Publications
Mikrovýstupy a jejich význam pro pedagogickou praxi
Marie Solárová
Year: 2001
abstract in proceedings

Modelování a simulace
Ivan Křivý, Evžen Kindler
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Modelování vývoje regionálních trhů práce
Jana Hančlová, Ivan Křivý, Jaromír Gottvald, Milan Šimek, Josef Tvrdík, Lubor Tvrdý
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Modely multikulturních společností a národní identita
Vladimír Baar
Year: 2001
abstract in proceedings

Monitoring rekultivačních staveb s využitím DPZ na příkladu rekultivace složiště popelovin Elektrárny Dětmarovice v Orlové-Zimném dole
Monika Mulková
Year: 2001
abstract in proceedings

Morfostrukturní analýza české části Čantoryjské hornatiny (Slezské Beskydy )
Tomáš Pánek
Year: 2001, Geografie-Sborník ČGS
journal article

Motivační prvky ve výuce chemie
Marie Solárová
Year: 2001
abstract in proceedings

Možnosti e-learningu v dalším vzdělávání učitelů informatiky
Rostislav Fojtík
Year: 2001
abstract in proceedings

Mrchožroutovití brouci (Coleoptera: Silphidae) v ekosystému horského lesa (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). Carrion beetles (Coleoptera: Silphidae) in the mountain forest ecosystem (Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic).
Petr Kočárek, Magdalena Roháčová
Year: 2001
abstract in proceedings

Multimedia program - Conductivity of electric current
Libor Koníček, Erika Mechlová
Year: 2001
abstract in proceedings

Mycetophilidae
László Papp, László Papp, Jan Ševčík
Year: 2001, Hungarian Natural History Museum
specialist book chapter

Nález vážky plavé (Libellula fulva, Odonata: Libellulidae) v Poodří - A discovery of the dragonfly Libellula fulva (Odonata: Libellildae) in the Protected Landscape Area Poodří (Silesia)
Aleš Dolný
Year: 2001
abstract in proceedings

Národy na prahu 21. století - emancipace nebo nacionalismus? (1. vydání)
Vladimír Baar
Year: 2001, Ostravská univerzita + Nakladatelství Tilia
specialist book

Natural Cellulose Fibers: Heterogenous Acetylation Kinetics and Biodegradation Behavior
Giovanna Frisoni, Massimo Baiardo, Mariastella Scandola, Denisa Lednická, Margo C Cnockaert, Joris Mergaert, Jean Swings
Year: 2001, Biomacromolecules
journal article

Nauka o krajině. Učební texty Ostravské univerzity v Ostravě
Jan Hradecký, Ladislav Buzek
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Návrh inovací pro cvičení z molekulární biologie a biochemie
Denisa Lednická, Kateřina Malachová, Václav Krpeš
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Nekrobiontní hmyz v účasti na dekompozičních procesech
Petr Kočárek
Year: 2001
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Některé environmentální problémy Ostravského regionu
Lubomír Müller
Year: 2001
abstract in proceedings

Neobvyklý výskyt vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis, Odonata: Libellulidae) v důlní poklesové kotůlině v Karviné - The unusual occurrence of the dragonfly Leucorrhinia pectoralis in the mining landscape in the town Karviná (Silesia, Czech Rep.)
Aleš Dolný
Year: 2001
abstract in proceedings

Netradiční krokodýlí farma-The Madras Crocodile Bank
Milan Veselý, Aleš Dolný
Year: 2001, Ochrana přírody
journal article

Netušený objev ze statistické analýzy historie Robustů
Josef Tvrdík
Year: 2001, Informační Bulletin České statistické společnosti
journal article

Neural Nets and Normal Forms from Fuzzy Logic Point of View
Irina Perfilieva
Year: 2001, Neural Network World
journal article

Normal Forms for Fuzzy logic Functions and Their Approximation Ability
Irina Perfilieva
Year: 2001, Fuzzy Sets and Systems
journal article

Nové defilé kvartéru na okraji terasy v Zábřehu nad Odrou
Tomáš Rozehnal, J. Vašíčková
Year: 2001
abstract in proceedings

Nové technológie vo vyučovaní chémie
Marie Solárová
Year: 2001
abstract in proceedings

O jedné hypotéze vzniku těles pestrých vrstev
Dalibor Dvořák
Year: 2001
abstract in proceedings

Object-oriented Perspective in Clustering
František Huňka
Year: 2001
abstract in proceedings

Occurrence of stone crayfish Austropotamobius torrentium (Schrank) in the Czech Republic.
Pavel Kozák, Tomáš Policar, Zdeněk Ďuriš
Year: 2001
abstract in proceedings

Ochrana životního prostředí a etika podnikání
Lubomír Müller
Year: 2001
abstract in proceedings

Odborná literatura a informace v chemii.
Jan Vymětal
Year: 2001, Orac
specialist book

Odvozené databázové koncepty a možnosti jejich odvození deduktivními pravidly
Zdeňka Telnarová
Year: 2001
abstract in proceedings

Ohrožené a bioindikačně významné druhy mihulovců a ryb v povodí řeky Odry na území Moravy a Slezska
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk
Year: 2001
abstract in proceedings

On Convergence of a Class of Stochastic Algorithms
Ladislav Mišík, Josef Tvrdík, Ivan Křivý
Year: 2001
abstract in proceedings

On Convergence of a Class of Stochastic Algorithms
Ladislav Mišík, Josef Tvrdík, Ivan Křivý
Year: 2001
abstract in proceedings

On large sets of measure zero
Ladislav Mišík
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

On regularization of variational problems in first order field theory
Olga Krupková, Dana Smetanová
Year: 2001, Rend.Circ. Mat. Palermo, Suppl.
journal article

On very porosity and spaces of generalized uniformly distributed sequences
János Tóth, Béla László
Year: 2001, Acta Acad. Paed. Agriensis, Sectio Mathematicae
journal article

Opatrně s Excelem při statistických výpočtech
Josef Tvrdík
Year: 2001
abstract in proceedings

Oponentský posudek na disertační práci Biodegradation of Organopollutants and Ecotoxicology of Contaminated Soil
Kateřina Malachová, Manish Anilbhai Bhatt
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek na disertační práci Eliminace těžkých kovů z odpadních vod pomocí biotechnologií
Kateřina Malachová, Vladimír Voda
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Orthodicranum tauricum (Sapeg.) Z. Smirn. (Bryophyta) in the Czech Republic
Vítězslav Plášek
Year: 2001, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Pavouci Hostýnských vrchů (The Spiders of the Hostýnské vrchy hills)
Zdeněk Majkus
Year: 2001
abstract in proceedings

Pavouci ve městě
Zdeněk Majkus
Year: 2001
abstract in proceedings

Pedagogická praxe v přípravě učitelů
Marie Solárová
Year: 2001
abstract in proceedings

Physical and chemical action of additives inhibiting self-heating of coal
Boleslav Taraba, Rudolf Peter
Year: 2001
abstract in proceedings

Pilotní mapování přírodních stanovišť v NPR Kaluža v rámci projektu Natura 2000
Šárka Cimalová
Year: 2001, Časopis Slezského Zemského muzea
journal article

Podmínky bydlení a kvalita života v Českém Těšíně
Petr Wilam, Jerzy Runge, Andrzej Jankowski
Year: 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego
specialist book chapter

Podpora regionálního rozvoje v problémových regionech
Petr Šindler, Pavel Pešek
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Politická mapa dnešního světa (zeměpis pro 8. a 9. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 2. upravené vydání)
Vladimír Baar
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Politickoekonomický cyklus v hospodářské politice
Tibor Paulík
Year: 2001
abstract in proceedings


