Publications
Vzdělávání smyslově postižených
Zdeňka Telnarová
Year: 2004
abstract in proceedings

Ważki (Odonata) wybranych rezerwatów i obszarów proponowanych do ochrony na terenie województwa śląskiego i opolskiego
Aleš Dolný, Alicja Miszta, Jerzy Parusel
Year: 2004
abstract in proceedings

Weed vegetation of arable land in Central Europe: Gradients of diversity and species composition
Zdenka Lososová, Milan Chytrý, Šárka Cimalová, Zdeněk Kropáč, Zdenka Otýpková, Petr Pyšek, Lubomír Tichý
Year: 2004, J VEG SCI
journal article

Wypieranie "mniejszości narodowych" przez "cudzoziemców" w Republice Czeskiej
Tadeusz Siwek
Year: 2004
abstract in proceedings

Występowanie ważek (Odonata) w czeskiej i polskiej części Górnego Śląska ?The occurrence of dragonflies (Odonata) in the Czech and Polish parts of Upper Silesia.
Aleš Dolný, Alicja Miszta
Year: 2004, -
journal article

Základy managementu
Václav Lednický
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy teorie pravděpodobnosti
Ivan Křivý
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zavádění marketingu do správy a řízení rozvoje měst v Moravskoslezském kraji
Jan Malinovský
Year: 2004, VŠB-TU
specialist book

Zlínský kraj - genius loci
Jaroslav Vencálek
Year: 2004, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Změny životního prostředí a jejich bioindikace II
Svatava Kubicová
Year: 2004, Univerzitní listy
journal article

Zoologie bezobratlých
Svatava Kubicová, Zdeněk Ďuriš
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Zoologie bezobratlých
Zdeněk Ďuriš
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zpracování tematických prací v ochraně veřejného zdraví
Tomáš Sochor, Milena Menzlová, K. Neuwirt, O. Tomoszková
Year: 2004
published expert opinions, reviews

14th Annual Vojtěch Jarník International Mathematical Competition
David Bartl, Jaroslav Hančl
Year: 2004
organizing conference, workshop

56. sjezd chemických společností
Václav Slovák, Boleslav Taraba, Marie Solárová, Jan Veřmiřovský
Year: 2004
organizing conference, workshop

600 milionů let touhy
Pavel Drozd
Year: 2004
abstract in proceedings

Energetické využití biopaliva na bázi kalů z čistíren odpadních vod
Petr Kolát, Dana Juchelková, Václav Slovák, Anna Cemerková
Year: 2003, Spalování a životní prostředí
journal article

A controlled thermolysis of some carbochemical hydrocarbons
Věra Šugárková, Daniel Košťál, Václav Slovák, Miroslav Kaloč, Eva Plevová
Year: 2003
abstract in proceedings

A General Criterion For Linearly Unrelated Sequences
Jaroslav Hančl, Simona Sobková
Year: 2003, Tsukuba J. Math
journal article

Acclimation of chlorophyll b-less barley mutant chlorina f2 to different irradiances
Michal Štroch, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 2003
abstract in proceedings

Acclimation of two distinct plant species, spring barley and Norway spruce, to combined effect of various irradiance and CO2 concentration during cultivation in controlled environment
Irena Kurasová, Jiří Kalina, Otmar Urban, Michal Štroch, Vladimír Špunda
Year: 2003, Photosynthetica
journal article

Aktivace vazby nádorového supresoru proteinu p53 k cílovým sekvencím superhelikální DNA
Václav Brázda, Eva Jagelská, Petr Pečinka, Lenka Karlovská, Emil Paleček
Year: 2003
abstract in proceedings

Akumulace říčního odtoku nádržemi v povodí horního toku Odry na území České republiky
Vladislav Kříž, Tadeusz Szczypek, Mariusz Rzetala
Year: 2003, Polskie Towarzystwo Geograficzne
specialist book chapter

Algebraically Unrelated Sequences
Jaroslav Hančl
Year: 2003, Mathematica Slovaca
journal article

Algebraická rozšíření a jejich aplikace
Zuzana Václavíková, Juraj Kostra, Michal Vavroš
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Algoritmy a datové struktury 1
Eliška Treterová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Algoritmy a datové struktury 2
Eliška Treterová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

An emergence of modular connectionist architecture of neural network
Eva Volná
Year: 2003
abstract in proceedings

Analysis of p53 protein-DNA binding properties
Václav Brázda, Eva Jagelská, Lenka Karlovská, Petr Pečinka, Emil Paleček
Year: 2003
abstract in proceedings

Analysis of tumour suppressor p53 protein binding properties by new ELISA technique
Václav Brázda, Eva Jagelská, Petr Pečinka, Lenka Karlovská, Emil Paleček
Year: 2003
abstract in proceedings

Analýza vícerozměrných dat
Josef Tvrdík
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Anatomie a fyziologie růstu apikálních meristémů terminálních pupenů Picea abies
Václav Krpeš
Year: 2003
abstract in proceedings

Andragogika
Svatava Kubicová, Josef Malach
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Aplikace grafických informačních systémů
David Bražina
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

APLIKAČNÍ VÝUKA TEORIE FORMÁLNÍCH JAZYKŮ
Hashim Habiballa
Year: 2003
abstract in proceedings

Aplikovaná počítačová grafika
David Bražina
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Application of direct nonlinear regression from single TG curve to compounds undergoing simple and complex thermal decomposition
Fabrizio Rodante, Stefano Vecchio, Václav Slovák
Year: 2003, International Journal of Chemical Kinetics
journal article

APPLICATION OF SOME E-LEARNING ELEMENTS IN EDUCATION IN COMPUTER SCIENCE
Tomáš Sochor
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Architektura počítačů
Rostislav Fojtík
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Architektury databázových systémů
Zdeňka Telnarová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Asijští migranti v České republice
Vladimír Baar, Eleonóra Hamar, Marcel Mečiar, Daniel Topinka
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Automatisation de la construction de modeles pour la simulation reflective
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Alain Tanguy
Year: 2003
abstract in proceedings

Automatisation de la construction de modeles pour la simulation reflective
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Alain Tanguy
Year: 2003
abstract in proceedings

Benchmarking má v marketingu své nezastupitelné místo
Šárka Zapletalová
Year: 2003, Marketingové noviny
journal article

Beskydy, Cestovní ruch a rekreace jako fenomény rozvoje pohraničního regionu
Jan Havrlant
Year: 2003
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Binding of tumor suppressor protein p53 to supercoiled and chemically modified DNA
Miroslav Fojta, Václav Brázda, Hana Pivoňková, Marie Brázdová, Petr Pečinka, Emil Paleček, Jan Paleček
Year: 2003
abstract in proceedings

Bioindikační hodnota mechorostů a změny v bryoflóře Vysokých Sudet.
Blanka Buryová, Vítězslav Plášek, Magda Zmrhalová, Jan Kučera, Jiří Váňa
Year: 2003
abstract in proceedings

Biologická dostupnost Cd, Zn, Pb v jemnozrnných metalurgických odpadech
Jana Lešková, Jana Seidlerová, Kateřina Malachová
Year: 2003
abstract in proceedings

Biostatistika I.
Pavel Drozd
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Biosystematická studie polyploidního komplexu Campanula patula: G4 2268
Šárka Cimalová, Jan Suda
Year: 2003
published expert opinions, reviews


