Publications
Ověřování metody stanovení genotoxicity znečištění povrchových vod
Hana Sezimová, Přemysl Soldán
Year: 2000, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
journal article

Pohřební ritus v mladší a pozdní době hradištní na Moravě a ve Slezsku
Michal Živný
Year: 2000
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Ponto-Caspian invading predatory water-flea Cercopagis pengoi in the Gulf of Gdansk, Poland (Crustacea, Cladocera)
Zdeněk Ďuriš, Wojciech Jurasz, Markéta Kubláková, Daniel Vařecha
Year: 2000
abstract in proceedings

Populace okouna říčního Perca fluviatilis Linnaeus,1758 ve vodárenské nádrži Šance
Šárka Bartošová, Bohumír Lojkásek
Year: 2000
abstract in proceedings

Porownakie ogólnej sytuacji raków w Czechach i w Polsce, moźliwości wspólpracy astakologów obu krajów
Zdeněk Ďuriš
Year: 2000
abstract in proceedings

Praktické využití matematické metody při monitorování účinků imisí na bioindikátor
Ladislava Saganová
Year: 2000
abstract in proceedings

Původ a rozšíření raků na Zemi
Zdeněk Ďuriš
Year: 2000, Bulletin VÚRH Vodňany
journal article

Raci. Pořad Výpravy
Zdeněk Ďuriš
Year: 2000
radio and televison broadcast

Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) mokřadních biotopů České republiky: typizační druhy
Petr Kočárek
Year: 2000
abstract in proceedings

Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) v nivě řeky Odry
Petr Kočárek, Iva Němečková, Jaroslav Holuša
Year: 2000
abstract in proceedings

Rozšíření cvrčíka Myrmecophilus acervorum (Orthoptera: Myrmecophilidae) na Moravě a ve Slezsku a poznámky k jeho biologii. Distribution of Myrmecophilus acervorum (Orthoptera: Myrmecophilidae) in Moravia and Silesia with notes on the biology.
Pavel Bezděčka, Petr Kočárek, Jiří Šuhaj
Year: 2000, Klapalekiana
journal article

Rybí společenstva nivy řeky Odry
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk, Karel Halačka
Year: 2000
abstract in proceedings

Saranče Stethophyma grossum: významný bioindikační druh mokřadních luk
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša
Year: 2000
abstract in proceedings

Seasonal dynamics of the dusky cockroach Ectobius lapponicus (Blattodea: Blattellidae) in the eastern part of the Czech Republic.
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Year: 2000, Biologia, Bratislava
journal article

Seznam mechorostů zaznamenaných v průběhu bryo-lichenologických dnů ve Slezských Beskydech
Vítězslav Plášek
Year: 2000, Bryonora
journal article

Soupis vážek (Odonata) zjištěných v rámci III. odonatologických dnů v červnu 2000 v CHKO Třeboňsko
Lubomír Hanel, Josef Hlásek, Jan Cempírek, Mieczyslaw Ciesla, Aleš Dolný
Year: 2000
abstract in proceedings

Species of Chelidurella (Dermaptera: Forficulidae) in the territory of the Czech Republic and Slovakia.
Petr Kočárek, Antonio Galvagni
Year: 2000, Klapalekiana
journal article

Sporulácia Heterobasidion annosus (Fr.) Bref. v lesných ekosystémoch.
Ján Gáper, Světlana Gáperová
Year: 2000, Technická univerzita Zvolen
specialist book chapter

Stanovení genotoxicity povrchových vod ( individuální příprava).
Hana Sezimová, Přemysl Soldán
Year: 2000, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
journal article

Systematická botanika. Úvod do štúdia cyanobakterií, rias a húb.
Ján Gáper, Světlana Gáperová
Year: 2000
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Terestričtí bezobratlí mokřadních ekosystémů CHKO Poodří
Pavel Drozd
Year: 2000
abstract in proceedings

The bryoflora of the Hluchová valley in Slezské Beskydy Mts. (Czech Republic)
Vítězslav Plášek, Jan Kučera, Josef Duda
Year: 2000, Časopis slezského zemského muzea
journal article

The Golden Crayfish in Czech Republic
Zdeněk Ďuriš, Pavel Kozák
Year: 2000, Crayfish News
journal article

The non - poroid wood - inhabiting and wood - destroying macromycetes occuring on native woody plants in urban environment of Slovakia.
Ján Gáper, R. Gális
Year: 2000, Parey Buchverlag Berlin
specialist book chapter

The size distribution of conspecific populations: the peoples of New Guinea
Vojtěch Novotný, Pavel Drozd
Year: 2000, Proceedings of the Royal Society, Biological Sciences
journal article

Úvod do molekulární a buněčné biologie
Lubomír Dobiáš, M. Černá, J. Topinka, Kateřina Malachová
Year: 2000
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vážky (Odonata) jako biologické indikátory = Dragonflies (Odonata)as biological indicators
Aleš Dolný
Year: 2000
abstract in proceedings

Viazanosť trúdnikov na dreviny vo vybraných sídlach stredoslovenského regiónu
Z. Perháčová, Ján Gáper
Year: 2000
abstract in proceedings

Výskyt vranek (Cottus) ve vodních tocích na území okresu Frýdek - Místek
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk
Year: 2000
abstract in proceedings

Využití arachnocenóz k bioindikaci znečištění životního prostředí v průmyslové aglomeraci
Zdeněk Majkus
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výzkum druhové diverzity a hostitelské specializace herbovorního hmyzu v CHKO Poodří
Pavel Drozd, Jana Šťuglíková, Barbora Tydlačková, Pavel Völkl
Year: 2000
abstract in proceedings

Wood - inhabiting and wood - destroying non - poroid macrofungi on introduced woody plants from the urban environment in Slovakia.
Ján Gáper
Year: 2000, A. M. B. Fondazione
specialist book chapter

Za rovnokřídlým hmyzem do Maroka
Petr Kočárek
Year: 2000, ŽIVA
journal article

Základy fyziologie rostlin
Miloslav Kincl, Václav Krpeš
Year: 2000
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zemřel prof.RNDr.Jaroslav Ašmera, CSc. (19.4.1932-11.3.2000) významný odborník a ochránce přírody
Zdeněk Majkus
Year: 2000, Ochrana přírody
journal article

Změny v druhové skladbě ichtyofauny na území České republiky po roce 1990
Stanislav Lusk, Karel Halačka, Věra Lusková, Bohumír Lojkásek
Year: 2000
abstract in proceedings

Změny ve výskytu populací mihule potoční Lampetra planeri ( Bloch,1784 ) v okrese Frýdek - Místek následkem povodně 1997
Bohumír Lojkásek
Year: 2000
abstract in proceedings

Zooplankton nádrže Baška u Frýdku-Místku
Markéta Kubláková, Daniel Vařecha, Jan Kantorek
Year: 2000
abstract in proceedings

Aktuální stav základních složek vodní bioty v CHKO Poodří
Stanislav Lusk, Karel Halačka, Věra Lusková, Bohumír Lojkásek
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Bacterial assays of mutagenicity in estimating the effectiveness of biological decontamination of soil
Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Lubomír Dobiáš
Year: 1999
abstract in proceedings

Desetinozí korýši (Crustacea, Decapoda) Špicberků
Zdeněk Ďuriš
Year: 1999
abstract in proceedings

Ekologicko-faunistická charakteristika brouků (Coleoptera) na vybraných ostravských odvalech
Aleš Dolný
Year: 1999
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Environmental genotoxic factors and safety of biosfere
Lubomír Dobiáš, Kateřina Malachová, Jaroslava Havránková, Jaromíra Kůsová, Michael Vít, Denisa Lednická
Year: 1999
abstract in proceedings

Experiences with the mutagenicity detection of contaminated soil using the bacterial test
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Year: 1999, Pharmacology&Toxicology
journal article

Faunistic records from the Czech Republic - 83. Diptera: Mycetophilidae: Manotinae
Jan Ševčík
Year: 1999, Klapalekiana
journal article

Faunistické správy zo Slovenska Orthoptera: Caelifera. Faunistic records from Slovakia - Orthoptera: Caelifera.
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Year: 1999, Entomofauna carpathica
journal article

First record of Isophya posthumoidalis (Orthoptera, Tettigoniidae, Phaneropterinae) from Slovakia.
Petr Kočárek, Petr Jeziorski
Year: 1999, Biologia, Bratislava
journal article

First record of Pezotettix giornae (Orthoptera, Acrididae, Catantopinae) from Slovakia.
Petr Kočárek
Year: 1999, Biologia, Bratislava
journal article

Genotoxic PAHs in Ambient air in Ostrava aglomeratioon
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Year: 1999
abstract in proceedings

Hodnocení genotoxických účinků pomocí mikrobiotestů
Hana Sezimová, Přemysl Soldán
Year: 1999
abstract in proceedings


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051