Publications
Rozmístění ekonomicky aktivního obyvatelstva a jeho hodnocení vzhledem k pracovním příležitostem v Severomoravském kraji
Vladimír Baar, Jaromír Kaňok, Jaroslav Vencálek
Year: 1986
research reports and final reports of opposed grants

Základy politické goegrafie
Petr Šindler
Year: 1986
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Atlas rozmístění výrobních sil průmyslového sektoru ČSR
Vladimír Baar
Year: 1985, Výzkumný ústav rozvoje oblastí a měst
specialist book

Metodika hodnocení a interpretace informací získaných realizací metody GÚ ČSAV na okrese Nový Jičín
Vladimír Baar
Year: 1985
research reports and final reports of opposed grants

On the problem of preserving the class of continuous real functions
Ladislav Mišík
Year: 1985, Mathematica Slovaca
journal article

Orders with a normal basis
Juraj Kostra
Year: 1985, Czechoslovak Math. Journal 35 (110)
journal article

Searching Causes in Observational Data by the GUHA method
Josef Tvrdík, V. Príkazský
Year: 1985
abstract in proceedings

Two Proofs of Transcendency of pi and e
Jaroslav Hančl
Year: 1985,
journal article

Zajímavosti z fauny členovců Bílého moře.
Zdeněk Ďuriš
Year: 1985, Živa
journal article

Změny na politické mapě světa v letech 1975-1985
Vladimír Baar
Year: 1985
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Doktorské studium
Zdeněk Ďuriš
Year: 1984
work experience abroad

Hlavní znaky ekonomického a sociálního rozvoje makrooblastí ČSR a SSR jednotné čs. ekonomiky za období let 1970-1982
Vladimír Baar
Year: 1984
research reports and final reports of opposed grants

Hodnocení vybraných faktorů rozvoje a rozmístění výrobních sil
Vladimír Baar
Year: 1984
research reports and final reports of opposed grants

Informační systém mikrobiologické laboratoře KHS
Josef Tvrdík, Ivo Lochman, Ludmila Vrtná, Vilém Holáň
Year: 1984, Lékař a technika
journal article

Interaktivní statistický programový systém
Josef Tvrdík, Helena Hájková
Year: 1984
abstract in proceedings

Návrh na zpracování schémat rozvoje a rozmístění výrobních sil ČSSR a ČSR
Vladimír Baar
Year: 1984
research reports and final reports of opposed grants

Rychlá srovnávací metoda a její využití ve vodní toxikologii.
Evžen Wohlgemuth, Zdeněk Ďuriš
Year: 1984, Vodní hospodářství
journal article

Sequential completeness and {0,1}-sequential completeness are different
Ladislav Mišík
Year: 1984, Czechoslovak Mathematical Journal
journal article

Some methods of proofs of transcendency and irrationality
Jaroslav Hančl
Year: 1984
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

The covering of rings by integrally closed rings
Juraj Kostra
Year: 1984, Math. Slovaca 31
journal article

výzkumný pobyt
Ján Gáper
Year: 1984
work experience abroad

výzkumný pobyt
Ján Gáper
Year: 1984
work experience abroad

Změny ve struktuře průmyslové výroby a vývozu v ČSR a SSR v letech 1976-1980
Vladimír Baar
Year: 1984, Ekonomika oblastí
journal article

A note on normal basis
Juraj Kostra
Year: 1983
abstract in proceedings

Asociační procedura metody GUHA
Milan Konečný, Josef Tvrdík
Year: 1983
abstract in proceedings

Hodnocení hierarchie střediskových obcí Severomoravského kraje
Vladimír Baar
Year: 1983
research reports and final reports of opposed grants

Hodnocení laboratorních dat diskriminační analýzou u nemocných s vleklými jaterními onemocněními
V. Blažej, Z. Kubíček, Josef Tvrdík
Year: 1983, Časopis lékařů českých
journal article

Úroveň vnější dělby práce
Vladimír Baar
Year: 1983
research reports and final reports of opposed grants

výzkumný pobyt
Ján Gáper
Year: 1983
work experience abroad

Dílčí studie k metodice kontinuálního prognozóvání vývoje výrobní základny oblastí v důsledku VTR z hlediska životního prostředí
Vladimír Baar
Year: 1982
research reports and final reports of opposed grants

Hodnocení dílčích záměrů VTR ve vybraných průřezových okruzích
Vladimír Baar
Year: 1982
research reports and final reports of opposed grants

Hodnocení dopravní infrastruktury Severomoravského kraje
Vladimír Baar
Year: 1981
research reports and final reports of opposed grants

Hodnocení vědeckotechnického rozvoje z oblastních hledisek. Ochrana životního prostředí
Vladimír Baar
Year: 1981
research reports and final reports of opposed grants

Jednoduchý model rozptylu exhalací
Josef Tvrdík
Year: 1981, Ochrana ovzduší
journal article

On covering of rings
Juraj Kostra
Year: 1981
abstract in proceedings

Orientační hodnocení dílčích záměrů VTR z hlediska životního prostředí
Vladimír Baar
Year: 1981
research reports and final reports of opposed grants

The Construction of the Point in the Set Whose Complement has the Small Length, Journal of INformation of SVOČ
Jaroslav Hančl
Year: 1981,
journal article

The intersection of valuation rings
Juraj Kostra
Year: 1981, Math. Slovaca 31
journal article

Analýza vztahů rozmístění sociální infrastruktury a struktury osídlení
Vladimír Baar
Year: 1980
research reports and final reports of opposed grants

Didaktika geografie v období vědeckotechnické revoluce
Arnošt Wahla
Year: 1980
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Problémy návrhu modulárních programů
Vilém Čimbura, Josef Tvrdík
Year: 1980
abstract in proceedings

Respektování dopravní dostupnosti středisek obvodního významu při vymezování jejich spádových obvodů v Severomoravském kraji
Vladimír Baar
Year: 1980
research reports and final reports of opposed grants

Analýza vztahu rozmístění průmyslu a struktury osídlení
Vladimír Baar, Jindra Vavříková
Year: 1979
research reports and final reports of opposed grants

Mezinárodní cestovní ruch a póly jeho vzniku
Vladimír Baar
Year: 1979
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Řešení jedné zvláštní rovnice
Jaroslav Hančl
Year: 1979
abstract in proceedings

Vliv hydrometeorologických situací na erozi proudící vodou Moravskoslezských Beskydách v HR 1976 a 1977. Výzkumná zpráva jako součást státního výzkumného úkolu II-5-2/23
Lubomír Müller, Ladislav Buzek
Year: 1979
published expert opinions, reviews

Zdokonalené programovací techniky
Karel Metzl, Josef Tvrdík
Year: 1979
abstract in proceedings

Možnosti využití morfometrických charakteristik pro empirický výpočet půdních úbytků na příkladu Moravskoslezských Beskyd
Lubomír Müller, Ladislav Buzek, Václav Durčák
Year: 1978
published expert opinions, reviews

Srovnání stavu technické infrastruktury ČSR a SSR
Vladimír Baar
Year: 1978
research reports and final reports of opposed grants

Vyřešené úlohy
Jaroslav Hančl
Year: 1978,
journal article


