Publications
Variační počet 1
Olga Krupková, Martin Swaczyna
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Varianty rozvoje vnitrních měst a city management
Tomáš Boruta, Ondřej Slach
Year: 2006
abstract in proceedings

Varianty rozvoje vnitrních měst a city management
Ondřej Slach, Tomáš Boruta
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Variation in incidence of male infanticide within subspecies of plains zebra (Equus burchelli)
Jan Pluháček, Luděk Bartoš, Jitka Víchová
Year: 2006, Journal of Mammalogy
journal article

Variational partial differential equations with differential constraints
Olga Krupková
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Various Process Wizard for Information Systems - FPN
Cyril Klimeš, Jaroslav Knybel
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Various process wizard for information systems - Using fuzzy Petri nets for process definition
Cyril Klimeš, Jaroslav Knybel, Jaroslav Procházka
Year: 2006
abstract in proceedings

Vibrace
Karel Hrnčíř
Year: 2006, ROVS - Rožnovský vzdělávací servis , s. r.o.
specialist book

Vliv CuCl2 na kinetiku oxidace oxidačně alterovaného uhlí
Michaela Liptáková, Václav Slovák
Year: 2006
abstract in proceedings

Vliv vodního stresu a anatomické stavby listu na vybrané druhy rodu Peperomia
Tomáš Tureček, Petr Kočárek, Vítězslav Plášek, Kateřina Malachová
Year: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Vnější vztahy Evropské unie
Tomáš Drobík, Vladimír Baar
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Vnější vztahy Evropské unie. Geoekonomické a geopolitické aspekty jejich makroregionální diferenciace
Vladimír Baar
Year: 2006, Ostravská univerzita
specialist book

Vnímání genia loci krajiny jako základ rozvoje regionální identity
Jaroslav Vencálek
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané problémy z regionální geografie zemí (část Frankofonie)
Martin Kovář
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vyhodnocení středohradištního pohřebiště na Václavském návrší v Olomouci
Richard Zatloukal, Michal Živný
Year: 2006
abstract in proceedings

Výpočty na bázi molekul DNA
Kateřina Kabieszová
Year: 2006
abstract in proceedings

Výskyt mechu Buxbaumia viridis v NPR Stužica (NP Poloniny)
Vítězslav Plášek
Year: 2006, Bull. Slov. Bot. Spoločn.
journal article

Výuka programování C++ v adaptivním systému AHA!
Zdeněk Velart, Petr Šaloun
Year: 2006
abstract in proceedings

Výuka předmětu Umělá Inteligence v LS, FPV UKF Nitra
Hashim Habiballa
Year: 2006
work experience abroad

Využití Botanické zahrady PřF OU V Ostravě ve výuce botanických disciplín katedry biologie a ekologie
Tomáš Tureček
Year: 2006
abstract in proceedings

Využití Botanické zahrady PřF OU V Ostravě ve výuce botanických disciplín katedry biologie a ekologie
Tomáš Tureček
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití elektrochemických metod při analýze genové exprese
Miloslava Fojtová, Petra Brázdilová, Petr Pečinka, Kateřina Cahová, Luděk Havran, Miroslav Fojta
Year: 2006
abstract in proceedings

Využití leteckých snímků a map při studiu paměti krajiny na příkladu severní části okresu Karviná
Renata Sedláriková
Year: 2006
abstract in proceedings

Využití statistických metod při monitorování zdravotního stavu populace se zaměřením na nádorová onemocnění
Josef Tvrdík, Hana Tomášková
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Využívání map a družicových snímků - současné trendy v geografii
Radek Dušek, Monika Mulková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vývoj konvergenčného procesu v krajinách V4
Tibor Paulík
Year: 2006, Perspective, vědecký časopis
journal article

Vývoj leteckého snímkování a jeho využití pro sledování vývoje těžby nerostných surovin na Jesenicku
Renata Sedláriková
Year: 2006
abstract in proceedings

Význam praktické výuky a ŠVP
Marie Solárová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Význam praktické výuky chemie a ŠVP
Marie Solárová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Water Streams as Antropogenically Disturbed Landscape Elements - Cases from Czech Carpathians.
Jan Hradecký
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Webové databáze pro přípravu odborníků v cestovním ruchu
Arnošt Wahla
Year: 2006, IDEA SERVIS
specialist book

Which logic is the real fuzzy logic?
Vilém Novák
Year: 2006, Fuzzy Sets and Systems
journal article

Why Are There So Many Species of Herbivorous Insects in Tropical Rainforests?
Vojtěch Novotný, Pavel Drozd, Scott Everet Miller, Miroslav Kulfán, Milan Janda, Yves Basset, George D. Weiblen
Year: 2006, Science
journal article

Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych Tychy
Tadeusz Siwek
Year: 2006
work experience abroad

Základy ekonomie. Distanční studijní opora
Tibor Paulík, Pavlína Pellešová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy financí
Hana Filipczyková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy fyziologie rostlin
Václav Krpeš, Miloslav Kincl
Year: 2006, Tiskárna Baloušek
specialist book

Základy mikrobiologie a imunologie.
Tomáš Adamus
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy programování v jazyce Java
Eliška Treterová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zavedení pojmu entropie na střední škole
Dalibor Dvořák
Year: 2006
abstract in proceedings

Zdroje a příčiny příchodu osob z oblastí původu do azylové infrastruktury České republiky.
Tadeusz Siwek, Robert Stojanov, Jiří Novosák, Martin Kovář, Michaela Pokrupová, Dana Baťová
Year: 2006
research reports and final reports of opposed grants

Zeměpis 1 - Planeta Země, Glóbus a mapa, přírodní složky a oblasti Země (učebnice a pracovní sešit)
Jaroslav Vencálek, Vít Voženílek, Jaromír Demek
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Zeta potenciál jílových minerálů
Roman Maršálek
Year: 2006, Chemické listy
journal article

Zkvalitnění a inovace výuky Cvičení z molekulární biologie
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Petr Pečinka
Year: 2006
research reports and final reports of opposed grants

Změny na povrchu částice uhlí při nízkoteplotní oxidaci
Václav Slovák, Roman Maršálek, Boleslav Taraba
Year: 2006
abstract in proceedings

Znalosti genia loci krajiny jako základ podporám regionálního rozvoje
Jaroslav Vencálek
Year: 2006
abstract in proceedings

Znalostmi řízený průchod kurzem
Zdeněk Velart, Petr Šaloun, Markéta Kalinská
Year: 2006
abstract in proceedings

Zosuvmi hradené jazerá
Veronika Smolková, Tomáš Pánek
Year: 2006, Geografia
journal article

Zpracování dokumentů v MS Word pro začínající uživatele
Eva Burianová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Životní formy rostlin a epifytní adaptace
Tomáš Tureček
Year: 2006, Svět exotických rostlin
journal article


