Publications
Morfotektonika a dynamika současných geomorfologických procesů v jižní části Krymu (Ukrajina)
Jan Prášek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2000
research reports and final reports of opposed grants

Morfotektonika a dynamika současných krajinotvorných procesů v jižní části Krymu
Jan Prášek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2000
abstract in proceedings

Možnosti rozvoje cestovního ruchu v třinecko-jablunkovském pohraničním prostoru
Jan Havrlant
Year: 2000
abstract in proceedings

Možnosti využití deduktivních pravidel při analýze a návrhu IS
Zdeňka Telnarová
Year: 2000
abstract in proceedings

Mutagenicity Risk of Pollutants from Combustion of residenta Sources
Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Pavel Danihelka
Year: 2000
abstract in proceedings

Mutagenita emisí vznikajících spalováním černouhelných briket
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Year: 2000
abstract in proceedings

Mutagenita při biodegradaci zeminy kontaminované PAU
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Year: 2000
abstract in proceedings

Mutagenní riziko polutantů vznikajících spalováním v lokálních topeništích
Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Pavel Danihelka
Year: 2000
abstract in proceedings

Nacionalismus versus multikulturalismus
Vladimír Baar
Year: 2000
abstract in proceedings

Nález slíďáka Arctosa cinerea (Araneida: Lycosidae) v Ostravě (Česká republika). Finding of wolf-spider Arctosa cinerea (Araneida: Lycosidae) in Ostrava (Czech Republic).
Petr Kočárek
Year: 2000, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Národní zoologická zahrada v malajském Kuala Lumpuru
Petr Kočárek, Alena Kočárková
Year: 2000, ŽIVA
journal article

Nepůvodní druhy desetinohých korýšů v polských vodách - aktuální stav
Zdeněk Ďuriš
Year: 2000
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Niektoré možnosti využitia počítačov, informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní matematiky
J. Fulier, János Tóth
Year: 2000, Technológia vzdelávania (príloha, Slovenský učiteľ) roč. VIII
journal article

Nové kraje v administrativním systému České republiky
Petr Šindler
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nové kraje v administrativním systému České republiky
Petr Šindler
Year: 2000
abstract in proceedings

O logaritmickej postupnosti
A. Komzsík, János Tóth
Year: 2000, Acta Mathematica 4, Nitra
journal article

Object Oriented Perspective in Cluster Analysis
František Huňka
Year: 2000
abstract in proceedings

Objektivizácia geoekologického mapovania (na príklade štatistickej analýzy vzťahu georeliéf-pôdno-substrátový komplex)
Ján Novotný, Jozef Minár
Year: 2000
abstract in proceedings

Objektově orientovaný přístup ve shlukovacích metodách
František Huňka
Year: 2000
abstract in proceedings

Obrnění rytíři moře
Zdeněk Ďuriš
Year: 2000
solo and collective exhibitions, realization

Occurrence of groundhopper Tetrix bolivari (Orthoptera: Tetrigidae) in the Czech Republic and Slovakia.
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Year: 2000, Articulata
journal article

Ochrana přírody a krajiny v ČR ve vztahu k Evropské unii - Natur- und Landschaftsschutz aus der Sicht der EU - Anforderungen.
Aleš Dolný
Year: 2000
abstract in proceedings

Ohrožené a vzácné druhy mechorostů Slezských Beskyd - I
Vítězslav Plášek
Year: 2000
abstract in proceedings

On a topology on the grid
János Tóth, Ladislav Zsilinszky
Year: 2000, Acta Mathematica 4, Nitra
journal article

On convergence of a class of evolutionary algorithms
Ladislav Mišík
Year: 2000
abstract in proceedings

On convergence of controlled random search algorithms
Ladislav Mišík, Ivan Křivý, Josef Tvrdík
Year: 2000
abstract in proceedings

On convergence of controlled random search algorithms
Ladislav Mišík, Ivan Křivý, Josef Tvrdík
Year: 2000
abstract in proceedings

On functions in fuzzy logic with evaluated syntax
Vilém Novák
Year: 2000, Neural network World
journal article

On the geometry of mechanical systems with the nonholonomic constraints
Martin Swaczyna
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Oponentský posudek na disertační práci The Effects of Environmental Pollutants on Human Cells
Kateřina Malachová, Stanislav Forman
Year: 2000
published expert opinions, reviews

Optimization of Students' Curricula
David Bartl, Jan Plešingr
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Optimization of Students' Curricula
David Bartl, Jan Plešingr
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Orthopteroid insects (Orthoptera, Blattaria, Dermaptera) of the Polesie National Park and its surroundings.
Petr Kočárek
Year: 2000, Parki nar. Rez. przyr., Bialowieza
journal article

Orthopteroidní hmyz (Orthoptera, Blattaria & Dermaptera) CHKO Poodří a nejbližšího okolí (Česká republika). Orthopteroid insects (Orthoptera, Blattaria & Dermaptera) of the Poodří Protected Landscape Area and its surroundings (Czech Republic).
Petr Kočárek, Iva Němečková
Year: 2000, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Otázky kolem Romské emigrace do Kanady.
Kateřina Sidiropulu Janků
Year: 2000, Biograf
journal article

Ověřování metody stanovení genotoxicity znečištění povrchových vod
Hana Sezimová, Přemysl Soldán
Year: 2000, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
journal article

Ovlivnění splaveninového režimu bystřinných toků hornatin technickými prostředky
Vladislav Kříž
Year: 2000
abstract in proceedings

Oxidační tepla z pohledu fraktální geometrie
Dalibor Dvořák
Year: 2000
abstract in proceedings

Persistent Objects and their Application
František Huňka
Year: 2000
abstract in proceedings

Persistent Objects and their Using in Cluster Analysis Methods
František Huňka
Year: 2000
abstract in proceedings

Plaveninový režim v povodí horní Ostravice (Moravskoslezské Beskydy) nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1976-1998
Ladislav Buzek
Year: 2000, Journal of Forest Science
journal article

Pobyt na City University; London; V rámci řešení mezinárodního grantu. NATO Science Programme Linkage Grant 406 404 622 OR
Jaromír Kaňok
Year: 2000
work experience abroad

Podpora regionálního rozvoje a podnikání se zaměřením na problémové regiony.Habilitační práce
Petr Šindler, Pavel Pešek, Kolektiv Autorů
Year: 2000
published expert opinions, reviews

Pohřební ritus v mladší a pozdní době hradištní na Moravě a ve Slezsku
Michal Živný
Year: 2000
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Politickogeografický vývoj jugoslávského prostoru od 70. let minulého století po současnost (dizertační práce)
Vladimír Baar, Miloš Fňukal
Year: 2000
published expert opinions, reviews

Ponto-Caspian invading predatory water-flea Cercopagis pengoi in the Gulf of Gdansk, Poland (Crustacea, Cladocera)
Zdeněk Ďuriš, Wojciech Jurasz, Markéta Kubláková, Daniel Vařecha
Year: 2000
abstract in proceedings

Populace okouna říčního Perca fluviatilis Linnaeus,1758 ve vodárenské nádrži Šance
Šárka Bartošová, Bohumír Lojkásek
Year: 2000
abstract in proceedings

Porownakie ogólnej sytuacji raków w Czechach i w Polsce, moźliwości wspólpracy astakologów obu krajów
Zdeněk Ďuriš
Year: 2000
abstract in proceedings

Praktické využití matematické metody při monitorování účinků imisí na bioindikátor
Ladislava Saganová
Year: 2000
abstract in proceedings

Problém územně správního členění krajských struktur státu
Jaroslav Vencálek
Year: 2000
abstract in proceedings


