Publications
Sledování účinnosti biodegradačních procesů v půdách kontaminovaných PAU s využitím bakteriálních testů mutagenity
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Year: 1999
abstract in proceedings

Slovácko - geografie místního regionu pro základní školy
Jaroslav Vencálek, Thomas Connolly, Jaroslav Vencálek, A Kolektiv
Year: 1999
editorial and language revision

Slovácko geografie místního regionu pro základní školy
Jaroslav Vencálek, A Kolektiv
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Smáčecí kalorimetrie částečně rozpustných látek
Boleslav Taraba
Year: 1999
abstract in proceedings

Snímač tloušťky vodivé vrstvy
Vladimír Lysenko
Year: 1999
abstract in proceedings

Sociální důsledky urbinazace rozvojových zemí
Petr Šindler
Year: 1999
abstract in proceedings

Solution of problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals
Boleslav Taraba, Petr Martinec, Miroslav Dopita, Zdeněk Klika
Year: 1999, Bulletin of the Czech geological Survey
journal article

Sorption and determination of Hg(II) on clay modified carbon paste electrodes.
Petr Kula, Zuzana Navrátilová, Petra Kulová, Milan Kotouček
Year: 1999, Analytica Chimica Acta
journal article

Specifika cestovního ruchu v euroregionu Těšinského Slezska
Jan Havrlant
Year: 1999
abstract in proceedings

Specifika cestovního ruchu v rekreační oblasti Beskyd a bariéry v rozvoji podnikatelských aktivit
Jan Havrlant
Year: 1999
abstract in proceedings

Spolupráce geografických pracovišť Ostravské univerzity a Slezské univerzity v Katovicích
Miroslav Havrlant, Vladislav Kříž, Andrzej Jankowski
Year: 1999
abstract in proceedings

Styly učení pomocí počítačových programů
Marie Solárová
Year: 1999
abstract in proceedings

Světelný motor
Vladimír Lysenko
Year: 1999
abstract in proceedings

Systémový přístup k endogennímu regionálnímu rozvoji s využitím vědeckotechnických parků
Petr Šindler, J. Skokan
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Szacowanie ziemi rolniczej v Republice Czeskiej
Radek Dušek
Year: 1999
abstract in proceedings

The Application of Information and Communication Technology in undergraduate Preparation of Teachers of Chemistry and Physics
Dana Kričfaluši, Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 1999
abstract in proceedings

The Application of Information and Comunication Technologies in Undergrade Preparation of Teachers of Chemistry and Physics
Dana Kričfaluši, Erika Mechlová, Libor Koníček
Year: 1999
abstract in proceedings

The Centroid of the Core of a Collusive Oligopoly
David Bartl
Year: 1999
abstract in proceedings

The equilibrium structures of Arn+clusters (n=3-6)
Daniel Hrivňák
Year: 1999
abstract in proceedings

The Function of University of Ostrava in the Teachers Preparation in the ICT Area
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Year: 1999
abstract in proceedings

The Influence of hybridization to morphological non-dependent properties of cacti
Roman Štarha, Zdeňka Hajnová, Z. Lacný
Year: 1999
abstract in proceedings

The iniciation of cooperation between the Geographical Faculty in Lviv (Ukraine) and the Department of Physical Geography and Geoecology of the University of Ostrava
Jan Hradecký, Ivan Kruhlov, Tomáš Pánek, Jan Prášek
Year: 1999
abstract in proceedings

Transformace kulturní krajiny na příkladu regionu severní Moravy a Slezska
Petr Šindler
Year: 1999
abstract in proceedings

Transformace kulturní krajiny na příkladu regionu severní Moravy a Slezska
Petr Šindler
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transformace postkomunistických měst na příkladu vybraných českých, albánských a ruských dálněvýchodních měst
Vladimír Baar
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transport and magnetic properties of Bi-based multiphase superconductors
Petr Vašek, Ivan Janeček
Year: 1999, International Journal of Modern Physics B
journal article

Tvary mrazového zvětrávání a odnosu v Moravskoslezských Beskydech
Tomáš Pánek
Year: 1999
abstract in proceedings

Tvorba tematických map v GIS (Prezentace kvalitativních a kvantitativních informací) - 3. část
Jaromír Kaňok, Vít Voženílek
Year: 1999, GEOinfo - odborný dvouměsíčník pro GIS a DPZ, Computer Press, s.r.o.
journal article

Tvorba tematických map v GIS (Prezentace kvalitativních a kvantitativních informací)- 2. část
Jaromír Kaňok, Vít Voženílek
Year: 1999, GEOinfo - odborný dvouměsíčník pro GIS a DPZ, Computer Press, s.r.o.
journal article

Typová kontrola a objektově orientovaný jazyk
František Huňka
Year: 1999
abstract in proceedings

Učitelovo hodnocení výuky
Erika Mechlová, Milena Kurelová
Year: 1999
abstract in proceedings

University of Debrecen
Jaroslav Hančl
Year: 1999
work experience abroad

University of Katowice
Jaroslav Hančl
Year: 1999
work experience abroad

University of Liverpool
Jaroslav Hančl
Year: 1999
work experience abroad

University of Liverpool
Hashim Habiballa
Year: 1999
work experience abroad

Urbanizační procesy v rozvojových zemích
Petr Šindler
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Using short-term mutagenicity tests for the evaluation of genotoxicity of contaminated soils
Kateřina Malachová
Year: 1999, Journal of Soil Contamination
journal article

Úvod do databází
Zdeňka Telnarová, Alena Lukasová, Petr Matula
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Variabilita extrémních meteorologických jevů na Pradědu. Závěrečná zpráva interního grantu re. č. 08/98
Radim Tolasz, Vladislav Kříž
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Variabilita složení a funkce fotosyntetického aparátu vyšších rostlin v souvislosti s aklimací na zvýšenou úroveň fotosynteticky aktivního záření
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová
Year: 1999
abstract in proceedings

Veličiny užívané v pyrometrii
Vladimír Lysenko
Year: 1999, Jemná mechanika a optika
journal article

Vliv porostních obnov na hydrologický režim pramene v experimentálním povodí Malá Ráztoka
Jan Hradecký
Year: 1999
abstract in proceedings

Vnímání hranice a pohraničí v integrujícím se evropském prostoru
Jaroslav Vencálek
Year: 1999
abstract in proceedings

Vrije Universiteit Brussel
Tadeusz Siwek
Year: 1999
work experience abroad

Vybrané kapitoly z mikrobiologie
Lubomír Dobiáš, Stanislava Dobiášová, Kateřina Malachová, M. Seman
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Východiska pro využití informačních a komunikačních technologií v přípravě učitelů chemie na PřF OU
Dana Kričfaluši
Year: 1999
abstract in proceedings

Vydra říční
Bohumír Lojkásek
Year: 1999
librettos, screeplays

Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz
Erika Mechlová, Karel Košťál
Year: 1999, Prometheus
specialist book

Vymezení Ostravského kraje a jeho specifika
Petr Šindler
Year: 1999
abstract in proceedings

Vytváření fyzikálních pojmů u žáků
Erika Mechlová, O. Roztočilová
Year: 1999
final dissertation (rigorous, final, habilitation)


