Publications
Rozmístění a využití tradiční lidové architektury v novojičínském okrese
Jaroslav Vencálek, Magdalena Kecová
Year: 1992
abstract in proceedings

Rozvoj rekreačních ubytovacích zařízení v bruntálském okrese
Jan Havrlant
Year: 1992
abstract in proceedings

Současné Rusko
Vladimír Baar
Year: 1992
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Stanovení množství uvolněného vodíku a tepla při poloprovozní zkoušce výplňové hmoty
Boleslav Taraba, J. Kout, K. Čáp
Year: 1992
research reports and final reports of opposed grants

Steinerův přístup k robustní regresi
Ivan Křivý
Year: 1992
abstract in proceedings

Structural and transport properties of YBa2Cu3-yCoyO7-x solid solutions
Emil Pollert, David Sedmidubský, Karel Knížek, Zdeněk Jirák, Petr Vašek, Ivan Janeček
Year: 1992, Physica C
journal article

Studie ekologických faktorů ovlivňujících kvalitu vody v nádrži Olešná
Bohumír Lojkásek, Jaroslav Ašmera, Antonín Ryška
Year: 1992
abstract in proceedings

Studium struktury černých uhlí OKR. V. Extrakce uhlí chinolinem
Petr Pánek
Year: 1992
abstract in proceedings

Studium struktury černých uhlí OKR. VI. Extrakční degradace uhlí chinolinem
Petr Pánek
Year: 1992
abstract in proceedings

Summer marine biological survey at Bolsheoya, Eastern Svalbard 1992. Arctic Ecology Group Report 1/92
Jan Marcin Weslawski, Jósef Wiktor, Zdeněk Ďuriš, Marek Zajaczkowski
Year: 1992
research reports and final reports of opposed grants

Svahové modely vodnej erózie pôdy, súčasný stav a perspektívy
Jozef Minár, Jaroslav Hofierka
Year: 1992, Geografický časopis
journal article

The barrier effect of georelief, its forms and possibilities of evaluation
Jozef Minár, Peter Tremboš, Gréta Vajlíková
Year: 1992
abstract in proceedings

The modified paste electrodes for the study of metal - humic substances complexation
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Year: 1992
abstract in proceedings

The principles of the elementary geomorphological regionalization
Jozef Minár
Year: 1992
abstract in proceedings

Typologie rozvojových zemí a makroregionální aspekty jejich ekonomické diferenciace.Kandidátská disertační práce
Petr Šindler, Vladimír Baar
Year: 1992
published expert opinions, reviews

Ukrajina
Vladimír Baar
Year: 1992
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úloha sociekonomických geografů při řešení problémů životního prostředí prostorových struktur ČSFR
Jaroslav Vencálek
Year: 1992
abstract in proceedings

Unsolved problem concerning the transcendency of (2)
Jaroslav Hančl
Year: 1992
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Určení velikostí antropogenně ovlivněných průtoků na příkladu z povodí Odry
Jaromír Kaňok
Year: 1992
abstract in proceedings

Úvod do teorie fyziky pevných látel. Díl II
Ivan Křivý, Dalibor Dvořák
Year: 1992
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Virus Polaris
Zdeněk Ďuriš
Year: 1992
radio and televison broadcast

Vliv pestrých vrstev na hornickou činnost v OKR
Miroslav Dopita, Zdeněk Klika, Petr Martinec, Boleslav Taraba
Year: 1992
abstract in proceedings

Výzkum uhelných slojí v oblasti pestrých vrstev z hlediska náchylnosti k samovzněcování
Boleslav Taraba, Petr Martinec, Miroslav Dopita, Zdeněk Klika, H. Věžníková
Year: 1992
research reports and final reports of opposed grants

výzkumný pobyt
Petr Pečinka
Year: 1992
work experience abroad

Water Flow from Mines in the Odra River
Jaromír Kaňok
Year: 1992
abstract in proceedings

Zeměpis pro 6. ročník ZŠ - Evropa (2. upravené vydání)
Vladimír Baar
Year: 1992
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zeměpis pro 6. ročník ZŠ (1. vydání)
Vladimír Baar, J. Brinke, V. Kašpar
Year: 1992
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zeměpis pro 7. ročník ZŠ. 1. díl (1. vydání)
Vladimír Baar, M. Pollaková
Year: 1992
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Změny teploty vody řek ostravské průmyslové oblasti
Vladislav Kříž
Year: 1992
abstract in proceedings

Zpráva o výsledcích dosažených v průběhu řešení grantu GA ČSAV č.31653
Boleslav Taraba
Year: 1992
research reports and final reports of opposed grants

Lubomír Dobiáš, V. Hájek, E. Stejskalova, M. Cerna, Z. Zudova
Year: 1991, Sci. Total Environ
journal article

A Program Tool for Dynamic Modelling of Terminal Networks
Ivan Křivý
Year: 1991
abstract in proceedings

Arktická expedice BIODAF
Zdeněk Ďuriš
Year: 1991
work experience abroad

Comparison of Changes of Trend Flow Components in Inter-River-Basins as a Possible Method for Diclosure of Anthropogenic Influence Upon Flows
Jaromír Kaňok
Year: 1991
abstract in proceedings

Contribution to the Dynamic Modelling of Terminal Networks
Ivan Křivý
Year: 1991, Acta Fac. Paed. Ostrav., řada A
journal article

Časová posloupnost nástupu antropogenního ovlivňování velikosti průtoků v mezipovodích povodí Odry v ČSFR
Jaromír Kaňok
Year: 1991
abstract in proceedings

Demografové ve Vsetíně
Jaroslav Vencálek
Year: 1991, Nové Valašsko
journal article

Differential-pulse voltammetric determination of molybdenum in nitrate medium in the presence of 8-hydroxyquinoline
Zuzana Navrátilová, Miloslav Kopanica
Year: 1991, Analytica Chimica Acta
journal article

Dimenze vnitřního času ve vztahu člověka a přírodního prostředí na příkladu příhraničních oblastí Hornoslezské pánve mezi ČSFR a Polskou republikou
Jaroslav Vencálek
Year: 1991
abstract in proceedings

Dynamika obyvatel v obcích vsetínského okresu v letech 1971-1989
Jaroslav Vencálek
Year: 1991
abstract in proceedings

Europe in relation to the teaching of geography in Czechoslovakia
Arnošt Wahla
Year: 1991
abstract in proceedings

Expression of Real Numbers with Help of Infinite Series
Jaroslav Hančl
Year: 1991,
journal article

Fauna pavouků (Araneae)z území Hranického krasu
Zdeněk Majkus
Year: 1991
abstract in proceedings

Geografie Evropy v nové evropské realitě
Arnošt Wahla
Year: 1991
abstract in proceedings

Geologiczne aspekty skladowania odpadów o charakterze ryzykownym na obszarze pólnocnej cześci zapadliska karpackiego
Jan Prášek
Year: 1991
abstract in proceedings

Grafitová pastová elektroda modfikovaná huminovou kyselinou
Zuzana Navrátilová
Year: 1991
abstract in proceedings

Graphite paste electrode modified with humic acid
Zuzana Navrátilová, Petr Kula
Year: 1991
abstract in proceedings

Hg(II) voltammetry on a 1,5-diphenylcarbazide containig carbon paste electrode
Zuzana Navrátilová
Year: 1991, Electroanalysis
journal article

Hydrologie. Učební text pro PGS "Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum"
Vladislav Kříž
Year: 1991
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Informační a řídící systémy na bázi metod umělé inteligence v nových podmínkách uhelného hornictví
Cyril Klimeš, Hana Srpová
Year: 1991
final dissertation (rigorous, final, habilitation)


