Publications
Universidade de Coimbra
Přemysl Mácha
Year: 2012
work experience abroad

Universität für Bodenkultur
Ladislav ŠIGUT
Year: 2012
work experience abroad

Universität Trier, Fachbereich IV -- Mathematik
David Bartl
Year: 2012
work experience abroad

University of Colorado
Ladislav ŠIGUT
Year: 2012
work experience abroad

University of Minho, Guimaraes, Department of Geography
Tomáš Hoch
Year: 2012
work experience abroad

Univerzita Komenského v Bratislave
Karel Šilhán
Year: 2012
work experience abroad

Urea and CaCl2 as inhibitors of coal low-temperature oxidation
Václav Slovák, Boleslav Taraba
Year: 2012, J THERM ANAL CALORIM
journal article

Using metadata for automated testing of complex object structures
Jaroslav Žáček, František Huňka
Year: 2012
abstract in proceedings

Úvod do informatiky
Hashim Habiballa
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do lineární algebry
Zuzana Václavíková, Věra Ferdiánová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do matematiky pro informatiky
Zuzana Václavíková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do tvorby www stránek
Vladimíra Sehnalová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Územně analytické podklady jako podklad pro krajinné plánování v České republice
Tereza Aubrechtová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Územně analytické podklady jako podklad pro krajinné plánování v České republice.
Tereza Aubrechtová
Year: 2012
abstract in proceedings

V jeskyni Cyrilce překonána délka půl kilometru
J. Wagner, Jan Lenart
Year: 2012, Speleofórum
journal article

Validation of a new moss variety - Orthotrichum affine var. bohemicum
Vítězslav Plášek, Jakub Sawicki
Year: 2012, Časopis slezského zemského muzea (A)
journal article

Velcí mlži rodu Anodonta a Unio v řece Odře a jejích přítocích na území ČR
Ivona Horká, Zdeněk Ďuriš
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Virtuální glóby ve výuce geografie - příručka pro učitele zeměpisu
Luděk Krtička
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Visualization of component model created under uncertainty
Bogdan Walek, Jiří Bartoš, Juraj Masár, Cyril Klimeš
Year: 2012
abstract in proceedings

Vlakem přes Tibet
Tadeusz Siwek
Year: 2012, Geografické rozhledy
journal article

Vliv fragmentace a izolace lesních luk na vybrané skupiny členovců
Kamila Čížová, Petr Kočárek, Lukáš Spitzer
Year: 2012
abstract in proceedings

Vliv fragmentace a izolace lesních luk na vybrané skupiny členovců
Kamila Čížová, Petr Kočárek, Lukáš Spitzer
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv predačního tlaku parazitoidů na ovipozici šídlatek (Odonata: Lestidae)
Martin Šigut
Year: 2012
abstract in proceedings

Vliv různých typů susšení na povrchové vlastnosti uhlíkatých aerogelů
Tomáš ZELENKA
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv různých typů sušení na povrchové vlastnosti uhlíkatých aerogelů
Tomáš Zelenka
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv různých typů sušení na povrchové vlastnosti uhlíkatých aerogelů
Tomáš Zelenka
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Voltammetric Characterization of Montmorillonite-Based Organo Derivatives
Zuzana Navrátilová, Lenka Turčíková, Adriana PLAČKOVÁ
Year: 2012, Sensing in Electroanalysis
journal article

Vrije Universiteit Brussel
Tadeusz Siwek
Year: 2012
work experience abroad

Vybraná témata pro výuku chemie: 1. část
Jana Prášilová, Veronika Švandová, Taťána Štosová, Jiří Kameníček, Josef Husárek, Zdeněk Šindelář
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané aplikace fuzzy logické dedukce
Hashim Habiballa
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané problémy rozvoje Moravskoslezského kraje
Jan Havrlant, Tomáš Boruta, David Walter Novák, Petr Rumpel, Petr Žufan, Petr Šindler
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výskyt raků v řece Odře a jejích přítocích na území ČR
Ivona Horká, Zdeněk Ďuriš
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Využití dat leteckého laserového skenování pro tvorbu map pro orientační běh
Luděk Krtička, Zdenek Lenhart
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití ICT ve výuce fyziky
Lucie Zárubová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití ICT ve výuce fyziky
Lucie Zárubová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití ICT ve výuce fyziky
Lucie Zárubová
Year: 2012
abstract in proceedings

Water resources and water supplying in the Czech republic: Outlook and historical context (case study: Čáslav region)
Jindřich FRAJER, Renata Pavelková Chmelová
Year: 2012
abstract in proceedings

What can cultural and creative industries do for urban development? Three different stories from the post-socialist industrial city of Ostrava
Ondřej Slach, Tomáš Boruta
Year: 2012, Quaestiones Geographicae
journal article

Witt algebra and the curvature of the Heisenberg group
Zoltán Muzsnay, Peter Nagy
Year: 2012, Communications in Mathematics
journal article

Workshop on Computational Optimization, FedCSIT 2012
Josef Tvrdík, Stefka Fidanova, Daniela Zaharie
Year: 2012
organizing conference, workshop

XReasoner
Marek Vajgl
Year: 2012
software

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VI.
Vítězslav Plášek, Šárka Cimalová
Year: 2012, Časopis slezského zemského muzea (A)
journal article

Závěrečná konference projektu SYNERGIE - Spolupráce se ZŠ a SŠ (CZ.1.07/2.2.00/07.0355)
Rostislav Miarka
Year: 2012
editorial work

Zeta potential - Applications
Roman Maršálek
Year: 2012
abstract in proceedings

Změny krajiny v katastrálním území Kunčičky od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Změny krajiny v katastrálním území Slezské Ostravy od roku 1836 do roku 2009
Monika Mulková, Renata Popelková, Petr Popelka
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Změny krajiny v katastrálním území Vítkovic od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Změny krajiny v katastrálním území Zábřeh VŽ od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Year: 2012
certified methodologies and procedures

ZMĚNY OBSAHU VOLNÝCH FENOLICKÝCH LÁTEK V LISTECH JEČMENE JARNÍHO AKLIMOVANÉHO NA ROZDÍLNÉ UVB RADIAČNÍ PODMÍNKY PŘI NÍZKÉ OZÁŘENOSTI FAR
Hana Benešová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ZOOSPOROGENESIS, MORPHOLOGY, ULTRASTRUCTURE, PIGMENT COMPOSITION, AND PHYLOGENETIC POSITION OF TRACHYDISCUS MINUTUS (EUSTIGMATOPHYCEAE, HETEROKONTOPHYTA)
Pavel Přibyl, Marek Eliáš, Vladislav Cepák, Jaromír Lukavský, Petr Kaštánek
Year: 2012, Journal of Phycology
journal article


