Publications
Videonávod 4: Měření dynamické viskozity kapalin
Libuše Švecová, Jakub Nemčik
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Videonávod 5: Měření krevního tlaku, měření EKG, tepová frekvence
Libuše Švecová, Jakub Nemčik, Roman Fanta
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vliv historické těžby železných rud v Podbeskydské pahorkatině a Moravskoslezských Beskydech na současný reliéf
Jan Lenart
Year: 2017, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
journal article

Vliv RVP, ŠVP a dalších dokumentů MŠMT na přípravu učitelů fyziky
Libor Koníček
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv urbanizace na výskyt kobylky křovištní ( Pholidoptera griseoaptera ) v městském prostředí
Oto KALÁB, Petr Kočárek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vnitrodruhová diverzita ichtyofauny České republiky- znalost, ochrana a její perspektiva
Satnislav Lusk, Věra Lusková, Lubomír Hanel, Bohumír Lojkásek
Year: 2017, Lampetra: bulletin pro výzkum a ochranu biodiverzity tekoucích a stojatých vod
journal article

Vplyv separatizmu a nacionalizmu na formovanie politickej mapy Európy a sveta
Barbara Baarová, Vladimír Baar
Year: 2017, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
specialist book chapter

Vymezování oblastí vyžadující specifickou podporu na krajské úrovni na příkladu Ústeckého kraje
Miroslav Kopáček
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výstupy srážkoodtokového modelování ve vybraných povodích a subpovodích a rešerše a sběr botanických a zoologických dat z CHKO Beskydy
Jan Hradecký, Stanislav Ruman, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Oto Kaláb
Year: 2017
others

Výuka geografie v polském národnostním školství v Česku
Barbara Baarová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výukové a volnočasové projekty ČSOS vedoucí k získávání kartografických dovedností
Luděk Krtička, Kristýna Skyvová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výukový kurz Programování v C/C++
Rostislav Fojtík
Year: 2017
abstract in proceedings

Využití Free and Open Source Software (FOSS) GIS v ekologii a ochraně přírody
Oto KALÁB, Martin Landa
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

VYUŽITÍ SPEKTROSKOPIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI VE ŠLECHTĚNÍ ŘEPKY OLEJKY
Lenka ENDLOVÁ, Viktor Vrbovský, Zuzana Navrátilová, Ladislav Tenkl
Year: 2017, Chemické listy
journal article

Využití TG-MS analýzy ke studiu povrchu uhlíkatých materiálů
Gabriela Hotová, Václav Slovák, Salomé O. Soares, José L. Figueiredo
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vznik a vývoj mrtvého ramene u Polanky nad Odrou v CHKO Poodří
Jan Sedláček, Ondřej Kielar, Daniel Šimíček, Veronika Kapustová
Year: 2017, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
journal article

Wastes as sorbents of heavy metals
Lenka BLÁHOVÁ, Martin Mucha, Zuzana Navrátilová, Stanislav Budzyń, Barbara Tora
Year: 2017
abstract in proceedings

Wastes as sorbents of heavy metals
Lenka BLÁHOVÁ, Martin Mucha, Zuzana Navrátilová, Stanislav Budzyń, Barbara Tora
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wazzuuuup? Vertical stratification of tree aphids in a temperate floodplain forest.
Hana PLATKOVÁ, Petr Pyszko, Pavel Drozd
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Web anonymization efficiency study
Tomáš Sochor
Year: 2017
abstract in proceedings

Who Rules Javakheti? A Study of Informal Politics in an Armenian Populated Region of Georgia
Vincenc Kopeček
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Workshop k projektu Přírodovědné a oborové didaktiky a praktikující učitel (Příroda)
Jana Škrabánková, Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2017
organizing conference, workshop

Z cest po Kanadě / From travels across Canada
Luděk Krtička
Year: 2017
solo and collective exhibitions, realization

Zahraniční stáž Aarhus-Hobro
Zuzana Václavíková
Year: 2017
work experience abroad

Zavedení metodiky izolace RNA z CD14+ mononukleárních buněk a její reverzní transkripce a amplifikace metodou PCR
Karolína Křenková, Michal Haluzík
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny krajiny a ohrožené druhy v NP Podyjí: hledání souvislostí
Jan Miklín, Lukáš Čížek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny urbanizované krajiny v městské funkční oblasti Ostravy v kontextu rezidenční suburbanizace
Luděk Krtička
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny urbanizované krajiny v městské funkční oblasti Ostravy v kontextu rezidenční suburbanizace
Luděk Krtička
Year: 2017
abstract in proceedings

Zorotypus asymmetricus sp nov from Brunei Darussalam, Borneo (Insecta: Zoraptera)
Petr Kočárek, RODZAY ABDUL Wahab , SITI RAFHIAH ABDUL Kahar
Year: 2017, Zootaxa
journal article

23. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol
Jaroslav Hančl, Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2017
organizing conference, workshop

23rd Czech and Slovak International Conference on Number Theory
Jan Šustek, Kamil Keprt, Ondřej Kolouch, Lukáš Novotný, Zuzana Václavíková, Jarmila Doležalová
Year: 2017
organizing conference, workshop

(2550) Proposal to conserve the name Plagiomnium against Orthomnion and Orthomniopsis (Bryophyta: Mniaceae)
Ryszard Ochyra, Halina Bednarek-Ochyra, Vítězslav Plášek
Year: 2017
others

27th Vojtěch Jarník International Mathematical Competition
Jan Šustek, Lukáš Novotný, Ondřej Kolouch, Kamil Keprt
Year: 2017
organizing conference, workshop

3.4 Hydrologie
Tomáš Galia, Václav Škarpich
Year: 2017, Regionální muzeum v Teplicích
specialist book chapter

. Sledování změny akutní toxicity v průběhu biodegradace syntetických barviv v rotačním reaktoru.
Kristýna Kundrátová
Year: 2016
abstract in proceedings

A client's health from the point of view of the nutrition adviser using operational research
Lucie SCHAYNOVÁ
Year: 2016
abstract in proceedings

A client's health from the point of view of the nutrition adviser using operational research
Lucie SCHAYNOVÁ
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A Client's Health from the Point of View of the Nutrition Adviser using Operational Research
Lucie SCHAYNOVÁ
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A Comparative Analysis of Mitochondrial Genomes in Eustigmatophyte Algae
Tereza Ševčíková, Vladimír Klimeš, Veronika Zbránková, H. Strnad, M. Hroudova, C. Vlcek, Marek Eliáš
Year: 2016, GENOME BIOLOGY AND EVOLUTION
journal article

A Comparison of Parallel Migration Models with Different Topologies on SHADE Algorithm
Jiří Bůžek
Year: 2016
abstract in proceedings

A Eukaryote without a Mitochondrial Organelle
A. Karnkowska, V. Vacek, Z. Zubacova, S.C. Treitli, Romana Petrželková, L. Eme, L. Novak, V. Zarsky, L.D. Barlow, E.K. Herman, P. Soukal, M. Hroudova, P. Dolezal, C. W. Stairs, A. J. Roger, Marek Eliáš, J. B. Dacks, C. Vlcek, V. Hampl
Year: 2016, CURRENT BIOLOGY
journal article

A new species of Docosia Winnertz from Central Europe, with DNA barcoding based on four gene markers (Diptera, Mycetophilidae)
Jan Ševčík, David Kaspřák, Bjoern Rulik
Year: 2016, ZooKeys
journal article

A paneukaryotic genomic analysis of the small GTPase RABL2 underscores the significance of recurrent gene loss in eukaryote evolution
Marek Eliáš, Vladimír Klimeš, R. Derelle, Romana Petrželková, J. Tachezy
Year: 2016, BIOLOGY DIRECT
journal article

A tool for searching in information systems under uncertainty
Bogdan Walek, Radim Farana
Year: 2016
abstract in proceedings

Abundance of parasitoids along a vertical tree gradient in temperate deciduous forest
Martin Šigut, Nela KOTÁSKOVÁ, Petr Pyszko, Jan Šipoš, Pavel Drozd
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Acclimation response of photosynthetic apparatus of Norway spruce to different growth light intensity
Václav Karlický, Irena Kurasová, Zuzana Materová, Karolína Kotalová, Michal Štroch, Vladimír Špunda
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Actual studies on taxonomy and phylogeny of crustaceans (mainly symbiotic shrimps Palaemonidae) in University of Ostrava
Zdeněk Ďuriš
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ad-Hoc routing protocols comparison using open-source simulation tool
Tomáš Sochor, Tomáš Gatěk
Year: 2016
abstract in proceedings

Adsorption and desorption of nitrogen at 77 K on micro- and meso- porous materials: Study of transport kinetics
Tomáš Zelenka
Year: 2016, MICROPOR MESOPOR MAT
journal article

Advanced methods for the characterization of surfaces
Tomáš Zelenka, Petra Bulavová, Gabriela Hotová, Marta BUKÁČKOVÁ, Eva Kinnertová, Jana ŠTEFELOVÁ, Václav Slovák
Year: 2016
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


