Publications
Distanční výuka předmětu Softwarová podpora tvorby projektů
Eva Burianová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Distanční výuka předmětu Softwarová podpora tvorby projektů
Eva Burianová
Year: 2005
abstract in proceedings

Distribuce opramenů - Slezské Beskydy
Tomáš Rozehnal
Year: 2005, Beskydy / The Beskids Bulletin
journal article

Distribuované výpočty
Cyril Klimeš
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Distribution of the invasive spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus) in the Czech Republic - history and present
Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Pavel Kozák, Tomáš Policar, Lenka Filipová, Monika Štambergová , Adam Petrusek
Year: 2005
abstract in proceedings

Dištančné vzdelávanie - modelovania paralelných procesov pomocou Petriho siete
Cyril Klimeš
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dištančné vzdelávanie - modelovania paralelných procesov pomocou Petriho siete
Cyril Klimeš
Year: 2005
abstract in proceedings

Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce trees cultivated under ambient and elevated CO2: the reasons of midday depression in CO2 assimilation
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Otmar Urban, Mirka Šprtová, Michal Marek
Year: 2005, Plant Science
journal article

Dobré ráno
Tomáš Tureček
Year: 2005
radio and televison broadcast

Dobré ráno
Kateřina Malachová
Year: 2005
radio and televison broadcast

Doplnění charakteristik lesních geobiocenóz Národní přírodní rezervace Mazák v Moravskoslezských Beskydech (Beskydský bioregion, Česká republika).
Otakar Holuša, Milan Žárník, Jaroslav Holuša
Year: 2005
abstract in proceedings

Dvě tváře pohoří Bucegi
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2005, Geografické rozhledy
journal article

Dynamics of excited rare gas cluster cations
Ivan Janeček, Daniel Hrivňák, René Kalus
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dynamics of xanthophyll cycle and non-radiative dissipation of excitation energy for Norway spruce in response to excess acclimation irradiance
Michal Štroch, Jiří Kalina, Vladimír Špunda, Kristina Kuldová
Year: 2005
abstract in proceedings

Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině
Václav Krpeš, Tomáš Herban
Year: 2005
published expert opinions, reviews

ECOLANG
Evžen Kindler
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Effect of the spin-orbit coupling in the dissociation dynamics of rare-gas ionic trimers
Daniel Hrivňák, René Kalus, F.X. Gadéa
Year: 2005, Europhysics Letters
journal article

Effects of different excitation and detection spectral regions on room temperature chlorophyll a fluorescence parameters
Michal Štroch, Jana Podolinská, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Year: 2005, Photosynthetica
journal article

Effects of waste coal-polluted sediments and possible causes of intersex occurrence in freshwater crayfish
Edita Mazurová, Luděk Bláha, K. Hilscherová, Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Ivan Holoubek, Paul D. Jones, John P. Giesy
Year: 2005
abstract in proceedings

Ekologická rizika a jejich možné důsledky na ekonomiku podniku
Miroslav Kaloč, O. Kuběna, Karel Obroučka
Year: 2005, Sborník Vědeckých Prací Vysoké Školy Báňské - Technické Univerzity Ostrava
journal article

Ekologické aspekty ve ?vodní? legislativě České republiky ? teorie a praxe
Vladimír Mana
Year: 2005
abstract in proceedings

Ekologické zátěže a ekonomický vývoj ostravského regionu II. - hydrosféra
Lubomír Müller
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ekologie rostlin
Václav Krpeš
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ekologie rostlin
Svatava Kubicová, Václav Krpeš
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Ekologie 1
Aleš Dolný
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Electrodeposition of metals on clay modified electrodes
Zuzana Navrátilová, Lenka Vaculíková
Year: 2005
abstract in proceedings

Environmentální výchova
Kateřina Malachová, Pavel Drozd, Zuzana Pavlíčková, Svatava Kubicová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Enzymatic detoxification in spiders from postindustrial dumps
Graźyna Wilczek, Agnieszka Babczyńska, Zdeněk Majkus, Pawel Migula
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Enzymatic detoxification in spiders from postindustrial dumps
Graźyna Wilczek, Agnieszka Babczyńska, Zdeněk Majkus, Pawel Migula
Year: 2005
abstract in proceedings

Erfahrungen bezüglich der Überwindung der Strukturprobleme in der Ostrauer Region
Petr Rumpel
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ethnic Identity vs. Declared Nationality in the Czech Part of Teschen Silesia (Zaolzie)
Tadeusz Siwek
Year: 2005
abstract in proceedings

Etické prvky v aplikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
Tadeusz Siwek
Year: 2005
abstract in proceedings

Etika hospodářských soustav
Tibor Paulík, Pavlína Pellešová
Year: 2005
abstract in proceedings

Euler-Lagrange and Hamilton equations for non-holonomic systems in field theory
Olga Krupková, P. Volný
Year: 2005, J. Phys. A: Math. Gen
journal article

European Union´s Specific Relations with ACP States
Vladimír Baar
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Evaluation of IPAQ questionnaire by FCA
Alena Lukasová, Vladimír Sklenář A Kol.
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Evaluation of Superconductivity Program
Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 2005
abstract in proceedings

EVALUATION OF SUPERCONDUCTIVITY PROGRAM
Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Evoluční algoritmy - principy a příklady
Josef Tvrdík
Year: 2005
abstract in proceedings

Evolutionary techniques for neural network optimization
Eva Volná
Year: 2005
abstract in proceedings

Extensional objects and complete sets in categories of fuzzy sets over MV-algebras
Jiří Močkoř
Year: 2005
abstract in proceedings

Farkas' Lemma and Linear Programming in Linearly Ordered Vector Spaces
David Bartl
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Farkas' Lemma and Linear Programming in Linearly Ordered Vector Spaces
David Bartl
Year: 2005
abstract in proceedings

Fauna Devínskej Kobyly
Petr Kočárek, Oto Majzlan
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Fauna vážek (Insecta: Odonata) vápencového lomu Kotouč ve Štramberku (Podbeskydský bioregion, Česká republika)
Aleš Dolný, Petr Pavlík
Year: 2005, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Faunisticky zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v Moravskoslezském kraji (Česká republika)
Petr Kočárek
Year: 2005, Práce a studie Muzea Beskyd
journal article

Fenofibrate treatment improves insulin sensitivity in mice with diet-induced obesity despite paradoxical increase in circulating resistin levels.
Denisa Haluzíková, Michal Haluzík, Zdena Lacinová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

First record of Guanchia obtusangula from Slovenia (Dermaptera: Forficulidae)
Petr Kočárek
Year: 2005, Acta Entomologica Slovenica
journal article

Florencie
Olga Krupková
Year: 2005
work experience abroad

Formative states - phenomenon of Sub-Saharan Africa?
Martin Kovář
Year: 2005
abstract in proceedings


