Publications
Lovy slovy
Bohumír Lojkásek
Year: 1995
radio and televison broadcast

Mathematical Modelling of Extreme Water-Supply-Situations
Lubomír Müller
Year: 1995
abstract in proceedings

Mezinárodní konference "Česko-polské pohraniči - procesy transformace a rozvoje"
Petr Šindler
Year: 1995, Sborník České geografické společnosti
journal article

Mezinárodní perspektivy politických regionů
Petr Šindler, B. Hnízdo
Year: 1995
published expert opinions, reviews

Mezinárodní seminář "Hranice a ich vplyv na teritoriálnu štruktúru a štátu"
Petr Šindler
Year: 1995, Sborník České geografické společnosti
journal article

Mozliwosci integracji panstw srodkovoeuropejskich CEFTA z Unia Europejska
Petr Šindler
Year: 1995
abstract in proceedings

Možnosti cestovního ruchu ve městě Ostravě a okolí
Lubomír Müller, Pavla Zajícová, L. Nováková
Year: 1995
published expert opinions, reviews

Možnosti detekce genotoxicity půd a pevných odpadů bakteriálními testy
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Year: 1995
abstract in proceedings

Možnosti rozvoje cestovního ruchu ve městě Ostravě a okolí
Lubomír Müller, Marie Müllerová
Year: 1995
abstract in proceedings

Možnosti spolupráce pedagogiky, psychologie a oborových didaktik
Erika Mechlová
Year: 1995
abstract in proceedings

Nález srpice Panorpa hybrida McLachlan, 1882 (Mecoptera: Panorpidae) na severní Moravě
Jan Ševčík
Year: 1995, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Nationality in the Cesky Tesin Region
Radim Prokop
Year: 1995
abstract in proceedings

Nature of High Oxyreactivity of Oxidative Altered Bituminous Coals
Boleslav Taraba, Petr Martinec, Zdeněk Klika, E. Šebestová, Helena Pavlíková, V. Machovič
Year: 1995
abstract in proceedings

Nektera komparativni specifika slovenske a polske populace v narodnostnich strukturach Ceske republiky
Radim Prokop
Year: 1995, Slezsky sbornik
journal article

Nektere urbanizacni a populacni promeny Ostravy v letech 1980-1991
Radim Prokop
Year: 1995
abstract in proceedings

Notes on ratio set of set of natural numbers,
J. Bukor, M. Kmeťová, János Tóth
Year: 1995, Acta Mathematica 2, Nitra
journal article

Notes on the function - The minimal universal exponent of n
J. Bukor, B. László, János Tóth
Year: 1995, Acta Mathematica 2, Nitra
journal article

Nové regionální členění Jihoafrické republiky
Petr Šindler
Year: 1995, Geografické rozhledy
journal article

On a typical property of functions
Ladislav Zsilinszky, János Tóth
Year: 1995, Mathematica Slovaca
journal article

On certain dense sets
J. Fulier, János Tóth
Year: 1995, Acta Mathematica 2, Nitra
journal article

On density of ratio sets of powers of primes
Ladislav Zsilinszky, János Tóth
Year: 1995, Nieuw Archief voor Wiskunde
journal article

On density of ratio sets of powers of primes,
János Tóth, Ladislav Zsilinszky
Year: 1995, Nieuw Archief voor Wiskunde
journal article

On locally antisymetric functions
János Tóth, Ladislav Zsilinszky
Year: 1995, Acta Mathematica 2, Nitra
journal article

On measure spaces where Egoroff"s Theorem holds
Ladislav Zsilinszky
Year: 1995, Real Analysis Exchange
journal article

On radii of convergece of power series
Tibor Šalát, János Tóth
Year: 1995, Bulletin Mathematique (Romania) 38 (86)
journal article

On separation axioms in hyperspaces
Ladislav Zsilinszky
Year: 1995, Rendiconti Circ. Mat. Palermo
journal article

On some properties of values of a class of arithmetical functions
J. Bukor, János Tóth
Year: 1995, Publicationes Mathematicae Debrecen 46
journal article

On some ways of the theory of graphs for structure analysis of hydrographical schemes in Ostravice Basin
Lubomír Müller, Marie Müllerová
Year: 1995
abstract in proceedings

On subspaces of measurable functions
Ladislav Zsilinszky
Year: 1995, Portugaliae Mathematica
journal article

On the space of non-negative functions having various properties of metric and pseudometric,
János Tóth, Ladislav Zsilinszky
Year: 1995, Acta Mathematica 2, Nitra
journal article

One problem concerning the Transcendency
Jaroslav Hančl
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Opady atmosferyczne w przygranicznych obszarach ostrawskiego okregu przemyslowego i rybnickiego okr. Weglowego
Jan Havrlant, Andrzej Jankowski, A. Kamiński
Year: 1995
abstract in proceedings

Ostrava-kako izači iz rudarskogo okna
Jaroslav Vencálek
Year: 1995, Hrvatski zemljopis
journal article

Počátky antropogenního ovlivňování velikosti průtoku v mezipovodích povodí řeky Odry v České republice
Jaromír Kaňok, Lumír Dokoupil, Milan Myška
Year: 1995
abstract in proceedings

Počítač jako integrovaný prostředek studenta v laboratorních cvičeních z chemie
Dana Korbačková
Year: 1995
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Počítačem podporovaná výuka geografie
Lubomír Müller
Year: 1995
abstract in proceedings

Počítačem podporovaná výuka managementu
Lubomír Müller, Marie Müllerová
Year: 1995
abstract in proceedings

Podmínky integrace Střední Evropy a zemí CEFTA do Evropské unie
Petr Šindler
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Populace noveho mesta Havirova v kontextu s promenami Ostravsko-karvinske konurbace
Radim Prokop
Year: 1995
abstract in proceedings

Possibilities of Checking the Permeability of Natural Sealing Materials for Waste Dumps Sealing
Jan Prášek
Year: 1995
abstract in proceedings

Problematyka hydrologiczna i socjologiczna polsko-czeskiej strefy przygranicnej
Damian Absalon, Andrzej Jankowski, Vladislav Kříž
Year: 1995
abstract in proceedings

Projekt Medalus
Ladislav Buzek
Year: 1995, Geografie, Sborník České geografické společnosti
journal article

Proměny v jihoslovanských státech a v Albánii
Vladimír Baar, Tadeusz Siwek
Year: 1995
published expert opinions, reviews

Předpovědi mimořádných hydrologických situací jako informace pro ochranu životního prostředi
Lubomír Müller, Marie Müllerová
Year: 1995
abstract in proceedings

Přihraniční region Beskydy, jeho problémy a potřeby v možnostech československo-polské spolupráce
Jan Havrlant
Year: 1995
abstract in proceedings

Půdní fond a jeho ochrana. Učební text Ostravské univerzity
Ladislav Buzek
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Racionalisation of Water-supply Management with help of theory graphs
Marie Müllerová, Lubomír Müller
Year: 1995
abstract in proceedings

Range extensions of some decapod crustaceans of the northeastern Greenland
Zdeněk Ďuriš, Jan Marcin Weslawski
Year: 1995
abstract in proceedings

Reaction of Photosynthetic Pigments in Case of the Premature Senescence of Chloroplasts in Norway Spruces Needles Picea abie
Václav Krpeš
Year: 1995, Biologia
journal article

Regionálni rozdíly v úmrtnosti na zhoubné novotvary
Lubomír Müller, Marie Müllerová
Year: 1995
abstract in proceedings


