Publications
Genius loci jako součást nového paradigmatického přístupu ke studiu krajinné reality
Jaroslav Vencálek
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Genius přeshraničního regionu Slovenská republika - Česká republika jako fenomén nadregionální spolupráce
Jaroslav Vencálek
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Geoecological Effects of Mass-movements on Habitats - the Case Studies from the Western Carpathians (Czech Republic)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2008
abstract in proceedings

Geoecological Imprints Of Mass Movements On Habitats - Case Studies From The Czech Part Of The Western Carpathians (Czech Republic)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Jiří Švarc
Year: 2008, Moravian Geographical Reports
journal article

Geofyzikální výzkum v lokalitě Obora (SZ od Brna) a jeho aplikace na poznatky vývoje řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a Brnem
Karel Šilhán
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Geografická revue
Jaroslav Vencálek
Year: 2008, FPV UMB Banská Bystrica
specialist book chapter

Geografické aspekty rozvoje cestovního ruchu v jesenickém regionu, Geographical aspects in the Development of Tourism in the Jeseníky region
Jan Havrlant
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Geografické aspekty rozvoje cestovního ruchu v jesenickém regionu, Geographical aspects in the Development of Tourism in the Jeseníky region
Jan Havrlant
Year: 2008, -Geografické informácie
journal article

Geografický výzkum cestovního ruchu v periferních oblastech regionu Severní Moravy a Slezska. Geographical research of Tourism in a peripheral area in the North Moravian and Silesian region (In Czech)
Jan Havrlant
Year: 2008
abstract in proceedings

Geografický výzkum cestovního ruchu v periferních regionech Severní Moravy a Slezska
Jan Havrlant
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Geografický výzkum cestovního ruchu v periferních regionech Severní Moravy a Slezska, Geographical research of Tourism in a peripheral area in the North Moravian and Silesian region (in Czech)
Jan Havrlant
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Geografie na gymnáziích Těšínského Slezska - možnosti vývoje oboru po zavedení RVP.
Martin Kovář
Year: 2008
abstract in proceedings

Geografie transformace maloobchodní sítě města Ostravy
Pavel Bednář
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Geographisches Institut der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Ondřej Slach
Year: 2008
work experience abroad

Geography on the virtual universities
Martin Kovář
Year: 2008
abstract in proceedings

Geoinformatická podpora srážkoodtokového modelování
Martin Adamec, Jaromír Kaňok
Year: 2008
abstract in proceedings

Geokulturní aspekty vývoje státních struktur v Kavkazské oblasti
Vladimír Baar
Year: 2008
abstract in proceedings

Geomorphic Evidence of Debris Flows in Culmination Parts of the Czech Flysh Carpathians
Karel Šilhán, Tomáš Pánek
Year: 2008
abstract in proceedings

Geomorphic Evidence of Debris Flows in Culmination Parts of the Czech Flysh Carpathians
Karel Šilhán, Tomáš Pánek
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Geomorphic Evolution of the Crimean Mountains: Surface Uplift and Decay of Mountains by Giant Landslides
Tomáš Pánek
Year: 2008, Neuveden
specialist book

Geomorphologic and Geological Investigation of the Siruyeh Landslide, West Semirom (Iran)
Veronika Smolková
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Geomorphological evidence of fossil debris flows in the Czech part of the flysh Carpathians
Karel Šilhán, Tomáš Pánek
Year: 2008
abstract in proceedings

Geopolitical Context of Issues Connected with Water Resources
Robert Ištok, Tomáš Koziak
Year: 2008
abstract in proceedings

Geopolitical contexts of the problem of ensuring water supplies
Robert Ištok, Tadeusz Siwek, Vladimír Baar
Year: 2008, University of Ostrava
specialist book chapter

German language islands of Brno, Olomouc and Jihlava during German-Austrian irredentism in the autumn of 1918
Vladimír Baar
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Giant ancient landslide in the Alma water gap (Crimean Mountains, Ukraine): notes to the predisposition, structure, and chronology
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Year: 2008, Landslides, Springer
journal article

Giant Holocene landslides in the Crimean Mountains (Ukraine): types, distribution and predisposition
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Year: 2008
abstract in proceedings

Giant low-gradient landslidesin the northern periphery of the Crimean Mountains: predisposition, structure, chronology and links to adjacent regions
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Year: 2008
abstract in proceedings

Gigantic low-gradient landslides in the northern periphery of the Crimean Mountains (Uklraine)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Year: 2008, Geomorphology
journal article

GIS Day 2008
Renata Popelková, Martin Adamec, Luděk Krtička, Jakub Miřijovský
Year: 2008
organizing conference, workshop

Globalisation and Its Impact on Localities
Tadeusz Siwek, Tadeusz Siwek, Vladimír Baar, Vladimír Baar
Year: 2008
editorial work

Globalization and Language Diverzity
Vladimír Baar, Tadeusz Siwek, Vladimír Baar
Year: 2008, University of Ostrava
specialist book chapter

Grafika, animace a vnořená simulace systémů železniční dopravy
Ivan Křivý
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Havarijní stavy znečištění vodních toků povodí Odry a horní Moravy
Jana Bohdálková
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Historická chronologie blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech
Karel Šilhán, Tomáš Pánek
Year: 2008, Geomorphologica Slovaca et Bohemica
journal article

Hledání ázerbajdžánského pupku aneb Strastiplná pouť jednoho toponyma a etnonyma časem a prostorem
Vincenc Kopeček
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hledání ázerbajdžánského pupku aneb Strastiplná pouť jednoho toponyma a etnonyma časem a prostorem
Vincenc Kopeček
Year: 2008, Geografická revue
journal article

Hodnocení podmínek využitelnosti systému GPS jako zdroje geografických dat pro GIS v NP České Švýcarsko
Jakub Miřijovský
Year: 2008
abstract in proceedings

Hodnocení vlastností digestátu při anaerobní kofermentaci hovězí kejdy s dalšími organickými odpady.
Karel Obroučka, R. Kuča, M. Michnová
Year: 2008
abstract in proceedings

Hodnocení vlivu cestovního ruchu na krajiny Nízkého Jeseníku metodami GIS
Tadeusz Siwek
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Horyzonty tożsamości europejskich
Tadeusz Siwek
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Hospodářská politika a dlouhodobý růst
Tibor Paulík
Year: 2008
abstract in proceedings

Hospodářský zeměpis. Regionální aspekty světového hospodářství. 2. aktualizované vydání,
Vladimír Baar
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

ICT for motivation in education
Rostislav Fojtík, Svatava Fojtíková
Year: 2008
abstract in proceedings

Identification of Lineaments Based on Point Phenomena Occurrence - Mathematical Model
Jakub Miřijovský, Radek Dušek
Year: 2008
abstract in proceedings

Image Fusion on the Basis of Fuzzy Transforms
Irina Perfilieva, Martina Daňková
Year: 2008
abstract in proceedings

Impact of a catastrophic wind on various types of site in the Tatra National Park
Jozef Minár, Vladimír Falťan, Martin Bánovský, Zuzana Damankošová
Year: 2008, Folia Geographica, Series Geographica-physica
journal article

Implication of mycelium-associated laccase from Irpex lacteus in the decolorization of synthetic dyes
Kateřina Svobodová, A. Majcherczyk, Čeněk Novotný, U. Kues
Year: 2008, BIORESOURCE TECHNOL
journal article

Increase your mathematical intelligence
Jaroslav Hančl, Pavel Rucki
Year: 2008, Neuveden
specialist book

INFERENCE STRATEGIES FOR FUZZY DESCRIPTION LOGIC
Hashim Habiballa
Year: 2008, APLIMAT - Journal of Applied Mathematics
journal article


