Publications
Statystyczni i niestatystyczni Polacy w Republice Czeskiej
Tadeusz Siwek
Year: 2003, Wspólnota Polska
journal article

Stredohorská roveň v Západných Karpatoch ako tektoplén: Náčrt pracovnej hypotézy, [Midmountain level in the West Carpathians as tectoplain: outline of the work hypothesis]
Jozef Minár
Year: 2003, Geografický časopis
journal article

Studie informačního systému bytového hospodářství města Ostravy
Cyril Klimeš
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Studijně-výstavní kolekce odlitků rostlinných druhů Evropy. č. FRVŠ G4:789
Šárka Cimalová, Pavel Holman
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Stvoření "Barevného světa". Formování sociální identity v rámci občanské angažovanosti.
Kateřina Sidiropulu Janků, Csaba Szaló, Igor Nosál
Year: 2003, MPÚ
specialist book chapter

Sukcese arachnocenóz a jejich bioindikační využití v hornické krajině
Zdeněk Majkus
Year: 2003
abstract in proceedings

Sukcese arachnocenóz haldy Dolu Lidice
Zdeněk Majkus
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Synchronization Abstractions in the Beta Programming Language and their Use for Simulation Framework
František Huňka
Year: 2003
abstract in proceedings

Systematics of Nested Simulation
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Alain Tanguy
Year: 2003
abstract in proceedings

Systematics of Nested Simulation
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Alain Tanguy
Year: 2003
abstract in proceedings

Systémy vzdělávání dospělých
Svatava Kubicová, Josef Malach
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Szanse i zagrożenia koncepcji wielokulturowości z punktu widzenia polskiej mniejszości na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tajemnicze rzeki
Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká
Year: 2003
recordings released on audio media or filmed

Tajemství vzniku života
Jan Kantorek
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Taxonomic study of Cellvibrio strains and description of Cellvibrio ostraviensis sp. nov., Cellvibrio fibriovorans sp. nov. and Cellvibrio gandavensis sp. nov.
Joris Mergaert, Denisa Lednická, Johan Goris, Margo C Cnockaert, Paul De Vos, Jean Swings
Year: 2003, International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
journal article

Taxonomy of Nesting Simulation Models
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Alain Tanguy
Year: 2003
abstract in proceedings

Taxonomy of Nesting Simulation Models
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Alain Tanguy
Year: 2003
abstract in proceedings

Technologie tvorby a využívání didaktických prostředků ve vzdělávání dospělých
Petr Rumpel, Milan Mikošek
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Teoretické základy informatiky I.
Hashim Habiballa
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Teoretické základy informatiky II.
Hashim Habiballa
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Teplotní chyby poměrového měření teploty vlivem změn v měřících kanálech
Vladimír Lysenko
Year: 2003, Jemná mechanika a optika
journal article

The arachnocoenosis succession nad their application in the bioindication of deteriorization of the country
Zdeněk Majkus
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Environment fo Europe Process ? From Dobříš to Kiev. The Way from Assistance to Self-Sufficiency
Helena Čížková
Year: 2003, The Bulletin, Quarterly Magazine of the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (Hungary)
journal article

The identity of Mycetophila obsoleta Zetterstedt, 1852 and the description of M. boreocruciator sp. n. (Diptera, Mycetophilidae)
Jan Ševčík
Year: 2003, Biologia
journal article

The irrationality of certain infinite series
Jaroslav Hančl, Pavel Rucki
Year: 2003, Saitama J. Math.
journal article

The Lack of Experience in Democratic Dialogue: The Main Cause of Disintegration of Czechoslovakia at 1993
Tadeusz Siwek
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The role of Humanities in Environmental Education.
Zbyněk Ulčák, H. Hengstler
Year: 2003, Universität Konstanz
specialist book chapter

The sex chromosomes of Silene latifolia revisited and revised
M. Lengerová, R. Moore, S. Grant, Boris Vyskot
Year: 2003, Genetics
journal article

The Turčianska Kotlina basin: The example of intramountain basin evolution
Mária Bizubová, Jozef Minár, Zora Machová
Year: 2003, Geomorphologia Slovaca
journal article

Three new species of Diadocidiidae (Diptera) from Papua New Guinea
Jan Ševčík
Year: 2003, Entomological Problems
journal article

Towards fuzzy type theory
Vilém Novák
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Towards Fuzzy Type Theory
Vilém Novák
Year: 2003
abstract in proceedings

Towards Simulation of Simulating Enterprises
Ivan Křivý, Evžen Kindler, Alain Tanguy
Year: 2003
abstract in proceedings

Towards Simulation of Simulating Enterprises
Ivan Křivý, Evžen Kindler, Alain Tanguy
Year: 2003
abstract in proceedings

Toxic Risk of Surface Water Pollution - Six Years of Experience
Přemysl Soldán
Year: 2003, Environment International
journal article

Transformace a modernizace učitelských studijních programů na PřF OU v Ostravě
Dana Kričfaluši
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

trh práce a migrace za prací v moravskoslezském kraji
Petr Wilam
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Tvorba projektu vzdělávání
Svatava Kubicová, Josef Malach
Year: 2003
published expert opinions, reviews

TVořivý učitel chemie
Marie Solárová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Typologie a funkce hranic a jejich změny v čase (na příkladu česko-polského příhraničí)
Petr Šindler
Year: 2003
abstract in proceedings

Universidad de Zaragoza, Zaragoza a Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Matemáticas y Física Fundamental, Madrid
Olga Krupková
Year: 2003
work experience abroad

Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona
Olga Krupková
Year: 2003
work experience abroad

Université de Bretagne Sud
Evžen Kindler
Year: 2003
work experience abroad

Určovací klíč exuvií evropských druhů vážek (Odonata) podřádu Anisoptera
Aleš Dolný
Year: 2003
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Using Classification Principles in Management Information Systems
František Huňka
Year: 2003
abstract in proceedings

Úvod do aplikačních programů
Eva Burianová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do databází
Zdeňka Telnarová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do didaktiky informatiky
Eva Burianová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do operačních systémů
Eva Burianová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do počítačových sítí
Cyril Klimeš
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


