Publications
The adaptation of spring barley to a combined effect of elevated CO2 and high irradiance monitored by gas exchange and Chl a fluorescence
Irena Kurasová, Michal Štroch, Otmar Urban, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 2001
abstract in proceedings

The adaptation of spring barley to a combined effect of elevated CO2 and high irradiance monitored by oxygen evolution and chl a fluorescence
Irena Kurasová, Michal Štroch, Jiří Kalina, Jana Rychtárová , Věra Kerlínová, Vladimír Špunda
Year: 2001
abstract in proceedings

The analog linearization of thermoelectric cell
Vladimír Lysenko
Year: 2001, Internet Bulletin: Electrorevue
journal article

The anthropogenic specific runoff and the whole specific runoff of Upper Oder river
Jaromír Kaňok, Andrzej Jankowski, Janusz Kacprzyk, I. Pirozhnik, .. A Kol.
Year: 2001, Belarus State University-Geographical faculty, University of Silesia - Faculty of Earth Sciences
specialist book chapter

The Beskydy Euroregion as an area od travel and recreation
Jan Havrlant
Year: 2001
abstract in proceedings

The Beskydy Euroregion as an area of travel and recreation
Jan Havrlant
Year: 2001, Moravian geographical reports
journal article

The Beskydy Moutains - specific features and problems of the tourist area
Jan Havrlant
Year: 2001, Geografski obzornik
journal article

The Beskydy Moutains - specific features and problems of the tourist area
Jan Havrlant
Year: 2001
abstract in proceedings

The bryoflora of Bukovec wet meadows (Western Carpathians, Czech Republic)
Vítězslav Plášek
Year: 2001, Časopis slezského zemského muzea
journal article

The development of photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Martin Čajánek, Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina
Year: 2001
abstract in proceedings

The development of the photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The development of the photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina
Year: 2001
abstract in proceedings

The influences of agriculture and forestry on changes in landscape.
Ladislav Buzek, Darja Jarošová, Andrzej Jankowski
Year: 2001, Uniwersytet Slaski
specialist book chapter

The recapitulation of the Czech Republic geographers´ activitis by the European dimesnion realization in the geographical education in 1990-2000
Arnošt Wahla
Year: 2001
abstract in proceedings

The recapitulation of the Czech Republic geographers´activities by the European dimension realization in the geographical education in 1990-2000
Arnošt Wahla
Year: 2001
abstract in proceedings

The relativistic particle as a mechanical system with non-holonomic constraints
Olga Krupková, Jana Musilová
Year: 2001, J. Phys. A: Math. Gen.
journal article

Threatened bryophytes of Slezské Beskydy Mts., Czech Republic
Vítězslav Plášek
Year: 2001
abstract in proceedings

Threatened bryophytes of the high Sudetes (Krkonoše, Hrubý Jeseník)
Magda Zmrhalová, Blanka Buryová, Jan Kučera, Vítězslav Plášek, Irena Vacínová, Jiří Váňa
Year: 2001
abstract in proceedings

Translation of a Collusive Oligopoly Game to a Coalitional Form Game
David Bartl
Year: 2001
abstract in proceedings

Trh práce v Českém Těšíně
Petr Wilam, Zuzana Kiczková, Jerzy Runge
Year: 2001, Wydawnictvo Uniwersytetu Ślaskiego
specialist book chapter

Triatomics-in-molecules method applied to helium cluster cations
René Kalus
Year: 2001
abstract in proceedings

Třinecko-postavení pohraniční v regionálním rozvoji České republiky se zřetelem k zapojení ČR do Evropských struktur, geogr. analýza příhraničního mikroregionu
Jan Havrlant
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Two Criteria for Transcendental Sequences
Jaroslav Hančl
Year: 2001, Le Matematiche
journal article

Two material linearized temperature sensor
Vladimír Lysenko
Year: 2001
abstract in proceedings

Učení žáků pomocí výukových programů
Marie Solárová
Year: 2001
abstract in proceedings

Umění generalizace jako předpoklad vnímání koheze regionů (nejen) středoevropského prostoru
Jaroslav Vencálek
Year: 2001
abstract in proceedings

Umí více učitel nebo žák?
Rostislav Fojtík
Year: 2001, Computer
journal article

University of Auckland, Auckland
Vladimír Baar
Year: 2001
work experience abroad

University of Liverpool
Jaroslav Hančl
Year: 2001
work experience abroad

University of Salamanca
Martin Swaczyna
Year: 2001
work experience abroad

University of South Pacific, Suva
Vladimír Baar
Year: 2001
work experience abroad

Uniwesytet Jagieloński, Kraków
Lubomír Müller
Year: 2001
work experience abroad

Use of Evolutionary Algorithms for Time Series Smoothing
Ivan Křivý, Josef Tvrdík
Year: 2001
abstract in proceedings

Úvod do informačních a komunikačních technologií
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Územní identita - subjektivní fenomén společenského rozvoje
Jaroslav Vencálek
Year: 2001
abstract in proceedings

Územní identita jako společenský fenomén rozvoje měst
Jaroslav Vencálek
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Územní identita jako společenský fenomén rozvoje měst
Jaroslav Vencálek
Year: 2001
abstract in proceedings

Vážky indomalajské oblasti
Aleš Dolný, Milan Veselý, Kateřina Volná
Year: 2001, ŽIVA
journal article

Vážky (Odonata) na území NPR Rejvíz - současný stav, změny v průběhu 20. století, ochrana a ohrožení
Aleš Dolný, Eva Teperová, Kateřina Volná
Year: 2001, Časopis Slezského zemského muzea, Série A
journal article

Vážky Podblanicka
Aleš Dolný
Year: 2001, Veronica
journal article

Virtuální univerzita pro podporu synchronních a asynchronní výuky
Ivo Martiník, Erika Mechlová, Dana Bauerová
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Visual Basic a výukové programy
Miroslav Liška
Year: 2001
abstract in proceedings

Vliv spalovacího zařízení na přítomnost genotoxických látek v emisích
Denisa Lednická, Kateřina Malachová, Pavel Danihelka, Zuzana Pavlíčková
Year: 2001
abstract in proceedings

Vnímání změn prostředí (nejen) v pohraničních oblastech hornoslezského a ostravského regionu
Jaroslav Vencálek
Year: 2001
abstract in proceedings

Vodní eroze v povodí horní Ostravice a možnosti ohrožení vodárenské nádrže Šance jejími produkty (plaveniny)
Ladislav Buzek
Year: 2001
abstract in proceedings

Vybrané aspekty primárních emisí akcií
Karel Kořený
Year: 2001
abstract in proceedings

Vybrané geomorfologické problémy ukrajinské části Východních Karpat
Tomáš Pánek
Year: 2001
abstract in proceedings

Vybrané kapitoly z biologie člověka a školního zdravotnictví pro doplňkové pedagogické studium.
Kateřina Malachová, Zdeněk Majkus, Jan Kantorek
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výbuchy, oheň, chemická schow
Marie Solárová
Year: 2001
abstract in proceedings

Výbuchy,oheň a chemická show
Marie Solárová
Year: 2001
abstract in proceedings


