Publications
Mechorosty krkonošských a jesenických karů.
Jan Kučera, Blanka Buryová, Vítězslav Plášek, Jiří Váňa, Magda Zmrhalová
Year: 2003
abstract in proceedings

Mechorosty zaznamenané během 10. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce v Krásné Lípě (NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce).
Vítězslav Plášek
Year: 2003, Kučera, J., Müller, F., Buryová, B., Voříšková, L., Hradílek, Z., Plášek, V., Zmrhalová, M., Staniaszek, M., Wierzcholska, S., Košnar, J. & Novotný, I. (2003): Mechorosty zaznamenané během 10. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce v Krásné Lípě
journal article

Mezi přírodovědou a lidmi ? úloha indikátorů hospodaření v krajině.
Zbyněk Ulčák
Year: 2003
abstract in proceedings

Microanalysis of DNA by stripping transfer voltammetry
František Jelen, René Kizek, Petr Pečinka, Emil Paleček
Year: 2003
abstract in proceedings

Migration capacity of spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus) when passing through a hydropower plant fishpass on Elbe River and assessment of its seasonal activity and occurrence in the Czech Republic
Pavel Kozák, Tomáš Policar, Zdeněk Ďuriš
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Migration capacity of spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus) when passing through a hydropower plant fishpass on Elbe River and assessment of its seasonal activity and occurrence in the Czech Republic
Pavel Kozák, Tomáš Policar, Zdeněk Ďuriš
Year: 2003
abstract in proceedings

Modernizace laboratoří pro výuku ekofyziologie a ekotoxikologie
Kateřina Malachová, Jiří Kalina, Václav Krpeš
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Mutagenita a účinnost biodegradace vybraných textilních syntetických barviv
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Martin Šušla, Iva Doležílková, Čeněk Novotný
Year: 2003
abstract in proceedings

Mutagenní účinky emisí organických látek vznikajících spalováním biomasy a uhlí
Denisa Lednická, Kateřina Malachová, Pavel Danihelka, Milan Dej, Zuzana Pavlíčková
Year: 2003
abstract in proceedings

Mykológia. Systém, vývoj a ekológia húb
Ján Gáper, I. Pišút
Year: 2003, Univerzita Mateja Bela
specialist book

Návody ke cvičením z ekotoxikologie
Denisa Lednická, Kateřina Malachová, Přemysl Soldan
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Netradiční digitální zobrazování živých vážek
Aleš Dolný, Dan Bárta
Year: 2003
abstract in proceedings

New Mycetophilidae (Diptera) and additions to the Hungarian checklist
Jan Ševčík, László Papp
Year: 2003, Folia entomologica hungarica
journal article

Nové údaje o rozšíření reobiontních a reofilních vážek z čeledi Gomphidae v české části Slezska a jeho blízkém okolí /New data about distribution of dragonflies (Odonata, Gomphidae) in Czech territory of Silesia and its close surrounding/
Aleš Dolný, Zuzana Norková
Year: 2003
abstract in proceedings

Ochrana ovzuší I (Zdroje a látky znečišťující ovzduší)
Karel Obroučka
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

On the occurrence of Libellula fulva Müller in the Czech Republic and Slovakia (Odonata: Libellulidae)
Aleš Dolný, Tomáš Blaškovič, J. Šíbl, Eva Bulánková, Pavel Matějka
Year: 2003, Opuscula Zoologica Flumensia
journal article

Oponentní posudek na Projekt FRVŠ G4 b 1960/2003
Jan Kantorek, Tomáš Policar
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Oponentní posudek závěrečné zprávy FRVŠ G4 1434/2002 Analýza arachnofauny mokřadů Krušných hor a její vztah k antropogennímu ovlivnění stanovišť
Jan Kantorek, Jaromír Hajer
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek na disertační práci Charakterisation of beer spoilage lastic bacteria
Kateřina Malachová, Altanzaya Yansanjav
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek na disertační práci Vliv těžkých kovů na metabolismus kvasinky Yarrowia lipolytica CCM4510
Kateřina Malachová, Martin Strouhal
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Palatabilita listnatých dřevin temperátního lužního lesa
Martina Lubojacká, Pavel Drozd
Year: 2003
abstract in proceedings

Pavouci (Araneae) navrhovaného chráněného území Skalická Morávka (Podbeskydský bioregion)
Zdeněk Majkus
Year: 2003
abstract in proceedings

Porella platyphylla (L.) Pfeiff. (Hepaticophyta, Porellaceae) in Bialowieża Primeval Forest (Poland).
Adam Stebel, Henryk Klama, Sylwia Wierzcholska, Vítězslav Plášek
Year: 2003, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Povodňové revitalizace v Rožnovské Bečvě
Stanislav Lusk, Bohumír Lojkásek, Karel Halačka, Věra Lusková
Year: 2003, Bulletin Lampetra V, 2003
journal article

Praktikum z ekotoxikologie
Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Přemysl Soldan
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Příspěvek k mapování rozšíření vážek ve slezské části ČR
Aleš Dolný
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Rozpoznání struktury DNA nádorově supresorovým proteinem p53. Úloha jeho C-terminální domény
Miroslav Fojta, Hana Pivoňková, Marie Brázdová, Petr Pečinka, Václav Brázda, Emil Paleček
Year: 2003
abstract in proceedings

Segetální vegetace severní Moravy a Slezska
Šárka Cimalová
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Selekce ligninolytických hub vhodných pro remediaci vody a půdy kontaminované syntetickými barvivy
Čeněk Novotný, Kateřina Malachová
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Společenstva luční a pastvinné vegetace Hostýnských vrchů; č. FRVŠ G4: 757
Šárka Cimalová, Ilona Kuželová
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Společenstva teplomilných lemů třídy Trifolio-Geranietea v České Republice. č.:FRVŠ G4: 2274
Šárka Cimalová, Aleš Hoffmann
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Srovnání sukcese řasových společenstev rybníků různého stáří č.: FRVŠ G4:248
Šárka Cimalová
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Stanovení proteinů in: Vybrané úlohy z molekulární biologie
Václav Krpeš, Denisa Lednická
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Studijně-výstavní kolekce odlitků rostlinných druhů Evropy. č. FRVŠ G4:789
Šárka Cimalová, Pavel Holman
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Sukcese arachnocenóz a jejich bioindikační využití v hornické krajině
Zdeněk Majkus
Year: 2003
abstract in proceedings

Sukcese arachnocenóz haldy Dolu Lidice
Zdeněk Majkus
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Systémy vzdělávání dospělých
Svatava Kubicová, Josef Malach
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Tajemnicze rzeki
Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká
Year: 2003
recordings released on audio media or filmed

Tajemství vzniku života
Jan Kantorek
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Taxonomic study of Cellvibrio strains and description of Cellvibrio ostraviensis sp. nov., Cellvibrio fibriovorans sp. nov. and Cellvibrio gandavensis sp. nov.
Joris Mergaert, Denisa Lednická, Johan Goris, Margo C Cnockaert, Paul De Vos, Jean Swings
Year: 2003, International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
journal article

The arachnocoenosis succession nad their application in the bioindication of deteriorization of the country
Zdeněk Majkus
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Environment fo Europe Process ? From Dobříš to Kiev. The Way from Assistance to Self-Sufficiency
Helena Čížková
Year: 2003, The Bulletin, Quarterly Magazine of the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (Hungary)
journal article

The identity of Mycetophila obsoleta Zetterstedt, 1852 and the description of M. boreocruciator sp. n. (Diptera, Mycetophilidae)
Jan Ševčík
Year: 2003, Biologia
journal article

The role of Humanities in Environmental Education.
Zbyněk Ulčák, H. Hengstler
Year: 2003, Universität Konstanz
specialist book chapter

The sex chromosomes of Silene latifolia revisited and revised
M. Lengerová, R. Moore, S. Grant, Boris Vyskot
Year: 2003, Genetics
journal article

Three new species of Diadocidiidae (Diptera) from Papua New Guinea
Jan Ševčík
Year: 2003, Entomological Problems
journal article

Toxic Risk of Surface Water Pollution - Six Years of Experience
Přemysl Soldán
Year: 2003, Environment International
journal article

Tvorba projektu vzdělávání
Svatava Kubicová, Josef Malach
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Určovací klíč exuvií evropských druhů vážek (Odonata) podřádu Anisoptera
Aleš Dolný
Year: 2003
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Vacant niche in alpine habitat: the case of an introduced population of the butterfly Erebia epiphron into the Krkonoše Mountains
O. Čížek, A. Bekešová, Tomáš Kuras, Jiří Beneš, Martin Konvička
Year: 2003, Acta Oecol.
journal article


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051