Publications
Project of in-service teacher centre
Eva Burianová
Year: 2000
abstract in proceedings

Projekt vývoje multimediálního vzdělávacího softwaru v oblasti vysokoškolské výuky fyziky
Erika Mechlová, Václav Votava, Jan Hán, Milan Edl
Year: 2000
abstract in proceedings

Příprava budoucích učitelů chemie k tvořivé výuce
Marie Solárová
Year: 2000
abstract in proceedings

Příprava učitelů pro vzdělávání v informační společnosti
Dana Kričfaluši
Year: 2000
abstract in proceedings

Příspěvek k pleistocenní modelaci horské skupiny Smrku (Moravskoslezské Beskydy, ČR)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2000
abstract in proceedings

Původ a rozšíření raků na Zemi
Zdeněk Ďuriš
Year: 2000, Bulletin VÚRH Vodňany
journal article

Raci. Pořad Výpravy
Zdeněk Ďuriš
Year: 2000
radio and televison broadcast

Random Rank Roam Method
Jaromír Kukal, Ivan Křivý
Year: 2000
abstract in proceedings

Recentní svahové procesy v Krymských horách (Ukrajina)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2000
abstract in proceedings

Regionální politika a management regionu, obcí a měst.Učební text
Petr Šindler, S. Adamčík
Year: 2000
published expert opinions, reviews

Research of Future Teachers of Physics from the Point of View Preparation for Teaching
Ladislav Sklenák
Year: 2000
abstract in proceedings

Research of the Future Teachers of Pyhsics from the Point of View Preparation for Teaching
Erika Mechlová, Ladislav Sklenák
Year: 2000
abstract in proceedings

Roční zpráva o řešení VZO: Geografické a ekologické změny prostředí a struktur průmyslových krajin ( regionů )
Vladislav Kříž
Year: 2000
research reports and final reports of opposed grants

Roční zpráva o řešení VZO: Geografické a ekologické změny prostředí a struktur průmyslových krajin (regionů)
Vladislav Kříž
Year: 2000
research reports and final reports of opposed grants

Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) mokřadních biotopů České republiky: typizační druhy
Petr Kočárek
Year: 2000
abstract in proceedings

Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) v nivě řeky Odry
Petr Kočárek, Iva Němečková, Jaroslav Holuša
Year: 2000
abstract in proceedings

Rozšíření cvrčíka Myrmecophilus acervorum (Orthoptera: Myrmecophilidae) na Moravě a ve Slezsku a poznámky k jeho biologii. Distribution of Myrmecophilus acervorum (Orthoptera: Myrmecophilidae) in Moravia and Silesia with notes on the biology.
Pavel Bezděčka, Petr Kočárek, Jiří Šuhaj
Year: 2000, Klapalekiana
journal article

Rozvíjení funkční gramotnosti v pregraduální přípravě učitelů chemie
Dana Kričfaluši
Year: 2000
abstract in proceedings

Rozvoj teorie a praxe učebnic vlastivědy a geografie v České republice
Arnošt Wahla
Year: 2000
abstract in proceedings

Russia - the Largest Transborder Belt of the World
Vladimír Baar
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rybí společenstva nivy řeky Odry
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk, Karel Halačka
Year: 2000
abstract in proceedings

Saranče Stethophyma grossum: významný bioindikační druh mokřadních luk
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša
Year: 2000
abstract in proceedings

Seasonal dynamics of the dusky cockroach Ectobius lapponicus (Blattodea: Blattellidae) in the eastern part of the Czech Republic.
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Year: 2000, Biologia, Bratislava
journal article

Sebereflexe a motivace při výuce chemie na gymnáziích ČR
Marie Solárová
Year: 2000, Chémia
journal article

Seznam mechorostů zaznamenaných v průběhu bryo-lichenologických dnů ve Slezských Beskydech
Vítězslav Plášek
Year: 2000, Bryonora
journal article

SIMULA
Evžen Kindler
Year: 2000, Kindler E.
specialist book chapter

SIMULA
Evžen Kindler
Year: 2000, Kindler E.
specialist book chapter

Simulation of Train Manoeuvering
Evžen Kindler, E. Blmel, L. Novitsky
Year: 2000, JUMI Ltd.
specialist book chapter

Simulation of Train Manoeuvering
Evžen Kindler, E. Blmel, L. Novitsky
Year: 2000, JUMI Ltd.
specialist book chapter

Slovenská verzus Česká republika, aneb od pohledů jeden na druhého k pohledům společným
Jaroslav Vencálek
Year: 2000
abstract in proceedings

Slovníková hesla: doprava, Havířov, lázně,turistika
Jaroslav Vencálek, Lumír Dokoupil, Vladimíra Vaníčková
Year: 2000, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Slowness - a measure of convergence of sequences
Ladislav Mišík, T. Žáčik
Year: 2000, Tatra Mountains Mathematical Publications
journal article

Sociálně ekonomická charakteristika Ostravského kraje
Petr Šindler
Year: 2000, OU
specialist book

Some properties of Lorenzen ideal systems
Jiří Močkoř, Angeliki Kontolatou, Aleka Kalapodi
Year: 2000, Archivum Mathematicum
journal article

Sorption of mercury and gold on the montmorillonite modified electrode
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Year: 2000
abstract in proceedings

Současná morfodynamika koryt beskydských toků - fenomén řeky Morávky
Jan Hradecký
Year: 2000
abstract in proceedings

Současný geomorfologický výzkum v Západních Beskydech a Podbeskydské pahorkatině
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Year: 2000, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
journal article

Soupis vážek (Odonata) zjištěných v rámci III. odonatologických dnů v červnu 2000 v CHKO Třeboňsko
Lubomír Hanel, Josef Hlásek, Jan Cempírek, Mieczyslaw Ciesla, Aleš Dolný
Year: 2000
abstract in proceedings

Species of Chelidurella (Dermaptera: Forficulidae) in the territory of the Czech Republic and Slovakia.
Petr Kočárek, Antonio Galvagni
Year: 2000, Klapalekiana
journal article

Specifika a bariéry cestovního ruchu v eruroregionu Beskydy
Jan Havrlant
Year: 2000, Zeszyty naukowe nr. 7 KToGTE
journal article

Společenské aspekty regionální subjektivity
Jaroslav Vencálek
Year: 2000
abstract in proceedings

Sporulácia Heterobasidion annosus (Fr.) Bref. v lesných ekosystémoch.
Ján Gáper, Světlana Gáperová
Year: 2000, Technická univerzita Zvolen
specialist book chapter

Správní, hospodářská a územní decentralizace Ruské federace
Vladimír Baar, Václav Kotyk
Year: 2000
research reports and final reports of opposed grants

Stanovení genotoxicity povrchových vod ( individuální příprava).
Hana Sezimová, Přemysl Soldán
Year: 2000, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
journal article

Statistické metody pro zlepšování jakosti
Josef Tvrdík, Josef Tošenovský, Darja Noskievičová
Year: 2000
published expert opinions, reviews

Stochastic Algorithms in Nonlinear Regression
Ivan Křivý, Josef Tvrdík, Radek Krpec
Year: 2000, COMPUT STAT DATA AN
journal article

Stochastic Algorithms in Nonlinear Regression
Ivan Křivý, Josef Tvrdík, Radek Krpec
Year: 2000, COMPUT STAT DATA AN
journal article

Styl učení žáka při učení pomocí počítačových výukových programů
Marie Solárová
Year: 2000
abstract in proceedings

Světová ekonomická centra a periferie na prahu 21. století
Vladimír Baar
Year: 2000
abstract in proceedings

Systematická botanika. Úvod do štúdia cyanobakterií, rias a húb.
Ján Gáper, Světlana Gáperová
Year: 2000
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


