Publications
Použití lineární regrese pro odhad parametrů lineárního dynamického modelu
David SIKORA
Year: 2009
abstract in proceedings

Pôvodcovia hnilôb najčastejšie infikovaných introdukovaných drevín v sídlach
Ján Gáper, P. Trhan, Světlana Gáperová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Preliminary Studies on the Phylogeny of the Genus Orthotrichum Inferred from Nuclear ITS Sequences
Jakub Sawicki, Vítězslav Plášek, Monika Szczecińska
Year: 2009, ANN BOT FENN
journal article

Prevalence of the Crayfish Plague Pathogen Aphanomyces astaci in Invasive American Crayfishes in the Czech Republic
Eva Kozubíková, Lenka Filipová, Pavel Kozák, Zdeněk Ďuriš, M. P. Martín, Javier Diéguez-Uribeondo, Birgit Oidtmann, Adam Petrusek
Year: 2009, CONSERV BIOL
journal article

Prezentace kartografických výstupů závěrečných prací pomocí ArcGIS Server
Martin Adamec
Year: 2009
abstract in proceedings

Prezentace kartografických výstupů závěrečných prací pomocí ArcGIS Server
Martin Adamec
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Principles of CG -- Curriculum and Feedback
Alexej Kolcun
Year: 2009
abstract in proceedings

Problematika kleče v Hrubém Jeseníku
Leo Bureš, Radim Kočvara, Tomáš Kuras, Jan Hradecký
Year: 2009
abstract in proceedings

Problematika odpadů v Moravskoslezském kraji
Radka Bartošová, Radka Bartošová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Problematika posypového materiálu na Ovčárenské silnici
Jaroslav Aichler, Martin Adamec, Leo Bureš, Jan Hradecký, Radek Dušek, Josef P. Halda, Radim Kočvara, Tomáš Kuras, Lukáš Merta, Tomáš Pánek, Magda Zmrhalová
Year: 2009
abstract in proceedings

Problematika reintrodukcí a hospodářského využití původních druhů raků v Evropě, realita a perspektivy v ČR
Pavel Kozák, Tomáš Policar, Antonín Kouba, Miloš Buřič, Zdeněk Ďuriš
Year: 2009, Bulletin
journal article

Problems of (dis)continuous sediment movement in the Býčinec Basin (the Moravskoslezské Beskydy Mts.)
Václav Škarpich
Year: 2009
abstract in proceedings

Problems of (dis)continuous sediment movement in the Býčinec Basin (the Moravskoslezské Beskydy Mts.)
Václav Škarpich
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Process and Value Chain Oriented Modeling: Combining both Perspectives into One
František Huňka, Miroslav Hučka, Josef Kašík, Dominik Vymětal
Year: 2009
abstract in proceedings

Programming languages as tools for structured description and simulation of information systems
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Cyril Klimeš
Year: 2009
abstract in proceedings

Programování na základních a středních školách
Rostislav Fojtík, Dita Jirásková
Year: 2009
abstract in proceedings

Project education with WebQuest
Vladimíra Sehnalová
Year: 2009
abstract in proceedings

Projevy antropogenních tlaků ve struktuře rybích společenstev tekoucích vod a predikce jejich vývoje
Bohumír Lojkásek
Year: 2009
research reports and final reports of opposed grants

Proměny zemědělství v horských oblastech
Petr Žufan, Petr Rumpel, Tomáš Boruta, David Walter Novák
Year: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Přeshraniční region ČR - SR ve světle holistických principů studia krajinné reality
Jaroslav Vencálek
Year: 2009
abstract in proceedings

Přesnost souřadnic z totálních stanic
Zdeněk Skořepa, Radek Dušek
Year: 2009, Geodetický a kartografický obzor
journal article

Reasoning in Software Support and Maintenance
Jaroslav Procházka, Cyril Klimeš
Year: 2009
abstract in proceedings

Recenze příspěvku do GeoScience Engineering
Václav Krpeš, Marie Valová, Silvia Bieleszová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Reflective Simulation Models and Their Use in Decision Making
Ivan Křivý
Year: 2009
abstract in proceedings

Regional distribution of technology-intensive manufacturing industries in the Czech republic with an accent on risk of delocalisation
Jan Ženka, Vladislav Čadil
Year: 2009, Prague Economic Papers
journal article

Regional European Crayfish Workshop: Future of Native Crayfish in Europe
Pavel Kozák, Tomáš Policar, Miloš Buřič, Antonín Kouba, Zdeněk Ďuriš
Year: 2009
organizing conference, workshop

Regionální politické elity Jesenicka z pohledu volební geografie
Monika Šumberová, Petr Rumpel, Tomáš Boruta, David Walter Novák
Year: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Regulace s fuzzy regulátory
Martin KOTYRBA
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Regulace s fuzzy regulátory
Martin KOTYRBA, Martin Žáček
Year: 2009
abstract in proceedings

Re-imageing of industrial cities in the Czech Republic: chosen drivers of the change
Petr Rumpel, Ondřej Slach, Pavel Bednář, Jaroslav Koutský
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Relationships within the Dermaptera based on ovary structure and oogenesis
Waclaw Tworzydlo, Fabian Haas, Petr Kočárek, Szczepan M. Bilinski
Year: 2009
abstract in proceedings

Reprezentace univerzálně kvantifikovaných rolí v deskripční logice
Marek Vajgl
Year: 2009
abstract in proceedings

Research of the cities of Moravian-Silesian region (Czech Republic) in the conditions of transformation
Petr Šindler
Year: 2009
abstract in proceedings

Results of Research About Exploitation ICT by Secondary School Teachers
Libor Koníček, Erika Mechlová, Martin Malčík, Libuše Švecová
Year: 2009
abstract in proceedings

Retail competition, consumer perception and decision process for grocery supermarkets in the post-socialist housing estates
Pavel Bednář
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Retrospektivní analýza vývoje krajiny s využitím geoinformačních technologií
Renata Popelková
Year: 2009
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Rezidenční development v městském obvodu Slezská Ostrava
Pavel Bednář
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Riziky řízený vývoj software
Jaroslav Procházka
Year: 2009, Systémová integrace
journal article

Role občanské společnosti v gruzínsko-abcházském konfliktu
Vincenc Kopeček
Year: 2009
work experience abroad

Role občanské společnosti v karabašském konfliktu
Vincenc Kopeček
Year: 2009
work experience abroad

Rozvoj městského centra v Ostravě v kontextu City-managementu
Ondřej Slach, Petr Rumpel, Tomáš Boruta
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozvoj městského centra v Ostravě v kontextu City-managementu
Ondřej Slach, Tomáš Boruta, Petr Rumpel
Year: 2009
abstract in proceedings

Ruch turystyczny w regionie Jeseníky - problemy i perspektywy RT
Jan Havrlant
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sazba odstavců do textových oblastí
Jan Šustek
Year: 2009, Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
journal article

SEGETÁLNÍ VEGETACE SEVERNÍ A STŘEDNÍ MORAVY
Šárka Cimalová
Year: 2009
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Sekundární biotopy jako nová centra diversity vážek
Aleš Dolný, Filip Harabiš
Year: 2009
abstract in proceedings

Selektivní extrakce vybraných karotenoidů
Barbora Hrvolová, Jiří Kalina
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Self-adaptive Variants of Differential Evolution with Exponential Crossover
Josef Tvrdík
Year: 2009, Analele Universitatii de Vest, Timisoara.Seria Matematica-Informatica.
journal article

Sémantické sdružování znalostí fuzzy expertního systému pro regulaci výšky hladiny v nádrži
Martin Žáček, Martin KOTYRBA
Year: 2009
abstract in proceedings

Serum adipocyte fatty acid binding protein levels in patients with type 2 diabetes mellitus and obesity: the influence of fenofibrate treatment.
Michal Haluzík, K. Anderlová, R. Doležalová, A. Adamíková, Denisa Haluzíková, J. Housová, Š. Svačina, Martin Haluzík
Year: 2009, PHYSIOL RES
journal article


