UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Chemistry

Gabriela Hotová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Gabriela Hotová, Ph.D.
Room, floor, building: C 413, Building C
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Chemistry (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2277
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Hotová, G. a Slovák, V. Kinetické studium povrchové oxidace uhlíkatých materiálů. In: 70. Sjezd chemicků. Zlín. 2018.
Zelenka, T., Stefan, V., Slovák, V., Lhotka, M., Študentová, S., Hotová, G. a BLÁHOVÁ, L. Measurement of a skeletal density of solids using a physisorption apparatus. In: 9th Barrande-Vltava French-Czech Chemistry Meeting. Štrasburk. 2018.
Zelenka, T., Stefan, V., Slovák, V., Lhotka, M., Študentová, S., Hotová, G. a BLÁHOVÁ, L. Měření skeletální hustoty pevných látek pomocí fyzisorpčního zařízení. In: 70. sjezd chemických společností. Zlín. 2018.
Hotová, G. a Slovák, V. Optimization of oxygen chemisorption on the carbon surface based on kinetic analysis of isothermal thermogravimetry. THERMOCHIM ACTA. 2018, roč. 666, s. 82-90. ISSN 0040-6031.
Hotová, G. a Slovák, V. Optimization of oxygen chemisorption on the carbon surface based on kinetic analysis of isothermal thermogravimetry. In: 9th Barrande-Vltava French-Czech Chemistry Meeting (Barrande-Vltava 2018). Strasbourg. 2018.
Hotová, G., Slovák, V., Soares, O. S., Figueiredo, J. L. a Pereira, M. F. Oxygen surface groups analysis of carbonaceous samples pyrolysed at low temperature. Carbon. 2018, roč. 134, s. 255-263. ISSN 0008-6223.
Hotová, G. a Slovák, V. Determination of the Surface Oxidation Degree of the Carbonaceous Materials by Quantitative TG-MS Analysis. ANAL CHEM. 2017, roč. 89, s. 1710-1715. ISSN 0003-2700.
Slovák, V., Bulavová, P., Zelenka, T., Parmentier, J., Hotová, G., KINNERTOVÁ, E. a Štefelová, J. Porous carbons for adsorption applications. In: 5th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials. Lisabon. 2017.
Hotová, G. a Slovák, V. The effect of the surface oxidation degree on the adsorption properties of carbon cryogels. In: 19th International Sol-Gel Conference. Liege. 2017.
Hotová, G., Slovák, V., Soares, S. O. a Figueiredo, J. L. Využití TG-MS analýzy ke studiu povrchu uhlíkatých materiálů. In: Termoanalytický seminář. Ostrava. 2017.
Hotová, G. a Slovák, V. Determination of the surface oxidation degree of the carbonaceous materials by quantitative TG-MS analysis. In: XXXVIII National Congress on Calorimetry, Thermal Analysis and Applied Thermodynamics. Ischia. 2016.
Hotová, G. a Slovák, V. Quantitative TG-MS analysis of evolved gases during the thermaldecomposition of carbon containing solids. THERMOCHIM ACTA. 2016, roč. 632, s. 23-28. ISSN 0040-6031.
Hotová, G. a Slovák, V. Termoanalytické studium povrchové oxidace uhlíkatých materiálů. In: 68. sjezd chemikých společností. Praha. 2016.
HOTOVÁ, G. a Slovák, V. Determination of elemental composition of carbonaceous materials by TG-MS. In: 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis and 5th joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian thermoanalytical conference. Zakopane. 2015.
HOTOVÁ, G. a Slovák, V. Effect of pyrolysis temperature and thermal oxidation on the adsorption properties of carbon cryogels. THERMOCHIM ACTA. 2015, roč. 614, s. 45-51. ISSN 0040-6031.
HOTOVÁ, G. a Slovák, V. Kvantitativní využití TG-MS II.. In: Termoanalytický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2015.
HOTOVÁ, G. a Slovák, V. ADSORPTION PROPERTIES OF CARBONACEOUS MATERIALS CONTAINING GRAPHENE DERIVATIVES. In: 57 Zjazd PTChem i SiTPChem. Czestochowa. 2014.
HOTOVÁ, G. a Slovák, V. Effect of thermal oxidation on the adsorption properties of carbon cryogels. In: 11th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry. Espoo. 2014.
Slovák, V. a HOTOVÁ, G. KVANTITATIVNÍ VYUŽITÍ TG-MS - URČENÍ ELEMENTÁRNÍHO SLOŽENÍ OXIDU GRAFITU. In: 66. sjezd chemických společností. Ostrava. 2014.
HOTOVÁ, G. a Slovák, V. Vliv přítomnosti oxidu grafitu na termické vlastnosti organických a uhlíkatých materiálů. In: 66. sjezd chemických společnoctí. Ostrava. 2014.
Hotova, G. a Slovák, V. Příprava uhlíkatých materiálů obsahujících grafen. In: Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2013.


AuthorTitleType of thesisYear
Uher VáclavThe effect of the surface oxidation on the adsorption properties of carbonaceous materialsBachelor's thesis 2016 


No record found.

social hub