The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Informatics and Computers

Kateřina Kostolányová

Kateřina Kostolányová

Academic degree, name, surname:doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Room, floor, building: SA 403, Building SA
Position:Vice-Dean for Studies and Lifelong Learning
Head of Department
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Information and Comunication Technology (Faculty of Education)
Centre for Research of Educational Processes (Faculty of Education)
Faculty Offices
Phone number, mobile: +420 553 46 2625
+420 739 504 633
E-mail:
Personal website:No record found.

No record found. Database Maintenance.

View all publicationsNo record found. Database Maintenance.No record found. Database Maintenance.Podpora rozvoje digitální gramotnosti
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Podpora rozvíjení informatického myšlení
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period10/2017 - 9/2020
ProviderDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Kompetentní pedagog a žák - kolegiální podpora jako cesta k modernímu a kvalitnímu vzdělávání
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2019
ProviderOddělení pro podporu projektů, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statefinished
IRNet - International research network for study and development of new tools and methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning and intercultural competences
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2017
ProviderRámcové programy EU
Statefinished
Podpora akademických pracovníků PdF OU při přípravě žádostí o akreditaci studijních programů a podpora jejich publikačních aktivit
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period6/2017 - 12/2017
ProviderFond vzdělávací politiky MŠMT
Statefinished
Podpora rozvoje profesní připravenosti studentů Učitelství na Ostravské univerzitě
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period7/2017 - 12/2017
ProviderFond vzdělávací politiky MŠMT
Statefinished
Podpora studia studentů přijatých na základě mimořádného přijímacího řízení do magisterských studijních programů Speciální pedagogika a Učitelství 1. stupně ZŠ
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period5/2017 - 12/2017
ProviderFond vzdělávací politiky MŠMT
Statefinished
Podpora studia studentů přijatých na základě mimořádného přijímacího řízení do studijních programů Speciální pedagogika a Učitelství 1. stupně ZŠ
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period7/2016 - 12/2016
ProviderFond vzdělávací politiky MŠMT
Statefinished
Posílení kvality přípravy budoucích pedagogických pracovníků s důrazem na významnější využití aktuálních vědeckých poznatků a inovaci předmětů reflektujících potřeby praxe.
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period7/2016 - 12/2016
ProviderFond vzdělávací politiky MŠMT
Statefinished
Praktická aplikace mobilních zařízení jako nástroje realizace výstupů vybraných vzdělávacích oblastí RVP
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Tablet ve výuce
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Mobilní technologie jaké nástroj kompetentního pedagoga
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Vzdělávání budoucích učitelů v souladu s požadavkem DZ MŠMT 2015-2020 na zlepšování pedagogických dovedností učitelů s důrazem na jejich profesní zaměření
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period7/2015 - 12/2015
ProviderFond vzdělávací politiky MŠMT
Statefinished
Clever helpers for teaching - using ICT in a simple and creative way
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period11/2014 - 9/2015
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Modernizace přípravy budoucích pedagogických pracovníků
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period9/2014 - 12/2014
ProviderFond vzdělávací politiky MŠMT
Statefinished
Inovation of doctoral study program "Information and communication technology"
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2013
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Formation and optimization of rules for managing adptive e-learning instruction
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Adaptive Individualization of Study through E-learning
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period6/2009 - 5/2012
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Systémová podpora rozvoje technické gramotnosti v MSK
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderPedagogická fakulta, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
rss
social hub