Publications
Hodnocení vodní eroze lesní půdy v povodí horní Ostravice formou splaveninového režimu
Ladislav Buzek, Vladislav Kříž, Tomáš Řehánek
Year: 2000
abstract in proceedings

Hydrobiologické sledování a hodnocení v povodí řeky Odry
Hana Sezimová, Přemysl Soldán, Tomáš Luzar, Bohumír Lojkásek
Year: 2000
abstract in proceedings

Hydroekotoxikologické metody
Hana Sezimová
Year: 2000
research reports and final reports of opposed grants

Ichtyologická charakteristika vybraných profilů povodí Odry
Bohumír Lokásek
Year: 2000
research reports and final reports of opposed grants

ICT ve vzdáleném vyučování
Zdeňka Telnarová
Year: 2000
abstract in proceedings

Identifikace alkalolidů v rostlinách Turbinicarpus schmiedickeanus var. klinkerianus
Roman Štarha, Vladimír Smolka, Z. Lacný
Year: 2000
abstract in proceedings

Immobilization of heavy metals using altered bituminous coals
Boleslav Taraba, Roman Maršálek, M. Kaloč
Year: 2000
abstract in proceedings

Informační a komunikační technologie jako nedílná součást přípravy budoucích učitelů
Libor Koníček
Year: 2000
abstract in proceedings

Informační a komunikační technologie v přípravě učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Year: 2000
abstract in proceedings

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání učitelů, speciálně učitelů přírodních věd a technické výchovy
Erika Mechlová
Year: 2000
research reports and final reports of opposed grants

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání učitelů, speciálně učitelů přírodních věd a technické výchovy
Erika Mechlová
Year: 2000
research reports and final reports of opposed grants

Informační gramotnost
Rostislav Fojtík
Year: 2000, Computer
journal article

Information and Communication Technology in Education
Erika Mechlová, Friedrich W. Seibel, Eva Burianová, Lorenz Walter, Christen Christensen, Karen Lyons, Birgitta Bruks, Klaus Kühne, Bert Jones
Year: 2000
editorial and language revision

Information and Communication Technology in Education. Proceedings
Erika Mechlová
Year: 2000, Burianov,E., Telnarov,Z.: Ostrava
specialist book

Integrace informačních a komunikačních technologií do pregraduální přípravy učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Year: 2000
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Internet jako aktivní prvek výuky
Rostislav Fojtík
Year: 2000
abstract in proceedings

Isolation and Identification of Cellulolytic Bacteria Involved in the Degradation of Natural Cellulosic Fibres
Denisa Lednická, Joris Mergaert, Margo C Cnockaert, Jean Swings
Year: 2000, Systematic and Applied Micobiology
journal article

Je "region" opravdu novým fenoménem v učebnicové tvorbě 90. let?
Jaroslav Vencálek
Year: 2000
abstract in proceedings

K aktuálnym otázkam hubových chorob smreka a jedle na Slovensku
Ján Gáper, Světlana Gáperová
Year: 2000
abstract in proceedings

K priestorovej distribúcii ektomykoríznych húb v smrekových monokultúrach
Ján Gáper, M. Šurjanska
Year: 2000
abstract in proceedings

K priestorovej distribúcii nesymbiotických makromycétov v kultúrných smrečinách.
Ján Gáper, K. Molnárová
Year: 2000, Technická univerzita Zvolen
specialist book chapter

K výskytu vážek (Odonata) ve dvou přírodních parcích jihovýchodní Asie (Thajsko, Malajsie) = On the occurence of dragonflies (Odonata) in two nature reserves of South-East Asia (Thailand, Malaysia)
Aleš Dolný, Kateřina Volná, Milan Veselý
Year: 2000
abstract in proceedings

K využití vážek (Odonata) pro biologické monitorování jakosti vod
Aleš Dolný
Year: 2000
abstract in proceedings

Kalorimetrické hodnocení inhibitorů oxidace uhlí
Boleslav Taraba, R. Peter
Year: 2000
abstract in proceedings

Kalorimetrické rozlišení typů působení inhibitorů na uhlí
Boleslav Taraba, R. Peter
Year: 2000
abstract in proceedings

Kartografické hodnocení školního atlasu České republiky (Geodézie ČS, a. s., 1999)
Jaromír Kaňok, Radek Dušek, V. Herber, Vít Voženílek, M. Mikšovský
Year: 2000
abstract in proceedings

Kartografie Slezska, Wieland Johan Wolfgang, Wielandovy mapy Slezska
Jaromír Kaňok, Kolektiv Autorů
Year: 2000, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Kinetics of collision processes in dilute noble gases
René Kalus
Year: 2000, Collect. Czech. Chem. Commun.
journal article

Kultivační sféra se systémem otočných oken: nová technika expozice lesních porostů zvýšenou koncentrací CO2
Otmar Urban, Radek Pokorný, David Pospíšil, Jiří Kalina
Year: 2000
abstract in proceedings

L-Galois connections and L-concept lattices: From binary relations to conceptual structures
Radim Bělohlávek
Year: 2000, Springer
specialist book chapter

Lignite sorbents for water cleaning
Miroslav Kaloč, Boleslav Taraba
Year: 2000
abstract in proceedings

Logarithmic density and (R)-density
Ladislav Mišík
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Má v srdci slovenskost: O slovenskom vydaní knihy Kolomana Ivaničku Slovensko Genius loci, Bratislava 1999
Jaroslav Vencálek, Miroslav Tuma, Pavel Vranovský
Year: 2000, Kultúra
journal article

Malé vodní nádrže hornatin Západních Beskyd z hydrologického a geoekologického hlediska
Vladislav Kříž
Year: 2000
abstract in proceedings

Manual for Ferrofluidics Puller
David Bražina
Year: 2000
abstract in proceedings

Mapping Silesian identity in Czechia
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Year: 2000, Geografie Sborník ČGS
journal article

Metal body burdens in spiders from Dolu Lidice coal dump near Ostrava (Czech Republic)
Graźyna Wilczek, Agnieszka Babczyńska, Zdeněk Majkus
Year: 2000
abstract in proceedings

Mezi vizemi a realitou (strategií a projektů) regionálního rozvoje
Jaroslav Vencálek
Year: 2000
abstract in proceedings

Mezinárodní pracovní seminář "Současný stav geomorfologických výzkumů"
Jan Prášek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2000, Sborník České geografické společnosti
journal article

Mikro a makroregionální aspekty prostorové dynamiky obyvatel České republiky 90. let
Jaroslav Vencálek
Year: 2000
abstract in proceedings

Miniprojekty ze zoologie
Svatava Kubicová, Sabina Škardová
Year: 2000
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mobilní prostředky ve výuce
Rostislav Fojtík
Year: 2000
abstract in proceedings

Models peg and dpeg: an assessment of erodibility of surface in the small region
Vít Voženílek, Jaromír Kaňok, A. Létal
Year: 2000
abstract in proceedings

Moderní metody pěstování monokrystalů a jejich vlastnosti
David Bražina
Year: 2000
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Modernizace laboratoří pro výuku nových metod molekulární biologie a biochemie
Kateřina Malachová, Helena Marková
Year: 2000
research reports and final reports of opposed grants

Monitoring výskytu hub
Jan Prášek
Year: 2000
abstract in proceedings

Moravská brána - vstup do CHKO Poodří
Jan Prášek
Year: 2000
abstract in proceedings

Moravská brána(kap.7.1), Ostravská pánev(kap.7.2), Mapa bioindikátorů-ryby (B4)In Rast G., Obrdlík P.,Nieznianski P.,(eds.): Atlas niv Odry,103 pp, mapové přílohy B1-9,C1-52. WWF Deutschland-Auen-Institut
Bohumír Lojkásek
Year: 2000, WWF Deutschland-Auen-Institut
specialist book

Morfostrukturní aspekty reliéfu Západních Beskyd (na příkladu české části Čantoryjské hornatiny)
Tomáš Pánek
Year: 2000
abstract in proceedings

Morfostrukturní rysy Čantoryjské hornatiny
Tomáš Pánek
Year: 2000, Zprávy o geologických výzkumech na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
journal article


