Publications
Platyzoan Paraphyly Based on Phylogenomic Data Supports a Noncoelomate Ancestry of Spiralia
T. H. Struck , A. R. Wey-Fabrizius , A. Golombek , L. Hering , A. Weigert , C. Bleidorn , S. Klebow , Nataliia Iakovenko, B. Hausdorf , M. Petersen , P. Kück , H. Herlyn , T. Hankeln
Year: 2014, MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION
journal article

Počítačem podporované experimenty z fyziky a změny paradigmat
Libor Koníček
Year: 2014,
specialist book

Počítačová podpora tvorby projektů
Eva Burianová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pokročilé techniky práce s MS Wordem
Eva Burianová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Porovnání metod charakterizace povrchových vlastností uhlíkatých xerogelů
Eva KINNERTOVÁ, Václav Slovák
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Portal migration to JSR-286 standard methodology
Jaroslav Žáček
Year: 2014, Global Journal on Technology
journal article

Post-socialist Transition of Traditionally Industrialised Areas in the Czech Republic
Jaroslav Koutský , Petr Hlaváček , Ondřej Slach, Jan Ženka
Year: 2014
abstract in proceedings

Posudek na disertační práci RNDr. Veroniky Machkové, Ph.D.
Dana Kričfaluši
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Posudek na Diverzita a ekológia trúdnikov z rodov Fomes, Laetiporus a Ganoderma na drevinách v sídlach Slovenska
Václav Krpeš, Světlana Gáperová
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Použití Linguistic Fuzzy-Logic Control pro snadný popis strategie řízení
Radim Farana, Bogdan Walek, Michal Janošek, Jaroslav Žáček
Year: 2014
abstract in proceedings

Používáme tabulky a grafy ve výuce
Eliška Treterová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Povodí Stonávky - r. 1836 a 2012, změny ve využití území (zemědělská půda mapa)
Monika Mulková, Martin Adamec, Krpec Petr
Year: 2014
certified methodologies and procedures

Povodí Stonávky - využití území v roce 1836
David VOJVODÍK, Monika Mulková, Martin Adamec
Year: 2014
certified methodologies and procedures

Povodí Stonávky - využití území v roce 2012
Monika Mulková, Martin Adamec, Krpec Petr
Year: 2014
certified methodologies and procedures

Prezentace Ostravy - kandidátského města na titul EHMK 2015
Blanka Marková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PROFILY PRONIKÁNÍ ZÁŘENÍ RŮZNÉ SPEKTRÁLNÍ KVALITY DO LISTU JEČMENE
Jan Semer
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Projektové vyučování s ICT
Eva Burianová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Projevy zdrojových oblastí sedimentů v zrnitostním složení korytových akumulací vodních toků v reliéfu budovaném flyšovými horninami
Václav Škarpich, Tomáš Galia
Year: 2014, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
journal article

Proměny sídelní struktury v okresech Karviná a Frýdek-Místek
Iva Tichá, David Walter Novák
Year: 2014, Těšínsko
journal article

Proměny toponymie a krajiny na příkladu Velkých Karlovic, Karolinky a Nového Hrozenkova
Přemysl Mácha
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Prostorová segregace houbových symbiontů ambrosiového kůrovce Xylosandrus compactus
Martin Šigut, Craig Bateman, Kerry O Donnell, S. Sink, Jiří Hulcr
Year: 2014
abstract in proceedings

Průběžné zhodnocení charakteristik dopadající sluneční radiace v závislosti na znečištění ovzduší
Marie Opálková, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Year: 2014
abstract in proceedings

Příběh zapomenutého hřbitova
Michal Živný, Zbyněk Moravec, Irena Moravcová, Pavla Zedníková Malá
Year: 2014, Ostravské muzeum
specialist book

Příčiny ohrožení středoevropských druhů vážek (Insecta: Odonata). Možnosti stanovení prioritních cílů druhové ochrany
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Year: 2014, Příroda
journal article

Případové studie regenerací ve Švýcarsku
Blanka Marková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příroda v noci
Kateřina Trčková, Marie Solárová, Martin Mucha, Jana Štefelová, Marek Mucha, Lenka BLÁHOVÁ
Year: 2014
organizing conference, workshop

Příroda v noci
Petra Konečná, Věra Ferdiánová, Zuzana Václavíková, Jan Šustek
Year: 2014
organizing conference, workshop

Příroda v noci - sekce biologie
Šárka Cimalová
Year: 2014
organizing conference, workshop

Přírodní a kulturní dědictví regiónů ČR a jejich management
Svatava Kubicová, Milada Doc. PaedDr. Švecová,CSc.
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přírodní vědy na hradě
Kateřina Trčková, Václav Slovák, Marie Solárová, Martin Mucha, Jiří Kalina
Year: 2014
organizing conference, workshop

Přírodovědný festival - Matematická cesta do země vycházejícího slunce
Věra Ferdiánová, Petra Konečná
Year: 2014
organizing conference, workshop

Působení oxidačního stresu na smrku ztepilém
Václav Krpeš, Karel MICHNA
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PŮSOBENÍ OXIDAČNÍHO STRESU NA SMRKU ZTEPILÉM
Václav Krpeš, Karel MICHNA
Year: 2014
abstract in proceedings

RDF grapf-based formal system and associative networks
Martin Žáček
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

RDF grapf-based formal system and associative networks
Martin Žáček
Year: 2014
work experience abroad

REA key elements identification
Zdeněk MELIŠ, Jaroslav Žáček, František Huňka, Jaroslav ŠEVČÍK
Year: 2014, Global Journal on Technology
journal article

Recent findings of the epiphytic mosses from Orthotrichaceae family in Zlatohorská vrchovina highlands (Silesia, Czech Republic)
J. Halfar, Vítězslav Plášek
Year: 2014, Acta Mus. Siles. Sci. Natur.
journal article

Reclamation of devastated landscape in the Karviná region (Czech Republic)
Jan Havrlant, Luděk Krtička
Year: 2014, Environmental & Socio-economic Studies
journal article

Regional Competitiveness in Central European Countries: In Search of a Useful Conceptual Framework
Jan Ženka, Josef Novotný, Pavel Csank
Year: 2014, EUR PLAN STUD
journal article

Registrace pohybu skalních bloků dendrogeomorfologickými metodami: nový metodický přístup
Karel Šilhán, Tomáš Pánek
Year: 2014, Geografie - Sborník České geografické společnosti
journal article

Reisolation and redescription of Balantidium duodeni Stein, 1867 (Litostomatea, Trichostomatia)
L. V. Chistyakova, Alexei Kostygov, O. A. Kornilova, Vyacheslav Yurchenko
Year: 2014, PARASITOLOGY RESEARCH
journal article

Rekultivace průmyslové krajiny Karvinska k rekreačnímu využití
Jan Havrlant
Year: 2014
abstract in proceedings

Rekultivace průmyslové krajiny Karvinska k rekreačnímu využití
Jan Havrlant
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Relation between relief morphometric parameters, local geology and deep-seated gravitational slope deformations in the Tatra Mountains (Slovakia)
Veronika Kapustová, Katarína Maršáleková, Tomáš Pánek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Relation between relief morphometric parameters, local geology and deep-seated gravitational slope deformations in the Tatra Mountains (Slovakia)
Veronika Kapustová, Katarína Maršáleková, Tomáš Pánek
Year: 2014
abstract in proceedings

Relation between waste wood pyrolysis temperature and adsorption properties of charcoals
Jana Štefelová, Václav Slovák
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Representation of Knowledge patterns in RDF(S)
Rostislav Miarka, Martin Žáček
Year: 2014
abstract in proceedings

Response of phenolic compounds and xanthophylls in barley leaves to different spectral composition of photosynthetically active radiation and its relation to efficiency of photoprotective processes
Vladimír Špunda, Jakub Nezval, Zuzana Materová, Jan Semer, Daniel Vrábl, Michal Štroch
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Response of the photosynthetic apparatus on the different light and temperature conditions
Václav Karlický
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Alexandr Nováček
Year: 2014
work experience abroad


