Publications
Polymery se superabsorpčními vlastnostmi a příklad jejich využití ve výuce chemie jako všeobecně vzdělávacího předmětu
Martin Bílek, Dana Kričfaluši
Year: 2001
abstract in proceedings

Polypores as an important pests on woody plants in town parks and other green spaces at towns of Slovakia according to climatic region and injured plant organs
Ján Gáper
Year: 2001, Univerzita Mateja Bela
specialist book chapter

Poznámky k článku Tomáše Ondřeje "Morfostrukturní analýza georeliéfu Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí"
Tomáš Pánek
Year: 2001, Geografie - sborník České geografické společnosti
journal article

Poznámky ke článku T. Ondřeje " Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí"
Tomáš Pánek
Year: 2001, Geografia- Sborník ČGS
journal article

Práce žáků s textem
Marie Solárová, Marie Solárová
Year: 2001, UMB Banská Bystrica
specialist book chapter

Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie
Marie Solárová
Year: 2001
abstract in proceedings

Preparation of multimedia education modules of physics by students
Libor Koníček, Erika Mechlová
Year: 2001
abstract in proceedings

Preparation of Multimedia Encyklopaedia of Phyiscs
Erika Mechlová
Year: 2001
abstract in proceedings

Processes of Integration in the Pacific Region
Vladimír Baar
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Processes of Integration in the Pacific Region
Vladimír Baar
Year: 2001
abstract in proceedings

Procesy humanitní společenské koheze jako faktory efektivnosti rozvoje regionů
Jaroslav Vencálek
Year: 2001
abstract in proceedings

Prodromus lasturnatek (Ostracoda, Crustacea) Poodří
Jan Kantorek
Year: 2001
abstract in proceedings

Projekt a tvorba informačního systému MCS 02 SCADA společnosti SEVA CB
Cyril Klimeš
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Projekt Valašské království
Petr Rumpel
Year: 2001, Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje
journal article

Projektování informačních systémů
Cyril Klimeš
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Proměny českého zemědělství na příkladu jeho ekologizace
Petr Žufan
Year: 2001
abstract in proceedings

Prostorová představivost v kartografii
Radek Dušek
Year: 2001
abstract in proceedings

Průzkum veřejného mínění-město Bohumín
Petr Rumpel
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Přehled poznatků o paleozoiku Nízského Jeseníku
Jan Prášek
Year: 2001
abstract in proceedings

Přeshraniční spolupráce jako schopnost a ochota adaptace nových impulsů při rozvoji konstruktivně synergických vztahů
Jaroslav Vencálek
Year: 2001
abstract in proceedings

Přínos zkoumání aktérů romské migrace do Kanady metodami etnografické sociologie pro vysvětlení příčin emigrace středoevropských Romů na Západ.
Kateřina Sidiropulu Janků
Year: 2001
abstract in proceedings

Příprava a organizace výuky prostřednictvím služeb Internetu
Rostislav Fojtík
Year: 2001
abstract in proceedings

Příprava celkového vyhodnocení dvacetileté řady sledování plaveninového režimu v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance
Ladislav Buzek
Year: 2001
abstract in proceedings

Přírodní katastrofy
Ladislav Buzek
Year: 2001, Biologie-Chemie-Zeměpis
journal article

Příspěvek k poznání ekologie a populační biologie mechu Buxbaumia viridis
Vítězslav Plášek, Irena Vacínová
Year: 2001, Časopis slezského zemského muzea
journal article

Příspěvek k poznání vážek Karvinska
Aleš Dolný, Mieczyslaw Ciesla
Year: 2001
abstract in proceedings

Příspěvek k rozšíření mechu Buxbaumia viridis v Moravskoslezských Beskydech
Vítězslav Plášek
Year: 2001, Časopis slezského zemského muzea
journal article

Rak kamenáč Austropotamobius torrentium (Schrank) v České republice
Zdeněk Ďuriš, Pavel Kozák, Tomáš Policar, Josef Theimer
Year: 2001
abstract in proceedings

Ras Mohammed National Park
Zdeněk Ďuriš
Year: 2001
work experience abroad

Rational and irrational series consisting of special denominators
Jaroslav Hančl
Year: 2001, Acta Math. Inf. Univ. Ostr.
journal article

Realizace počítačových systémů
Cyril Klimeš
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Recenze: Aplikovaná kartografie I. - tematické mapy. Vysokoškolská skripta.
Jaromír Kaňok, Vít Voženílek
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Reference Emitter with Thermoelectric heating
Vladimír Lysenko
Year: 2001
abstract in proceedings

Reflective Simulation of Discrete Logistic and Production Systems
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Alain Tanguy
Year: 2001
abstract in proceedings

Reflective Simulation of Discrete Logistic and Production Systems
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Alain Tanguy
Year: 2001
abstract in proceedings

Regionální marketing jako koncept územního rozvoje
Petr Rumpel, Andrzej Jankowski
Year: 2001, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Reprezentace znalostí v asociativních sítích
Alena Lukasová
Year: 2001
abstract in proceedings

Rigorózní práce v oboru Fyzická geografie: Maximální roční průtoky vybraných vodoměrných stanic horní Moravy
Vladislav Kříž, Eva Mrhačová, Tomáš Řehánek
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Rozšíření saranče Stethophyma grossum v České republice. Occurrence of Large March Grasshopper (Stethophyma grossum) in the Czech Republic.
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Year: 2001, Vlastivěd. Sbor. Vysočiny, Odd. Věd Přírod.
journal article

Rozvíjení informační gramotnosti jako nedílné součásti vzdělávání učitelů
Dana Kričfaluši
Year: 2001
abstract in proceedings

Russia - the Largest Transborder Belt of the World
Vladimír Baar
Year: 2001
abstract in proceedings

Rybí společenstvo, migrační prostupnost a čistota vody řeky Ostravice
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk, Barbora Matýsková
Year: 2001, Časopis Slezského Zemského Muzea, vědy přírodní
journal article

Řád: Pavouci
Zdeněk Majkus, Jan Pavelka
Year: 2001, Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín
specialist book chapter

Řízené náhodné prohledávání s alternujícími heuristikami
Josef Tvrdík
Year: 2001
abstract in proceedings

Sampling errors can cause false rejection of the core-satellite species hypothesis
Vojtěch Novotný, Pavel Drozd
Year: 2001, Oecologia
journal article

Sekundární metabolity čeledi Cactaceae
Roman Štarha
Year: 2001, Ostravská univerzita
specialist book

Sekundární metabolity z Gymnocalycium fleischerianum Backbg
Roman Štarha
Year: 2001
abstract in proceedings

Sezónní změny v početnosti imag některých druhů vážek
Ivan Horčičko, Aleš Dolný
Year: 2001
abstract in proceedings

Short time charge motion in Arn+ clusters. A theoretical study
Daniel Hrivňák
Year: 2001
abstract in proceedings

Simulační model jako systém na podporu rozhodování
Eva Burianová
Year: 2001
abstract in proceedings


