Publications
Utilization of blast furnace slag for immobilization of copper ions from solution - structure of prepared materials
Lenka BLÁHOVÁ, Martin Mucha, Zuzana Navrátilová, Karolína Pešová, Tomáš Juřica, Dimitrij Kolničenko
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úvod
Jan Ženka
Year: 2018, En Face
specialist book chapter

Úvod do geografie
Jan Ženka
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do problematiky nadání - systém podpory a vzdělávání nadaných.
Jana Škrabánková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úvod do problematiky nadaných žáků.
Jana Škrabánková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úvod do problematiky práce s nadanými žáky.
Jana Škrabánková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Valné shromáždění OSN o rezoluci požadující ochranu Palestinců z Pásma Gazy
Vladimír Baar
Year: 2018
radio and televison broadcast

Variations on a theme of K. Mahler
Attila Tamás Pethö
Year: 2018, Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Comput
journal article

Vertical canopy gradient shaping the stratification of leaf chewer-parasitoid interactions in a temperate forest
Martin Šigut, Hana Šigutová, Petr Pyszko, Nela Kotásková, Pavel Drozd, Jan Šipoš
Year: 2018, Ecology and Evolution
journal article

Vhodné a nevhodné přístupy k nadaným žákům, praktické ukázky.
Jana Škrabánková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Videohospitace jako nástroj pro hodnocení kvality výuky
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši
Year: 2018
abstract in proceedings

Viral discovery and diversity in trypanosomatid protozoa with a focus on relatives of the human parasite Leishmania
Danyil Grybchuk, N. S. Akopyants, Aleksei Kostygov, A. Konovalovas, L.F. Lye, D.E. Dobson, H. Zangger, N. Fasel, Anzhelika Butenko, A. O. Frolov, J. Votýpka, C.M. dAvila-Levy, P. Kulich, J. Moravcová, P. Plevka, I.B. Rogozin, S. Serva, J. Lukeš, S. M. Beverley, Vyacheslav Yurchenko
Year: 2018, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA
journal article

Visceral fat and insulin resistance-what we know?
Karolína Janochová, Michal Haluzík, Marek Bužga
Year: 2018, Biomedical papers
journal article

Visualisation and interpretation of student strategies in solving natural science-based tasks using the eye-tracker
Jana Škrabánková, Lukáš Laš, Petr Bujok
Year: 2018, Journal of Eye Movement Research
journal article

Vliv litologie a morfologie vysokogradientových koryt na dnové sedimenty: Příkladová studie vodního toku Kobylská (Vsetínské vrchy, Česká republika)
Tereza Macurová, Václav Škarpich, Tomáš Galia
Year: 2018, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
journal article

Volby v Demokratické republice Kongo v pořadu: Témata podle Martiny Maškové
Josef Kučera
Year: 2018
radio and televison broadcast

Vstřícné kroky KLDR
Vladimír Baar
Year: 2018
radio and televison broadcast

Vybraná pravidelná a polopravidelná tělesa v Mongeově promítání
Věra Ferdiánová, Jakub PORUBA
Year: 2018
abstract in proceedings

Vybrané aspekty problematiky územního plánování v malých obcích
Miroslav Kopáček
Year: 2018, Regionální rozvoj mezi teorií a praxí
journal article

Vybrané aspekty problematiky územního plánování v malých obcích
Miroslav Kopáček
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vyhodnocení výstupů srážkoodtokových a hydraulických modelů vstupujících do analýzy rizik pro predikované scénáře změny klimatu, dopady na vodní toky.
Jan Hradecký, Stanislav Ruman, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Oto Kaláb
Year: 2018
others

Výjimečný stav na Ukrajině
Vladimír Baar
Year: 2018
radio and televison broadcast

Výuka objektově orientovaného programování na střední škole
Rostislav Fojtík
Year: 2018
abstract in proceedings

Využití vysokopecních strusek pro imobilizaci fenolu z roztoku
Dimitrij Kolničenko, Karolína Pešová, Tomáš Juřica, Martin Mucha, Lenka Bláhová, Zuzana Navrátilová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití vysokopecních strusek pro imobilizaci olovnatých iontů z roztoku
Karolína Pešová, Dimitrij Kolničenko, Tomáš Juřica, Lenka Bláhová, Martin Mucha, Zuzana Navrátilová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vývoj vztahů Ruské federace a USA v regionu Arktidy. Spolupráce či nová studená válka?
Vladimír Baar, Adam Kočí
Year: 2018, Acta Geographica Universitatis Comenianae
journal article

Vzdělávací hry v přírodovědných oborech
Zuzana Václavíková
Year: 2018
abstract in proceedings

Vzdělávání seniorů jako součást zdravého životního stylu
Zdeňka Telnarová, Jana Kutnohorská
Year: 2018, Zdravotnícke listy
journal article

Vznik a role znalostně náročných obchodních služeb ve starých průmyslových regionech: perspektiva evoluční ekonomické geografie
Ondřej Slach, Vojtěch BOSÁK, Jan Ženka, Adam PAVLÍK
Year: 2018, En Face
specialist book chapter

What can the location of biogas plants tell us about agricultural change? A case study from the Czech Republic
Dan Van Der Horst, Stanislav Martinát, Josef Navrátil, Petr Dvořák, Petra Chmielová
Year: 2018, DETUROPE - THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM
journal article

Wine Ontology as Domain for Knowledge Patterns
Rostislav Miarka
Year: 2018
abstract in proceedings

Wkład czeskich geografów w kształtowanie Czechosłowacji
Tadeusz Siwek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wkład czeskich geografów w powstanie państwa czechosłowackiego
Tadeusz Siwek
Year: 2018, Instytut Geografii i Gospodarki przestrzennej UJ
specialist book chapter

Wolf outside, dog inside? The genomic make-up of the Czechoslovakian Wolfdog
Romolo Caniglia, Elena Fabbri, Pavel Hulva, Barbora Černá Bolfíková, Milena Jindřichová, Astrid Vik Stronen, Ihor Dykyy, Alessio Camatta, Paolo Carnier, Ettore Randi, Marco Galaverni
Year: 2018, BMC GENOMICS
journal article

Wolves at the crossroad: fission-fusion range biogeography in the Western Carpathians and Central Europe.
Pavel Hulva, Vendula Woznicová, Barbora Černá Bolfíková, Milena Jindřichová, Markéta Benešová, Robert W. Myslajek, Sabina Nowak, Maciej Szewczyk, Natalia Niedźwiecka, Michal Figura, Andrea Hájková, Atilla D. Sándor, Vladimír Zyka, Dušan Romportl, Miroslav Kutal, Slavomír Finďo, Vladimír Antal
Year: 2018, DIVERS DISTRIB
journal article

Workshop - Odborný blok IV
Jana Škrabánková, Petra Konečná, Zuzana Václavíková, Věra Ferdiánová
Year: 2018
organizing conference, workshop

X-coordinates of Pell equations as sums of two tribonacci numbers
Florian Luca, Eric F. Bravo, Carlos Alexis Gomez Ruiz
Year: 2018, PERIODICA MATHEMATICA HUNGARICA
journal article

Začíná dvoudenní summit skupiny zemí G7
Vladimír Baar
Year: 2018
radio and televison broadcast

Zasedání britské sněmovny a přípravy na jednání o brexitu
Vladimír Baar
Year: 2018
radio and televison broadcast

Zelená Ostravě: Zeleň a veřejný prostor
Ondřej Slach
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny atraktivity obcí v oblasti Moravskoslezských Beskyd
Jan Havrlant
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny atraktivity obcí v oblasti Moravskoslezských Beskyd - případová studie horské obce Bílá
Jan Havrlant
Year: 2018
abstract in proceedings

Změny ekosystémových služeb rybníků na Svitavsku
Marian VELEŠÍK
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny ekosystémových služeb rybníků na Svitavsku
Marian VELEŠÍK
Year: 2018
abstract in proceedings

Změny krajinné struktury v Demänovské dolině
Luděk Krtička
Year: 2018
abstract in proceedings

Změny krajinné struktury v Demänovské dolině
Luděk Krtička
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zmírňování povodňových rizik jako společenská praxe
Pavel Raška, Petr Dostál, Jan Daniel Bláha, Libor Jelen, Miroslav Kopáček, Lenka Slavíková, Monika Stehlíková, Tereza Aubrechtová, Tadeusz Siwek
Year: 2018, Wolters Kluwer ČR
specialist book

Život v ústraní: diskriminace samic vážek při výběru mikrohabitatu
Michal HYKEL, Jana Růžičková, Aleš Dolný
Year: 2018
abstract in proceedings

10Be dating reveals pronounced Mid-to Late Holocene activity of deep-seated landslides in the highest part of the Czech Flysch Carpathians
Michal Břežný, Tomáš Pánek, Jan Lenart, Albert Zondervan, Regis Braucher
Year: 2018, QUATERNARY SCI REV
journal article

18th International Conference on Orienteering Mapping
Luděk Krtička
Year: 2018
organizing conference, workshop


