Publications
Fuzzy rational approximation of irrationals
Ladislav Mišík, Jaroslav Hančl, János Tóth
Year: 2009, Fuzzy sets and systems
journal article

Fyziologické změny působené oxidativním stresem na smrkových porostech.
Václav Krpeš
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

General Scheme of the Western Carpathians Stream Channel Behaviour
Jan Hradecký, Václav Škarpich
Year: 2009
abstract in proceedings

General Scheme of the Western Carpathians Stream Channel Behaviour
Jan Hradecký, Václav Škarpich
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Generalizace a typování v datovém modelování
František Huňka, Ferdinand MÁCHA
Year: 2009
abstract in proceedings

Generalized augmentation to control the false discovery exceedance in multiple testing
Ivan Křivý, Alessio Farcomeni
Year: 2009
published expert opinions, reviews

GEneralized Resolution Deductive System
Hashim Habiballa
Year: 2009
software

Geneze vnitrohorských kuželů v Moravskoslezských Beskydech - morfometrické předpoklady
Karel Šilhán
Year: 2009
abstract in proceedings

Genius loci
Jaroslav Vencálek
Year: 2009, -Geografické rozhledy
journal article

Genius loci a marné volání po nové hodnotové orientaci v regionálním rozvoji
Jaroslav Vencálek
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Genius loci jako součást nového paradigmatického přístupu ke studiu krajinné reality
Jaroslav Vencálek
Year: 2009, -Acta Geographica Universitatis Comenianae
journal article

Geochronologie a dynamika vybraných svahových deformací v oblasti Kysuckých Beskyd
Petr TÁBOŘÍK
Year: 2009
research reports and final reports of opposed grants

Geoekológia
Peter Tremboš, Jozef Minár, Ľudovít Mičian, Jan Hradecký
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Geografické polia a priestorová organizácia krajiny (pokus o vyjasňovanie základných konceptov)
Jozef Minár
Year: 2009, Geografický časopis
journal article

Geographical fields and spatial organisation of landscape
Jozef Minár
Year: 2009
abstract in proceedings

Geographisches Institut der Eberhard Karls Universität Tübingen
Ondřej Slach
Year: 2009
work experience abroad

Geomorfologie blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech
Karel Šilhán
Year: 2009
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Geomorphic evidence of ancient catastrophic flow type landslides in the mid-mountain ridges of the Western Flysch Carpathians (Czech Republic)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán
Year: 2009, International Journal of Sediment Research
journal article

GIS Day 2009
Renata Popelková, Martin Adamec, Luděk Krtička, Monika Mulková
Year: 2009
organizing conference, workshop

Global Optimization of molecular structures
Karel Oleksy
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Globální oteplování a změny státních hranic
Vladimír Baar
Year: 2009
radio and televison broadcast

Greylisting - long term analysis of anti-SPAM effect
Tomáš Sochor
Year: 2009
abstract in proceedings

Havarijní stavy znečištění vodních toků povodí horní Moravy
Jana Bohdálková, Jiřina Vontorová
Year: 2009
abstract in proceedings

Helle Zukunft der schwarzen Ostrava-Karvina Steinkohleregion?
Petr Rumpel
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Henry Eyring Center for Theoretical Chemistry, University of Utah, Utah, USA
Aleš Vítek
Year: 2009
work experience abroad

Historie čísel a výpočetních pomůcek
Zuzana Václavíková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historie šifrování
Petra Konečná
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historie, úspěchy a význam objevů českých geologů v Mongolsku
Ivana Polášková, Radka Bartošová, Jindřich Kynický
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historie, úspěchy a význam objevů českých geologů v Mongolsku
Ivana Polášková, Radka Bartošová, Jindřich Kynický
Year: 2009
abstract in proceedings

Hniloby introdukovaných drevín v sídlach Slovenska
Světlana Gáperová, P. Trhan, Ján Gáper
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide-dammed lakes in the Flysch Carpathians
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2009
abstract in proceedings

Hospodářsko politické důsledky nové institucionální ekonomie
Tibor Paulík
Year: 2009
abstract in proceedings

How JAZZ Rocks Teaching Iterative Software Development
Jaroslav Procházka
Year: 2009
abstract in proceedings

How many heteropteran species can live on alien goldenrods Solidago canadensis and S. gigantea in Europe?
Magdalena Roháčová, Pavel Drozd
Year: 2009, BIOLOGIA
journal article

ICT při tvorbě inkluzivního prostředí na univerzitě
Zdeňka Telnarová
Year: 2009
abstract in proceedings

Identification and quantification of UV-absorbing phenolic compounds in barley leaves. Standardization of HPLC-DAD technique
Jakub Nezval, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Identifikace disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zejména biomasy. In: Rumpel, P., Boruta, T., Novák, D.: Analýza příčin regionálních disparit v modelovém regionu Jesenicko v kontextu teorie regionálního marketingu
Krystyna Nováková, Petr Rumpel, Tomáš Boruta, David Walter Novák
Year: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

IEEE Transaction on Evolutionary Computation
Josef Tvrdík
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Impact of alien crayfish species on conservation of native crayfish in the Czech Republic
Adam Petrusek, Pavel Kozák, Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Miloš Buřič, Eva Kozubíková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Influence of the site conditions on the windstorm impact
Jozef Minár, Vladimír Falťan, Martin Bánovský, Zuzana Damankošová, Miroslav Kožuch
Year: 2009, Landform Analysis
journal article

Informační gramotnost a vzdělávání učitelů chemie v nových podmínkách
Dana Kričfaluši
Year: 2009
abstract in proceedings

Inovace laboratoře biochemie v oblasti biochemických separačních metod a enzymové kinetiky
Michal Haluzík, Rudolf Peter
Year: 2009
research reports and final reports of opposed grants

Inovativní plánovací kultura v rámci strategie IBA Emscher park
Ondřej Slach, Tomáš Boruta, Petr Rumpel
Year: 2009, Regionální studia
journal article

Institut für Informatik, Freie Universität Berlin, Berlin
Eva Volná
Year: 2009
work experience abroad

Integrace Informačních systémů s mobilními zařízení s podporou Javy
Petr Šaloun, Tomáš Tureček
Year: 2009
abstract in proceedings

Integračné ambície Turecka a problém ochrany ľudských práv
Robert Ištok, Tomáš Koziak
Year: 2009, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Politologický zborník
journal article

Interkaláty na bázi sodného a vápenatého jílu z pohledu termické analýzy a dalších metod.
Jiří Pavlovský, T. Vystrčilová, Martin Mucha, Václav Slovák, Michal Ritz, E. Brendler, M. Valášková
Year: 2009
abstract in proceedings

International Virtual Seniors Educational University
Zdeňka Telnarová
Year: 2009
abstract in proceedings

Introduction to the issues of slope deformations in the Veľká Rača massif (the Kysucké Beskydy Mts.)
Petr TÁBOŘÍK, Václav Škarpich
Year: 2009
abstract in proceedings

Introduction to the issues of slope deformations in the Veľká Rača massif (the Kysucké Beskydy Mts.)
Petr TÁBOŘÍK, Václav Škarpich
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


