Publications
Klimageogragia a hydrogeografia
Milan Trizna
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kritérium viditeĺnosti pre konvexné mnohosteny v 4D
Alexej Kolcun
Year: 2004
abstract in proceedings

Krystaly vzácných plynů
František Karlický
Year: 2004
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Kvantová fyzika
Daniel Hrivňák
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Laicyzacja Czech: Analiza przestrzenna
Tadeusz Siwek
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Large null sets in metric spaces
Ladislav Mišík
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laurea Polytechnic, Espoo Institute
Šárka Zapletalová
Year: 2004
work experience abroad

LearnigSpace v distančním vzdělávání oboru Aplikovaná informatika na Ostravské univerzitě v Ostravě
Cyril Klimeš
Year: 2004, Technológia vzdelávania
journal article

LearningSpace v distančním vzdělávání oboru Aplikovaná informatika na Ostravské univerzitě v Ostravě
Cyril Klimeš
Year: 2004
abstract in proceedings

Legislativní předpoklady pro řešení sporů z mezinárodních obchodních vztahů.
Marie Sciskalová
Year: 2004
abstract in proceedings

Leibniz Institut für Länderkunde, Leipzig
Petr Rumpel
Year: 2004
work experience abroad

Ligninolytic fungi in bioremediation: extracellular enzyme production and degradation rate
Čeněk Novotný, Kateřina Svobodová, P. Erbanová, Tomáš Cajthaml, A. Kasinath, E. Lang, Václav Šašek
Year: 2004, Soil Biol. Biochem
journal article

Limnokren jako larvální biotop vážky ploské Libellula depressa (Odonata: Libellulidae)
Aleš Dolný, Barbora Pazderová
Year: 2004
abstract in proceedings

Lipschitz Continuity and Extensionality of Functions Represented by BL-algebra Formulas
Irina Perfilieva
Year: 2004
abstract in proceedings

LMS systém Learningspace v distančním vzdělávání
Cyril Klimeš, Eva Burianová
Year: 2004
abstract in proceedings

Local Species Richness of Leaf-Chewing Insects Feeding on Woody Plants from One Hectare of a Lowland Rainforest.
Vojtěch Novotný, Yves Basset, Scott Everet Miller, Roger Kitching, M. Laidlaw, Pavel Drozd, Lukáš Čížek
Year: 2004, Conservation Biology
journal article

Logické základy umělé inteligence I
Alena Lukasová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Makroekonomie. Distanční studijní opora.
Tibor Paulík, Pavlína Pellešová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Makroekonomie:Základní kurz
Václav Jurečka, Ivana Jánošíková
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Market Segmentation as a Tool of Competitiveness in the European Union
Šárka Zapletalová
Year: 2004
abstract in proceedings

Marketing I
Šárka Zapletalová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Marketing měst a jeho implementace
Jan Malinovský
Year: 2004
abstract in proceedings

Marketing. Soubor studijních materiálů pro virtuální univerzitu
Hana Svobodová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Matematická olympiáda - krajské kolo kategorie P
Hashim Habiballa
Year: 2004
organizing conference, workshop

Matematické modelování a jeho prostředky aneb počítání s velkými soustavami, teorie v matematickém modelování, aplikace apod.: Konference k 11. výročí založení Svatoplukova centra: Sborník abstraktů: Brušperk, 14.--15. listopadu 2002
David Bartl
Year: 2004
editorial and language revision

Matematika 3, Diferenciální počet funkce více proměnných
Olga Krupková
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mechorosty Hlučínska
Vítězslav Plášek
Year: 2004, Město Hlučín
specialist book chapter

Mechorosty zaznamenané v průběhu 11. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce v Rychlebských horách
Vítězslav Plášek, Jan Kučera, Magda Zmrhalová
Year: 2004, Bryonora, Praha
journal article

Mechorosty zaznamenané v průběhu 11. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce v Rychlebských horách
Vítězslav Plášek, Jan Kučera, Magda Zmrhalová
Year: 2004, Bryonora, Praha
journal article

Média a terorismus
Monika Šumberová
Year: 2004
abstract in proceedings

Mediální aktivita čelných politiků - mezinárodní a regionální komparace: specifická situace v ČR? (projekt interního grantu - pokračování, r. č. 255/2004/B-GEO)
Vladimír Baar, Jiří Tomeš
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Metoda hodnocení účinnosti čištění průmyslových odpadních vod pomocí toxikologického stanovení
Kateřina Malachová, Přemysl Soldan
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Metodika bryologického výzkumu Vysokých Sudet.
Magda Zmrhalová, Jan Kučera, Vítězslav Plášek, Jiří Váňa, Blanka Shaw
Year: 2004
abstract in proceedings

Mezinárodní informatické semináře v Dagstuhlu
Evžen Kindler
Year: 2004, Automa
journal article

Mezinárodní seminář o simulaci založené na komponentách
Evžen Kindler
Year: 2004, Automatizace
journal article

Mezinárodní standardy pro finanční výkaznictví a jejich vliv na účetnictví v ČR
Hana Filipczyková
Year: 2004
abstract in proceedings

Mezinárodní vztahy a politika - úvod do studia
Monika Šumberová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Microanalysis of DNA by stripping transfer voltammetry.
František Jelen, Alena Kouřilová, Petr Pečinka, Emil Paleček
Year: 2004, BIOELECTROCHEMISTRY
journal article

Migratory ability of Orconectes limosus through a fishpass and notes on its occurrence in the Czech Republic
Pavel Kozák, Tomáš Policar, Zdeněk Ďuriš
Year: 2004, Bulletin Francais de la Peche et de la Pisciculture
journal article

Modelling of Kr+n clusters. II Photoabsorption spectra of small clusters (n=2-5)
René Kalus, I. Paidarová, Daniel Hrivňák, F.X. Gadéa
Year: 2004, Chemical Physics
journal article

Modelling of Krn+ clusters III. Photoabsorption spectra of medium-size clusters (n = 6 - 20).
René Kalus, Daniel Hrivňák
Year: 2004, Chemical Physics
journal article

Models of Transborder Cooperation in Non-European Regions
Vladimír Baar
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Moderní technologie v celoživotním vzdělávání
Zdeňka Telnarová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Moderní trendy v ochraně přírody a krajiny
Aleš Dolný, Petr Kočárek, Šárka Cimalová, Zbyněk Ulčák, Václav Krpeš
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Modul I - rozšiřující studium učitelství biologie ze ZŠ na SŠ
Kateřina Malachová, Svatava Kubicová, Ján Gáper, Pavel Drozd
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Modul II - rozšiřující studium učitelství biologie ze ZŠ na SŠ
Svatava Kubicová, Kateřina Malachová, Bohumír Lojkásek, Jan Kantorek, Václav Krpeš, Vítězslav Plášek, Zdeněk Majkus
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Molekulová fyzika 1 Molekulové jevy v kapalinách
Erika Mechlová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Monte Carlo method in computer simulations
Eva Volná
Year: 2004
abstract in proceedings

Morfogeneze vrcholových partií Pradědské hornatiny
Martin Adamec, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2004
abstract in proceedings

Morfotektonika slezského a magurského příkrovu na území Západních Beskyd (Česká republika)
Tomáš Pánek
Year: 2004, Geografický časopis
journal article


