Publications
Meritum - účetní souvstažnosti 2005
Hana Filipczyková, A Kolektiv
Year: 2005, Aspi Publishing
specialist book

Městský marketing jako inovativní koncept řízení města
Petr Rumpel
Year: 2005
abstract in proceedings

Metodika monitoringu evropsky významného druhu - klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)
Aleš Dolný
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Metodika monitoringu evropsky významného druhu - klínatka žlutonohá (Gomphus flavipes)
Aleš Dolný
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Metodika monitoringu evropsky významného druhu - šidélko ozdobné (Coenagrion ornatum)
Aleš Dolný
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Metodika monitoringu evropsky významného druhu - vážka běloústá (Leucorrhinia albifrons )
Aleš Dolný
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Metodika monitoringu evropsky významného druhu - vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)
Aleš Dolný
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Metodika monitoringu evropsky významného druhu - vážka široká (Leucorrhinia caudalis )
Aleš Dolný
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Metodika monitoringu evropsky významného druhu šídlatka kroužkovaná (Sympecma paedisca)
Aleš Dolný
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Mikroekonomie: Učební text pro bakalářské studium
Václav Jurečka, Ivana Jánošíková
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mince z mladohradištních hrobů v Divákách v kontextu nálezů hrobových mincí z Moravy
Michal Živný
Year: 2005, Pravěk
journal article

MINING LINGUISTIC ASSOCIATIONS FROM NUMERICAL DATABASES
Vilém Novák, Irina Perfilieva, Antonín Dvořák, Quoqing Chen, Qiang Wei, Peng Yan
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

MINING LINGUISTIC ASSOCIATIONS FROM NUMERICAL DATABASES
Vilém Novák, Irina Perfilieva, Antonín Dvořák, Quoqing Chen, Qiang Wei, Peng Yan
Year: 2005
abstract in proceedings

Minulost a budoucnost malých autochtonních národů Evropy
Vladimír Baar
Year: 2005
abstract in proceedings

M-learning
Rostislav Fojtík
Year: 2005
abstract in proceedings

Mobile technologies and distance education
Rostislav Fojtík, Hashim Habiballa
Year: 2005
abstract in proceedings

Mobilní prostředky v e-learningu
Rostislav Fojtík
Year: 2005
abstract in proceedings

Modeling of education using Petri Nets
Jaroslav Knybel
Year: 2005
abstract in proceedings

Modelování fotoabsorpce iontových klastrů vzácných plynů
René Kalus
Year: 2005
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Modelovanie paralelných procesov pomocou pomocou Petriho siete
Cyril Klimeš
Year: 2005, Technológia vzdelávania
journal article

Models of Transborder Cooperation in Non-European Regions
Vladimír Baar
Year: 2005
abstract in proceedings

Modely a modelování ve výuce chemie s využitím grafického softwaru
Dana Kričfaluši
Year: 2005
abstract in proceedings

Modular system for post graduate education of teacher
Eva Burianová
Year: 2005
abstract in proceedings

Monitoring genotoxických polutantů v ŽP
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Čeněk Novotný
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Monitoring genotoxických polutantů v ŽP
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Čeněk Novotný
Year: 2005
abstract in proceedings

Moravskoslezský kraj - genius loci
Jaroslav Vencálek
Year: 2005, Ostravská univerzita
specialist book

Morfologické a geofyzikální projevy extenze vevrcholové partii Smrku (1276 m) v Moravskoslezských Beskydech
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, R. Duras
Year: 2005, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004
journal article

Možnosti integrace obsahu přírodovědných předmětů ve výuce chemie
Marie Solárová
Year: 2005
abstract in proceedings

Multi-agent simulation on disputed marketing situation
Evžen Kindler
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Multifactoral Analysis of the Trafic Potential of the Region
Lubomír Müller, Marie Müllerová
Year: 2005
abstract in proceedings

Mutagenicity as a criterion of the efficiency of biodegradation of synthetic dyes
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Iva Doležílková, Čeněk Novotný
Year: 2005, Journal of Applied Biomedicine
journal article

Mutagenicity of textile dyes
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Kateřina Svobodová, Čeněk Novotný
Year: 2005
abstract in proceedings

Mycetobiidae
Jan Ševčík, Jan Farkač, David Král, Martin Škorpík
Year: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
specialist book chapter

Mycetobiidae
Jan Ševčík, Miroslav Barták, Štěpán Kubík, Štěpán Kubík, Miroslav Barták
Year: 2005, Česká zemědělská univerzita
specialist book chapter

Mycetophilidae
Jan Ševčík, Miroslav Barták, Štěpán Kubík, Štěpán Kubík, Miroslav Barták
Year: 2005, Česká zemědělská univerzita
specialist book chapter

Mycetophilidae (bedlobytkovití)
Jan Ševčík, Jan Farkač, David Král, Martin Škorpík
Year: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
specialist book chapter

Mzdy, leasing, daně a dotace
Hana Filipczyková, Kolektiv Autorů Kolektiv Autorů
Year: 2005, ASPI
specialist book chapter

Nálezy ostnohřbetky Stictocephala bisonia (Hemiptera: Membracidae) v Moravskoslezském kraji (Česká republika)
Petr Kočárek
Year: 2005, Práce a studie Muzea Beskyd
journal article

Národ, nacionalizmus a štát v priestorovom kontexte
Robert Ištok
Year: 2005
abstract in proceedings

Nejnovější změny v oblasti mezinárodních účetních standardů.
Hana Filipczyková
Year: 2005, Daňová a hospodářská kartotéka.
journal article

Některé možnosti geografického modelování pomocí fuzzy množin.
Lubomír Müller
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nested Anticipation i Design of Reconfigurable Manufacturing Systems
Evžen Kindler, Pascal Berruet
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nested Anticipation i Design of Reconfigurable Manufacturing Systems
Evžen Kindler, Pascal Berruet
Year: 2005
abstract in proceedings

Neuere Angaben zur Ohrwurmfauna der Schweiz (Dermaptera)
Petr Kočárek, Ladislaus Rezbanyai-Reser
Year: 2005, Entomologische Berichte Luzern
journal article

Neural Network Synthesis by Means Of Analytic Programming - Preliminary Results
Ivan Zelinka, Eva Volná
Year: 2005
abstract in proceedings

New localities of Orthodontium linare (Orthodontiaceae, Bryopsida) in the south-western Poland.
Adam Stebel, Sylwia Wierzcholska, Vítězslav Plášek, Monika Staniaszek
Year: 2005, Acta Botanica Silesiaca
journal article

New records of Bolitophilidae, Mycetophilidae, Anisopodidae and Mycetobiidae (Diptera) from Slovakia
Jan Ševčík
Year: 2005, Biologia
journal article

New records of Sciophila Meigen from the Czech and Slovak Republics (Diptera: Mycetophilidae)
Jan Ševčík
Year: 2005, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

New taxa of Diadocidiidae (Diptera) from the Oriental region
László Papp, Jan Ševčík
Year: 2005, ACTA ZOOL ACAD SCI H
journal article

Non-clausal Resolution in Fuzzy Predicate Logic with Evaluated Syntax (background and implementation)
Hashim Habiballa
Year: 2005
abstract in proceedings


