Publications
Oponentní posudek na disertační práci Vliv prostředí na reprodukci, růst a přežití raka říčního (Astacus astacus L.) v přirozených a experimentálních podmínkách.
Zdeněk Ďuriš, Tomáš Policar
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Orthopterology in the Czech Republic.
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Year: 2004
abstract in proceedings

Paradoxy života ve vodách hornické krajiny
Zdeněk Ďuriš, Zdeněk Ďuriš, Aleš Dolný, Aleš Dolný, Ondřej Vavříček , Ondřej Vavříček
Year: 2004
recordings released on audio media or filmed

Paradoxy života ve vodách hornické krajiny - příspěvek ke zvyšování ekologického povědomí o unikátních jevech v Hornoslezském regionu.
Aleš Dolný, Zdeněk Ďuriš
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Pavouci Hlučínska
Zdeněk Majkus
Year: 2004, Město Hlučín
specialist book chapter

Pojetí pregraduální oborově didaktické přípravy učitelů biologie na PřF OU
Svatava Kubicová
Year: 2004
abstract in proceedings

Polní plevele - bioindikační složka agrocenóz severní Moravy
Šárka Cimalová
Year: 2004
abstract in proceedings

Poznáváme živočichy cizokrajných ekosystémů hrou
Svatava Kubicová
Year: 2004, Biologie-Chemie-Zeměpis
journal article

Problematika růstu smrku ztepilého v oblasti Moravskoslezských Beskyd
Václav Krpeš
Year: 2004
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Přírodopis pro 6. ročník ZŠ
Svatava Kubicová, Miroslav Maleninský
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Příspěvek k bryoflóře masívu Prosečného v Chodských vrších.
Vítězslav Plášek, Blanka Buryová, Magda Zmrhalová
Year: 2004
abstract in proceedings

Regulation of the DNA binding ability of p53 protein by phosphorylation and by monoclonal antibodies
Václav Brázda, Eva Jagelská, Petr Pečinka, Emil Paleček
Year: 2004
abstract in proceedings

Regulation of the DNA binding ability of p53 protein by protein-kinase C, casein kinase II, cyclin dependent kinase and by monoclonal antibodies
Václav Brázda, Šárka Pospíšilová, Eva Jagelská, Petr Pečinka, Bořivoj Vojtěšek, Emil Paleček
Year: 2004
abstract in proceedings

Řeka ostravice - Hydrologické poměry a změny, vodohospodářské využití a revitalizační možnosti
Vladislav Kříž, Bohumír Lojkásek
Year: 2004
abstract in proceedings

Sceptonia pappi sp. n. from Hungary (Diptera: Mycetophilidae)
Jan Ševčík
Year: 2004, Folia entomologica hungarica
journal article

Současný stav a perspektivy výzkumné práce v didaktice biologie na PřF OU v Ostravě
Svatava Kubicová
Year: 2004
abstract in proceedings

Spoločenstvá epigeických pavúkov zaplavovaných dunajských lužných lesov v oblasti Vodného diela Gabčíkovo
Zdeněk Majkus, Zuzana Krumpálová
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Stratifikace predačního tlaku na hmyz v temperátním lužním lese.
Jan Šipoš, Pavel Drozd
Year: 2004
abstract in proceedings

Štěrkové lavice jako unikátní biotop sarančí
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša
Year: 2004
abstract in proceedings

The ECO-LINE for the production of quick compost, biopellets (organic fertiliser or biofuel) - new alternative methods of waste treatment
Václav Holuša, Tomáš Sezima, Hana Sezimová
Year: 2004
abstract in proceedings

The impact of methods of fishery management on the diet of otters ( Lutra lutra )
Lukáš Poledník, René Mitrenga, Kateřina Poledníková, Bohumír Lojkásek
Year: 2004, FOLIA ZOOL
journal article

The indices of diversity in environment protection: Odonata model
Aleš Dolný, Pavel Drozd
Year: 2004
abstract in proceedings

The Moss Buxbaumia viridis (Bryopsida, Buxbaumiaceae) in the Czech part of the Western Carpathians - distribution and ekology.
Vítězslav Plášek
Year: 2004, Sorus
specialist book chapter

The 1st central European symposium on orthopteroid insects
Peter Fedor, Jaroslav Holuša, Petr Kočárek, Miroslav Krumpál, Lubomír Vidlička
Year: 2004
organizing conference, workshop

Třikrát evoluce versus stvoření
Jan Kantorek, J.P. Moreland
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Utilisation of miniaturized biotests for assessment of genotoxic effects of surface and waste waters
Hana Sezimová, Přemysl Soldán
Year: 2004
abstract in proceedings

Validation of a PCR - Based Method for Detection of Food- Borne Thermotolerant Campylobacters in Multicenter Collaborative Trial
M.H. Josefsen, N. Cook, M.D. D´Agostino, F. Hansen, M. Wagner, Kateřina Demnerová, A.E. Heuvelink, P.T. Tassios, H. Lindmark, M. Barbanera, P. Fach, S. Loncarevic, J. Hoorfar
Year: 2004, Applied and Environmental Microbiology
journal article

Vážky a ropný odpad - o atraktivitě černých lesklých ploch pro zástupce řádu Odonata.
Aleš Dolný, Jiří Štěpán
Year: 2004
abstract in proceedings

Vliv tuhosti listu hostitelské rostliny na potravní preferenci hmyzích herbivorních polyfágů.
Martina Lubojacká, Pavel Drozd
Year: 2004
abstract in proceedings

Výuková systematická expozice Botanické zahrady PřF OU
Šárka Cimalová, Tomáš Tureček
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Význam a využití nových ekologických poznatků pro ochranu přírody.
Pavel Drozd
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vzácné a ohrožené druhy mechorostů sudetských karů v ČR.
Jiří Váňa, Magda Zmrhalová, Jan Kučera, Vítězslav Plášek, Blanka Shaw
Year: 2004
abstract in proceedings

Vzácné a ohrožené druhy mechorostů sudetských karů v ČR.
Jiří Váňa, Magda Zmrhalová, Blanka Buryová, Jan Kučera, Vítězslav Plášek
Year: 2004
abstract in proceedings

Vzácné a ohrožené druhy plevelů regionu - revize lokalit a založení semenné banky
Šárka Cimalová
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Ważki (Odonata) wybranych rezerwatów i obszarów proponowanych do ochrony na terenie województwa śląskiego i opolskiego
Aleš Dolný, Alicja Miszta, Jerzy Parusel
Year: 2004
abstract in proceedings

Weed vegetation of arable land in Central Europe: Gradients of diversity and species composition
Zdenka Lososová, Milan Chytrý, Šárka Cimalová, Zdeněk Kropáč, Zdenka Otýpková, Petr Pyšek, Lubomír Tichý
Year: 2004, J VEG SCI
journal article

Występowanie ważek (Odonata) w czeskiej i polskiej części Górnego Śląska ?The occurrence of dragonflies (Odonata) in the Czech and Polish parts of Upper Silesia.
Aleš Dolný, Alicja Miszta
Year: 2004, -
journal article

Změny životního prostředí a jejich bioindikace II
Svatava Kubicová
Year: 2004, Univerzitní listy
journal article

Zoologie bezobratlých
Svatava Kubicová, Zdeněk Ďuriš
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Zoologie bezobratlých
Zdeněk Ďuriš
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

600 milionů let touhy
Pavel Drozd
Year: 2004
abstract in proceedings

Aktivace vazby nádorového supresoru proteinu p53 k cílovým sekvencím superhelikální DNA
Václav Brázda, Eva Jagelská, Petr Pečinka, Lenka Karlovská, Emil Paleček
Year: 2003
abstract in proceedings

Analysis of p53 protein-DNA binding properties
Václav Brázda, Eva Jagelská, Lenka Karlovská, Petr Pečinka, Emil Paleček
Year: 2003
abstract in proceedings

Analysis of tumour suppressor p53 protein binding properties by new ELISA technique
Václav Brázda, Eva Jagelská, Petr Pečinka, Lenka Karlovská, Emil Paleček
Year: 2003
abstract in proceedings

Anatomie a fyziologie růstu apikálních meristémů terminálních pupenů Picea abies
Václav Krpeš
Year: 2003
abstract in proceedings

Andragogika
Svatava Kubicová, Josef Malach
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Binding of tumor suppressor protein p53 to supercoiled and chemically modified DNA
Miroslav Fojta, Václav Brázda, Hana Pivoňková, Marie Brázdová, Petr Pečinka, Emil Paleček, Jan Paleček
Year: 2003
abstract in proceedings

Bioindikační hodnota mechorostů a změny v bryoflóře Vysokých Sudet.
Blanka Buryová, Vítězslav Plášek, Magda Zmrhalová, Jan Kučera, Jiří Váňa
Year: 2003
abstract in proceedings

Biologická dostupnost Cd, Zn, Pb v jemnozrnných metalurgických odpadech
Jana Lešková, Jana Seidlerová, Kateřina Malachová
Year: 2003
abstract in proceedings

Biostatistika I.
Pavel Drozd
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051