Publications
Havarijní stavy znečištění vodních toků v povodí Odry
Jana Bohdálková
Year: 2007
abstract in proceedings

Havarijní stavy znečištění vodních toků v povodí Odry
Jana Bohdálková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Havarijní zhoršení jakosti povrchových vod v povodí Odry
Jana Bohdálková
Year: 2007
abstract in proceedings

Helmholtz Condition in the Geometry of Second Order Ordinary Differential Equations
Olga Krupková
Year: 2007, Academia PRess
specialist book chapter

Hluboká svahová deformace na Čertově mlýně
Tomáš Pánek, Petr TÁBOŘÍK, Jan Hradecký
Year: 2007
abstract in proceedings

Hluboké svahové deformace - rizikový faktor kulminační části českých Karpat
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Martin Adamec
Year: 2007
abstract in proceedings

Hodnocení řešení projektu IGA MZ ČR
Kateřina Malachová, Zdeněk Fiala
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Hodnocení řešení projektu IGA MZ ČR: Zhodnocení úrovně zdravotního rizika Goeckermanovy terapie (UV+dehet) psoriázy u dospělých
Kateřina Malachová, Zdeněk Fiala
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Hodnocení výsledků vzdělávání - praktická část
Libor Koníček, Martin Malčík, Helena Maťašeje, Veronika Mazurová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Hodnocení výsledků vzdělávání - teoretická část
Libor Koníček, Martin Malčík, Helena Maťašeje, Veronika Mazurová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Hodnocení výsledků vzdělávání - teoretická část
Erika Mechlová, Libor Koníček, Martin Malčík, Helena Maťašeje, Veronika Mazurová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Homomorphisms of fuzzy logic models based on sets with similarities
Jiří Močkoř
Year: 2007
abstract in proceedings

Hospodářskopolitické implikace ordoliberalismu
Tibor Paulík
Year: 2007
abstract in proceedings

Hospodářský zeměpis světa 2
Vladimír Baar
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

IBEI -- Institut Barcelona d?Estudis Internacionals
Tomáš Drobík
Year: 2007
work experience abroad

ICT v biologickém vzdělávání.
Pavel Drozd
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

ICT ve fyzice - průřezová témata a klíčové kompetence
Libor Koníček, Erika Mechlová
Year: 2007
abstract in proceedings

Image vybraných měst severní Moravy a českého Slezska
Petr Šindler
Year: 2007
abstract in proceedings

Immobilization of Heavy Metals and Phenol on Altered Bituminous Coals
Boleslav Taraba, Roman Maršálek
Year: 2007, Energy Sources, Part A
journal article

Impact of Multimedia Program Supercomet 2 on the Teacher and Pupils
Libor Koníček, Erika Mechlová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Implementace moderních trendů vzdělávání v biotechnologiích. Disertační práce.
Dana Kričfaluši, Vladimír Nápravník
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Increase your mathematical intelligence
Jaroslav Hančl, Pavel Rucki
Year: 2007, Ediční středisko Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Indukce fotosyntézy buku lesního a smrku ztepilého pod vlivem rozdílného spektrálního složení dopadající radiace
Martina Košvancová, Martin Navrátil, Otmar Urban
Year: 2007
abstract in proceedings

INFERENCE METHODS FOR FUZZY PREDICATE LOGIC BASED ON RESOLUTION PRINCIPLE
Hashim Habiballa
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

INFERENCE METHODS FOR FUZZY PREDICATE LOGIC BASED ON RESOLUTION PRINCIPLE
Hashim Habiballa
Year: 2007
abstract in proceedings

Informatika
Cyril Klimeš, Jan Skalka
Year: 2007, Enigma
specialist book

Information and Communication Technology in Education
Erika Mechlová
Year: 2007
editorial work

Information and Communication Technology in Education
Erika Mechlová
Year: 2007
organizing conference, workshop

Information retrieval in hydrochemical data using the latent semantic indexing approach.
Petr Praus, Pavel Praks
Year: 2007, JOURNAL OF HYDROINFORMATICS
journal article

Information System Process Management using Petri nets (in Czech)
Jaroslav Procházka, Cyril Klimeš
Year: 2007
abstract in proceedings

Inovace předmětu Cvičení z mikrobiologie
Kateřina Malachová, Jitka Frébortová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení
Petr Rumpel, Ondřej Slach, Tomáš Boruta
Year: 2007
abstract in proceedings

Inovace výběrových cvičení z mikrobiologie
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Petr Pečinka
Year: 2007
research reports and final reports of opposed grants

Inovace výuky předmětu Determinační praktikum - bezobratlí
Aleš Dolný
Year: 2007
research reports and final reports of opposed grants

Inovační potenciál venkova - teorie a praktické příklady
David Walter Novák
Year: 2007
abstract in proceedings

Inovativní koncepty v městském rozvoji
Ondřej Slach
Year: 2007
abstract in proceedings

Institut für Informatik, Freie Universität Berlin, Berlin
Eva Volná
Year: 2007
work experience abroad

Institute of Oceanography VAST, Nha Trang
Zdeněk Ďuriš
Year: 2007
work experience abroad

Integrace studentů se zdravotním postižením na Ostravské univerzitě
Eva Zezulková, Zdeňka Telnarová, Cyril Klimeš
Year: 2007
abstract in proceedings

Integrovaná projektová výuka v přírodovědném vzdělávání
Svatava Kubicová, Marie Solárová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Integrovaný dopravní systém jako faktor územního rozvoje
Tomáš Boruta
Year: 2007
abstract in proceedings

Interdisciplinarita a integrace přírodovědného vzdělávání
Marie Solárová
Year: 2007
abstract in proceedings

Internacionalizace maloobchodu: nové trendy a přístupy
Pavel Bednář
Year: 2007
abstract in proceedings

International Wokrshop on Political Geography
Monika Šumberová, Tomáš Drobík
Year: 2007
organizing conference, workshop

Interpolácia na štrukturovaných sieťach
Alexej Kolcun, Daniel Pravda
Year: 2007
abstract in proceedings

Interpolative IF-THEN Rules
Irina Perfilieva
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Invasive zebra mussel colonisation of invasive crayfish: a case study
Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Adam Petrusek
Year: 2007, Hydrobiologia
journal article

IRSAMC, Universite Paul Sabatier, Toulouse
René Kalus
Year: 2007
work experience abroad

Islamistic resistance: response to the Western Globalisation in the Realm of Civic Society
Tomáš Drobík
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Islamistic Responses to US Hegemony and World Order
Tomáš Drobík
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


