UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Physical Geography and Geoecology

Jan Miklín

Jan Miklín

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:RNDr. Jan Miklín, Ph.D.
Room, floor, building: L 221, Building L
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Physical Geography and Geoecology (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2307
E-mail:
Personal website:No record found.Vybrané publikace - anglicky

Miklín, J., Sebek, P., Hauck, D., Konvicka, O. a Cizek, L. Past levels of canopy closure affect the occurrence of veteran trees and flagship saproxylic beetles. Diversity and Distributions. 2018, č. 24, s. 208-218. ISSN 1472-4642.
Miklín, J. a Galia, T. Detailed fluvial-geomorphologic mapping of wadeable streams: a proposal of universal map symbology. Journal of Maps. 2017, č. 13, s. 698-706. ISSN 1744-5647.
Lenart, J. a Miklín, J. Pseudokarst Caves of the Outer Western Carpathians, Czechia. Journal of Maps. 2017, č. 13, s. 37-46. ISSN 1744-5647.
Miklín, J., Hauck, D., Konvička, O. a Čížek, L. Veteran trees and saproxylic insects in the floodplains of Lower Morava and Dyje rivers, Czech Republic. Journal of Maps. 2017, č. 13, s. 291-299. ISSN 1744-5647.
Miklín, J. a Macháček, P. Birds of Lednické rybníky Fishponds (Czech Republic). Journal of Maps. 2016, č. 12, s. 239-248. ISSN 1744-5647.
Miklín, J. a Hradecký, J. Confluence of the Morava and Dyje Rivers: a century of landscape changes in maps. Journal of Maps. 2016, č. 12, s. 630-638. ISSN 1744-5647.
Miklín, J. a Lenart, J. Visualisation of volcanic relief and processes: the Nízký Jeseník upland educational trail, Czech Republic. Journal of Maps. 2016, č. 12, s. 1104-1111. ISSN 1744-5647.
Miklín, J. a Hradecký, J. Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje. Geografie. 2016, č. 121, s. 368-389. ISSN 1212-0014.
MIKLÍN, J. a Čížek, L. Erasing a European biodiversity hot-spot: Open woodlands, veteran trees and mature forests succumb to forestry intensification, succession, and logging in a UNESCO Biosphere Reserve. J NAT CONSERV. 2014, roč. 22, s. 35-41. ISSN 1617-1381.
MIKLÍN, J. Atlas of Pálava protected landscape area. Journal of Maps. 2012, č. 8, s. 492-498. ISSN 1744-5647.

Všechny publikace - anglicky

Miklín, J., Sebek, P., Hauck, D., Konvicka, O. a Cizek, L. Past levels of canopy closure affect the occurrence of veteran trees and flagship saproxylic beetles. Diversity and Distributions. 2018, č. 24, s. 208-218. ISSN 1472-4642.
Miklín, J., Šebek, P. a Čížek, L. Biodiverzita NP Podyjí jako dočasný přežitek?. In: Ekologie 2017 - 6. konference České společnosti pro ekologii. Praha: ČZU. 2017.
Miklín, J. a Galia, T. Detailed fluvial-geomorphologic mapping of wadeable streams: a proposal of universal map symbology. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017: Geomorfologický sborník 15 2017-05-17 Pec pod Sněžkou. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2017. s. 25-25.
Miklín, J. a Galia, T. Detailed fluvial-geomorphologic mapping of wadeable streams: a proposal of universal map symbology. Journal of Maps. 2017, č. 13, s. 698-706. ISSN 1744-5647.
Miklín, J. a Galia, T. Detailed fluvial-geomorphologic mapping of wadeable streams: a proposal of universal map symbology. In: Stav geomorfologických výzkumů. Pec pod Sněžkou: Česká asociace geomorfologů. 2017.
Miklín, J. a Galia, T. Detailní fluviálně geomorfologické mapování: návrh a tvorba univerzálního značkového klíče. In: ESRI GIS v ČR. Praha: ArcData. 2017.
Miklín, J. a GAJDOŠOVÁ, K. Mapa vinic, odrůd vín a vinařských podoblastí ve vinařské oblasti Morava. Vinař - Sadař. 2017, č. 2017, s. 42-44. ISSN 1804-3054.
Čížek, L., Šebek, P., Bače, R., Beneš, J., Doležal, J., Dvorský, M., Miklín, J. a Svoboda, M. Metodika péče o druhově bohaté (světlé) lesy. 2017.
Miklín, J. a Dušek, R. Metody tematické kartografie: návrh hierarchické klasifikace. In: Kartografie bez hranic, 22. kartografická konference: Sborník abstraktů 22. kartografické konference 2017-09-06 Liberec. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2017. s. 63-63. ISBN 978-80-7494-351-5.
Miklín, J. a Dušek, R. Metody tematické kartografie: návrh hierarchické klasifikace. In: 22. kartografická konference. Liberec. 2017.
Miklín, J., Šebek, P. a Čížek, L. Ohrožené světlomilné druhy odsouzeny k vymření v chráněných územích?. In: Zoologické dny. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Ústav botaniky a zoologie PřF MU. 2017.
Miklín, J. a Čížek, L. Otevřené lesy a vzácné druhy - ohrožené dědictví minulosti. Geografické rozhledy. 2017, č. 26, s. 24-25. ISSN 1210-3004.
Lenart, J. a Miklín, J. Pseudokarst Caves of the Outer Western Carpathians, Czechia. Journal of Maps. 2017, č. 13, s. 37-46. ISSN 1744-5647.
Miklín, J. Tvorba vlastního písma jako základu kartografické znakové sady. ArcRevue. 2017, č. 26, s. 38-41. ISSN 1211-2135.
Miklín, J., Hauck, D., Konvička, O. a Čížek, L. Veteran trees and saproxylic insects in the floodplains of Lower Morava and Dyje rivers, Czech Republic. Journal of Maps. 2017, č. 13, s. 291-299. ISSN 1744-5647.
Miklín, J. a Čížek, L. Změny krajiny a ohrožené druhy v NP Podyjí: hledání souvislostí. In: ESRI GIS v ČR. Praha: ArcData. 2017.
Miklín, J. Atlas CHKO Pálava na internetu. ArcRevue. 2016, č. 25, s. 25-27. ISSN 1211-2135.
Miklín, J. a Macháček, P. Birds of Lednické rybníky Fishponds (Czech Republic). Journal of Maps. 2016, č. 12, s. 239-248. ISSN 1744-5647.
Miklín, J. a Hradecký, J. Confluence of the Morava and Dyje Rivers: a century of landscape changes in maps. Journal of Maps. 2016, č. 12, s. 630-638. ISSN 1744-5647.
Pánek, T., Miklín, J. a Kirchner, K. Limestone klippen of the Pavlov hills. In: Landscapes and landforms of the Czech Republic. Cham: Springer, 2016. s. 373-384. World geomorphological landscapes. ISBN 978-3-319-27537-6.
Miklín, J., GAJDOŠOVÁ, K., Beneš, J., Lepší, M., Lepší, P., Dvorský, M., Němec, R., Škorpík, M., Mikátová, B., Vlašín, M. a Čížek, L. Mapa navrhovaných modelových opatření v NP Podyjí ve vazbě na rozšíření vybraných "naturových" druhů. 2016.
Miklín, J., Beneš, J., Dvorský, M., Hejda, R., Šebek, P. a Čížek, L. Mapa "Ohniska biodiverzity nížinných lesů v České republice". 2016.
Miklín, J. a Kmet, J. Popularizace poznatků o krajině a přírodě CHKO Pálava. RegioM. 2016, s. 87-94. ISSN 978-80-85088-50-2.
Krtička, L., Dušek, R., Miklín, J., Ruman, S., VELEŠÍK, M., Lenart, J. a Kaloč, M. Proměny Ostravy na mapách. Ostrava, Česká republika. 18.4. - 29.4.2016. 2016.
Miklín, J. a Čížek, L. Úspěšná sukcese, neúspěšná ochrana: šíření a houstnutí lesa ve vybraných chráněných územích jižní Moravy. In: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva 2016-09-05 České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. s. 45-54. ISBN 978-80-7394-619-7.
Miklín, J. a Čížek, L. Úspěšná sukcese, neúspěšná ochrana: šíření a houstnutí lesa ve vybraných chráněných územích jižní Moravy. In: Výroční konference České geografické společnosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 2016.
Miklín, J. Value-by-Alpha mapy: představení nové metody tematické kartografie v českém prostředí. Geodetický a kartografický obzor. 2016, roč. 62, č. 62, s. 110-114. ISSN 1805-7446.
Miklín, J. a Lenart, J. Visualisation of volcanic relief and processes: the Nízký Jeseník upland educational trail, Czech Republic. Journal of Maps. 2016, č. 12, s. 1104-1111. ISSN 1744-5647.
Miklín, J. Využití GIS při mapování starých a solitérních stromů luhů Moravy a Dyje. In: Konference GIS Esri v ČR. Praha: ArcData Praha. 2016.
Miklín, J. a Čížek, L. Změny krajinného krytu na území Národního parku Podyjí mezi lety 1938 a 2014. In: Národní park Podyjí - 25 let očima vědy. Znojmo: Správa NP Podyjí. 2016.
Miklín, J., GAJDOŠOVÁ, K. a Čížek, L. Změny krajinného krytu na území Národního parku Podyjí mezi lety 1938 a 2014. Thayensia (Znojmo). 2016, č. 13, s. 59-80. ISSN 1212-3560.
Miklín, J. a Hradecký, J. Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje. Geografie. 2016, č. 121, s. 368-389. ISSN 1212-0014.
Hauck, D., Konvička, O., Čížek, L., Miklín, J., Foltan, P. a Okrouhlík, J. Mapa výskytu krasce dubového (Eurythyrea quercus) v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží. 2015.
Hauck, D., Konvička, O., Čížek, L., Miklín, J., Foltan, P. a Okrouhlík, J. Mapa výskytu lesáka rumělkového, kovaříka fialového, roháče obecného a rýhovce pralesního v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží. 2015.
Hauck, D., Konvička, O., Čížek, L., Miklín, J., Foltan, P. a Okrouhlík, J. Mapa výskytu páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) a potenciálně vhodných stromů s dutinami v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží. 2015.
Hauck, D., Konvička, O., Čížek, L., Miklín, J., Foltan, P. a Okrouhlík, J. Mapa výskytu tesaříka alpského (Rosalia alpina) v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží. 2015.
Hauck, D., Konvička, O., Čížek, L., Miklín, J., Foltan, P. a Okrouhlík, J. Mapa výskytu tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží. 2015.
Miklín, J., Čížek, L. a Šebek, P. Otevřené lesy, staré stromy a ohrožení brouci: důležitost přítomnosti, dědictví minulosti. In: 5. konference České společnosti pro ekologii. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 2015.
Miklín, J. a Dušek, R. Tematická kartografie ve věku GIS: rozkvět nebo úpadek?. In: 21. Kartografická konference. Lednice: Kartografická společnost ČR. 2015.
MIKLÍN, J. a Čížek, L. Erasing a European biodiversity hot-spot: Open woodlands, veteran trees and mature forests succumb to forestry intensification, succession, and logging in a UNESCO Biosphere Reserve. J NAT CONSERV. 2014, roč. 22, s. 35-41. ISSN 1617-1381.
MIKLÍN, J. Atlas of Pálava protected landscape area. Journal of Maps. 2012, č. 8, s. 492-498. ISSN 1744-5647.
MIKLÍN, J., Čížek, L. a Vodka, Š. From biodiversity-rich open woodlands to plantations: Aerial photographs tell a story of rapid disappearance of key oak-woodland habitats in temperate Europe. In: 6th Canopy Conference. Oaxaca: CIIDIR-Oaxaca IPN. 2012.
MIKLÍN, J. a Čížek, L. Husto v lužním lese: proměny lesa a krajiny při soutoku Moravy a Dyje v posledním století. In: Zoologické dny. Olomouc: Univerzita Palackého. 2012.
MIKLÍN, J. Naučná stezka po vulkanitech Nízkého Jeseníku: vizualizace vulkanického reliéfu a procesů. In: Studentská geologická konference. Brno: Masarykova univerzita. 2012.
MIKLÍN, J. Proměny krajiny soutoku Moravy a Dyje - mizející ohnizko biodiverzity. In: Geografický výzkum v České republice. Brno: Tribun EU, 2012. Tribun EU, 2012. s. 126-140. ISBN 978-80-263-0246-9.
MIKLÍN, J. Soutok Moravy a Dyje - promarněná šance české ochrany přírody?. In: Výroční konference CZ-IALE: GeoBioDiverzita - management chráněných území. Praha: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova. 2012.
MIKLÍN, J. Úbytek travních porostů v NPR Děvín-Kotel-Soutěska a NPR Tabulová, Kočičí vrch a Růžový kámen v uplynulých dvou stoletích. In: RegioM. Mikulov: Regionální muzeum v Mikulově, 2012. Regionální muzeum v Mikulově, 2012. s. 4-9. ISBN 978-80-85088-42-7.
MIKLÍN, J. a Smolková, V. Land use/land cover changes of the Pálava PLA and proposed Soutok PLA (Czech Republic) in 1841 - 2006. Moravian Geographical Reports. 2011, roč. 19, s. 15-28. ISSN 1210-8812.
MIKLÍN, J. Proměny krajiny soutoku Moravy a Dyje: mizející ohnisko biodiverzity. In: Geografický výzkum v České republice. Brno: Geografický ústav, Masarykova univerzita v Brně. 2011.
MIKLÍN, J. Analýza změny krajinného krytu v CHKO Pálava a navrhované CHKO Soutok. In: Soutěž vysokoškolských kvalifikačních prací s tématikou životního prostředí Jihomoravského kraje. Brno: Krajský úřad Jihomoravského kraje. 2010.
MIKLÍN, J., Čížek, L. a Kmet, J. Dramatický úbytek stanovišť chráněných brouků v luzích jihu Moravy. In: Zoologické dny. Praha. 2010.
MIKLÍN, J., Čížek, L., Kmet, J. a Riedl, V. No country for old trees: Forestry intensification induced loss of key habitats for endangered beetles in the March-Thaya floodplain, Czech Republic. In: 6th Symposium and Workshop on the Conservation of Saproxylic Beetles. Ljubljana: University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources. 2010.
Matuška, J. a MIKLÍN, J. Vinohradnictví a ochrana přírody na území CHKO Pálava. In: VINOENVI. Mikulov. 2010.


AuthorTitleType of thesisYear
Karkoszková ZuzanaLand cover changes in Mohelenská hadcová step National Nature Reserve and other reserves of Střední PojihlavíMaster's thesis 2018 
Orlíková KamilaProposal of methodology of educational trails evaluationMaster's thesis 2018 
Kaloč MatějLand cover changes in selected reserves of South MoraviaMaster's thesis 2016 
Dombrovský PetrWall map of geomorphological units of the Czech RepublicBachelor's thesis 2017 
Hašová LenkaWall map of coffee industry in the worldBachelor's thesis 2017 
Onderka MichalWall map of breweries of the Czech RepublicBachelor's thesis 2017 
Řeháček LukášChanges of solitary trees, scattered and linear vegetation in the Moravskoslezský RegionBachelor's thesis 2017 


Podpora kartografických a geoinformatických kompetencí studentů geografických programů tvorbou moderního komplexního výukového materiálu
Main solverRNDr. Jan Miklín, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderNezařazené projekty
Statesolved
social hub