Publications
Same ways analysis of the Regional Potential with help of the Multifactoral Analysis.
Lubomír Müller
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sammon's Mapping as Subject of Heuristic Minimization
Jaromír Kukal, Josef Tvrdík
Year: 2005
abstract in proceedings

School of Mathematics, University of Bristol
Jaroslav Hančl
Year: 2005
work experience abroad

Sedmá konference o anticipujících systémech
Evžen Kindler
Year: 2005, Automatizace
journal article

Semiempirical modelling of HeN+ clusters
Daniel Hrivňák, František Karlický, Ivan Janeček, I. Paidarová, René Kalus
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Serum adiponectin and adipose tissue adiponectin receptors expression in patients with obesity and anorexia nervosa: relationship to nutritional status
Denisa Haluzíková, P. Kleiblova, J. Housová, Michal Haluzík, J. Křížová, Zdena Lacinová, H. Papežová, Martin Haluzík
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sledování vývoje a změn v krajině s využitím geoinformačních technologií
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Sledování změn krajiny s využitím geoinformačních technologií
Monika Mulková, Renata Sedláriková
Year: 2005
abstract in proceedings

Slezsko - realita vnímání historicko-geografického pojmu v Česku
Vladimír Baar
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slovensko-rok 2004
Tibor Paulík, E. Valach
Year: 2005, Ekonomická revue
journal article

Sociální stát a globalizace
Tibor Paulík, Pavlína Pellešová
Year: 2005
abstract in proceedings

Some cases of macro-epibiosis on the invasive crayfish Orconectes limosus in the Czech Republic
Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Jiří Kristian, Pavel Kozák
Year: 2005
abstract in proceedings

Soutěž eLearning a jeho vliv na tvorbu kurzů
Rostislav Fojtík
Year: 2005
abstract in proceedings

Spectrophotometric determination of Rubisco content and activity - the daily course
Jiří Kalina, Hana Chvojková
Year: 2005
abstract in proceedings

Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent localities (Czech Republic)
Vítězslav Bryja, Jaroslav Svatoň, Josef Chytil, Zdeněk Majkus, Vlastimil Růžička, Pavel Kasal, Jan Dolanský, Jan Buchar, Iveta Chvátalová, Milan Řezáč, Lenka Kubcová, Jan Erhart, Ivana Fenclová
Year: 2005
abstract in proceedings

Spolupráce a realizace online výukových kurzů
Rostislav Fojtík
Year: 2005
abstract in proceedings

Srovnání burz cenných papírů zemí V4.
Karel Kořený
Year: 2005
abstract in proceedings

Standard vzdělávání v oboru environmentalistika a pro trvale udržitelný rozvoj života v Praze
Svatava Kubicová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Statistické vyhodnocení současných migračních proudů do Česka
Tadeusz Siwek
Year: 2005
abstract in proceedings

Statistika a internet
Josef Tvrdík
Year: 2005
abstract in proceedings

Steep step to optimization of simulation models
Evžen Kindler, Jiří Weinberger
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Strategie udržitelného rozvoje v České republice
Helena Čížková
Year: 2005
abstract in proceedings

Structural changes in small and medium-size rare-gas cluster cations
František Karlický, René Kalus
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Structural validation of simulation models
Evžen Kindler
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Střevlíkovití a mrchožroutovití brouci (Coleoptera: Carabidae, Silphidae) Přírodní památky Kamenec (Podbeskydský bioregion, Česká republika)
Jiří Stanovský, Petr Kočárek, Magdalena Roháčová
Year: 2005, Práce a studie Muzea Beskyd
journal article

Students Enterprising during their Study in the Business School Ostrava plc.
Šárka Zapletalová
Year: 2005
abstract in proceedings

Studie implementace CRM systému SIEBEL v SME, a.s. Ostrava
Cyril Klimeš
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Studijní materiály pro Elektronické publikování
Petr Šaloun
Year: 2005
abstract in proceedings

Studium faktorů a prostorová analýza ekologického zemědělství v etapě transformace a adaptace českého agrárního sektoru na podmínky Evropské unie (na příkladu Olomouckého kraje)
Petr Žufan
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Studium vlivu zvýšené koncentrace CO2: metodické příspěvky ke studiu fotosyntézy
Jiří Kalina
Year: 2005
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Study of genius loci and peoples as a posible way of understanding of social processes
Jaroslav Vencálek
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Study of the accessibility of zeolite crystals in polyimide matrices. A route to coatings exhibiting selective permeation
Milan Kočiřík
Year: 2005, ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY
journal article

Subsidiarita v České republice
Jan Malinovský
Year: 2005, Technical University of Košice, Fakulty of Economics
specialist book chapter

Súčasná geopolitická štruktúra sveta: priestorovo-politické dimenzie
Robert Ištok
Year: 2005
abstract in proceedings

Sukcesia epigeických pavúkov (Aranea) v oblasti niklových háld při Seredi
Zdeněk Majkus, Andrej Krajča
Year: 2005
published expert opinions, reviews

SVD-based principal component analysis of geochemical data.
Petr Praus
Year: 2005, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY
journal article

Synthesis od Two Anticipatory Models in Design and Life-Cycle of Hospitals
Ivan Křivý, Evžen Kindler
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Synthesis of two anticipatory models in design and life-cycle of hospitals
Ivan Křivý, Evžen Kindler
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Synthesis of two anticipatory models in design and life-cycle of hospitals
Ivan Křivý, Evžen Kindler
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

System of fuzzy relation equations with dual composition: solvability and solutions
Irina Perfilieva, Lenka Nosková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

System of fuzzy relation equations with dual compositions: solvability and solutions
Irina Perfilieva, Lenka Nosková
Year: 2005
abstract in proceedings

SYSTÉM ŽÁKOVSKÝCH POČÍTAČEM PODPOROVANÝCH EXPERIMENTÁLNÍCH ÚLOH - TVORBA A DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO PROGRAMU
Libor Koníček
Year: 2005
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Štěrkové lavice Morávky a unikátní fauna bezobratlých
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša
Year: 2005, Živa
journal article

Telomerase-independent cell survival in Arabidopsis thaliana
J. Watson, P. Bulánková, K. Říha, D.E. Shippen, Boris Vyskot
Year: 2005, Plant Journal
journal article

Tendence rizikových antropogenních vlivů, význam chráněných krajinných oblastí při obnově krajiny
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Pavel Drozd
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Teoretické studium kationtů klastrů vzácných plynů
Daniel Hrivňák
Year: 2005
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Teorie a praxe bilogického vzdělávání na ZŠ
Svatava Kubicová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Teorie a praxe biologického vzdělávání na SŠ
Svatava Kubicová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Termogravimetrické studium nízkoteplotní oxidace uhlí
Václav Slovák
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Termogravimetrické studium nízkoteplotní oxidace uhlí
Václav Slovák
Year: 2005
abstract in proceedings


