UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Physical Geography and Geoecology

Martin Adamec

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:RNDr. Martin Adamec, Ph.D.
Room, floor, building: L 301, Building L
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Physical Geography and Geoecology (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 597 09 2304
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Svobodová, M., Adamec, M. a Dušek, R. Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q100. Lokalita Plzeň.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2016.
Knap, R., Adamec, M. a Dušek, R. Srovnání příčných profilů změřených geoeticky a ultrazvukově - v. n. Sedlice. 2016.
Adamec, M., Dušek, R. a Popelková, R. Srovnání příčných profilů změřených geoeticky a ultrazvukově. Lokalita Plzeň.. 2016.
Adamec, M., Dušek, R. a Popelková, R. Tachymetrie dna na vybraném úseku lokality Odra: Plošné geodetické měření dna a přilehlých břehů. 2016.
Knap, R., Adamec, M. a Dušek, R. Výškopisný model koryta Vltavy a okolí. Plavební úžina Chvatěruby.: Kombinace DMR 5G a ultrazvukového skenování dna vodního toku.. 2016.
Knap, R., Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Výškopisný model vodní nádrže Brno a okolí: Kombinace DMR 5G a ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M. a Dušek, R. Výškopisný model vodní nádrže Sedlice a okolí: Kombinace DMR 5G a ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Vlivu terénu na viditelnost nebeské sféry pro měření polohy GNSS v okolí vodních toků (vybraný úsek Odry). 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Výsledky srovnání měření příčných profilů Odry geodetickými a ultrazvukovými metodami (vybraný úsek Odry). 2015.

All publications

Adamec, M., Popelková, R., Dušek, R. a Krtička, L. GIS Day 2018 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2018.
Adamec, M., Popelková, R., Dušek, R. a Krtička, L. GIS Day 2017 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2017.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Unucka, J., Knap, R. a Veverka, M. Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů. In: Konference GIS Esri v ČR. Praha. 2017.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Unucka, J., Knap, R. a Veverka, M. Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů: Certifikovaná metodika v procesu certifikace. 2017.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Unucka, J., Veverka, M. a Knap, R. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Závěrečná zpráva: Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích v projektu TAČR (TA04021123) za roky 2014 - 2017. 2017.
Svobodová, M., Adamec, M. a Dušek, R. Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q20. Lokalita Plzeň.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2017.
Svobodová, M., Adamec, M., Dušek, R. a Knap, R. Rozdíl modelovaných hladin pro Q100, pro modely dna dle měřicích lodí Valentýna a Caperea. Lokalita Vltava.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2017.
Svobodová, M., Adamec, M., Dušek, R. a Knap, R. Rozdíl modelovaných hladin pro Q20, pro modely dna dle měřicích lodí Valentýna a Caperea. Lokalita Vltava.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2017.
Svobodová, M., Adamec, M., Dušek, R. a Knap, R. Rozdíl modelovaných hladin pro Q5, pro modely dna dle měřicích lodí Valentýna a Caperea. Lokalita Vltava.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2017.
Adamec, M., Dušek, R. a Popelková, R. Geodetické a ultrazvukové profilování na lokalitě Odra: Srovnání geodeticky zaměřených profilů a měření pomocí ultrazvukového hloubkového sensoru na ADCP SonTek River Surveyor. 2016.
Adamec, M., Dušek, R., Popelková, R., Mulková, M. a Krtička, L. GIS Day 2016 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2016.
Unucka, J., Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Knap, R. a Veverka, M. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016. 2016.
Svobodová, M., Adamec, M. a Dušek, R. Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q100. Lokalita Plzeň.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2016.
Svobodová, M., Adamec, M. a Dušek, R. Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q5. Lokalita Plzeň.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2016.
Knap, R., Adamec, M. a Dušek, R. Srovnání příčných profilů změřených geoeticky a ultrazvukově - v. n. Sedlice. 2016.
Adamec, M., Dušek, R. a Popelková, R. Srovnání příčných profilů změřených geoeticky a ultrazvukově. Lokalita Plzeň.. 2016.
Adamec, M., Dušek, R. a Popelková, R. Tachymetrie dna na vybraném úseku lokality Odra: Plošné geodetické měření dna a přilehlých břehů. 2016.
Knap, R., Adamec, M. a Dušek, R. Výškopisný model koryta Vltavy a okolí. Plavební úžina Chvatěruby.: Kombinace DMR 5G a ultrazvukového skenování dna vodního toku.. 2016.
Knap, R., Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Výškopisný model vodní nádrže Brno a okolí: Kombinace DMR 5G a ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M. a Dušek, R. Výškopisný model vodní nádrže Sedlice a okolí: Kombinace DMR 5G a ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Výškopisný model vodní nádrže Trnávka a okolí: Kombinace DMR 5G a ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M. a Dušek, R. Změřené hloubky koryta Vltavy. Plavební úžina Chvatěruby.: Zpracovaná data z ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M. a Dušek, R. Změřené hloubky v. n. Sedlice: Plošná ultrazvuková batymetrie.. 2016.
Knap, R., Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Změřené hloubky vodní nádrže Brno: Zpracovaná data z ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Změřené hloubky vodní nádrže Trnávka: Zpracovaná data z ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Dušek, R., Adamec, M. a Holčák, T. Geometrická přesnost mentálních map. In: 21. kartografická konference. Lednice: Kartografická společnost ČR. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a GAJDOŠOVÁ, K. Krajinný pokryv v povodí Stonávky v r. 1950. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Vlivu terénu na viditelnost nebeské sféry pro měření polohy GNSS v okolí vodních toků (vybraný úsek Odry). 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Výsledky srovnání měření příčných profilů Odry geodetickými a ultrazvukovými metodami (vybraný úsek Odry). 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Využití GIS pro měření morfologie dna povrchových vodních útvarů. In: Konference GIS Esri v ČR. Praha. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Holčák, T. Změny v krajinném pokryvu v povodí Stonávky 1950 - současnost.. 2015.
Unucka, J., Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M. a Popelková, R. Analýza terénu pro mapování vodního toku GNSS. Lokalita Odra.. 2014.
Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Analýza změn odtokových poměrů v závislosti na změnách krajinného pokryvu a využití půdy.: Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu za rok 2014.. 2014.
Adamec, M., Noska, L. a VOJVODÍK, D. INFLUENCE OF SCHEMATIZATION DETAILNESS ON THE RESULTS OF RAINFALL-RUNOFF MODELLING IN THE LUBINA RIVER BASIN. GeoScience Engineering. 2014, roč. 60, s. 1-9. ISSN 1802-5420.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Technická zpráva za rok 2014. 2014.
Unucka, J., Adamec, M., Dušek, R., Knap, R., Mulková, M., Popelková, R. a Veverka, M. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů a jejich využití pro územní a krizové plánování. Technická zpráva za rok 2014.. 2014.
Mulková, M., Adamec, M. a Petr, K. Povodí Stonávky - r. 1836 a 2012, změny ve využití území (zemědělská půda mapa). 2014.
VOJVODÍK, D., Mulková, M. a Adamec, M. Povodí Stonávky - využití území v roce 1836. 2014.
Mulková, M., Adamec, M. a Petr, K. Povodí Stonávky - využití území v roce 2012. 2014.
Novotný, V., Drozd, P., Adamec, M., Shearman, P. a Baro, N. Cultural diversity for ecologists: Why are there so many languages in the tropics and what can we do to conserve them?. In: ATBC 2013 New Frontiers in Tropical Biology. San Jose: ATBC. 2013.
Novotný, V., Drozd, P., Adamec, M., Shearman, P. a Baro, N. Kulturní diverzita pro ekology: distribuce a ohrožení druhové a jazykové diverzity na Nové Guineji. In: Ekologie 2013, Brno - 4. konference České společnosti pro ekologii, Program a sborník abstraktů. Brno: Česká společnost pro ekologii, 2013. Česká společnost pro ekologii, 2013. s. 100-100.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Říhová, V. a Mulková, M. Modelované hydrologické parametry povodí Odry za měsíc červenec. Období 2002 - 2009.. 2013.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Říhová, V. a Mulková, M. Modelované hydrologické parametry povodí Odry za měsíc leden. Období 2002 - 2009.. 2013.
Adamec, M. a Dušek, R. Analýza pokryvu posypových štěrků ze silnice Hvězda - Ovčárna.. 2012.
Krtička, L., Adamec, M. a Bednář, P. Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci. 2012.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Podhoranyi, M. a Říhová, V. Modelované hydrologické parametry povodí Bečvy za měsíc červenec. Období 2002 - 2009.. 2012.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Podhoranyi, M. a Říhová, V. Modelované hydrologické parametry povodí Bečvy za měsíc leden. Období 2002 - 2009.. 2012.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Podhoranyi, M. a Říhová, V. Modelované hydrologické parametry povodí Bělé za měsíc červenec. Období 2002 - 2009. 2012.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Podhoranyi, M. a Říhová, V. Modelované hydrologické parametry povodí Bělé za měsíc leden. Období 2002 - 2009. 2012.
Adamec, M., Trizna, M., Říhová, V., Unucka, J. a Gergeľová, M. On 2D and 3D parameter derivation for rainfall- runoff models. Acta Montanistica Slovaca. 2012, roč. 2012, č. 17, s. 204-208. ISSN 1335-1788.
Adamec, M. a Drozd, P. Papua Nová Guinea. Jazykové skupiny. Průměrná nadmořská výška výskytu obyvatel jazykové skupiny.. 2012.
Adamec, M. a Drozd, P. Papua Nová Guinea. Struktura populace dle pohlaví. Pohyb obyvatelstva dle jazykových skupin.. 2012.
Adamec, M., Dušek, R. a Hradecký, J. Přírodní hodnoty NPR Praděd a okolí.. 2012.
Adamec, M., Dušek, R. a Hradecký, J. Přírodní hodnoty NPR Praděd a okolí. Podrobná kategorizace.. 2012.
Adamec, M., Dušek, R. a Hradecký, J. Přírodní hodnoty NPR Šerák - Keprník a okolí.. 2012.
Adamec, M., Dušek, R. a Hradecký, J. Přírodní hodnoty NPR Šerák - Keprník a okolí. Podrobná kategorizace.. 2012.
Unucka, J., Jařabáč, M., Říhová, V., Hořínková, M., Richnavský, J., Šír, B., Adamec, M., Žídek, D., Malek, O., Ďuricha, M., Podhorányi, M., Bobáľ, P., Devečka, B., KOLÁŘOVÁ, V., Těthal, V., Vyležíková, M., Mudroň, I. a Spál, P. Srovnání možností využití semidistribuovaných a distribuovaných srážkoodtokových modelů v lesnické hydrologii na příkladu povodí Ostravice. Zprávy lesnického výzkumu. 2011, roč. 56, s. 68-81. ISSN 0322-9688.
Krtička, L., Popelková, R. a Adamec, M. Analýza lokalit bydlení v Ostravě z hlediska kvality místního prostředí. 2010.
Škarpich, V., MIČULKOVÁ, J., Inspektor, T., Krokerová, K. a Adamec, M. Atlas životního prostředí v Ostravě. In: Proceedings - Symposium GIS Ostrava 2010. s. 133-133. ISBN 978-80-248-2171-9.
Škarpich, V., MIČULKOVÁ, J., Inspektor, T., Krokerová, K. a Adamec, M. Atlas životního prostředí v Ostravě. In: Symposium GIS Ostrava 2010. Ostrava. 2010.
Popelková, R., Mulková, M., Adamec, M. a Krtička, L. GIS Day 2010 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2010.
Unucka, J., Hořínková, M., Říhová, V., Vavroš, P. a Adamec, M. Porovnání metod SCS-CN a Green-Ampt pomocí citlivostní anylýzy na základě změn indexu předchozí srážky. In: Sborník abstraktů XXII. sjezd České geografieké společnosti.
Unucka, J., Jařabáč, M., Říhová, V., Richnavský, J., Hořínková, M., Malek, O., Bobáľ, P., Podhorányi, M., Ďuricha, M., Vavroš, P., Šír, B., Adamec, M. a Žídek, D. Possibilities of the semi-distributed and distributed models in forest hydrology on example of the Ostravice basin. Časopis Beskydy / The Beskids Bulletin. 2010, roč. 2010, s. 205-216. ISSN 1803-2451.
Adamec, M. Vliv použitých výškových dat na výsledky srážkoodtokového modelování v povodí Lubiny. In: Sborník - Sympozium GIS Ostrava 2010. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2171-9.
Adamec, M. Vliv úrovně rozlišení vstupních geodat na výsledky hydrologického modelování v povodí Lubiny. 2010.
Popelková, R., Adamec, M., Krtička, L. a Mulková, M. GIS Day 2009 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2009.
Adamec, M. Mapa přírodních hodnot - objektivní vyjádření hodnoty území?. In: 40 let Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Karlova Studánka: Správa CHKO Jeseníky. 2009.
Adamec, M. Prezentace kartografických výstupů závěrečných prací pomocí ArcGIS Server. In: 18. Kartogrefická konference. Olomouc: Univerzita Palackého V Olomouci. 2009.
Adamec, M. Prezentace kartografických výstupů závěrečných prací pomocí ArcGIS Server. In: 18. kartografická konference Quo vadis kartografi?. Olomouc: UP Olomouc, 2009. UP Olomouc, 2009.
Aichler, J., Adamec, M., Bureš, L., Hradecký, J., Dušek, R., Halda, J. P., Kočvara, R., Kuras, T., Merta, L., Pánek, T. a Zmrhalová, M. Problematika posypového materiálu na Ovčárenské silnici: Sborník AOPK ČR. In: Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky. Praha: AOPK ČR, 2009. AOPK ČR, 2009. s. 64-101. ISBN 978-80-87051-69-6.
Adamec, M. Vliv použitých výškových dat na odvozování hydrografických údajů pro srážkoodtokové modelování: Výsledky soutěže posterů na 18.konferenci GIS ESRI v ČR. ArcREVUE. 2009, roč. 18, s. 23-23. ISSN 1211-2135.
Adamec, M. Vliv použitých výškových dat na odvozování hydrografických údajů pro srážkoodtokové modelování. In: 18. konference GIS ESRI. Praha: ArcDATA ČR. 2009.
Bureš, L., Adamec, M., Hradecký, J., Kočvara, R., Halda, J. P., Kuras, T. a Zmrhalová, M. Zpráva o vlivech sjezdového lyžování a pěší turistiky na prostor Petrových kamenů - vrchol a sv. svahy: Sborník AOPK ČR. In: Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky. Praha: AOPK ČR, 2009. AOPK ČR, 2009. s. 102-159. ISBN 978-80-87051-69-6.
Adamec, M. a Kaňok, J. Geoinformatická podpora srážkoodtokového modelování. In: Sborník abstraktů výroční mezinárodní konference ČGS. Liberec: Technická univerzita v Librci, 2008. Technická univerzita v Librci, 2008. s. 80-80. ISBN 978-80-7372-367-5.
Popelková, R., Adamec, M., Krtička, L. a Miřijovský, J. GIS Day 2008 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2008.
Unucka, J. a Adamec, M. Modelování vlivu krajinného pokryvu na srážkoodtokové vztahy v povodí Olše. Vodohospodarsky Casopis / Journal of Hydrology and Hydromechanics. 2008, roč. 2008, č. 56, s. 257-271. ISSN 0042-790X.
Adamec, M. a Sedláriková, R. GIS Day 2007 [Konference]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2007.
Hradecký, J., Pánek, T. a Adamec, M. Hluboké svahové deformace - rizikový faktor kulminační části českých Karpat. In: Fyzickogeografický sborník. Brno: Masarykova univerzita, 2007. Masarykova univerzita, 2007. s. 127-133. ISBN 978-80-210-4323-7.
Adamec, M., Hanzlová, M., Horák, J., Unucka, J. a Žídek, D. Modelování hydrologických extrémů s podporou DPZ a GIS.. In: Povodně a změny v krajině. Praha: UK Praha, 2007. UK Praha, 2007.
Unucka, J. a Adamec, M. Modelování vlivu land use na erozní procesy s podporou GIS.. In: Říční krajina. Olomouc: UP Olomouc, 2007. UP Olomouc, 2007. s. 331-340. ISBN 978-80-244-1890-2.
Adamec, M., Dušek, R., Hradecký, J. a Pánek, T. Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS, geodetické a kartografické zpracování 2006.. 2006.
Sedláriková, R., Adamec, M. a Mulková, M. GIS Day 2006 [Konference]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2006.
Dušek, R. a Adamec, M. Kartografie, geografické informace a zdroje dat v geografickém, kartografickém a geoinformatickém vzdělávání na gymnáziích. 2006.
Adamec, M. a Sedláriková, R. Mapy v počítači. 2006.
Adamec, M., Březková, L., Hanzlová, M., Horák, J. a Unucka, J. Modelování vlivu land use na odtokové vztahy s podporou GIS. In: Sborník 4. konference Říční krajina.. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. Univerzita Palackého, 2006.
Adamec, M., Dušek, R. a Sedláriková, R. Tematické mapy jako produkty GIS - hodnocení na příkladu ESRI Map Book. In: Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Česká geografická společnost, 2006. Česká geografická společnost, 2006. s. 803-809. ISBN 978-80-7040-986-2.
Adamec, M., Dušek, R., Hradecký, J. a Pánek, T. Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS. Geodetické a kartografické zpracování. 2005. 2005.
Adamec, M. a Sedláriková, R. GIS Day 2005 [Konference]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2005.
Adamec, M. a Unucka, J. Vliv dostupnosti a mezinárodní výměny dat na predikci povodňových stavů příhraničních toků na příkladu povodí Olše. In: Sborník příspěvků z Mezinárodní konference Transformační procesy 1990 - 2005.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. s. 232 -238. ISBN 80-7368-106-4.
Adamec, M. Využití GIS v hydrologickém modelování.. In: Sborník konference Hydrologické dni 2005. ISBN 80-88907-53-5.
Adamec, M. Využití GIS v hydrologickém modelování.. In: Hydrologické dni 2005. Bratislava. 2005.
Dušek, R. a Adamec, M. 2x2 pohledy na měřítko mapy. . In: Sborník 16. kartografické konference.. Brno: Kartografická společnost ČR, Kartografická spoĺočnosť SR, Univerzita obrany, 2005. Kartografická společnost ČR, Kartografická spoĺočnosť SR, Univerzita obrany, 2005. s. 63-. ISBN 80-7231-015-1.
Adamec, M., Dušek, R., Hradecký, J. a Pánek, T. Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS. Geodetické a kartografické zpracování. 2004. 2004.
Adamec, M. Geographisches Institut der Rheinischen Friedrich Wilhems Universitaet Bonn. 2004.
Adamec, M., Dušek, R., Hradecký, J. a Pánek, T. Geomorfologické aspekty ochrany přírody v NPR Praděd a okolí.. In: Sborník dílčích zpráv z grantového projektu VaV 610/10/00 "Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích". Praha: Agentura ochrany přirody a krajiny ČR, 2004. Agentura ochrany přirody a krajiny ČR, 2004. s. 337-345. ISBN 80-86064-86-7.
Sedláriková, R., Adamec, M. a Mulková, M. GIS Day 2004 [Konference]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2004.
Adamec, M., Hradecký, J. a Pánek, T. Morfogeneze vrcholových partií Pradědské hornatiny. In: Geografie a proměny poznání geografické reality. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. s. 498-505. ISBN 80-7042-788-4.
Adamec, M. a Sedláriková, R. Návrh elektronické podoby Hydrologického atlasu povodí Odry po profil Koźle. In: Geografie a proměny poznání geografické reality. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. s. 616-622. ISBN 80-7042-788-4.
Adamec, M. Oponentní posudek FRVŠ 78/2003 . 2004.
Adamec, M. a Svobodová, R. Geomorfologie vrcholové oblasti Keprnické a Pradědské hornatiny. In: Geomorfologický sborník 2. Plzeň: ZČÚ v Plzni, 2003. ZČÚ v Plzni, 2003. s. 123-129.
Hradecký, J., Pánek, T., Duras, R. a Adamec, M. Pleistocenní periglaciální modelace okolí Vysoké hole (Pradědská hornatina). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2003, roč. 10, s. 2-4. ISSN 1212-6209.


AuthorTitleType of thesisYear
Pilchová TerezaThe Suitability of DMR 4G for Hydrodynamic ModelingMaster's thesis 2016 
Rucká LucieEffect of rainfall-runoff model schematization detailMaster's thesis 2015 
Haseová AndreaImpact of the land cover changes on rainfall runoff processes in catchment area of the Husí potokMaster's thesis 2014 
Niemcová VeronikaComparison of semi- and distributed rainfall-runoff modelsMaster's thesis 2014 
Ranoš DavidWater in the landscape (secondary education)Master's thesis 2013 
Schönwälder MartinTitle Representation possibilities of DEM for distributed rainfall-runoff modellingMaster's thesis 2013 
Vraspír JiříSRTM vs. Aster GDEM (comparison of hydrological analysis of DTM)Master's thesis 2013 
Doupal JiříDigital terrain model for hydrodynamic simulation in HEC- RASMaster's thesis 2011 
Noska LukášInfluence of detail on the results of precipitation-runoff simulationMaster's thesis 2011 
Hlavatík JanModeling water erosion of soilMaster's thesis 2009 
Hořínková MichaelaGreen-Ampt and SCS-CN Methods in Rainfall-Runoff ModelMaster's thesis 2009 
Janíková LucieAnalysis of rainfall-runoff model sensitivity to DEM accuracyMaster's thesis 2009 
Inspektor TomášAtlas of the Environment in Ostrava - part Land useMaster's thesis 2008 
Krokerová KateřinaAtlas of the environment in Ostrava - part WaterMaster's thesis 2008 
Mičulková JanaAtlas of the Environment in Ostrava - part AirMaster's thesis 2008 
Náhlík JiříDetermination of infiltration using Green a Ampt methodMaster's thesis 2008 
Svobodová LucieDetermination of infiltration by means of SCS methodMaster's thesis 2008 
Škarpich VáclavAtlas of the environment in Ostrava - part the Old ecological burdensMaster's thesis 2008 
Stodůlková HanaTHE EXPANSION OF THE CHOSEN INVASIVE KINDS OF PLANTS IN PLA POODŘÍMaster's thesis 2007 
Goldman OndřejSpatial analysis of selected invasive plant species in protected landscape area (CHKO) PálavaMaster's thesis 2006 
Krmelová ZdenkaSurveying and creating a model of the level and the bottom of the watercourseBachelor's thesis 2018 
Šandor JakubWater level and bottom surveying at the selected part of the watercourseBachelor's thesis 2018 
Vatras PetrWater level and bottom surveying at the selected part of watercourseBachelor's thesis 2018 
Majer FilipTopologic and subject linkup of BPEJ and woodland typologic mapsBachelor's thesis 2017 
Malenovská MartinaEducation trail at the natural park ChřibyBachelor's thesis 2017 
Sýkorová JanaBathymetry methods of small watercoursesBachelor's thesis 2017 
Feber LukášComparison of Multiple vs. Single Flow Direction algorithms.Bachelor's thesis 2016 
Klusová AnetaComparison of hydrological analysis on the National mapping agency (ČÚZK) new hypsographyBachelor's thesis 2016 
Spálovský VilémTesting of the possibilities and limits of the device ADCPBachelor's thesis 2016 
Stanovský TomášComparison of hydrological analysis on digital terrain model based on the National mapping agency (ČÚZK) hypsographyBachelor's thesis 2016 
Zmeltyová NelaPossibilities of LPIS for monitoring changes in land use for hydrological purposeBachelor's thesis 2016 
Malenovská MartinaEducation trail at the natural park ChřibyBachelor's thesis 2015 
Melišík PeterChanges in the structure of vegetation above the forest in Jeseníky PLABachelor's thesis 2015 
Jakubíková PetraComparison of hydrological analysis on digital terrain models from data DMR4G and ZABAGEDBachelor's thesis 2014 
Urbánek MichalAnalysis of the quiet zones in Jeseníky PLABachelor's thesis 2014 
Zwinger JanData for mapping flood overflows in OpavaBachelor's thesis 2014 
Dupaľ LukášAnalysis of bark beetle occurrence and forest disintegration in Jeseníky PLABachelor's thesis 2013 
Mikulajčík RadimThe Application of GIS in the operating management of the HZS MSK at the IBC.Bachelor's thesis 2013 
Patočka AlešAnalysis of bark beetle occurrence and forest disintegration in Jeseníky PLABachelor's thesis 2013 
Rucká LucieDMR 4G versus ZABAGEDBachelor's thesis 2013 
Vícha PavelAnalysis of the Quiet Zones at the Protected Area of JesenikyBachelor's thesis 2013 
Danel MariuszEffect of rainfall-runoff model´s schematization detail on derived values CN.Bachelor's thesis 2012 
Farkasová KatarínaGIS Processing of a Time Series of Crop Rotation Plans for Use in Rainfall-Runoff ModelsBachelor's thesis 2011 
Ranoš DavidFloods and flood control measures on the river OpavaBachelor's thesis 2011 
Veverka LukášWinter tourist atlas of Moravian-Silesian Beskydy Mts.Bachelor's thesis 2011 
Starý VlastimilElevation Data Issues in ZABAGEDBachelor's thesis 2010 
Velčovský PavelTourist Atlas of Beskydy Mts. - Summer VersionBachelor's thesis 2010 
Vraspír JiříComparison of digital elevation models SRTM and Aster GDEMBachelor's thesis 2010 
Vyhlídal JanElevation data issues in ZABAGEDBachelor's thesis 2010 
Janoušek PetrAnalysis of GIS data for high-rise building studiesBachelor's thesis 2009 
Musil JanAreas of land cover changes for a gaugin station watershedsBachelor's thesis 2009 
Potempa AlešDesign of map sheets database at KFGGBachelor's thesis 2009 
Vrubel FrantišekComparison of suggested flood areas with alluvial soils in drainage area of the Lubina riverBachelor's thesis 2009 
Juroszek WaldemarMapping of ZCHÚ Meandry LučinyBachelor's thesis 2008 
Korcová IvanaData for creation of DMT in inundation areasBachelor's thesis 2008 
Psota KarelTHE MAPPING OF PHYTOCOENOSIS OF THE TAILINGS PILE EMA IN OSTRAVABachelor's thesis 2008 
Slavík OndřejData Processing of the Phytocoenosis Mapping of the Tailing Pile Odra in OstravaBachelor's thesis 2008 
Trunečka KarelThe maping of water wells and septic tanksBachelor's thesis 2008 
Koutná IvaMAPPING OF THE ANTHROPOGENIC SEDIMENT AROUND THE HVĚZDA - OVČÁRNA ROADBachelor's thesis 2007 
Lukášová JanaData for creation of DMT in inundation areasBachelor's thesis 2007 
Paleček MartinMAPPING OF THE ANTHROPOGENIC SEDIMENT AROUND THE HVĚZDA - OVČÁRNA ROADBachelor's thesis 2007 
Urbášek PavelCollecting data for DTM creation in inundation areasBachelor's thesis 2007 
Fojtík BronislavPossibilities of digital terrain model processing in various software productsBachelor's thesis 2006 
Inspektor TomášAtlas of the Environment in Ostrava - part LandscapeBachelor's thesis 2006 
Kaňoková MonikaIncidence of reynoutria japonica in defined area of Ostravice riverBachelor's thesis 2006 
Krokerová KateřinaAtlas of the Environment in Ostrava - part WaterBachelor's thesis 2006 
Mičulková JanaAtlas of the Environment in Ostrava - part AirBachelor's thesis 2006 
Pastorková BarboraIncidence of Tornadoes in the Czech RepublicBachelor's thesis 2006 
Škarpich VáclavAtlas of the Environment in Ostrava - part the Old ecological burdensBachelor's thesis 2006 
Špundová LucieOutput of layers for GIS of municipal office of Brodek u PřerovaBachelor's thesis 2006 


Analysis of the runoff conditions shift based on land cover and land use changes
Main solverRNDr. Martin Adamec, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Inovace měřícího zařízení pro praktickou výuku a experimentální činnost studentů v oblasti hydrologie
Main solverRNDr. Martin Adamec, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
social hub