Publications
Fyzikalni pokus komplexně
Milena Kušnerová
Year: 1994
abstract in proceedings

Fyziologie rostlin
Václav Krpeš
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Geografické informácie
Peter Tremboš, Jozef Minár
Year: 1994, GEOINFO
journal article

Geografie světa - Anglosaská Severní Amerika
Vladimír Baar
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Geografie vzdělávání obyvatelstva
Arnošt Wahla
Year: 1994
abstract in proceedings

Globální problémy Země - růst světové populace
Jaroslav Vencálek
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Globální problémy Země - Růst světové populace
Vladimír Baar, Jaroslav Vencálek
Year: 1994
published expert opinions, reviews

Globální problémy Země. Ohrožení flóry a vegetace
Věra Sobotková
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Humic acids interactions with metal salts incorporated into the carbon paste electrodes
Petr Kula, Zuzana Navrátilová
Year: 1994,
journal article

Hydrologia stosowana
Vladislav Kříž, Maria Ozga-Zielińska, Tomáš Řehánek, Jerzy Brzeziński
Year: 1994
published expert opinions, reviews

Identification of selected natural hazards from viewpoint of the evaluation of environmental limits
Peter Tremboš, Jozef Minár, Zora Machová
Year: 1994
abstract in proceedings

Ionty v tělních tekutinách
Erika Mechlová, Zuzana Slaná, Jaroslav Slaný
Year: 1994, Matematika-fyzika-informatika
journal article

Ionty v tělních tekutinách
Erika Mechlová, Zuzana Slaná, Jaroslav Slaný
Year: 1994, Matematika-fyzika-informatika
journal article

Iracionalita a Transcendence
Jaroslav Hančl
Year: 1994
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Irrationality of Convergent Series
Jaroslav Hančl
Year: 1994
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jezera České republiky
Vladislav Kříž
Year: 1994
abstract in proceedings

K funkční mobilitě studentů
Jaroslav Vencálek
Year: 1994
abstract in proceedings

K potravě a výskytu vydry říční (Lutra lutra.L.) na území CHKO Beskydy
Bohumír Lojkásek, Petr Grendziok
Year: 1994
abstract in proceedings

Kde žijí zvířata
Jan Kantorek, Vera Bauer, Jan Havrlant, Gerd Ohnesorge
Year: 1994
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Ke vztahu diagnostiky a autodiagnostiky na vysoké škole
Josef Malach, Kateřina Malachová
Year: 1994
abstract in proceedings

Klíč v domácnostech žijících chvostoskoků
Jaroslav Ašmera, Aleš Dolný
Year: 1994
abstract in proceedings

Koleopterofauna Státní přírodní rezervace Nové Tichanovice (okres Opava)
Josef Vondřejc
Year: 1994
abstract in proceedings

Kvalitativní a kvantitativní složení avifauny na sídlišti v Ostravě - Porubě v průběhu roku
Jan Ševčík
Year: 1994, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Laviny v Moravskoslezských Beskydech
Vladislav Kříž
Year: 1994
abstract in proceedings

Maďarsko - minulost a přítomnost
Vladimír Baar
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Measure Density of Some Sets
Milan Paštéka
Year: 1994, Math. Slovaca
journal article

Mechanical decarbonylation of coal
Boleslav Taraba
Year: 1994, Fuel-the science and technology of Fuel and Energy
journal article

Metoda zpracování sušeného (herbářovaného) materiálu a tvrdých mechanických pletiv v rostlinné anatomii
Evženie Tietzeová
Year: 1994
abstract in proceedings

Misto, kde se zastavil eas
Radim Prokop
Year: 1994, Tišínsko
journal article

Mobilní analytické soupravy a ekologická výchova v chemii na ZŠ a gymnáziu
Jan Neiser, Dana Kričfaluši
Year: 1994
abstract in proceedings

Modelová revitalizace toku v CHKO Poodří
Alexander Skácel
Year: 1994
research reports and final reports of opposed grants

Modelování řízení rozvodových systémů
František Huňka
Year: 1994
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Možnosti bioindikace stupně znečištění prostředí olovem v terénu průmyslového města
Ladislava Saganová
Year: 1994
abstract in proceedings

Možnosti využití rastrovacího elektronového mikroskopu Tesla BS 343
Zdeňka Hajnová
Year: 1994
abstract in proceedings

Mravkolev běžný (Myrmeleon formicarius) zjištěn na území českého Slezska (Neuroptera, Myrmeleontidae)
Jan Ševčík, Pavel Drozd, Jiří Hudeček
Year: 1994, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
journal article

Muflon, kamzík a ostatní drobní turovití
Jaroslav Ašmera
Year: 1994, Myslivost, Stráž myslivosti
journal article

Multicriterial optimization of regression models
Ivan Křivý, Josef Tvrdík
Year: 1994
abstract in proceedings

Natural oxidation of coal as source of heat in longwall districts of coal mines
Boleslav Taraba
Year: 1994, The Mining engineer
journal article

Nestandardní přístup k elektronmikroskopickému vyšetřování trichologického materiálu
Aleš Dolný, Jana Studeníková, Svatopluk Loyka
Year: 1994
abstract in proceedings

Niektoré teoreticko-metodologické problémy geomorfológie vo väzbe na tvorbu komplexných geomorfologických máp.
Jozef Minár, Michal Zaťko
Year: 1994
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Nízkoteplotní interakce kyslíku s uhelnou hmotou z pohledu pulsní průtokové kalorimetrie
Boleslav Taraba
Year: 1994
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Obojživelníci a plazi okresu Frýdek-Místek
Drahomír Kondělka
Year: 1994
abstract in proceedings

Odhad regresních parametrů metodou řízeného náhodného výběru
Josef Tvrdík
Year: 1994
abstract in proceedings

On sums of two units
Juraj Kostra
Year: 1994, Abh.Math. Sem. Univ. Hamburg
journal article

On the class of functions having infinite limit on a given set
János Tóth, Ladislav Zsilinszky
Year: 1994, Colloq. Math. 67
journal article

On the class of functions having infinite limit on a given set
Ladislav Zsilinszky, János Tóth
Year: 1994, Colloquium Mathematicum
journal article

On the compatibility of the pairwise potential energy functions of argon in the qct simulations
René Kalus
Year: 1994
abstract in proceedings

On the structure of the space of metrics defined on a given set
Tibor Šalát, János Tóth, Ladislav Zsilinszky
Year: 1994, Real Anal. Exchange 19 (1)
journal article

On the structure of the space of metrics defined on a given set
Ladislav Zsilinszky, Tibor Šalát, János Tóth
Year: 1994, Real Analysis Exchange
journal article

Ověření testu acetylace sulfadimidinu jako ukazatele individuální vnímavosti k onemocnění uhlokopskou pneumokoniózou
Milena Menzlová, Zdeněk Jirák, Jaroslava Havránková, L. Eisler, Josef Tvrdík
Year: 1994, Pracovní lékařství
journal article


