Publications
Fulop-Tsutsui interactions on quantum graphs
Taksu Cheon, Ondřej Turek
Year: 2010, PHYS LETT A
journal article

FUZZY REASONING MODEL FOR DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTY
Jiří Bartoš, Jaroslav Procházka, Cyril Klimeš, Bogdan Walek, Martin PEŠL
Year: 2010
abstract in proceedings

Fuzzy Set Shape Optimization
František Huňka, Viktor Pavliska
Year: 2010
abstract in proceedings

Fuzzy transformace obrazu
Marek Vajgl, Martin KOTYRBA
Year: 2010, Automatizace
journal article

Fyzikální praktikum 2
František Karlický, Daniel Hrivňák, Vladimír Lysenko
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fyzikální rozbor naměřených údajů o nasákavosti hornin a odparu z volné plochy u vybraných typů hornin
Dalibor Dvořák
Year: 2010
research reports and final reports of opposed grants

Geoelectrical surveys for the feasibility study of the Bawanur dam site
Pavel Bláha, Vít Černý, Roman Duras, Jan Fousek, Otto Horský, Milan Lazecký, Jan Oprchal, Petr TÁBOŘÍK, Ali Peshawa, Bakhtiar Q. Aziz
Year: 2010, EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment
journal article

Geoelektrické vlastnosti blokovobahenních proudů
Karel Šilhán
Year: 2010, Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
journal article

Geofyzika
Dalibor Dvořák
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Geografie a zdraví
Jaroslav Vencálek, Petr Chalupa
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Geografie mezi tím, co bylo a bude
Jaroslav Vencálek
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

GEO/HYDROGEO/GEOMORFOLOGICKÉ STUDIUM SEVERNÍHO MONGOLSKA VE VZTAHU K STABILITĚ PERMAFROSTU A KRAJINĚ, ČÁST I: KHENTEJSKÉ HORY A NÁRODNÍ PARK GORKHI-TERELJ
Jindřich Kynický, Radka Bartošová, Hana Cihlářová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Geometric mechanics on nonholonomic submanifolds
Olga Krupková
Year: 2010, Communications in Mathematics
journal article

Geopolitické aspekty západnej hranice Poľska
Robert Ištok
Year: 2010
abstract in proceedings

Geopolitika, globalistika, medinárodná politika
Robert Ištok, Tomáš Koziak, A Kol.
Year: 2010, Neuveden
specialist book

German medieval cemetery in Brno, Czech Republic: Preliminary results of anthropological analysis
Michal Živný
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

GIS Day 2010
Renata Popelková, Monika Mulková, Martin Adamec, Luděk Krtička
Year: 2010
organizing conference, workshop

Glaciation in the surroundings of Prášilské Lake (Bohemian Forest, Czech Republic)
Pavel Mentlík, Jozef Minár, Eva Břízová, Lenka Lisá, Petr TÁBOŘÍK, Václav Stacke
Year: 2010, GEOMORPHOLOGY
journal article

Governance of Product Innovation in the Development of Outdoor Activities: A Case Study of Rychleby Trail
Ondřej Slach, Tomáš Boruta, Blanka Marková
Year: 2010, Journal of Outdoor Activities
journal article

Gravitationally induced caves and other discontinuities detected by 2D electrical resistivity tomography: Case studies from the Polish Flysch Carpathians
Tomáš Pánek, Włodzimierz Margielewski, Petr TÁBOŘÍK, Jan Urban, Jan Hradecký, Czesław Szura
Year: 2010, GEOMORPHOLOGY
journal article

Greylisting method analysis in real SMTP server environment - Case-study
Tomáš Sochor
Year: 2010
abstract in proceedings

Habitat requirements and significance of artificial habitats of critically endangered dragonfly Sympetrum depressiusculum
Aleš Dolný
Year: 2010, Časopis Slezského muzea v Opavě
journal article

Helmholtz conditions and their generalizations
Radka Malíková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Helmholtz conditions and their generalizations
Radka Malíková, Olga Krupková
Year: 2010, Balkan Journal of Geometry and Its Applications
journal article

Helmholtz conditions and their generalizations
Radka Malíková, Olga Krupková
Year: 2010, Balkan Journal of Geometry and Its Applications
journal article

High-energy asymptotics of the spectrum of a periodic square-lattice quantum graph
Pavel Exner, Ondřej Turek
Year: 2010, J PHYS A-MATH THEOR
journal article

Higher order Grassman fibrations and the calculus of variations
Demeter Krupka, Michal Krupka
Year: 2010, Balkan Journal of Geometry and Its Applications
journal article

Historical chronology of rockfall in the Moravskoslezské Beskydy Mts.
Karel Šilhán
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historical chronology of rockfall in the Moravskoslezské Beskydy Mts.
Karel Šilhán
Year: 2010
abstract in proceedings

Historické výpočetní pomůcky a netradiční metody aritmetických výpočtů
Zuzana Václavíková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historické výpočetní pomůcky a netradiční metody aritmetických výpočtů
Zuzana Václavíková
Year: 2010
abstract in proceedings

Historie počítacích strojů aneb od prstů k počítači
Zuzana Václavíková
Year: 2010
organizing conference, workshop

Hlasovací schémata pro tajná hlasování
Petr Šamánek
Year: 2010
abstract in proceedings

Hodnocení potenciálního rizika výskytu účinné látky chlorpyrifos ve vodních útvarech povodí Odry
Jiří Šajer, Hana Sezimová, Ivana Truxová
Year: 2010
abstract in proceedings

Hodnocení procesů strategického řízení ve venkovských obcích a mikroregionech
David Walter Novák
Year: 2010
abstract in proceedings

Hodnocení znečištění ovzduší na dopravních stanicích ČHMÚ v ČR
Vladimíra Volná, Blanka Krejčí, Hana Sezimová
Year: 2010
abstract in proceedings

Holocene development of the large slope deformation Kykula, Kysucké Beskydy Mts. (Slovakia)
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Horizontal form on jet bundle
David john Saunders
Year: 2010, Balkan Journal of Geometry and Its Applications
journal article

Hrajeme si s čísly
Marek Pomp, Zuzana Václavíková
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Hudba jako zdroj rezistenčních geografických/geopolitických imaginací
Vincenc Kopeček, Tomáš Drobík
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

I. ročníku Letní přírodovědné školy aneb jak se učí přírodní vědy
Marie Solárová
Year: 2010
organizing conference, workshop

Ichthyofauna of the Odra River basin in Moravia and Silesia
Bohumír Lojkásek
Year: 2010, Neuveden
specialist book chapter

Identifikace (dis)konektivit vodních toků za využití makrogranulometrické analýzy korytových sedimentů (Moravskoslezské Beskydy)
Václav Škarpich, Tomáš GALIA, Jan Hradecký, Jan Peč
Year: 2010, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
journal article

Influence of Alkylammonium Cation on Multisweep Cyclic Voltammetry of Cu(II) on Carbon Paste Electrode Modified with Montmorillonite
Zuzana Navrátilová, Zuzana Hranická
Year: 2010, Sensing in Electroanalysis
journal article

Influence of the Recreational Potential and Soft Factors on Tourism in the Jeseníky Region
Jan Havrlant
Year: 2010, -Moravian Geographical reports (text k tisku)
journal article

Informačné technológie a školský experiment vo vyučovaní chémie
Dana Kričfaluši, Lenka Harvanová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Informační a komunikační technologie pro učitele 1. stupně ZŠ
Vladimíra Sehnalová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Interakce reálného prostoru a kyberprostoru.
Jan KIELAR
Year: 2010
abstract in proceedings

Internal structure, time constraints and recent activity of the Uspenskoye megalandslide (North Caucasus foredeep, Russia)
Tomáš Pánek
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Internal structure, time constraints and recent activity of the Uspenskoye megalandslide (North Caucasus Foredeep, Russia)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán
Year: 2010
abstract in proceedings


