Publications




Odborná stáž Katholieke Universiteit Leuven
Lukáš Choleva
Year: 2010
work experience abroad

Odborná stáž na mořské výzkumné stanici Jordánské univerzity a zapojení se do americko-jordánského projektu
Ivona Horká
Year: 2010
abstract in proceedings

Okénko do historie šifer
Petra Konečná
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Okénko do historie šifer a počítaček
Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2010
organizing conference, workshop

Okénko do historie šifer a počítaček
Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2010
organizing conference, workshop

On Helmholtz-like forms
Radka Malíková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

On the irrationality of the factorial series II
Jaroslav Hančl, Robert Tijdeman
Year: 2010, J NUMBER THEORY
journal article

Open problems on densities II.
Ladislav Mišík, Rita Giuliano-Antonini, Georges Grekos
Year: 2010
abstract in proceedings

Optimalizace studijních oborů pod programem Aplikovaná matematika
Petra Konečná
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Optimalizace studijních oborů programu Aplikovaná matematika na PřF OU
Petra Konečná
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Optimization methods of economic policy
Tibor Paulík
Year: 2010
abstract in proceedings

Organophosphorus Pesticide Residues in Sediments and Soils in the Czech Republic
Hana Sezimová, Jiří Šajer, Ivana Truxová, Barbora Podhorná
Year: 2010
abstract in proceedings

Ovaries and germline cysts and their evolution in Dermaptera (Insecta)
Waclaw Tworzydlo, Szczepan M. Bilinski, Petr Kočárek, Fabian Haas
Year: 2010, ARTHROPOD STRUCT DEV
journal article

Ovlivňuje věkové stáří porostu pravděpodobnost napadení herbivorního hmyzu?
Jan Šipoš, Pavel Drozd
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Oxidative stress symptoms in Norway spruce needles (Picea abies L. KARST.)
Václav Krpeš
Year: 2010, Folia oecologica
journal article

Oživení průmyslové krajiny Porúří
Ondřej Slach
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PARALELNÍ VARIANTA DIFERENCIÁLNÍ EVOLUCE
Petr Bujok
Year: 2010
abstract in proceedings

Partial results of the first bibliometric analysis of the Czech geography
Tadeusz Siwek, Artur Bajerski
Year: 2010
abstract in proceedings

Patterns and processes in the evolution of the eukaryotic endomembrane system
Marek Eliáš
Year: 2010, Molecular Membrane Biology
journal article

Periclimenes laevimanus sp. nov. from Vietnam, with a review of the Periclimenes granulimanus species group (Crustacea: Decapoda: Palaemonidae: Pontoniinae)
Zdeněk Ďuriš
Year: 2010, ZOOTAXA
journal article

Perpendicular pursuit motion as a model of nonholonomic mechanical system
Martina STOLAŘOVÁ
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Perpendicular pursuit motion as a model of nonholonomic mechanical system
Martina STOLAŘOVÁ
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Photodissociation dynamics of ionic argon pentamer.
Pavla Pukowiecová, F.X. Gadéa, René Kalus
Year: 2010, J CHEM PHYS
journal article

Pigment composition and functional state of the thylakoid membranes during preparation of samples for pigment-protein complexes separation by nondenaturing gel electrophoresis
Václav Karlický, Jana Podolinská, L. Nadkanská, Michal Štroch, Martin Čajánek, Vladimír Špunda
Year: 2010, PHOTOSYNTHETICA
journal article

Pilotní výstupy hodnocení kvality strategických plánů rozvoje obcí a regionů
David Walter Novák
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pilotní výstupy hodnocení kvality strategických plánů rozvoje obcí a regionů
David Walter Novák
Year: 2010
abstract in proceedings

Podmínky demokratizace v de facto státech: případová studie Abcházie
Tomáš Hoch, Vladimír Baar, Vincenc Kopeček
Year: 2010, Středoevropské Politické studie
journal article

Podpora přírodovědného vzdělávání na PřF OU - formy a zkušenosti
Dana Kričfaluši
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podpora přírodovědného vzdělávání na PřF OU - formy a zkušenosti
Dana Kričfaluši
Year: 2010, Chemické rozhlady
journal article

Podziały wewnętrzne w Republice Czeskiej
Tadeusz Siwek
Year: 2010, Przegląd Geograficzny
journal article

Politická geografia
Robert Ištok, A Kolektiv
Year: 2010, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
specialist book

Politické strany v zemích Jižního Kavkazu
Vincenc Kopeček
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Popularizace chemie jako základ efektivního vzdělávání
Marie Solárová, Václav Slovák
Year: 2010
abstract in proceedings

Porovnání metod SCS-CN a Green-Ampt pomocí citlivostní anylýzy na základě změn indexu předchozí srážky
Jan Unucka, Michaela Hořínková, Veronika Říhová, Petr Vavroš, Martin Adamec
Year: 2010
abstract in proceedings

Possibilities of the semi-distributed and distributed models in forest hydrology on example of the Ostravice basin
Jan Unucka, Milan Jařabáč, Veronika Říhová, Jozef Richnavský, Michaela Hořínková, Ondřej Malek, Petr Bobáľ, Michal Podhorányi, Martin Ďuricha, Petr Vavroš, Boris Šír, Martin Adamec, Dušan Žídek
Year: 2010, Časopis Beskydy / The Beskids Bulletin
journal article

Postsovětský prostor po dvaceti letech
Vladimír Baar
Year: 2010, Geografické rozhledy
journal article

Posudek na habilitační práci - Použití ligninolytických hub v bioremediačních technologiích
Kateřina Malachová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Potamonautes lipkei, a new species of African freshwater crab (Decapoda, Potamonautidae) from Senegal
Zdeněk Ďuriš, Milan Koch
Year: 2010, Brill Academic Pub
specialist book chapter

Potravní biologie ohrožených druhů marší (Orthoptera: Tetrigidae)
Šárka Grucmanová, Zuzana Filipcová, Kateřina Kuřavová, Lenka Bradová, Petr Kočárek
Year: 2010
abstract in proceedings

Potřeba obratu pozornosti od sektorového ke komplexně teritoriálnímu přístupu studia území
Jaroslav Vencálek
Year: 2010, Geografia Cassoviensis
journal article

Použijte Google Earth jako marketingový nástroj
Luděk Krtička
Year: 2010, -
journal article

Použití sémantických sítí
Martin Žáček
Year: 2010
abstract in proceedings

Povstání Maxameda ibn Cabdalla Xasana a počátky somálského nacionalismu
Kateřina Rudincová
Year: 2010, Nový Orient
journal article

PowerNiche
Pavel Drozd, Vojtěch Novotný
Year: 2010
software

Predikce časových řad pomocí Elliottových vln
Martin Kotyrba
Year: 2010
abstract in proceedings

Presence of modern pesticides in surface waters in the Odra River basin
Jiří Šajer, Hana Sezimová
Year: 2010, Neuveden
specialist book chapter

Problematika mezinárodně-právního uznání států existujících de facto
Vladimír Baar, Zuzana Houdková
Year: 2010
abstract in proceedings

PROBLEMATIKA TEPELNÝCH EFEKTŮ ADSORPCE IONTŮ TĚŽKÝCH KOVŮ NA UHLÍKATÝCH LÁTKÁCH
Boleslav Taraba
Year: 2010
abstract in proceedings

Problémy tradičního přístupu objektově-orientovaného modelování
Zdeněk MELIŠ
Year: 2010
abstract in proceedings

Proč neměl konflikt v Adžárii (1991-2004) ozbrojený charakter
Tomáš Hoch
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


