 2009
organizing conference, workshop

Dermaptera fauna of the ecologically managed cherry orchards in western Turkey
Serdar Tezcan, Petr Kočárek
Year: 2009, Munis Entomology & Zoology
journal article

Diferenciace deformací nekrotických pletiv v jehlicích smrku ztepilého po působení ozónu nebo biotických faktorů
Václav Krpeš
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Differentiatin of necrotic tissue deformations in Needles of the norvegian spruce abter expositin either of ozone
Václav Krpeš
Year: 2009
abstract in proceedings

Disjunct Occurrences of Plant Species in the Refugial Mires of Bulgaria
Michal Hájek, Petra Hájková, Iva Apostolova, Michal Horsák, Vítězslav Plášek, Blanka Shaw, Maria Lazarova
Year: 2009, FOLIA GEOBOT
journal article

Diversity indices - magical numbers in conservation biology
Pavel Drozd, Aleš Dolný, Michaela Drozdová
Year: 2009
abstract in proceedings

Does the epiphytic moss Orthotrichum microcarpum De Not grow in Poland?
Vítězslav Plášek, Jakub Sawicki
Year: 2009, Časopis slezského zemského muzea (A)
journal article

Dragonflies of the Czech Republic
Aleš Dolný, Dan Bárta, Pavel Drozd
Year: 2009
abstract in proceedings

Dutiny a vitalita drevín
Ján Gáper, Světlana Gáperová
Year: 2009, -
journal article

Dutiny ako dôležitá súčasť hodnotenia vitality drevín v sídlach
Ján Gáper, Světlana Gáperová
Year: 2009
abstract in proceedings

Dvoukřídlí (Diptera) čeledí Anisopodidae (stružilkovití), Mycetobiidae a Dixidae (komárcovití) vysokých poloh Krkonoš (Česká republika)
Jan Ševčík, Miroslav Barták, Jan Vaněk
Year: 2009, Opera Corcontica
journal article

Effect of different cultivation types on native and alien weed species richness and diversity in Moravia (Czech Republic)
Zdenka Lososová, Šárka Cimalová
Year: 2009, BASIC AND APPLIED ECOLOGY
journal article

Environmentální výchova v teorii a praxi
Svatava Kubicová
Year: 2009
organizing conference, workshop

Epifytické mechorosty z čeledi Orthotrichaceae v Hrubém Jeseníku. Srovnání historických a recentních dat.
Vítězslav Plášek, Magda Zmrhalová, Lukáš Číhal
Year: 2009, Naturae tutela
journal article

Evoluční ekologie nepohlavního rozmnožování - revize dosavadního přístupu
Karel Janko, Pavel Drozd
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

First record of Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) from the Jeseniky Mts
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša, Robert Vlk
Year: 2009, -
journal article

Food composition of two European groundhoppers (Orthoptera: Tetrigidae: Tetrix tenuicornis, Tetrix ceperoi): bryophagy or detritophagy?
Petr Kočárek, Šárka Grucmanová, Zuzana Filipcová, Lenka Bradová, Vítězslav Plášek, Pavel Drozd
Year: 2009
abstract in proceedings

Food composition of two European groundhoppers (Orthoptera: Tetrigidae: Tetrix tenuicornis, Tetrix ceperoi): bryophagy or detritophagy?
Petr Kočárek, Šárka Grucmanová, Zuzana Filipcová, Lenka Bradová, Vítězslav Plášek, Pavel Drozd
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fyziologické změny působené oxidativním stresem na smrkových porostech.
Václav Krpeš
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hniloby introdukovaných drevín v sídlach Slovenska
Světlana Gáperová, P. Trhan, Ján Gáper
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

How many heteropteran species can live on alien goldenrods Solidago canadensis and S. gigantea in Europe?
Magdalena Roháčová, Pavel Drozd
Year: 2009, BIOLOGIA
journal article

Impact of alien crayfish species on conservation of native crayfish in the Czech Republic
Adam Petrusek, Pavel Kozák, Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Miloš Buřič, Eva Kozubíková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Is it possible to protect endangered dragonflies (Odonata) in secondary biotopes?
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Year: 2009
abstract in proceedings

Kompozice bezobratlých v mechovém patru horských a podhorských lesních ekosystémů
Pavel Drozd, Štěpán Ceh, Martin Jašík, Matěj Krupař, Vítězslav Plášek
Year: 2009
abstract in proceedings

Křížem krajem
Jana Hovjacká, Ivona Horká, Jiří Kristian, Václav Krpeš
Year: 2009
radio and televison broadcast

Langkawiana maculata gen. et sp. n. from Malaysia and its systematic position in the tribe Robsonomyiini (Diptera: Keroplatidae)
Jan Ševčík
Year: 2009, ZOOTAXA
journal article

Laudatio na Ing. Antona Janitora, CSc.
Ján Gáper
Year: 2009
abstract in proceedings

List of collected species during field excursions, 10.-12.June 2009
Vítězslav Plášek, Sylwia Wierzcholska, Anna Krzysztofiak
Year: 2009
abstract in proceedings

Marine science station, Aqaba
Zdeněk Ďuriš
Year: 2009
work experience abroad

Marine Science Station, The University of Jordan & Yarmouk University, Aqaba
Ivona Horká
Year: 2009
work experience abroad

Metodika monitoringu raka kamenáče včetně příloh (2006, upraveno)
J. Dušek, Monika Štambergová , Zdeněk Ďuriš, Jitka Svobodová, David FISCHER, Eva Kozubíková, Adam PETRUSEK, Monika Štambergová , Pavel Vlach
Year: 2009, AOPK ČR
specialist book chapter

Metodika monitoringu raka říčního včetně příloh (2006, upraveno)
J. Dušek, Monika Štambergová , Zdeněk Ďuriš, Jitka Svobodová, David FISCHER, Eva Kozubíková, Monika Štambergová , Pavel Vlach
Year: 2009, AOPK ČR
specialist book chapter

Microkeroplatus, a new genus of Keroplatidae (Diptera) from the Oriental region
Jan Ševčík, László Papp
Year: 2009, ACTA ZOOL ACAD SCI H
journal article

Mikrobiální degradace vybraných polysacharidů
Kateřina Malachová, Kateřina Malachová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Moderní vzdělávací postupy ve výuce přírodopisu a biologie, reedice
Svatava Kubicová
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Moderní vzdělávácí postupy-metoda kritického myšlení a expertních skupin
Svatava Kubicová
Year: 2009
organizing conference, workshop

Molecular evidence does not support the current division of Orthotrichum subgenus Gymnoporus
Jakub Sawicki, Vítězslav Plášek, Monika Szczecińska
Year: 2009, Plant Systematics and Evolution
journal article

Molekulární taxonomie korýšů na oddělení zoologie
Ivona Horká, Zdeněk Ďuriš
Year: 2009, Informační listy - Geneticlá společnost Gregora Mendela
journal article

Mosses in the diet of groundhopper Tetrix tenuicornis (Orthoptera: Tetrigidae)
Petr Kočárek, Šárka Grucmanová, Zuzana Filipcová, Lenka Bradová, Vítězslav Plášek
Year: 2009
abstract in proceedings

Mutagenita otěrových částic brzdových materiálů
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Jana Kukutschová, Hana Sezimová
Year: 2009
abstract in proceedings

Na větvi-Zelená sídliště
Bohumír Lojkásek
Year: 2009
radio and televison broadcast

Návrh způsobu rybářského obhospodařování vodárenské nádrže Kružberk
Bohumír Lojkásek
Year: 2009
research reports and final reports of opposed grants

Nepůvodní druhy ryb v ichtyocenózách řek Dyje a Odry v úsecích s vyvinutým záplavovým územím
Stanislav Lusk , Bohumír Lojkásek, Věra Lusková
Year: 2009
abstract in proceedings

Neuroptera, Raphidioptera and Mecoptera from Poľana Biosphere reserve of UNESCO (central Slovakia)
Jan Ševčík
Year: 2009, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051