Publications
TENDENCIES OF ICT APPLICATIONS IN EDUCATION
Erika Mechlová, Martin Malčík
Year: 2006
abstract in proceedings

Tepelné bilance v praxi průmyslových pecí.
J. Vlček, Karel Obroučka
Year: 2006
abstract in proceedings

Terminology of Nested Simulation Models
Ivan Křivý
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Thaumaleidae Bezzi, 1913
Jan Ševčík, Ladislav Jedlička, Viera Stloukalová, Matúš Kúdela
Year: 2006, Univerzita Komenského
specialist book chapter

The Bialskie Mts. (Eastern Sudetes, Poland), an extraordinary bryological area
Sylwia Wierzcholska, Vítězslav Plášek
Year: 2006, Biodiversity and Conservation
journal article

The Bialskie Mts. (Eastern Sudetes, Poland), an extraordinary bryological area
Sylwia Wierzcholska, Vítězslav Plášek
Year: 2006, Biodiv. Res. Conserv.
journal article

The crayfish plague in the Czech Republic - review of recent suspect cases and a pilot detection study.
Eva Kozubíková, Adam Petrusek, Zdeněk Ďuriš, Pavel Kozák, S. Geiger, R. Hoffmann, Birgit Oidtmann
Year: 2006, Bulletin Francais de la Peche et de la Pisciculture
journal article

The effects of black coal deep mining to the landscape development in Lazy mining area
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Fillers Distribution Influence on Rubber Compounds Thermal Conductivity
Pavol Kostial, Ivan Ružiak, Jana Kučerová, M Mokrysová
Year: 2006
abstract in proceedings

The Floods - a New Economical Problem
Lubomír Müller
Year: 2006
abstract in proceedings

THE GEOMORPHOLOGICAL TRANSFORMATION OF THE HODSLAVICKÝ JAVORNÍK BRACHYSYNCLINE (THE MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY MTS., CZECH REPUBLIC)
Barbara Žižková, Tomáš Pánek
Year: 2006, Moravian Geographical Reports
journal article

The hints of the pastness in the dynamic changing landscape
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

THE INFLUENCE OF OXYGEN CONTENT ON ZETA POTENTIAL OF CARBONACEOUS MATERIALS
Roman Maršálek, Václav Slovák
Year: 2006
abstract in proceedings

The preparation of method for the detection of mutagenicity of substances in water.
Zuzana Pavlíčková, Petr Kočárek, Andrea Fišerová, Vítězslav Plášek, Kateřina Malachová, Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Year: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

The response of wild type and chlorina f2 mutant of barley to increased PAR and UV radiation upon transfer from greenhouse to outdoor conditions
Michal Štroch, Sándor Lenk, Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Claus Buschmann
Year: 2006
abstract in proceedings

Theoretical modelling of post-ionization fragmentation of rare-gas trimer cations
Ivan Janeček, Daniel Hrivňák, René Kalus, F.X. Gadéa
Year: 2006, Journal of Chemical Physics
journal article

Towards a New States in South Africa: Will There Be a New State Established in South Africa?
Robert Ištok
Year: 2006
abstract in proceedings

Towards modeling of the Hen+ clusters: lowest excited ab initio energy surfaces of He3+ and analytical fits
René Kalus, Daniel Hrivňák, František Karlický, Ivan Janeček, I. Paidarová, Rudolf Polák, F.X. Gadéa
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Training of biology teachers in the ICT field
Svatava Kubicová
Year: 2006
abstract in proceedings

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Jaroslav Vencálek
Year: 2006
work experience abroad

Tri pohľady na Bézierovu krivku
Alexej Kolcun
Year: 2006
abstract in proceedings

Trojúhelníky růstu - specifický model asijské transhraniční spolupráce
Vladimír Baar
Year: 2006, Folia geographica
journal article

Tropical shrimps symbiosis with sponge and sea anemones.
Zdeněk Ďuriš
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Trvalo udržateľný rozvoj pohľadom ekonomickej teorie
Tibor Paulík, E. Valach
Year: 2006, Národohospodářský rozvoj
journal article

Tvorba aplikací v ORACLE FORMS I.
Zdeňka Telnarová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Tvorba databáze termochemických vlastností odpadů
J. Fiedor, Karel Obroučka
Year: 2006, Odpadové Fórum
journal article

Tvorba e-learningových kurzů pro technické obory
Erika Mechlová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Tvorba učebných materiálov pre operačné systémy typu UNIX
Cyril Klimeš, Peter Švec
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Učení se jazyku čtením textu z pohledu studenta učitelství němčiny. K roli a relevanci strategií textové práce
Pavla Zajícová
Year: 2006
abstract in proceedings

Účetnictví
Hana Filipczyková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úloha e-lerningových forem v systémech dalšího vzdělávání pracovníků
Cyril Klimeš, Eva Burianová
Year: 2006
abstract in proceedings

Unemployment : A Global Problem and Threat
Lubomír Müller
Year: 2006
abstract in proceedings

Universidad Catolica
Šárka Zapletalová
Year: 2006
work experience abroad

Universita Degli studi di Udine
Libuše Švecová
Year: 2006
work experience abroad

Université Jean Monnet, St-Etienne, Faculté des Sciences et Techniques
David Bartl
Year: 2006
work experience abroad

University of Humanities, Da Nang
Vladimír Baar
Year: 2006
work experience abroad

University of Patras
Petra Konečná
Year: 2006
work experience abroad

University of Udine
Jaroslav Hančl
Year: 2006
work experience abroad

Univerzita Karlsruhe, Botanický Institut II
Michal Štroch
Year: 2006
work experience abroad

Univerzita Karlsruhe, Botanický Institut II
Martin Navrátil
Year: 2006
work experience abroad

Univerzita Konštantína filozofa v Nitře
Cyril Klimeš
Year: 2006
work experience abroad

Univerzitné informačné systémy v náväznosti na portálové technológie
Cyril Klimeš
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Univerzitné informačné systémy v náväznosti na portálové technológie
Cyril Klimeš, Milan Turčáni
Year: 2006
abstract in proceedings

Univerzity a jejich vliv na regionální rozvoj
Vladimír Baar
Year: 2006
abstract in proceedings

User Behavior Patterns in the Course of Programming in C++
Petr Šaloun, Zdeněk Velart
Year: 2006
abstract in proceedings

Úvod do informatiky
Cyril Klimeš
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do teorie grafů
Petra Konečná
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do teorie množin a logiky 2
David Bartl
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Užití Topic Maps jako prostředku pro reprezentaci znalostí ze znalostní báze deskripční logiky
Marek Vajgl
Year: 2006
abstract in proceedings

Variační počet na varietách
Olga Krupková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


