Publications
Non-clausal resolution in teaching mathematics and computer science
Hashim Habiballa
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Non-clausal resolution in teaching mathematics and computer science
Hashim Habiballa, Jozef Fulier
Year: 2005, FPV UKF
specialist book chapter

Non-holonomic variational systems
Olga Krupková, Jana Musilová
Year: 2005, Reports on Math. Phys.
journal article

Nova Scotia and South Moravia: The Comparative Study of Regional Sustainability - doktorská práce
Tadeusz Siwek, Leona Gabrielová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

O intuici a pravděpodobnosti
Josef Tvrdík
Year: 2005, Informační bulletin České statistické společnosti
journal article

Object Oriented Design and its Implementation in Postrelational Database
František Huňka
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Object Oriented Design and its Implementation in Postrelational Database
František Huňka
Year: 2005
abstract in proceedings

Object Oriented Model for Cluster Analysis in Environmental Risk Management
František Huňka, Jaroslav Ráček
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Object Oriented Model for Cluster Analysis in Environmental Risk Management
František Huňka, Jaroslav Ráček
Year: 2005
abstract in proceedings

Object Oriented Modeling and Cluster Analysis of Clinical Data
František Huňka
Year: 2005
abstract in proceedings

Object-Oriented Representations of Formal Theories as Tools for Simulation of Anticipatory Systems
Evžen Kindler
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Object-Oriented Representations of Formal Theories as Tools for Simulation of Anticipatory Systems
Evžen Kindler
Year: 2005
abstract in proceedings

Objektová knihovna evolučních algoritmů
Hashim Habiballa, Viktor Pavliska, David Bražina
Year: 2005
abstract in proceedings

Oceánografie - tajemný svět moří a oceánů
Zdeněk Ďuriš
Year: 2005
editorial and language revision

Odonata (vážky)
Lubomír Hanel, Jan Farkač, Aleš Dolný, David Král, Jiří Zelený, Martin Škorpík
Year: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
specialist book chapter

OLOMOUC (k. ú. Olomouc-město, okr. Olomouc)
Richard Zatloukal, Michal Živný
Year: 2005, Přehled výzkumů
journal article

On estimations of dispersions of certain dense block sequences
János Tóth, Ferdinand Filip
Year: 2005, Tatra Mountains Mathematical Publications
journal article

On Fuzzy Type Theory
Vilém Novák
Year: 2005, Fuzzy Sets and Systems
journal article

On some Caribbean sponge-dwelling shrimps (Crustacea: Decapoda) from Tobacco Cay, Belize
Zdeněk Ďuriš, Floyd Sandford, Ivona Horká
Year: 2005
abstract in proceedings

On the irrationality of factorial series
Jaroslav Hančl, Robert Tijdeman
Year: 2005, Acta Arithmetica.
journal article

On the Way to Reflective Simulation of Hospitals
Evžen Kindler, Ivan Křivý
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Operating systems
Cyril Klimeš
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Operating systems I
Tomáš Sochor, Cyril Klimeš
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Oponentní posudek k výstupům VaV/740/2/03, Atlas podnebí České republiky
Jaromír Kaňok, Kolektiv Autorů
Year: 2005
published expert opinions, reviews

OPTIMALISATION OF THE PREDICTION OF THE DEVELOPMENT OF THE WATER SUPPLY IN THE REGION OF THE OSTRAVA
Lubomír Müller
Year: 2005
abstract in proceedings

Orthoptera (rovnokřídlí)
Jaroslav Holuša, Jan Farkač, Petr Kočárek, David Král, Martin Škorpík
Year: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
specialist book chapter

Osvětlení ve 3D scénách
David Bražina
Year: 2005
abstract in proceedings

Oxidační proces uhlí z pohledu kritické (prahové) teploty.
Boleslav Taraba, Rudolf Peter, Václav Slovák, Jiří Janek
Year: 2005, Uhlí - Rudy - Geolgický průzkum
journal article

Paměť krajiny s využitím geoinformačních technologií
Renata Sedláriková
Year: 2005
abstract in proceedings

Panelová diskuse k marketingovému managementu měst
Petr Rumpel
Year: 2005
organizing conference, workshop

Pattern Recognition System Using Neural Network Technology
Eva Volná
Year: 2005
abstract in proceedings

Perception-based Logical Deduction as Alternative Approximate Reasoning Method
Vilém Novák
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

pH, zeta potenciál a stabilita disperze TiO2
Roman Maršálek
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

pH, zeta potenciál a stabilita disperze TiO2
Roman Maršálek
Year: 2005
abstract in proceedings

Photodissociation dynamics of rare-gas trimer cations
Daniel Hrivňák, René Kalus
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PIXEL Florencie, ITALY
Zdeňka Telnarová
Year: 2005
work experience abroad

Platypezidae
Jaromír Vaňhara, Jan Farkač, Jan Ševčík, David Král, Martin Škorpík
Year: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
specialist book chapter

Počáteční stádium samovzněcování uhlí a možnosti jeho ovlivnění
Boleslav Taraba
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Podpora rozvoje strukturovaného studia na OU v Ostravě
Dana Kričfaluši
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Podpora rozvoje učitelského vzdělávání na OU v Ostravě
Dana Kričfaluši
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Pohled na sdílitelné vzdělávací objekty z hlediska tvůrce vzdělávacího programu
Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 2005
abstract in proceedings

Pohled na sdílitelné vzdělávací objekty z hlediska tvůrce vzdělávacího programu
Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pohřební ritus na Moravě v 11. - 15. století ve středoevropském kontextu
Michal Živný
Year: 2005
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Politická mapa dnešního světa (zeměpis pro 8. a 9. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 3. upravené vydání)
Vladimír Baar
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Populační ekologie terminálních a rezidentních subpopulací invazního druhu raka
Zdeněk Ďuriš
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Porovnání diskriminační analýzy a logistické regrese
Josef Tvrdík
Year: 2005
abstract in proceedings

Porovnání přístrojů na měření zeta potenciálu
Roman Maršálek, Jiří Palarčík
Year: 2005
abstract in proceedings

Portal technologies on Czech universities
Cyril Klimeš
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Portal technologies on Czech universities
Cyril Klimeš, Jiří Šimonek
Year: 2005
abstract in proceedings

Portálové riešenia informačných systémov univerzít s integráciou LMS
Cyril Klimeš
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


