Publications
Manuál pro učitele K2 - kompetence ke kooperaci. Modul pro základní školy.
Erika Mechlová, Zdeněk Bužek, Martin Malčík
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Mapy v počítači
Martin Adamec, Renata Sedláriková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Marketing a marketingové dovednosti I
Šárka Zapletalová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Marketing a marketingové dovednosti II
Šárka Zapletalová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski
Petr Rumpel, Tadeusz Siwek
Year: 2006, Przegląd Geograficzny
journal article

Marketing v procesu změn
Hana Svobodová
Year: 2006
abstract in proceedings

Marketingový management měst, obcí a regionů
Tomáš Boruta, Ondřej Slach
Year: 2006
abstract in proceedings

Matematiceskije principy necetkoj logiki
Vilém Novák, Irina Perfilieva, Jiří Močkoř
Year: 2006, Fizmatlit Nauka
specialist book

Matematická analýza 4: Integrální počet
Olga Krupková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Matematická olympiáda - krajské kolo kategorie P
Hashim Habiballa
Year: 2006
organizing conference, workshop

Mechárium - unikátní výuková expozice mechorostů
Vítězslav Plášek, Šárka Cimalová, Tomáš Tureček, Ludmila Drobiková
Year: 2006
research reports and final reports of opposed grants

(Mega)sesuvy na vnějším kuestovém pásmu Krymských hor (ukrajina)
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Karel Šilhán
Year: 2006
abstract in proceedings

(Mega)sesuvy na vnějším kuestovém pásmu Krymských hor (Ukrajina): predispozice, stáří a vztah ke kvartérnímu vývoji reliéfu
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Year: 2006
abstract in proceedings

Mezinárodní konference
Petr Rumpel
Year: 2006
organizing conference, workshop

Mezinárodní konference Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení.
Petr Rumpel, Tomáš Boruta, Ondřej Slach
Year: 2006
organizing conference, workshop

Mezinárodní standardy pro finanční vykazování
Hana Filipczyková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Migrace jako globální fenomén
Jiří Novosák, Robert Stojanov, Tadeusz Siwek, Tomáš Drobík
Year: 2006, Mezinárodní politika
journal article

Mikroekonomie pro bakalářské studium
Tibor Paulík, Pavlína Pellešová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mobilní technologie jako pomocník při organizaci a správě projektů
Rostislav Fojtík
Year: 2006
abstract in proceedings

Model of the decision support system under condition of non determination
Cyril Klimeš
Year: 2006, Acta Electrotechnica et Informatica
journal article

Modelling of Krn+ clusters IV: Structural changes in Kr3+ and Kr4+.
René Kalus, Daniel Hrivňák, Aleš Vítek
Year: 2006, Chemical Physics
journal article

Modelling of rare-gas cluster cations - ab initio, excited states, and dynamics.
René Kalus, I. Paidarová, Daniel Hrivňák, Ivan Janeček, František Karlický, Petr Milko, Aleš Vítek, F.X. Gadéa
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Modelování a simulace procesů s využitím FPN
Jaroslav Knybel
Year: 2006
abstract in proceedings

Modelování a simulace vzdělávacích procesů pomocí FPN
Cyril Klimeš, Jaroslav Knybel
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Modelování přesnosti geomorfologických dat
Radek Dušek, Marek Drozdek
Year: 2006
abstract in proceedings

Modelování vlivu land use na odtokové vztahy s podporou GIS
Martin Adamec, Lucie Březková, Markéta Hanzlová, Jiří Horák, Jan Unucka
Year: 2006
abstract in proceedings

Modelovanie pedagogických procesov vysokej školy pomocou Petriho sietí
Cyril Klimeš
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Modelovanie pedagogických procesov vysokej školy pomocou Petriho sietí
Cyril Klimeš, Zoltán Balogh
Year: 2006
abstract in proceedings

Models and Real Experiments about Electrical Conductivity ? Supercomet2
Libor Koníček, Erika Mechlová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Models of Creation and Application of the Multimedia Program in Teaching Physics at Secondary Schools
Libor Koníček, Erika Mechlová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Moderní marketingový výzkum
Hana Svobodová
Year: 2006, Grada Publishing
specialist book chapter

Moderní metody matematiky: Analýza, topologie a geometrie
Olga Krupková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Moderní migrace. Stěhování se zvláštním významem.
Kateřina Sidiropulu Janků
Year: 2006, Sociální studia 1/2006 Život v pohybu
journal article

Moderní trendy v ekologii a ochraně přírody
Aleš Dolný, Pavel Drozd
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Moderní trendy v ekologii a ochraně přírody : Význam a využití nových ekologických poznatků
Svatava Kubicová, Aleš Dolný
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Moderní trendy v ekologii a ochraně přírody: význam a využití nových ekologických poznatků
Aleš Dolný, Pavel Drozd
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Moderní vzdělávací postupy ve výuce přírodopisu a biologie
Svatava Kubicová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Modernizace turistické infrastruktury v euroregionech Beskydy a Těšínské Slezsko
Jan Havrlant
Year: 2006
abstract in proceedings

Modulový systém dalšího vzdělávání učitelů
Eva Burianová
Year: 2006, Technologia vzdelávania - Učitel
journal article

Modulový systém dalšího vzdělávání učitelů
Eva Burianová
Year: 2006
abstract in proceedings

Modulový systém dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji
Eva Burianová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Monetary and non-monetary remittances within marginalized immigrant families.
Kateřina Sidiropulu Janků
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti mobilních technologií při řešení projektů a v organizaci času
Rostislav Fojtík
Year: 2006
abstract in proceedings

Možnosti mobilních technologií při řešení projektů a v organizaci času
Rostislav Fojtík
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

MOŽNOSTI SLEDOVÁNÍ UHLÍ A KOKSŮ POMOCÍ SMÁČECÍ A PULZNÍ PRŮTOKOVÉ KALORIMETRIE
Boleslav Taraba
Year: 2006
abstract in proceedings

Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
Tomáš Pánek, Karel Šilhán
Year: 2006
abstract in proceedings

Mutagenicity tests as a tool for effective evaluation of biodegradation of pollutants
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mutagenicity tests as a tool for effective evaluation of biodegradation of pollutants
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Čeněk Novotný, Tomáš Cajthaml
Year: 2006
abstract in proceedings

Mycetobiidae Crampton, 1924
Jan Ševčík, Ladislav Jedlička, Viera Stloukalová, Matúš Kúdela
Year: 2006, Univerzita Komenského
specialist book chapter

Mycetophilidae Newman, 1834
Jan Ševčík, Ladislav Jedlička, Vladimír Košel, Viera Stloukalová, Matúš Kúdela
Year: 2006, Univerzita Komenského
specialist book chapter


