The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Human Geography and Regional Development

Jan Havrlant

Jan Havrlant

Academic degree, name, surname:doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc.
Room, floor, building: L 148, Building L
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Human Geography and Regional Development (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2339
+420 606 785 128
E-mail:
Personal website:No record found.Růst turistické atraktivity obcí v Beskydech: Případová studie horské obce Bílá, Česko
Jan Havrlant
Year: 2020, Geographia Cassoviensis
journal article

Rozmístění služeb vázaných na cestovní ruch
Jan Havrlant, Jan Ženka, Luděk Krtička
Year: 2018, En Face
specialist book chapter

Hornická činnost a rekultivace devastované krajiny na Karvinsku
Jan Havrlant
Year: 2016, Geografické rozhledy
journal article

Devastace a rekultivace krajiny na Karvinsku
Jan Havrlant
Year: 2015, Geographia Cassoviensis
journal article

Przemysł (1989-2015)
Jan Havrlant, Krzysztof Nowak
Year: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
specialist book chapter

Turystyka (1989-2015)
Jan Havrlant, Krzysztof Nowak
Year: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
specialist book chapter

Reclamation of devastated landscape in the Karviná region (Czech Republic)
Jan Havrlant, Luděk Krtička
Year: 2014, Environmental & Socio-economic Studies
journal article

Geografie cestovního ruchu v Americe
Jan Havrlant, Přemysl Mácha, Tadeusz Siwek
Year: 2012, Ostravská univerzita
specialist book

KIERUNKI I BARIERY MODERNIZACJI OŚRODKÓW SPORTÓW ZIMOWYCH W CZESKIM REGIONIE TURYSTYCZNYM BESKIDY
Jan Havrlant
Year: 2011, PRACE GEOGRAFICZNE, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków
journal article

Rozvoj a modernizace lyžařských rekreačních středisek v regionu Severní Moravy a Slezska
Jan Havrlant
Year: 2011, Geographia Cassoviensis
journal article

Růst turistické atraktivity obcí v Beskydech: Případová studie horské obce Bílá, Česko
Jan Havrlant
Year: 2020, Geographia Cassoviensis
journal article

Životní jubileum Petra Šindlera
Jan Havrlant
Year: 2019, Informace České geografické společnosti
journal article

Rozmístění služeb vázaných na cestovní ruch
Jan Havrlant, Jan Ženka, Luděk Krtička
Year: 2018, En Face
specialist book chapter

Změny atraktivity obcí v oblasti Moravskoslezských Beskyd
Jan Havrlant
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny atraktivity obcí v oblasti Moravskoslezských Beskyd - případová studie horské obce Bílá
Jan Havrlant
Year: 2018
abstract in proceedings

Hornická činnost a rekultivace devastované krajiny na Karvinsku
Jan Havrlant
Year: 2016, Geografické rozhledy
journal article

Přinese útlum těžby uhlí v OKD změny v životním prostředí?
Jan Havrlant
Year: 2016
abstract in proceedings

Přinese útlum těžby uhlí v OKD změny v životním prostředí?
Jan Havrlant
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přinese útlum těžby uhlí v OKR změny v životním prostředí?
Jan Havrlant
Year: 2016
abstract in proceedings

Revitalizace průmyslové krajiny na příkladu Karvinska
Jan Havrlant
Year: 2016
abstract in proceedings

Revitalizace průmyslové krajiny na příkladu města Karviná
Jan Havrlant
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Devastace a rekultivace krajiny na Karvinsku
Jan Havrlant
Year: 2015, Geographia Cassoviensis
journal article

Przemysł (1945-1989)
Jan Havrlant, Krzysztof Nowak, Tadeusz Siwek
Year: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
specialist book chapter

Przemysł (1989-2015)
Jan Havrlant, Krzysztof Nowak
Year: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
specialist book chapter

Turystyka (1989-2015)
Jan Havrlant, Krzysztof Nowak
Year: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
specialist book chapter

Reclamation of devastated landscape in the Karviná region (Czech Republic)
Jan Havrlant, Luděk Krtička
Year: 2014, Environmental & Socio-economic Studies
journal article

Rekultivace průmyslové krajiny Karvinska k rekreačnímu využití
Jan Havrlant
Year: 2014
abstract in proceedings

Rekultivace průmyslové krajiny Karvinska k rekreačnímu využití
Jan Havrlant
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané problémy regionů ČR I
Jan Havrlant
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Karvinsko mění image devastované hornické krajiny
Jan Havrlant
Year: 2013, Těšínsko - vlastivědný časopis
journal article

Geografie cestovního ruchu v Americe
Jan Havrlant, Přemysl Mácha, Tadeusz Siwek
Year: 2012, Ostravská univerzita
specialist book

Mezinárodní cestovní ruch - Destinace Evropa a Rusko
Jan Havrlant, Vladimír Baar, Petr Žufan
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané problémy rozvoje Moravskoslezského kraje
Jan Havrlant, Tomáš Boruta, David Walter Novák, Petr Rumpel, Petr Žufan, Petr Šindler ... other authors
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Exkurze - Vývoj krajiny Ostravské průmyslové oblasti
Jan Havrlant
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Geologicko-geografická exkurze do Solnhofenu a do oblasti rakouských a německých Alp
Jan Havrlant, Vladimír Baar, Zuzana Houdková, Vincenc Kopeček
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

KIERUNKI I BARIERY MODERNIZACJI OŚRODKÓW SPORTÓW ZIMOWYCH W CZESKIM REGIONIE TURYSTYCZNYM BESKIDY
Jan Havrlant
Year: 2011, PRACE GEOGRAFICZNE, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków
journal article

Komplexní regionální marketing periferního rurálního regionu Jesenicko
Petr Rumpel, Tomáš Boruta, Ondřej Slach, Pavel Bednář, Jan Havrlant, David Walter Novák, Pavel Ptáček, Petr Žufan ... other authors
Year: 2011, Aleš Čeněk
specialist book

Mezinárodní cestovní ruch
Jan Havrlant, Tomáš Boruta, Oldřich MIČAN
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rozvoj a modernizace lyžařských rekreačních středisek v regionu Severní Moravy a Slezska
Jan Havrlant
Year: 2011, Geographia Cassoviensis
journal article

Influence of the Recreational Potential and Soft Factors on Tourism in the Jeseníky Region
Jan Havrlant
Year: 2010, -Moravian Geographical reports (text k tisku)
journal article

Nové trendy a perspektivy cestovního ruchu a lázeňství na Jesenicku
Jan Havrlant
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska
Jan Havrlant
Year: 2010, Zpravodaj Hnědé uhlí
journal article

Analýza příčin regionálních disparit v regionu Jesenicka ve vazbě na cestovní ruch. In: Rumpel, P., Boruta, T., Novák, D.: Analýza příčin regionálních disparit v modelovém regionu Jesenicko v kontextu teorie regionálního marketingu
Jan Havrlant, Petr Rumpel
Year: 2009, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Jesenicko - rekreační infrastruktura a měkké faktory cestovního ruchu
Jan Havrlant
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Vencálka
Jan Havrlant
Year: 2009, -Informace České geografické společnosti
journal article

Měkké faktory cestovního ruchu v oblasti Jesenicka
Jan Havrlant
Year: 2009
abstract in proceedings

Měkké faktory cestovního ruchu v oblasti Jesenicka
Jan Havrlant
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Měkké faktory cestovního ruchu v regionu Jesenicka
Jan Havrlant
Year: 2009
abstract in proceedings

Moravskoslezský kraj
Jan Havrlant, Autorský Kolektiv
Year: 2009, Nakladatelství ČGS, s.r.o.
specialist book chapter

Perspektivy cestovního ruchu v periferním regionu Jesenicka
Jan Havrlant
Year: 2009
abstract in proceedings

Perspektivy cestovního ruchu v periferním regionu Jesenicka
Jan Havrlant
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ruch turystyczny w regionie Jeseníky - problemy i perspektywy RT
Jan Havrlant
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Geografické aspekty rozvoje cestovního ruchu v jesenickém regionu, Geographical aspects in the Development of Tourism in the Jeseníky region
Jan Havrlant
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Geografické aspekty rozvoje cestovního ruchu v jesenickém regionu, Geographical aspects in the Development of Tourism in the Jeseníky region
Jan Havrlant
Year: 2008, -Geografické informácie
journal article

Geografický výzkum cestovního ruchu v periferních oblastech regionu Severní Moravy a Slezska. Geographical research of Tourism in a peripheral area in the North Moravian and Silesian region (In Czech)
Jan Havrlant
Year: 2008
abstract in proceedings

Geografický výzkum cestovního ruchu v periferních regionech Severní Moravy a Slezska
Jan Havrlant
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Geografický výzkum cestovního ruchu v periferních regionech Severní Moravy a Slezska, Geographical research of Tourism in a peripheral area in the North Moravian and Silesian region (in Czech)
Jan Havrlant
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Geografie cestovního ruchu I. - Základy geografie cestovního ruchu
Jan Havrlant
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Geografie cestovního ruchu II. - Geografie cestovního ruchu ČR
Jan Havrlant
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pozice cestovního ruchu v ČR a v regionu Severní Moravy a Slezska
Jan Havrlant
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Współczesne trendy w rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej Beskidów Czeskich
Jan Havrlant
Year: 2007
abstract in proceedings

Změny ve druhém bydlení v rekreačních prostorech Beskyd
Jan Havrlant
Year: 2007
abstract in proceedings

Zvláštnosti vývoje turisticko-rekreačních struktur v regionu Beskyd
Jan Havrlant
Year: 2007
abstract in proceedings

Zvláštnosti vývoje turisticko-rekreačních struktur v regionu Beskyd
Jan Havrlant
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Modernizace turistické infrastruktury v euroregionech Beskydy a Těšínské Slezsko
Jan Havrlant
Year: 2006
abstract in proceedings

Problematika druhého bydlení v beskydském zázemí ostravské aglomerace
Jan Havrlant
Year: 2006
abstract in proceedings

Rozvoj infrastruktury v oblasti cestovního ruchu Beskydy
Jan Havrlant
Year: 2005
abstract in proceedings

Vývoj rekreačních forem cestovního ruchu v oblasti Beskyd
Jan Havrlant
Year: 2005
abstract in proceedings

Changes in the use of second housing facilities in the Beskydy Mts.
Jan Havrlant
Year: 2004, Moravian geographical reports
journal article

Vývoj druhého bydlení v Moravskoslezských Beskydech
Jan Havrlant, Jan Havrlant
Year: 2004, PřF Univerzity Karlovy
specialist book chapter

Beskydy, Cestovní ruch a rekreace jako fenomény rozvoje pohraničního regionu
Jan Havrlant
Year: 2003
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Potenciál, projekty a možnosti rozvoje cestovního ruchu v pohraničním regionu Beskyd
Jan Havrlant
Year: 2003
abstract in proceedings

Specifika vývoje druhého bydlení v beskydském zázemí ostravské aglomerace
Jan Havrlant
Year: 2003
abstract in proceedings

Hospodářský zeměpis - regionální aspekty světového hospodářství
Jan Havrlant
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Možnosti využití potenciálu chat a rekreačních chalup v cestovním ruchu v rekreačním prostoru Ostravice-Bílá
Jan Havrlant
Year: 2002
abstract in proceedings

Možnosti využití rekreačního potenciálu objektů druhého bydlení v Beskydech
Jan Havrlant
Year: 2002
abstract in proceedings

Specifika a bariery cestovního ruchu v euroregionu Beskydy
Jan Havrlant
Year: 2001
abstract in proceedings

Specifika a bariery cestovního ruchu v euroregionu Beskydy
Jan Havrlant
Year: 2001
abstract in proceedings

Specifika a bariéry cestovního ruchu v euroregionu Beskydy
Jan Havrlant
Year: 2001, Ekonomická revue cestovnéhu ruchu
journal article

Specifika a bariéry cestovního ruchu v euroregionu Beskydy
Jan Havrlant
Year: 2001
abstract in proceedings

The Beskydy Euroregion as an area od travel and recreation
Jan Havrlant
Year: 2001
abstract in proceedings

The Beskydy Euroregion as an area of travel and recreation
Jan Havrlant
Year: 2001, Moravian geographical reports
journal article

The Beskydy Moutains - specific features and problems of the tourist area
Jan Havrlant
Year: 2001, Geografski obzornik
journal article

The Beskydy Moutains - specific features and problems of the tourist area
Jan Havrlant
Year: 2001
abstract in proceedings

Třinecko-postavení pohraniční v regionálním rozvoji České republiky se zřetelem k zapojení ČR do Evropských struktur, geogr. analýza příhraničního mikroregionu
Jan Havrlant
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Beskydy - Transformace pohraniční oblasti cestovního ruchu
Jan Havrlant
Year: 2000, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
specialist book

Možnosti rozvoje cestovního ruchu v třinecko-jablunkovském pohraničním prostoru
Jan Havrlant
Year: 2000
abstract in proceedings

Specifika a bariéry cestovního ruchu v eruroregionu Beskydy
Jan Havrlant
Year: 2000, Zeszyty naukowe nr. 7 KToGTE
journal article

Wirtschaftliche und okologische Zusammenhange und Veranderungen der Altindustrieregion Ostravsko
Jan Havrlant
Year: 2000
abstract in proceedings

Beskydy
Jan Havrlant
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Dopady těžby uhlí v příhraniční oblasti Karvinska
Jan Havrlant
Year: 1999
abstract in proceedings

Image beskydských rekreačních obcí
Jan Havrlant
Year: 1999
abstract in proceedings

Negative Influences of Coal Extraction in the Mining areas of the Karviná region
Jan Havrlant
Year: 1999
abstract in proceedings

Slabé stránky a problémy rozvoje cestovního ruchu v regionu Beskyd
Jan Havrlant
Year: 1999
abstract in proceedings

Specifika cestovního ruchu v euroregionu Těšinského Slezska
Jan Havrlant
Year: 1999
abstract in proceedings

Specifika cestovního ruchu v rekreační oblasti Beskyd a bariéry v rozvoji podnikatelských aktivit
Jan Havrlant
Year: 1999
abstract in proceedings

Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu IG PřF OU
Jan Havrlant
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Bariéry a potřeby rozvoje cest. ruchu v česko-sl. - polském pohraničním regionu Beskydy
Jan Havrlant
Year: 1998
abstract in proceedings

Následky důlní činnosti v regionu Karvinska
Jan Havrlant
Year: 1998
abstract in proceedings

Ostravsko a jeho zázemí - Beskydy - návrh transformace česko-slovensko-polské pohraniční oblasti cestovního ruchu
Jan Havrlant
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

Specifika ve vývoji cest. ruchu a rekreace v česko-slovensko-polském pohraničním regionu Beskydy
Jan Havrlant
Year: 1998
abstract in proceedings

Environmentálně postižené oblasti v České republice
Jan Havrlant
Year: 1997
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Hornictví a jeho trvalé následky v poddolované karvinské části Ostravské pánve
Jan Havrlant
Year: 1997
abstract in proceedings

Negativní vlivy důlní činnosti na Karvinsku na přírodní prostředí v období 1960 - 95
Jan Havrlant
Year: 1997
abstract in proceedings

Ochrana a rozvoj pohraničního regionu Horního Pokysucí s ohledem k jeho funkci
Jan Havrlant
Year: 1997
abstract in proceedings

Ochrana a rozvoj pohraničního regionu Horního Pokysucí s ohledem k jeho funkci
Jan Havrlant
Year: 1997
abstract in proceedings

Problémy rozvoje česko-slovensko-polského regionu Beskydy, jako oblasti cestovního ruchu
Jan Havrlant
Year: 1997
abstract in proceedings

The Consequences of Coal Mining in the Natural Environment of the Karviná region
Jan Havrlant
Year: 1997
abstract in proceedings

Milionový nárůst cestovního ruchu ve slezské části česko-polského pohraničí
Jan Havrlant
Year: 1996
abstract in proceedings

Rozvoj mezinárodního cestovního ruchu ve slezské části česko-polského pohraničí v 1. polovině 90. let
Jan Havrlant
Year: 1996
abstract in proceedings

Co nás proslavilo - 3. díl
Jan Havrlant
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Co nás proslavilo - 3. díl
Jan Havrlant
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kysuce a Kysučania
Jan Havrlant, Otto Obst
Year: 1995, Kysucké muzeum
specialist book chapter

Opady atmosferyczne w przygranicznych obszarach ostrawskiego okregu przemyslowego i rybnickiego okr. Weglowego
Jan Havrlant, Andrzej Jankowski, A. Kamiński
Year: 1995
abstract in proceedings

Přihraniční region Beskydy, jeho problémy a potřeby v možnostech československo-polské spolupráce
Jan Havrlant
Year: 1995
abstract in proceedings

Valašsko
Jan Havrlant, J. Salagovič, Jaroslav Vencálek, A Kolektiv
Year: 1994
published expert opinions, reviews

Problematika rekreační zatíženosti Hrubého Jeseníku, podoblasti cestovního ruchu I. kat
Jan Havrlant
Year: 1993
abstract in proceedings

Geografické aspekty rozvoje cestovního ruchu a rekreace v Jeseníkách
Jan Havrlant
Year: 1992
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Rozklad opadow atmosferycznych na przygranicznych obszarach OPO i ROW v w latach 1961-1980
Jan Havrlant, Andrzej Jankowski, A. Kaminski
Year: 1992
abstract in proceedings

Rozvoj rekreačních ubytovacích zařízení v bruntálském okrese
Jan Havrlant
Year: 1992
abstract in proceedings

Vliv imisí na lesy v jesenické oblasti
Jan Havrlant
Year: 1991
abstract in proceedings

Znečištění ovzduší a stav lesních porostů v oblasti Jeseníků z hlediska předpokladů dalšího rozvoje cestovního ruchu a rekreace
Jan Havrlant
Year: 1991
abstract in proceedings

Hodnocení lesních porostů a jejich změn v oblasti Jeseníků ve vztahu k cestovnímu ruchu a rekreaci (Závěrečná výzkumná zpráva VÚ SPZV II-7-4/03
Jan Havrlant
Year: 1990
research reports and final reports of opposed grants

Příspěvek k hodnocení přírodních podmínek karvinského okresu ve vztahu k potřebám krátkodobé rekreace
Jan Havrlant
Year: 1990
abstract in proceedings

Vlastivědná příručka pro učitele 2. st. ZŠ
Jan Havrlant, O. Mikšánek, Kolektiv Autorů
Year: 1989
published expert opinions, reviews

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
ZOTZPOchrana a tvorba život. prostředí v ČR
BAKS2Bakalářský seminář 2
BZGVUČást SZZ: Geografie
EKOGFEkonomická geografie 1
EKOG1Ekonomická geografie 1
EXRC1Exkurze - regiony ČR 1
EXRGCExkurze z regionální geografie ČR
EXRGEExkurze z regionální geografie Evropy
MCREVDestinace cest. ruchu - Evropa
MCRZKMezinárodní cestovní ruch - úvod
OBPGUObhajoba bakalářské práce
OBPUGObhajoba bakalářské práce
OMPUGObhajoba diplomové práce
PRMSKVybr. probl. rozvoje Moravskosl. kraj
QCRRRCestovní ruch v rozvoji regionů
QEGCREkonomická geografie a reg. rozvoj Česka
QKACRKultur.-společen. aspekty cestov. ruchu
QMKC1Kapitola v monografii v češtině 1
QMKC2Kapitola v monografii v češtině 2
QMKZ1Kapitola v monografii v cizím jazyce 1
QMKZ2Kapitola v monografii v cizím jazyce 2
QMOC1Monografie v češtině 1
QMOC2Monografie v češtině 2
QMOZ1Monografie v cizím jazyce 1
QMOZ2Monografie v cizím jazyce 2
RGCRQRegionální geografie ČR - seminář A
RGCRWRegionální geografie ČR - seminář B
RGCRXRegionální geografie ČR A
RGCRYRegionální geografie ČR B
SZBGUČást SZZ: Geografie
VPRCRVybrané problémy regionů České republiky
XCRUVMezinárodní cestovní ruch
XGECRGeografie cestovního ruchu
XMCREDestinace cest. ruchu - Evropa
XPMSKVybrané problémy rozvoje MS kraje
XRGCZRegionální geografie ČR
XVPCRVybrané problémy regionů ČR
YEKOGGeografie ekonomická
YRGCRRG I Geografie ČR
YZKGDZávěrečná zkouška geografie s didaktikou
Y1SZGZávěrečná zkouška geografie s didaktikou
Y3GCRGeografie cestovního ruchu ČR
Y3SZZZávěrečná zkouška
7EGR3Vybrané problémy průmyslových regionů
7ERC1Exkurze - regiony Česka 1
7EXCZExkurze z regionální geografie Česka
7GCRUGeografie cestovního ruchu
7RGCRRegionální geografie Česka
7RGCSRegionální geografie Česka - seminář
7RGCZRegionální geografie Česka
7XEK3Vybrané problémy průmyslových regionů
7XGCRGeografie cestovního ruchu
7XRCZRegionální geografie Česka


AuthorTitleType of thesisYear
Walek PetrThe Social environment-didactics of geographyAdvanced thesis  
Švadlenková VeronikaTeaching the local area through project-based learning on the example of Prague 10 and 15Advanced thesis 2015 
Orct MartinFieldwork of Geography in model area HořiceAdvanced thesis 2012 
Jahnová PetraTourism in the Beskydy Mountains and its importance in the local development - Case Study of the Ostravice and Morávka municipalitiesMaster's thesis 2020 
Chovančík DavidTechnical monuments and their role in local development (Case study of the East Moravia region)Master's thesis 2019 
Haltmarová TerezaSki resorts in Czechia and their importance in the local development Case Study of the Pec pod Sněžkou, Červená Voda and Čenkovice municipalitiesMaster's thesis 2019 
Raszková IvanaAgrotourism and Rural Development on the Example of the Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2019 
Dekař MartinTourism and its impact on the development of the Jeseníky-východ regionMaster's thesis 2018 
Müller JakubTourism and its impact on the development of the Ore Mountains - area WestMaster's thesis 2018 
Király LukášTourism and its impact on the development of the Těšínské Slezsko regionMaster's thesis 2017 
Poláchová VendulaTourism and its impact on the development of the Jeseníky-západ and Králický Sněžník regionsMaster's thesis 2017 
Vdolečková DagmarAir pollution in the Ostrava region and its impact on the health of the populationMaster's thesis 2017 
Vinkler PavelPossibilities of development of tourism in the Beskydy EuroregionMaster's thesis 2013 
Platošová JanaPresumptions and trends in development of incoming tourism in PolandMaster's thesis 2012 
Drážná BarboraPossibilities of development of balneology tourism in the tourist region JesenickoMaster's thesis 2011 
Adamová MarieThe possibilities of tourism and recreation development in the region of ZlínMaster's thesis 2010 
Kopecká LenkaPosibilities of regional development in Mikulovsko microregion focused on transborder cooperationMaster's thesis 2010 
Lasák JiříThe Possibilities of tourism development of the region of OpavaMaster's thesis 2010 
Pipa RadekPossibilities of development of tourism in the Vysočina regionMaster's thesis 2010 
Blažková MartinaTransformation of binding and free tourism in the recreation area Frýdlant nad Ostravicí-Čeladná-Kunčice pod OndřejníkemMaster's thesis 2009 
Chnúrik PeterDevelopement of ekotourism in the area of Horní KysuceMaster's thesis 2009 
Havlásková LucieOpportunities of Wine Tourism Development in ZnojemskoMaster's thesis 2009 
Zetková EliškaPossibilities of regional development in Euroregion Bílé Karpaty focused on transborder cooperationMaster's thesis 2009 
Židík MilošPossibilities of turism development in Orlicke horyMaster's thesis 2009 
Benešová VeronikaRestructuring of manufactory industry in Frydek-Mistek micro-region.Master's thesis 2008 
Frkal TomášTransformation fixed and free tourism in recreation area Praděd - Malá Morávka - Karlova Studánka - VidlyMaster's thesis 2008 
Henneberg PavelIndustry restructuralization in the Pardubice regionMaster's thesis 2008 
Janeček PřemyslIndustry restructuring in Zlin regionMaster's thesis 2008 
Klosová KateřinaPossibilities of development of choice tourism forms in recreation area of Vrbensko, Albrechticko and OsoblašskoMaster's thesis 2008 
Konrádová VeronikaPossibilities of Travel Movement Development in Recreational Area Staré Hamry - Grúň - Bílá - Bílý KřížMaster's thesis 2008 
Macková LenkaPerspectives of tourism development in Slezska Harta - Kruzberk recreation areaMaster's thesis 2008 
Šiřina JanDevelopment posibilities of selected types of tourism in Karvina regionMaster's thesis 2008 
Žaludová MichaelaPerspectives of Wine Tourism Development in Region SlovackoMaster's thesis 2008 
Kuděla JaroslavImage of town OstraviceMaster's thesis 2007 
Šámalová AlenaRevitalization of uranium mining area in Česká Lípa districtMaster's thesis 2007 
Brtna DavidThe possibilities of development of tourist trade in area of ŠumperskoMaster's thesis 2006 
Dostál MilanDevelopment possibilities of tourism in Vallachian areaMaster's thesis 2006 
Ehler TomášProposal for development of tourism infrastructure in Ostravice municipalityMaster's thesis 2006 
Gřešica JakubTransformation of facilites for atricled and free tourism in the Jablunkov recreation areaMaster's thesis 2006 
Hrazdílek JiříProposal for development of tourism infrastructure in the recreational area of Malenovice - Lysá horaMaster's thesis 2006 
Loriš PavelStudy of and proposals for the development of agrotourism within the Region of BeskydyMaster's thesis 2006 
Lukeš JakubPerspectives of tourism development in Euro Region Těšínské SlezskoMaster's thesis 2006 
Boruta TomášPossibilities of Recreational and Cognitive Tourism Infrastructure Development in Ostrava and its HinterlandMaster's thesis 2005 
Kytlík TomášMožnosti rozvoje mikroregionu OrliceMaster's thesis 2005 
Piekarczyk PetrImage of the town ČeladnáMaster's thesis 2005 
Sýkorová EvaAlternatives for developing tourism within the region of Central MoravaMaster's thesis 2005 
Trojek IgorDevelopment of external trade of Czech Republic after 2000Master's thesis 2005 
Dekleva FilipChanges in the attractiveness of recreation centers in the tourist area Beskydy-Valašsko (for example Bílá - Kohútka)Bachelor's thesis 2021 
Lipanská AnnaCongress tourism in the Czech RepublicBachelor's thesis 2020 
Olejárová DenisaDevelopment and importance of international tourism in MontenegroBachelor's thesis 2020 
Stehnová VeronikaTourism in the Lipno region and its importance in the local development - Case study of the municipality of Lipno nad VltavouBachelor's thesis 2020 
Kobza JanChanges of attractiveness of the tourist resorts Kouty nad Desnou - Červenohorské sedloBachelor's thesis 2019 
Maczurková TerezaEducational trails in Czechia and their role in tourismBachelor's thesis 2019 
Gutek RadimPreconditions and importance of international tourism in SloveniaBachelor's thesis 2018 
Jahnová PetraChanges of  attractiveness of the villages in the  Slezská Harta areaBachelor's thesis 2018 
Pokorný OndřejChanges in the attractiveness of the village Velké KarloviceBachelor's thesis 2018 
Polková HanaChanges of attractiveness of the tourist resort Oščadnica - Velká RačaBachelor's thesis 2018 
Chovančík DavidTourism potential of narrow gauge railways in the area of  South Bohemia and Jeseníky mountainsBachelor's thesis 2017 
Peterek ZbyněkTourism and its impact on the development of the Podyjí areaBachelor's thesis 2017 
Baranová PavlínaCurrent trends in the development of tourism in OstravaBachelor's thesis 2016 
Mikuš DanielPreconditions and importance of international tourism in SwitzerlandBachelor's thesis 2016 
Vincenec PetrChanges in the use of military territory on the example of MT Libava and BoleticeBachelor's thesis 2016 
Vondrák TomášDevelopment of international tourism in CroatiaBachelor's thesis 2016 
Blanář RadimTourism products for tourist groups - seniors ( for example the tourist area of Jižní Čechy)Bachelor's thesis 2015 
Kapusta TomášThe assumptions and the importance of international tourism in AustriaBachelor's thesis 2015 
Mladenková RomanaTourism products for tourist groups - seniors ( for example the tourist area of Jižní Morava)Bachelor's thesis 2015 
Bělíková KateřinaSpa tourism in the Karlovy Vary regionBachelor's thesis 2014 
Hyjánek TomášDevelopment of golf tourism in the region Severní Morava a SlezskoBachelor's thesis 2014 
Koukal MartinPresumptions and trends in development of incoming tourism in NorwayBachelor's thesis 2014 
Poláchová VendulaTourist infrastructure in the region Horní PomoravíBachelor's thesis 2014 
Ruszová MagdalénaSpa tourism in the region Slovácko and ZlínskoBachelor's thesis 2014 
Šos MarcelDevelopment of activities of tourist information centers in the Euroregion PradědBachelor's thesis 2013 
Štefancová MonikaPrerequisites of tourism of France (for example, the Alps region and Côte d'Azur)Bachelor's thesis 2013 
Baitoukou RenátaCoal mining, its impacts, and ganges in the mining landscape of mining territory Darkov Mine .Bachelor's thesis 2012 
Király LukášPreconditions of tourist trade in HungaryBachelor's thesis 2012 
Procházková PetraPreconditions of tourist trade in GermanyBachelor's thesis 2012 
Serafínová PetraCoal mining, its impacts and changes in the mining landscape of Stonava Mine territoryBachelor's thesis 2012 
Zaoralová KateřinaSpa Tourism in Darkov and Klimkovice SpaBachelor's thesis 2012 
Durczok DavidDevelopment of activities of tourist information centers in the Euroregion Těšín SilesiaBachelor's thesis 2011 
Němcová MonikaCoal mining, its impacts, and changes in the mining landscape of mining territory Karviná Mine.Bachelor's thesis 2011 
Semelová JanaPreconditions of tourist trade in ItalyBachelor's thesis 2011 
Windisch JanAnalysis of soft factors of tourism in the Jeseník and Žulová microregionBachelor's thesis 2011 
Hrbková HanaIndustrial restructuralization of produce in the Opava districtBachelor's thesis 2010 
Vinkler PavelConditions for Tourism in the Poodří areaBachelor's thesis 2010 
Světlíková VendulaAgrotourism in the Praděd EuroregionBachelor's thesis 2009 
Drážná BarboraThe specifics of fair and conqressional tourism in the Czech RepublicBachelor's thesis 2008 
Kolařík PetrTRANSFORMATION OF TOURISM INFRASTRUCTURE IN THE JESENÍKY REGIONBachelor's thesis 2008 
Kresta JanIndustrial zones as the factors of regional development ( on the example of the Frýdek-Místek district)Bachelor's thesis 2008 
Marková NatálieAnalysis of wine tourism in SlovakiaBachelor's thesis 2007 
Maryniok TomášStructural changing process of chosen industrial branches in Třinec RegionBachelor's thesis 2007 
Pavlíčková ŠárkaAnalyse of industry in microregion ProstějovBachelor's thesis 2007 
Pipa RadekPreconditions for tourist trade in tourist region VysočinaBachelor's thesis 2007 
Rusková EvaAnalysis of industry in Nový Jičín RegionBachelor's thesis 2007 
Borový LukášAnalyse of incoming tourism in the Czech RepublicBachelor's thesis 2006 
Židík MilošLocation and realization preconditions for development of tourist trade in Orlické HoryBachelor's thesis 2006 


Druhé bydlení v ČR a vztah k jiným formám cestovního ruchu
Main solverdoc. RNDr. Jan Havrlant, CSc.
Period1/2001 - 12/2003
Provider
Statefinished
rss
social hub